Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Blossom Goodchild - 11. september 2022


Blossom Goodchild - kanaliserer Lysets Føderation - 11. september 2022

Blossom: God morgen. Nå, skal vi tale om Tegnet? Dronningens død? Eller prisen på fisk?

Lysets Føderation: Velkommen til dig, Blossom, og til hver og en, som føler sig tiltrukket af vores samtaler. Vi ved, der er et brændende spørgsmål, du ønsker at stille, Blossom. Værsgod, sig frem.

Blossom: Tak. Der kommer allerede e-mails ind fra folk, der undrer sig over, om regnbuerne, som var over både Windsor Castle og Buckingham Palace kort efter dronningens død, var Tegnet på himlen, som I talte om?

LF: Og vi vil umiddelbart svare ... nej.

Blossom: Lidt mærkeligt. Lidt af et sammentræf ikke desto mindre.

LF: Regnbuer er en brydning af lys ... Lyset er der altid. Selvom vi siger, at disse farvede bånd ikke er det Tegn, vi taler om, sagde vi ikke, at de 'ganske enkelt dukkede op' ... uden grund.

Vi vil gerne sige, at monarkens død vil bevirke stor forandring med hensyn til, hvordan man ser verden. Regnbuerne er et symbol på Håb. De bringer glæde i hjertet, og det føltes nødvendigt, at sådan et 'skue' blev vist.

Blossom: Interessant er det dog, hvordan deres betydning veksler afhængig af ens syn på monarkiet!

LF: Det er rigtigt, Blossom. Meget skal åbenbares. Meget skal komme op i lyset de kommende dage og meget vil efterlade mange i stor sorg ... på grund af det, der vil komme frem. Det er ikke noget nyt, og dog vil vi gerne sige, at denne 'herskers' død vil være 'skubbet', der får snebolden til at rulle.

Der vil blive slået meget op, og endnu engang, man må bruge sin skelneevne. Vi foreslår, at man bevarer roen og ligevægten og ikke bliver suget ind i alt det, som vil blive skildret.

På en måde, vil vi gerne sige, at det intet ændrer og dog ændrer det alt.

Hvad vi mener med det, er, at ...

LYSET, SOM I ER, MÅ IKKE ÆNDRE SIG.

ALT, HVAD I KOMMER TIL AT HØRE OG ALT, HVAD DER VIL KOMME, MÅ IKKE ÆNDRE SANDHEDENS STRÅLENDE LYS, SOM I ER.

Man må ... du er misfornøjet med, at vi bruger 'må', Blossom?

Blossom: Lidt. Kan vi bruge 'kan overveje'?

LF: Hvis du foretrækker det, Blossom. Men vi foretrækker 'må' ... fordi i sandhed ... er det et 'must'. Det er nødvendigt at være centreret og ikke 'falde for' al den propaganda, der vil komme bagefter.

Blossom: Åh, kære Gud! Jeg nægter at tro det. I vil sige det!

LF: Ja. Det vil vi!

HOLD PÅ HAT OG BRILLER!

Vinden vil være af orkanstyrke, billedligt talt.

ALT ER PÅ PLADS.

Hvis I tænker over den udtalelse ... det betyder, at alt er arrangeret. Alt falder på plads, som det skal.

Der har virkelig været mange faldgruber, mange afvigelser fra det, som var planlagt ... men nu vil ting, som er af STOR betydning, blive røbet i hastigt tempo.

Blossom: Der er noget, som jeg ikke rigtigt forstår. Hvordan kan en Guddommelig Plan blive pillet ved? Hvis den er guddommelig, ville der være blevet taget hånd om alle kendte forvrængninger og forstyrrelser, før de dukkede op?

LF: Det er en overgang fra mørke til Lys, Blossom. Afledningsmanøvrer er nødt til at blive foretaget, da mørket selv mærker, det synker ned i afgrunden, og med den lille styrke, det har tilbage ... vil det fortsætte til den bitre ende ... med at forsøge og bevare mørket som herskeren over jeres planet.

DEN GUDDOMMELIGE PLAN UDSPILLER SIG.

LYSET HAR VUNDET.

Alt, hvad der følger med, er i virkeligheden bare 'Spillet', hvor de sidste træk foretages.

Se nu, hvordan forvrængninger af Sandheden vil blive brugt for at dække over det, som ikke kan tåle at blive afsløret om dem af mindre Lys. De er dødsdømte. Det ved de, men vil bruge ethvert trick for at blive ved magten!

Blossom: Selvom det måske flyder godt for læseren ... er det ikke en af vores letteste samtaler.

LF: Det skyldes energier, der er sat ind for at forhindre vores samtale i dag. I betragtning af det går det meget godt.

Blossom: Ok. Hvis det er i orden, så lad os gå videre til Tegnet? Jeg besluttede i går, efter min seneste video, fordi White Cloud holdt stejlt på, at han vidste, Tegnet ville komme ... at også jeg ville anslå en anden tone og gøre det samme. Det er bare et spørgsmål om at dreje på kontakten, der går fra 'Jeg venter og ser' til 'Jeg VED, det vil ske' inden i mig. Det føltes godt. Hvornår? Ja, hvem ved! Vi behøver blot at VIDE og så er den ikke længere!

LF: Ja, Blossom, hvis alle ville dreje på den knap ... ville Tegnet vise sig 'snarere' end senere.

Jeres verden er en manifestationsverden. Skabende evne gennem tanken. Man må VIDE 'noget', for at det bliver til virkelighed. Man må føle 'noget', for at det bliver til virkelighed. Derfor er det naturligvis sådan, jo mere I vælger at VIDE, AT TEGNET KOMMER ... jo hurtigere vil det komme.

Blossom: Men mange er ikke inde i 'sådanne sager' og ville end ikke tænke på at kunne få Tegnet til at ske.

LF: SANDT. Men mange ER inde i 'sådanne sager', og KRAFTEN, som man nu mærker, er nok til at få det til at ske.

Så meget, der skal finde sted NU ... er i stand til at ske nu på grund af den STYRKE OG KRAFT, som en sjæl oplever i sit væsen.

En anderledes VISHED.

En anderledes FØLELSE.

En anerkendelse af denne forskel er alt, hvad der kræves for at forstærke Energierne i en sådan grad, at Kraften bag tankerne ... bevirker manifestation i så hurtigt et tempo, at nogle ting sker næsten øjeblikkeligt.

Når det indfinder sig ... når man forbinder punkterne ... vækker det indre erindringer.

ENS SANDHED OM SELVET KAN GENKALDE SIG KRAFTEN I LYSETS MAGI FRA ÆLDGAMLE LEVETIDER.

LAD OS GENTAGE DET.

ENS SANDHED OM SELVET KAN GENKALDE SIG KRAFTEN I LYSETS MAGI FRA ÆLDGAMLE LEVETIDER.

Lidt efter lidt, når denne MAGI endnu engang betros Krigernes Hjerter, hvilket I er ... vil færdigheder og talenter vende tilbage.

Talenter af sådan et lys ... som vil hjælpe de fortabte.

Færdigheder, som vil gøre det muligt for en at bringe ... SANDHEDEN ... til en anden.

Blossom: Hvad præcist mener I med det? Hvilke færdigheder?

LF: Færdigheder, som længe har været glemt. Færdigheder, som blev forbudt på grund af deres skabende KRAFT.

Alle sådanne ting skal vende tilbage.

Blossom: Ja. Men hvilke færdigheder? Antager, vi ikke taler om gobeliner eller træarbejder!

LF: I GUDESELVET, som I er ... indlejret dybt i jeres væsen er der glæder for at glæde.

Hvis I VIRKELIGT VIDSTE ... og vi mener ... VIRKELIGT VIDSTE ... uden misforståelse eller antydning af tvivl ... at I kunne flyve ... kunne I naturligvis flyve.

Blossom: Jeg har lyst til at sige, det tvivler jeg på!

LF: Hvilket er præcist, hvad vi ønsker, du siger, fordi tvivlen har været rodfæstet i hvert eneste fiber af det menneskelige koncept. Fugle flyver. Naturånder flyver. Flyvemaskiner flyver. Drager flyver. Men ikke mennesker.

Blossom: Altså vi har ikke vinger til at begynde med.

LF: I behøver ikke vinger.

Blossom: Her synes jeg, vi skal indskyde ... 'Prøv det ikke derhjemme'.

LF: Det er, hvad vi mener, Blossom. Det ligger uden for mulighedernes rige ... derfor kan man ikke gøre det. Den kollektive bevidsthed viser, at det forholder sig sådan.

Men lad os for eksempel sige, at det uden mindste tvivl forholdt sig sådan, at det var muligt at flyve ... for bare én sjæl. Starten på at ændre den kollektive bevidsthed ville blive vækket og over tid ville ... 'det kan der overhovedet ikke være tale om-virkeligheden ... blive en mulighed ... blive en realitet.

Husk, at ... ALT, HVAD I ER, ER GUDDOMMELIGT.

I er i stand til så meget, som I end ikke tør drømme om.

Blossom: For at vende tilbage til emnet om færdigheder. Ja, at flyve ville være smart, men forstår, I fortalte, hvad det drejer sig om. Hvilke andre færdigheder og talenter ville være mere realistiske for os at ... acceptere/forvente ... hos os selv, når vi går længere ind i denne KRAFT?

LF: Healing. Energierne fortsætter med at strømme ind nu, de er af en meget højere resonans og muliggør derfor, at det, man førhen betragtede som mirakler, mere bliver en dagligdags ting.

Transformationen af negativ energi til positiv energi gennem tankens kraft.

DET ER JERES TANKE OG VISHED OM SANDHED ... I DEN TANKE ... SOM MULIGGØR, AT MIRAKLER SKER.

Jeres evner vil dukke op og give jer sådan en glæde.

For hele den KRAFT, som strømmer gennem jer, er for at hjælpe Helheden.

Det er i virkeligheden det eneste, I ønsker at gøre.

Det er grunden til, I kom her på denne mission.

For at hjælpe Helheden.

Blossom: Og for at udvide vores sjæl som selvstændigt individ?

LF: Netop, Blossom. Men det er en og samme hjælp.

Tror I, I ville være sendt ud på denne mission uforberedt ... uden redskaber?

Blossom: Det føles afgjort sådan til tider.

LF: ALT, HVAD I BEHØVER PÅ JERES REJSE blev pænt og nydeligt pakket i jeres rygsæk. Lag af 'værktøjer' ... Lag af sjæleføde ... det hele pakket i den rækkefølge, som man får brug for det ved hvert skridt på vejen. Alt, hvad man behøver at gøre, er at åbne den, når man føler, det er nødvendigt at gøre det.

NU ER DET TID ...

NU MERE END NOGENSINDE ...

VÆR PÅ JERES POST ...

VÆR FORBEREDT ...

VÆR TRO MOD DET, JERES HJERTE FØLER.

VÆR TRO MOD DET, I VED, ER SANDHED.

VÆR TRO MOD JER SELV.

VÆR I SANDHED ... OG TILLAD JERES LYS AT LEDE JER HJEM.

Blossom: Vi vil naturligvis sørge for, at vi gør vores allerbedste. I taknemmelighed. I kærlig tjeneste. JEG ER.

Website: Blossom Goodchild

Oversættelse: Margit Villumsen


https://monolithtracker.com/
Worldwide visualization for a Breakthrough - Please Join Us!
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge