Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 6. februar 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 6. februar 2022

Blossom: Hej igen, venner. Der er tusinder af 'Helte' over hele verden i deres trucks og tusinder af Helte, der støtter dem ... i FRIHEDENS navn. Hellere end at holde fast i min hat, tager jeg hatten af for hver og en. Er det sådan, at jeres krystalkugle stadig viser en global nedlukning?

Lysets Føderation: De lyseste hilsner til dig, Blossom, sandelig de lyseste lyshilsner til alle, som bliver tiltrukket af vores 'tjeneste'. Hvis I fra vores perspektiv kunne se ENERGIEN, som stråler ud fra stederne, hvor disse store køretøjer er samlet, ville det fylde jer med så meget håb! Denne energi udsender ikke kun KÆRLIGHED, den sender vibrationer ud om Mod og Styrke og ENHED/fællesskab over hele planeten. Vi holder os stadig til vores 'forudsigelse' om en global nedlukning. Som vi har nævnt før, vil det være med 'virusset' som påskud, dog vil det ikke være grunden til, at det sker.

Blossom: Kan I uddybe det?

LF: Ikke meget. Dog, når det sker, ville det være gavnligt for hver enkelt af jer at 'acceptere' den i et stykke tid og bruge 'tidsrummet' til at koncentrere jer om at sende jeres Kærlighed i Mantraet ud som hjælp til at holde Vibrationen så høj som mulig. Som vi 'forstår' det, vil den ikke vare længe, dog er den nødvendig, for at 'politiske bomber' kan blive offentliggjort.

Blossom: Jeg er lidt forvirret og forsøger ikke at lade 'ting, jeg har hørt', påvirke mit spørgsmål. Er det de gode eller de onde, som lukker os ned?

LF: Det er temmelig kompliceret. Herom vil vi sige, at det er et mix af begge. Det er en Masterplan og vanskelig at forklare, og det er ikke tilrådeligt at afsløre for meget.

DOG BEDER VI JER OM AT FOKUSERE PÅ DET, I KOM FOR AT GØRE. SEND JERES KÆRLIGHED UD ... DYBT INDEFRA.

Måske er det nemt i jeres situation at være lidt efterladende og bare acceptere ting, der skal rulles ud. Men husk også, der er ingen tid.

FORANDRINGEN, DER SKAL SKE, AFHÆNGER AF JER! JERES ENERGI.

Det er grunden til, at I er her. Husker I det?

'Jo, jo', siger I måske. Men dette er DET AFGØRENDE ØJEBLIK. Det er, hvor I udvider jeres bevidsthed og rækker dybt indad for at 'opdage' det, som I er.

DET ER DEN ENDELIGE PRIS/DET ENDELIGE MÅL.

For ved at ... afdække/vække ... det i jer, som har ventet på at modtage jer ... vil I finde at være alles Største Gave.

NÅR I 'HELT FORSTÅR DET' ... vil det være, som om alt det, som bliver præsenteret ... over hele verden ... vil blive forstået fra et andet perspektiv. Der vil ikke være nogen tilknytning til det, som bliver afsløret ... for VISHEDEN om alt det, der sker, for at ÆNDRE ALT, vil tillade jeres SANDHED og TILLID at nå højder, som endnu er ukendt for Sjæleselvet.

Når I ... afdækker/får smeltet ... disse lag væk, vil SÅ MEGET 'falde på plads' med hensyn til SÅ MEGET. Ikke kun så meget om grundene, men så meget mere om HELHEDEN ... DET STØRRE BILLEDE ... hvilket til gengæld vil opløfte jeres Energier og beslutsomheden i jeres Selv ... hvilket til gengæld samler momentum til at fortsætte så Tappert med det, som I kom hertil for at gennemføre.

Blossom: Med frygt for at gentage mig selv, er det BARE Mantraet, som vil fjerne disse lag?

LF: Nej, det er JER. JERES Essens, der begynder at forstå alt om Mantraet.

Hold jeres løfte til jer selv og 'Nå derhen til' ... stedet inden i jer, som I VED, venter. Begejstring over det, som skal komme, vil følge og erstatte frygt og fortvivlelse.

Jeres erindring om, hvorfor I er her, vil blive mere tydelig, idet I 'FØLER' jeres Styrke og Beslutsomhed.

VISHEDEN, som vi taler om, kan ikke udtrykkes med ord, specielt fordi det er en FØLELSE inden i jer selv. Ikke nødvendigvis viden om, hvad der finder sted derude og alle enkelthederne som sådan ... men en FØLELSE AF VISHED om, at ... 'ALT faktisk VIL BLIVE GODT'.

Når I når til denne VISHED, denne FORSTÅELSE ... vil al frygten, al vantroen, alle løgnene, der skal afsløres ... hele det vilde oprør, som vil ... ske/følge ... sandelig ALT, som skal 'udspilles', ikke påvirke jer, som det gjorde engang.

Accepten af, at 'Det må ske for at' ... vil fylde jeres Væsen med noget NYT. En Forfrisket Energi ... en anden slags Energi inden i jer, som er MÆRKBART anderledes.

Blossom: Mens I formidler det, kan jeg FØLE præcist, hvad I forsøger at forklare, men som I siger, er det en følelse, så derfor føler jeg, I finder det svært at finde ord for det, og dog synes I opsat på at blive ved med at forsøge, fordi det er vigtigt og også meget opløftende.

LF: Det er rigtigt. Dog 'antager vi ydmygt', at Energien, som disse ord 'bærer', ikke kun vil hjælpe dig, Blossom, med at forstå STYRKEN OG ÅNDENS NYHED, som åbner NU, men når HVER ENKELT tuner ind på vores Energi, mens de læser eller hører vores ord, vil de også føle det, som du føler lige nu.

Vi føler, det ville være passende på dette tidspunkt ...

Blossom: Jeg ved, hvad I vil sige, og Kærligheden, som det indeholder, har givet mig en klump i halsen og fyldt mine øjne med vandigt Lys, og jeg er så glad for, at I vil sige det, fordi det er så fortjent.

LF: Sandelig, Blossom, vi føler, det er den mest passende lejlighed til at give udtryk for vores hæder til og dybe respekt for 'Gentleman Joe', som så kærligt påtog sig opgaven (som aftalt på forhånd) ... at bruge vores ord fra siden og fylde dem med den Nåde og Kærlighed, vi sådan ønsker, de skal udtrykkes, gennem hans blødhed og ypperste kvalitet i hans 'Væren'.

Blossom: Jep! Jeg ved ikke hvorfor ... men jeg tudbrøler. Jeg kan heller ikke med ord udtrykke min Taknemmelighed over for ham. Jeg ved, han vil ønske, at jeg takker jer, men han ved også, han er en stor dreng nu og selv kan gøre det. Fra alle os, som føler os så Velsignede over at have dig med ombord ... Tak, Joe! Godt, hvor kom vi fra?

LF: Forhåbentligt fyldte vi jeres Væsen med en Større Forståelse af JER SELV.

Det er yderst Styrkende og yderst Glædeligt!

Som hvert Nyt Daggry bryder frem, vil ... 'DEN, SOM I ER' ... smile varmt ...

Da I FØLER JER KLAR ...

Da I FØLER JER STÆRKE ...

Da I FØLER og VED, at ENERGIEN stiger ...

Da I FØLER KÆRLIGHEDEN, SOM ER ALT OG ALT MULIGT i jeres særlige verden.

Sikke en forskel at stå op til det. Give slip/frigøre ... den gamle Energi og bevidst 'sende den afsted' i Taknemmelighed over alt det, den var. Visualisere den forvandle sig til Lys Kærlighed, mens forandringens vinde fører den til et 'sted langt ude på landet', hvor den kan begynde et NYT Udtryk af Sig Selv.

Mens I ærer og inviterer denne NYE HØJERE ENERGI ...

ind i JERES LIV ...

ind i JERES PLANET ...

ind i HJERTET HOS HVER ENESTE LEVENDE TING PÅ JERES PLANET ... vil I være ovenud glade over forskellen i 'Selvet', som har været pakket ind inden i jer.

EN GAVE, DER SKAL PAKKES UD OG SKATTES ... FOR I VED, DEN KOMMER DERHJEMMEFRA.

Blossom: Det er så smukt! Jeg tænker, det handler om, at vi som individer virkelig har brug for at VIDE det! Hvis vi bare tænker, "Åh, det ville være dejligt, hvis en skønne dag ... bliver det sat på vågeblus, indtil postbuddet kommer, men vi er dem, der skal banke på vores egen dør ... hele tiden. For at huske disse ting, I giver os. For ikke at tage dem for givet. For ikke at sige som nogle gør til tider 'Ja, ja, bla, bla, bla, samme gamle sang, samme gamle sang'. Det er tid til VIRKELIG SELV AT TAGE ANSVAR OG GØRE NOGET VED DET!

LF: 'Samme gamle sang', kæreste Blossom, vil for evig og altid være 'Samme gamle sang', for man kan ikke ændre SANDHEDEN.

Blossom: Men Sandheden kan ændre sig, kan den ikke? Hvad der engang var 'MIN SANDHED' omkring visse 'forståelser' for nogle år siden, er blevet erstattet af en ny Sandhed inden i mig ...

LF: Med al respekt vil vi sige, at du kalder det 'Din Sandhed' ... på det tidspunkt. Men det var snarere en 'forståelse' af, hvad du 'tænkte, det var' ... på baggrund af det bevidsthedsniveau, din sjæl havde ført dig til.

Blossom: Jep ... det giver mening.

LF: Sandheden, vi kommer igennem med, angående jeres SJÆLESELV og HVEM I ER ... KAN IKKE ÆNDRES.

FOR …

I ER KÆRLIGHED

I ER LYS

I ER SANDHED.

Det kan ikke ændres. Det kan ændre sig vibrationsmæssigt, men det kan ikke ændre faktum.

Blossom: Før vi stopper ... I har forklaret os, at ordene/energien i Mantraet er kodede. Nogle finder det passende at tilføje eller bruge 'Vi' i stedet for 'Jeg' ... og de ønsker at vide, om det stadig har den samme effekt?

LF: DET, SOM HAR DEN STØRSTE EFFEKT, ER DEN OVERORDNEDE FØLELSE AF KÆRLIGHED, SOM I SENDER UD FRA JERES VÆSENS KERNE, MENS I SIGER DET.

Vi føler, vi har talt om det før.

Blossom: Det kan meget vel være ... Jeg har haft meget om ørene!!

LF: Men det er Jeg, som er den ENE.

Derfor er JEG VI.

Blossom: Enkelt sagt, men perfekt forklaret. Ok ... Tid for mig at få noget morgenmad og tid for jer at suse rundt i Universet et par gange ... mens I laver hvad?

LF: Det, som vi gør som et udtryk for, hvem vi er ... ELSKER ALT, DER ER.

Blossom: Og vi følger i jeres fodspor, ligegyldigt hvilken rolle vi har valgt i denne episke produktion. Tak til jer som altid ... I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge