Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 10. januar 2021


Blossom Goodchild - Lysets Føderation (the Federation of Light) - 10. januar 2021

Blossom: Ok deroppe, derude, derinde, derigennem, hvor end I er lige nu for at tale med mig ... Godmorgen!

Lysets Føderation: Velkommen til dig, Blossom og til ALLE Lysbærere, som lader deres sandhed skinne igennem i disse meget tumultagtige tider, hvor alt er vendt på hovedet!

Blossom: Ja, I sagde, det ville blive mere forvirrende, og det er det sandelig. Ingen bekendtgørelse som sådan dog ... endnu.

Lysets Føderation: Den kommer, og som vi sagde ... den vil være KÆMPESTOR ... og en påmindelse også ... om at vi også talte om, at der ville komme en endnu større efter den.

Blossom: Godt, lad os vente på, at den første kommer, og så kan vi fundere over den anden.

Lysets Føderation: Kæreste, dyrebareste sjæle ... tillad jeres væsen at blive trøstet af dens VISHED og dens SANDHED. Når I VIRKELIG VED, at den guddommelige plan udfolder sig, så er der virkelig ingen grund til ængstelse.

Blossom: Selvom vi altid har afholdt os fra at tale om politik, virker det latterligt ikke at nævne tingenes tilstand/spillets gang i USA ... Så meget turbulens der ... og sandelig alle steder.

Lysets Føderation: Det er rigtigt. Men som dagene går, vil I forstå mere af, hvad der foregår.

Blossom: Så bare for at vende tilbage til nogle få ting for klarhedens skyld. I sagde, der vil komme en kæmpestor bekendtgørelse efterfulgt af en global nedlukning, som vil føre os ind i fase 2. Korrekt? Men det føles, som om vi er i fase 492!

Lysets Føderation: Befinder verden sig i en global nedlukning?

Blossom: Nej.

Lysets Føderation: Så er vi urokkelig i 'vores kalkulationer' om, at vi endnu ikke er i fase to.

Blossom: Altså, jeg lader jer ikke slippe endnu, I sagde også mht. vaccinationer, at det ikke ville komme dertil. Øh, hallo ... millioner har fået vaccinen.

Lysets Føderation: Det var deres valg. De var ikke tvungne.

Blossom: Men mange vil miste deres job, hvis de ikke lader sig vaccinere.

Lysets Føderation: Blossom og Alle ... der vil være en sådan tydelig forandring i de kommende uger. Så mange 'nyheder' vil blive rodet sammen med 'andre nyheder', så i et stykke tid ... vil ingen vide, hvad der er gang i.

Blossom: Ret meget ligesom nu!

Lysets Føderation: Dog, når bekendtgørelsen er kommet ud ... vil situationen påvirke ting på et globalt plan, i modsætning til nu, hvor mange, som ikke er i det land, udfører deres daglige gøremål ligeglad med den forbigående frygtelige situation.

Blossom: Dia? Dire? Jeg havde behov for at slå dem op og finde betydningen ... Dia = forbigående. Dire = refererer til situationer eller begivenheder, der forårsager stor frygt og bekymring.

Lysets Føderation: Korrekt.

VID, at hvor meget disse tider/verden end ser ud til at være 'ude af den', er det et middel til at komme igennem det gamle tingenes tilstand til det nye.

Vi beder jer om at være fokuseret på jeres VISHED.

Jeres 'VISHED' om, at I kom hertil for at hjælpe i denne overgang.

OVERGANGEN TIL EN NY TID ...

En tid, når først den er etableret, vil tillade en FRIHED i alles sjæle. Selv hos dem, som ikke vidste, at de var i fangenskab.

TIDEN ER NU, KÆRESTE.

DET ER NU, HVOR I I JERES VÆSEN KAN FØLE, AT AL DENNE VENTEN ... AL DENNE USIKKERHED ... NU ER FORBI/OVRE.

I kan føle det spire i jeres hjerte ... dybt inde i jeres væsen. En form for nervøs spænding, når man tappert går ind i det ukendte.

Blossom: Uden mundbind!

Lysets Føderation: HUSK, HUSK, HUSK, alt det, vi har talt om til jer. For I kommer til de dage, hvor millioner af sjæle vil finde sig selv fortabte og forvirrede, chokerede og inderligt foruroliget.

DET ER, HVOR JERES KUVERTER* ÅBNER!

Blossom: Hvad???????????????????????????? Jeg troede, de ville åbne under en eller anden form for henrykkelse/begivenhed/stjernebestrøet halleluja kor på himlen! Hvordan vil vi vide det? Jeg har hele tiden troet, det ville være en åbning for masserne?

Lysets Føderation: Det er det!

Blossom: En åbning for masserne?

Lysets Føderation: Vi kan bedst forklare det ved at sige, at der vil være en 'rettidig fælles oplevelse'.

Blossom: Mener I, inden for en tidsramme? Jeg føler på en måde, at det er det, I siger.

Lysets Føderation: Korrekt. Så når I tænker 'åbning for masserne' ... vil det være tilfældet, dog vil vi sige ... over et tidsrum.

Blossom: Vil vi mærke det?

Lysets Føderation: Åh ja.

Blossom: Hvordan?

Lysets Føderation: Gennem jeres vished om, at det føles anderledes inde i jer selv.

Blossom: Nej, jeg mener, vil vi mærke det, når den faktisk åbner ... faktisk finder sted?

Lysets Føderation: Ja.

Blossom: På hvilken måde?

Lysets Føderation: På forskellige måder.

Blossom: Men ikke som at få en eksplosion i det tredje øje eller hvad?

Lysets Føderation: Vi smiler og alligevel ... selvom du siger det i spøg, Blossom ... er det i jeres tredje øje og så en forbindelse med jeres hjerte, som gør, at I ved det.

En tro og en tillid skal komme og indfinde sig i jeres indre.

VISHEDEN OM SANDHED SKAL FØLES DYBT RODFÆSTET I JERES VÆSEN, NÅR I GÅR MED ÅBENT SIND, MED MOD OG FORSTÅELSE.

Blossom: Okeydokey, og det hele er knyttet til bekendtgørelsen?

Lysets Føderation: Den er en del af det. Dog beder vi jer om, at I ikke blander denne begivenhed sammen med andre 'hændelser'.

Med hensyn til det ... vi siger blot, at det er 'EN DEL AF DET HELE'. I ved, vi ikke kan give jer præcise tidsbobler?

Blossom: Præcise hvad? Tidsbobler? Mener I det alvorligt? Hvad i alverden fik jer til at sige det?

Lysets Føderation: Fordi der er 'Tidssfærer', om I vil, som indeholder bestemte scenarier, der skal udspilles ... i behovet for at ting 'dukker op' i bestemte tidsrammer, for at det næste 'gennemskuelige lys-billede' bliver afsløret.

Så, forestil jer mange tidsbobler ...

Blossom: Stop en halv ... kan vi kalde dem 'tidssfærer'? 'Bobler' funker bare ikke for mig!

Lysets Føderation: Så, forestil jer mange 'tidssfærer' ...

Blossom: Åh, det lyder så meget mere æterisk bedre! Fortsæt venligst.

Lysets Føderation: Vi forsøger!

Blossom: Undskyld ... Mund lukket.

Lysets Føderation: Altså, mange 'tidssfærer' svæver omkring inde i en større tidssfære ... og når det er passende for en 'tidssfære' at 'udspille sig', falder den ned på plads.

Blossom: Som en del af den guddommelige plan.

Lysets Føderation: Netop ... og når de alle 'falder ned på plads', vil man fuldt ud forstå, hvor kompliceret guddommelig planen er. Langt ud over manges forestillingsevne.

Blossom: I ved, jeg var lidt ængstelig for at chatte i dag, fordi jeg følte, det ville blive ret tungt stof, men det virker helt modsat.

Lysets Føderation: Der er intet at føle sig modløs eller tung over, Blossom. Ikke når I VED, at ALT ER GODT.

NÅR I VED DET ... og ... alt ER godt ... så har I ikke problemer med at holde jeres lys højt i glæde og kærlighed.

Jeres hjerte, selve jeres væsen har forberedt sig på disse tider.

I ER KLAR.

HVER OG EN AF JER KENDER LYSETS KRAFT, HVILKET I ER.

Og I er nu klar til at tage del i at give dette lys til andre, som vil finde sig selv så oprevet og fortvivlet.

JERES LYS, JERES KÆRLIGHED, JERES SANDHED ... VIL TILLADE ANDRE AT FORBINDE SIG MED DERES.

I vil opdage en indre styrke som aldrig før.

Igen siger vi ... TIDEN ER INDE.

Blossom: Ja, jeg må sige, at det føles sådan.

Lysets Føderation: VI BEDER JER OM AT FORSTÅ, AT DETTE ER DEN ENDELIGE KAMP MELLEM LYS OG MØRKE.

Blossom: Men I sagde, Lyset havde vundet ... så hvordan kan I sige det?

Lysets Føderation: Fordi 'Det står skrevet'. Det er fuldført. Men det må udspille sig ... 'spille sig' ud.

KÆRESTE SJÆLE AF LYS ... DISSE DAGE ER AFGØRENDE FOR VIRKELIGGØRELSEN AF JERES PLANETS SKÆBNE.

FORANKR JERES KRAFT.

KRAFTEN FRA DEN GUDDOMMELIGE KILDE ... SOM ER JER.

JERES KRAFT KOMMER DIREKTE FRA KÆRLIGHED I/TIL JER SELV.

FØL KÆRLIGHED OG LYS.

KEND KÆRLIGHED OG LYS.

Det, som vil vise sig, som vi har fortalt, vil være et smukt syn meget langt fra for jeres øjne eller kærlige toner for jeres ører.

På jeres planet bliver alting sandelig vendt på hovedet, og I vil få brug for at nå ind til jeres kerne ... for at forankre sandheden og lyset og holde det stabilt.

Vi ønsker, at I er ved godt mod og holder jer muntre, og dog er vi meget godt klar over, at det, som skal komme ... FØR SEJRRIGE FEJRINGER, vil blive de sværeste tider at komme igennem.

Blossom: Så I siger ... under skiftet vil fanden være løs ... men at holde sig til visheden om, at når vi kommer ud på den anden side ... så vil det virkelig have været det hele værd.

Lysets Føderation: Med respekt, Blossom ... det er en underdrivelse.

Vær på jeres post. Vær kritiske ... selv nu. Mange ønsker, at denne plan slår fejl og vil gøre alt, de kan, for at det sker.

Men som vi har sagt før 'Den er hjemme' ... så at sige.

Blossom: Jeg føler på en måde, at monolitterne taler vi om en anden gang?

Lysets Føderation: Intet har ændret sig med hensyn til, hvad vi har sagt om dem, så ja, det ville være passende.

Blossom: Nogle ord før vi går? Jeg mener, sande kammerater ... sikke en rejse! Op, ned, ind, ud, rundt omkring ... Kom med det!

Lysets Føderation: Ord, vi ville vælge at forlade jer med, ville være ...

STOL PÅ PLANEN.

GUDDOMMELIGE PLANER KAN IKKE SLÅ FEJL.

Og naturligvis ...

HOLD PÅ HAT OG BRILLER!

Blossom: Det er ikke længere nødvendigt at strikke tevarmere ... Kedlen er sat over!

Lysets Føderation: Og er på kogepunktet.

Blossom: Ja, hvad kan jeg sige? Mange tak, drenge. Jeg ser frem til vores næste snak og gad vide, hvad der vil være sket i mellemtiden. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER ... KLAR!

Website: Blossom Goodchild

__________________________________

* Uddrag fra kanalisering af 10. januar 2015 til belysning af kuvert (envelope):

Lysets Føderation: Denne dør vil føre jer til en højere forståelse af jer selv. Den er af en lysere grad af lys/kærlighed ... som man kun kan få adgang til GENNEM denne dør.

Blossom: Når vi går gennem ... er det via meditation?

Lysets Føderation: Helt sikkert. Men når I gør det ... vil I opdage, at det JEG, I bliver ... bliver hos jer ... til en vis grad ... når I anvender det, som I oplever 'i' det ... til det, I gør 'uden' det. Giver det nogen mening?

Blossom: Ja, for mig gør det. Det betyder, at vi vil 'bringe' noget af det 'med tilbage', som vi oplever, når vi ER på den anden side af døren. Har vi brug for en speciel meditation til det?

Lysets Føderation: Nej. I behøver blot at STOLE PÅ DEN, I ER. Intentionen er nøglen. Jeres intention i ALLE ting er nøglen til at opdage jeres oplevelses 'berettigelse' på Jorden.

Oplevelsen i meditationen, når den gentages flere og flere gange ... vil gå dybere og dybere ned, efterhånden som man går ind i den igen gang efter gang.

Blossom: Hvad kan vi forvente?

Lysets Føderation: At møde mange ligesindede sjæle, både jordiske og ikke-jordiske ... og for mange at møde den næste fase af dem selv.

I er nu klar til at 'ÅBNE KUVERTEN' og modtage jeres instruktioner!

Blossom: WOW! Det er meget spændende. White Cloud har ofte talt om det. Kan I tale om det nu? ... til dem, som siger 'Kuvert? Hvilken kuvert? Kommer den med posten? Jeg har ikke modtaget min?' osv.

Lysets Føderation: Vi forstår, hvad du mener. Vi vil forklare det på denne måde.

De af jer, som meldte sig frivilligt til dette unikke udtryk af jeres Selv på det jordiske plan i denne tid ... de, som VIDSTE, at det at komme til Jorden NU ... ville blive den største mission, de kunne opleve ... og vi vil tilføje ... 'udholde' ... fik ISÆR en bestemt 'rolle' at spille. At 'udleve' visse givne oplevelser, som ville føre til udfoldelsen af særlige gaver ... som til gengæld ville tillade udfoldelsen af gaver hos mange andre.

Med andre ord ... instruktioner ... om hvordan I hjælper med manges Opvågning på planeten.

Hver kuvert fås for hver enkelt at fortolke og gøre brug af.

Mange har ofte udtrykt sig om VISHEDEN om, at de er her for at gøre noget ... her til et formål ... imidlertid usikre på, hvad det er. Ved at få adgang til disse kuverter ... fås en større klarhed.

Blossom: Så I siger ... man mediterer bare og så 'Bum' ... så får vi den! Svaret på vores individuelle formål på Jorden i denne tid.

Lysets Føderation: Ja ... det gør vi.

Blossom: Langt ude. For at være ærlig ... Jeg troede, I ville sige 'muligvis' eller bruge omsvøb. Men, niks! Direkte til sagen ... Nice! Jeg får en følelse af, at I gerne vil hjælpe med denne meditation ... vil I til at bringe en igennem?

(Jeg følte så, at det var tilfældet, så jeg tændte for min optager og gik direkte ind i denne guidede meditation. Da det skete spontant, så tillad venligst alle ydre lyde fra fly, fugle, frøer osv. at forstærke oplevelsen snarere end at fjerne jer fra den! Jeg forsøgte at tilføje baggrundsmusik, men det forvrængede stemmen. Så, her er den. I råudgaven! (17 min.))

Klik her https://www.youtube.com/watch?v=a1QNPTAiNlM&ab_channel=BlossomGoodchild (starter ved 7:10)

Transskription af meditation 10. januar 2015

Vi beder jer om at tage tre dybe åndedrag.

Vi beder om, at I slipper alle spændinger i jeres krop ... ganske enkelt ved at udstøde negativiteten ... stressen ... tankerne, som ikke tjener jer, gennem suk.

Tænk på, med lukkede øjne ... at kigge op over jer. Husk at trække vejret dybt, mens I hører vores ord.

Forestil jer nu ... at I går hen ad en sti ... intet at se på begge sider ... fokusér bare på, hvad der er forude ... hvilket viser sig at være intet-hed.

Fortsæt med at gå på en afslappet og fredfyldt måde hen imod denne intet-hed.

Mens I bevarer fokus ... ser I en prik af gyldent lys ... Som I kommer nærmere ... bliver lyset større og lysere ... og mens det bliver større og lysere ... gennemtrænger det hele jeres væsen. Fylder jer med kærlighed ... og glæde.

Mens I kigger ind i lyset ... viser en døråbning sig for jer ... bemærk dens omrids, farve og form.

Fortsæt med at gå, indtil I står lige foran denne døråbning ... og mens I kigger ... viser den sig i en krystalklar regnbuefarvet form.

I finder ud af, at døren ikke skal åbnes ... men når I er klar, går I ganske enkelt igennem døråbningen.

Mens I gør det, mærker I forskellen i jeres fysikalitet. I føler jer lettere. I føler større glæde ... for I føler mere jeres sande Selv.

I mærker, at mange går ind i dette rum sammen med jer. Der er en summen af spænding. En småsnakken.

Mens I fortsætter med at gå ... føler I det, som om I begynder at svæve. Som om I går på luft.

I oplever også følelsen af at stige op ... og mens I gør det ... føles jeres sjæl igen lettere og lettere.

Langsomt begynder jeres væsen at dreje rundt ... mens den bevæger sig opad ... indtil I finder jer selv ... gå ind i farven af himmelblå energi.

Foran jer står et bord ... lavet af marmor ... og på dette bord ... ligger der en kuvert.

I går hen mod det ... tager den op ... og holder den tæt til jeres hjerte.

I kan føle energien, som er inden i kuverten. For den er så rigtigt forbundet med jeres sjæl-ånd-selv.

I begynder at mærke, at I leviterer ... og jeres krop hviler på luften ... i en liggende stilling ... stadig med kuverten mod jeres hjerte.

Træk vejret stille og roligt, mens I svæver.

Tillad farver at komme ind i jeres vision ... farverne bliver skiftevis svagere og stærkere og pulserer frem og tilbage ... og I mærker måske, at jeres hjerte slår lidt hurtigere ... mens visdommen og viden om jeres SANDE formål på det jordiske plan i denne tid ... optages i jeres væsen.

Det eneste, I behøver at gøre, er at føle taknemmelighed og sige tak.

Bliv på dette sted i fred og ro ... og lidt efter lidt ... dematerialiserer kuverten sig ... og energien i den ... går ind i jeres hjerterum. Mens den gør det ... træk vejret dybt en eller to gange.

Bliv bevidst om jeres smilende ansigt.

Bliv bevidst om den energi, I nu føler ... en højere fornyet kærlighedsenergi.

Sig tak igen, mens I bevæger jer i spiraler mod Jorden ... står uden for krystaldøren og går hen ad stien, hvor I begyndte ... men bemærker, at begge sider er fyldt med det lyseste hvide lys.

Sig tak endnu engang og buk, måske i ærbødighed for jer selv og Alle.

Vi sender den største kærlighed til jer.

I kærlighed …

VI ER ÉN.

Oversættelse: Margit VillumsenWorldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge