Home > > Adele Arini - Forankret i kærlighed - 12. februar 2020

Moder Gud - Forankret i kærlighed via Adele Arini - 12. februar 2020Elskede Mestre af Lys,

tiden er kommet.

De af jer her i dag, der læser denne særlige transmission af lys, er vores udvalgte.

Udvalgt til at gøre hvad, spørger I måske? Udvalgt til at lede verden og menneskene omkring jer og vise dem vejen til kærlighed. Vejen til enhed. Vejen til medfølelse og tilgivelse. Vejen til frihed, overflod og lighed for ALLE.

Husk, udvalgte, I er IKKE her for yderligere at sprede energierne i frygt, adskillelse eller nød - gennem jeres projicerede vibrationer hvert minut af jeres dag.

Og således, hvis/når jeres værenstilstand er faldet fra 'høj' til 'lav' på vibrationsskalaen, er det vigtigt for jer ikke at slå jer selv oven i hovedet. Husk ikke at sige ukærlige ord til jer selv, kære, for alle har deres gode og dårlige dage.

Alt, hvad I behøver at gøre, lige så snart I har grebet jer selv i at lave en indre eller ydre aktivitet, som udsender/transmitterer lavere vibrationsmæssige energier, er at VÆLGE at stoppe med det straks.

Tag så mange dybe åndedrag som nødvendigt. Luk jeres øjne. Se på og føl den kraftfulde, strålende sol, som skinner fra jeres højere hjertechakra og lad hele jeres krop være fuldstændig omsluttet i dens trefoldige flamme. Erklær straks jeres intention om, at I hele dagen vil gå omkring i denne værenstilstand.

Værenstilstanden som ET med jeres JEG ER tilstedeværelse. Tilstanden om at være jeres JEG ER tilstedeværelse, hvor som helst I er og ligegyldig, hvad I kommer ud for. Visualisér dette ske med det samme og tak jeres elskede JEG ER, for jeres ønske vil umiddelbart blive opfyldt.

Enhver lille eller stor handling, som I gør, eller ikke gør, har betydning.

Det har betydning for jer personligt, og det har betydning for ALLE omkring jer. Jeres individuelle vibrationer; jeres personlige energier, påvirker kraftigt hele verden omkring jer på måder, som menneskeheden endnu ikke kan måle.

I skal virkelig ikke undervurdere, hvor megen personlig kraft I har, til at påvirke den kollektive energetiske matrix på planeten Jorden. Gå ikke omkring med den tro, at I nemt overvindes af det negative eller tunge kollektive energier, der hvirvler omkring på planeten lige nu. Det er specielt vigtigt for de af jer, som er empatikere og/eller meget sensitive over for energi, at høre.

Alle jer, der læser dette, har valgt at gøre det, fordi I har besluttet at gå vejen til spirituel og livsmestring, og således har I ikke længere råd til at spilde mere tid ved at gå omkring og tro fuldt og fast på denne forkerte antagelse.

Hvilken forkerte antagelse, spørger I måske?

Den forkerte antagelse, at der er noget 'derude', der er stærkere end jer.

Og derfor minder Vi jer alle her i dag om, at fra nu af, før I laver en indre eller ydre aktivitet, tjekker med jeres indre vejledning for at se, om aktiviteten, som I ønsker at foretage jer, kan klassificeres som guddommeligt inspireret ELLER inspireret af frygt.

Sig ganske enkelt det følgende enkle ord højt tre gange som hjælp til at få klarhed:

INTENTION. INTENTION. INTENTION.

Ved at foretage sådan en handling eller ved at lave sådan en aktivitet, hvad er jeres intention med det? Er denne handling helt i overensstemmelse med jeres primære intention om ønsket om at være til kærlig tjeneste for verden? Er det et perfekt vibrationsmæssigt match med jeres kald som lysarbejder - dvs. med at sprede Kærligheds-, Lys-, Freds og Enhedsenergierne? Viser I måske og udtrykker de diametralt modsatte lavt vibrerende energier i stedet for?

For eksempel så Adele for nylig ret mange mennesker bære masker, da hun gik rundt i et populært shopping center i udkanten af Melbourne. Det fik hende til at undre sig over, om disse mennesker gjorde det af frygt for at blive smittet eller fordi de faktisk kendte til nogen/havde nogen tæt på sig, som havde været personligt berørt af det, som de nu mest var bange for.

Tror I, disse mennesker var guddommeligt inspirerede til at bære masker for deres egen helbreds skyld eller for at beskytte sig, eller var de inspireret af frygt i stedet (måske ved at tro, at forebyggelse er bedre end helbredelse)?

Misforstå os ikke, kære, vi er ikke på nogen måde fordømmende over for mennesker, som har valgt at bære masker.

Vi er her blot for at minde jer om, elskede Mestre, at hver enkelt af jeres tanker, ord, følelser og handlinger konstant fortæller en historie om, hvem I er og hvem I har valgt at være.

Handlemåden, som disse mennesker valgte (fx. at bære maske), fortalte deres celler, deres DNA og udsendte til deres individuelle energetiske matrix og til planetens kollektive energetiske matrix den følgende lavt vibrerende tro: det er ikke sikkert at være her. Det er ikke sikkert at være på planeten Jorden lige nu. Verden er et farligt sted. Menneskers helbred og sikkerhed afhænger af held, og deres liv er helt uden for deres egen kontrol.

Menneskeheden har levet i en konstant tilstand af frygt så længe, at de ikke kan lade være med at reagere på den måde, som de har lært at reagere på.

Vi opfordrer jer til, vores elskede Lysarbejdere, at vise dem, hvordan man kan leve på en anden måde. Ikke kun gennem jeres ord, men hovedsageligt ved jeres eksempel. Handlinger viser mere end ord. Nu mere end nogensinde har vi brug for, at I stråler jeres Lys kraftigt som de Sole, I i sandhed er og nu er blevet igen.

Det er tid for jer alle at tro på jeres egen kraft. Tro på jeres storhed.

Tro på den prægtige, altid sejrende, JEG ER tilstedeværelse, som stråler inde i jer, og vid uden skyggen af tvivl, at I altid er omsluttet af Gud kærlige favn.

Vær forankret i Kærlighed, altid; forankret i jeres sjæls Kraft og Guddommelig Suverænitet, og stå fast i troen på, at intet nogensinde sker for jer, med mindre I har valgt, tilladt eller givet lov til det, vibrationsmæssigt.

Erklær og vis så jeres tro på jeres Almægtighed; på jeres egen Storhed.

En tro, som ikke vises udadtil, er IKKE en opnået tro overhovedet.

Det er intet andet end et ønske; en fantasi; en illusion.

Hvis I virkelig tror på, at I er Gud, så er det tid til at handle som Gud, altid, ligegyldig hvad.

Med andre ord, kære, medmindre troen på, at I er Gud, konstant vises gennem hver eneste indre og ydre aktivitet, som I gør dagligt, vil jeres hellige mål om spirituel/livsmestring og opstigning ind i 5D for evigt være uden for rækkevidde.

For eksempel hvis I virkelig tror på, at I er Gud, vil I så gå omkring og være bange for, at I ikke forbliver raske og sunde og trygge, hvor som helst I opholder jer?

Kan I virkelig forestille jer Jesus gå rundt på Jorden og være bange for, at hans helbred måske er i fare på grund af den nylige erklæring om global sundhedsfare? Er I i stand til virkelig at forestille ham være bange for, at han måske ikke har penge nok til at betale sine regninger? Eller enhver anden form for frygt, som I måske stadig har, og som har påvirket jeres liv negativt indtil nu.

Nogle af jer her tænker eller reagerer måske straks med at sige, at I endnu ikke er på Jesus' spirituelle/livsmestringsniveau. Det er uretfærdigt at blive sammenlignet med Jesus. Han befinder sig helt deroppe, på den meget høje bjergtop, mens I enten først er begyndt på jeres rejse op mod bjergtoppen (dvs. tilbage til Guden indeni) eller at I stadig befinder jer et eller andet sted på bjerget og ikke har nået jeres destination endnu.

Elskede Mestre, det er tid for jer til fuldstændig at forlade den 3D overbevisning, som siger: Tid eksisterer. Der er absolut ingen kløft mellem fortid, nutid og fremtid.

Meditér ofte over denne Højeste Sandhed og bed jeres JEG ER tilstedeværelse om at integrere denne sandhed på alle niveauer af jeres væsen, så I altid kan handle ud fra en fuldstændig forståelse af jeres multi-dimensionelle natur.

Hvis I tror, at det vil tage tid for jer at nå til bjergtoppen, hvor Jesus allerede står, ja, så vil det tage tid.

På den ene side, hvis I tror meget stærkt på, at den højere vibrationsfrekvens, hvor Jesus kan findes, er, hvor I (eller jeres Højere Selv) altid har været (dvs. I har aldrig forladt den), så gæt engang, denne overbevisning vil manifestere sig i jeres fysiske virkelighed på vidunderlige, magiske måder.

Hvis I på den anden side fortsætter med at vælge at gå omkring fuldstændig nedsænket i frygtvibrationerne: fx. frygt for at være/blive syg, frygt for at leve på en farlig planet, hvor naturkatastrofer ofte rammer, frygt for ikke at have penge nok, frygt for at være i nærheden af kinesere lige nu, frygt for ikke at være elsket eller accepteret af folkene omkring jer, osv. -> det, I i virkeligheden gør, er, at I konstant genskaber og genmanifesterer de samme historier om lidelse, knaphed eller adskillelse fra: jer selv OG hele det menneskelige kollektive.

Fordi hvad I gør for jer selv, gør I for verden, og hvad I gør for verden, gør I for jer selv.

Hele planeten er i den tilstand, den er i lige nu, på grund af disse falske historier, I har troet på og skabt for jer selv. Det menneskelige kollektives emotionelle legemes tilstand er ofte blevet overset, da mange mennesker fuldstændig har glemt, at Kærlighed er stærkere og mægtigere end frygt.

Hele verden og Gaias mange riger skriger på kærlighed lige nu, på mange forskellige måder.

Og I, vores lysarbejdere, har valgt at være her, for at være den Kærlighed, som I (måske i fortiden) har søgt af få udefra. Det er tid for jer alle her at være en repræsentant for Guddommelig Kærlighed, hvor end I går.

Påkald hele engle- og opstegnes skare. Bed om Guds Kærligheds mægtige flammer trænge ind i hvert eneste aspekt af jeres liv, som ikke fungerer lige nu. Gør det så ofte, som I føler jer inspireret til; visualisér det ske i mindste detalje, og betragt/observer så ganske enkelt, hvordan frygtens energi nemt bliver opløst. Og hvis I virkelig tror på Kærlighedens magiske kræfter, vil I inden længe opdage, at jeres situation bliver bedre på magiske måder.

Lad os fortælle jer en vigtig nyhed, kære.

ALT ER GODT. ALT HAR ALTID VÆRET GODT.

Hele Himlens kompagni våger opmærksomt over jer; våger omhyggeligt over planeten Jorden med stor kærlighed. Der er absolut intet at frygte.

Opstigningsprocessen for hele det menneskelige kollektive og Moder Jord går ganske godt lige nu, og Vi har altid perfekt kontrol.

Som sædvanlig kan I vælge at tro på eller ikke at tro på disse budskaber.

I er mere end velkommen til at tro på medierne i stedet for. Som vanligt anslår de stadig "Frygtens trommer", og hvis det er tv/radio kanalen eller frekvensen, I ønsker at tune ind på, så værsgo, vi vil ikke forhindre jer i det.

Endnu engang, det handler i bund og grund om: Valg og Intention.

Kære, hvad vælger I for jer selv? Hvad er jeres intention?

Vær stærke, tro altid på jeres Mestring, og det er det eneste, Vi beder jer om at gøre hver dag.

Der er brug for jer, og I er tilstrækkelige, som I er.

Vi er i dette sammen, og fiasko er en umulighed. Vi skaber et nyt, prægtigt maleri kaldet "Himlen på Jorden" på et gigantisk blankt lærred lige nu, og I er alle kunstnerne på mesterniveau, som Vi har sendt til Jorden for at fuldende dette mesterstykke.

Til de af jer her, der læser dette, I har hjulpet på denne måde mange gange før. I ved allerede, hvad I er kommet hertil for at gøre.

Tiden er kommet.

Elsker jer altid,

Moder Gud.


Kanaliseret af Adele Arini. Copyright 2020.

Webside: https://www.raphaelshealingspace.com.au

Hvis I deler det, så bevar venligst artiklen i dens helhed og angiv altid linket herover. Tak for at respektere dette ønske. Namaste.


Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |