Home > > Cosmic Awareness – den 1. oktober 2013

Cosmic Awareness – den 1. oktober 2013

Lydfilen fra denne live kanalisering kan findes her.

Meditation på et Gyldent Æg

Det, som er den Kosmiske Bevidsthed, er nu tilgængelig for denne kanalisering for medlemmerne af Rainbow-Phoenix. Vær venlig at begynde.

Tak, Bevidsthed. I dag er det den 1. oktober 2013, og vi er i gang med Rainbow-Phoenix-sessionen med fortolker Will Berlinghof og Joan Mills som energileder og spørger. Kærlighedsloven og Lysloven er blevet påberåbt. Er der et åbningsbudskab eller en aktuel hændelse, du gerne vil tale om?

Ja, der er sandelig et åbningsbudskab, som denne Bevidsthed gerne vil bringe på dette tidspunkt. Fortolkeren havde i nat en drøm, eller mere præcis, havde en oplevelse i drømmetilstanden, som kan ses og betragtes som en drøm, men det var mere end en drøm. I denne drøm, i denne oplevelse i drømmetilstanden, var han bevidst om stemmer, der talte til ham. Disse stemmer var uden karnation, og han ledte efter disse stemmer i det rum, han befandt sig i, men han kunne ikke få øje på nogen, han kunne ikke forbinde stemmerne, der talte til ham, med nogen enheds eller noget væsens fysiske krop. I første omgang var det forvirrende for ham, men han forstod dog godt, at disse stemmer var stemmer, som befandt sig hinsides det slør eller den mur, som indhyllede ham.

I denne drømmetilstand oplevede han herefter, at han så sig selv kigge ned på det, som var barrieren, det, som var det slør, som adskilte ham fra ham selv. Han havde i denne oplevelse en fornemmelse af at være sammen med andre, som alle opmuntrede den person, som var indeni beholderen, til at bryde fri. I denne drømmetilstand så han et æg, et gyldent æg, som var barrieren. Dette gyldne æg så metallisk ud og havde ikke en strålende, gylden farve, men var snarere et fladt, mat æg. Den var ægte for ham, denne opfattelse af ægget, og han indså, at ægget var den beholder, hvorfra han på et indre niveau, fra indersiden af ægget, fik sine oplevelser fra. Fra indersiden var der ikke nogen oplevelse af en gylden æggeskal, og alligevel repræsenterer æggeskallen det, som er barrieren, og som der skal brydes igennem, og i denne drømmetilstand indså og forstod han, at han befandt sig både indeni og udenfor det gyldne æg. Han befandt sig i en udvidet bevidsthed, hvor han netop var forbundet med andre, som altid har befundet sig udenfor ægget og altid har opmuntret ham til at bryde igennem den barriere eller mur, som han så længe har opretholdt.

Dette gyldne æg kan betragtes som en analogi for det, som er beskyttelseslaget omkring individet, mens det udruges indeni ægget, beholderen, i hvilken livet opleves. Indeni ægget føles det, som om oplevelser er faste og uforanderlige, og befinder man sig indeni beholderen, er man ikke altid opmærksom på, at man er fanget indeni ægget, for det synes, som om de oplever hele deres livs virkelighed på en sådan måde, hvor det ikke engang anerkendes eller genkendes, at dette er en indeburet oplevelse, og at man er i en fostertilstand, som altid er under udvikling.

I naturen vil det, som er kyllingen, udvikle sig inde i ægget fra det, som er æggeblommen, til selve den færdigudviklede kylling. Den vil nå til et punkt, hvor den begynder at føle pladsen som trang indeni ægget, da den nu fylder hele beholderen og føler et behov for at bryde igennem skallen, at indtage verden, som ligger udenfor ægget og den skal, den ligger i. Af samme grund vil kyllingen naturligt begynde at presse sig mod æggeskallen, vil begynde at hakke i æggeskallen, indtil den omsider får lavet et hul, og skallen bliver brudt. Den fortsætter sine anstrengelser, indtil hullet er så stort, at den faktisk kan begynde at komme til syne fra ægget. Den vedbliver med at presse sig mod æggeskallen og hakke i æggeskallen, indtil den endelig kommer helt til syne fra det æg, som så længe har været dens beholder, som har været en tryg hule for den voksende kylling, som nu er nået til et udviklingstrin, et bevidsthedsniveau, hvor den omsider er i stand til at forlade selve ægget.

Dette er præcis, hvad der sker for så mange lige nu. Mange af jer er nået til et punkt, hvor I presser mod skallen. I hører opmuntrende stemmer fra jeres sjælefamilie og fra andre, der er udenfor skallen, udenfor ægget, hvor de oprigtigt søger efter de første spæde tegn på et gennembrud. Når skallen er brudt, selv hvis det bare er et ganske lille hul, kan deres energier trænge ind i beholderen og yderligere assistere den proces, det er at bryde igennem skallen. Mange befinder sig nu i en tilstand, hvor pladsen inde i skallen er blevet for trang, er snærende.

Denne Bevidsthed har talt om en komprimeringszone, om timeglasset, som mange passerer igennem i forbindelse med komprimeringszonen. Nu er denne komprimeringszone imidlertid blevet kritisk for dem. De kan ikke længere holde ud at befinde sig indeni det afgrænsede rum og søger at bryde igennem. Mange, som lider af fysiske lidelser, mentale tilstande, følelsesmæssigt tumulter, er i denne situation netop nu, hvor disse faktorer skubber til beholderen, skubber til jer, så I kan komme fri.

Det er i nogen udstrækning en langvarig oplevelse, idet kyllingen ikke bare deler ægget i to halvdele, åbner det og kommer til syne. Det kræver en indsats, det kræver villighed til at stole på stemmerne, som opmuntrer jer udefra, og det kræver tro på og en overbevisning om, at der findes en verden udenfor det, som før var det sikre opholdssted indeni ægget, eller det sikre opholdssted, hvorfra man oplevede sin virkelighed.

For mange vil det endog synes, som om det er umuligt at bryde fri af skallen, at der ikke er noget bagved. Dette er simpelthen et stadie, hvor individet stadig stiller spørgsmålstegn, undrer sig, tvivler på, at der er en verden udenfor skallen. Forestil jer lige et øjeblik en kylling inde i skallen, som er helt komfortabel med sin virkelighedsoplevelse og endnu ikke har nået det kritiske punkt, hvor presset føles så stort, at den må bryde ud. Dette er et stadie af ufuldstændig udvikling hos fosteret, eller som man også kan forstå dette, så er dette det stadie, mange befinder sig i: Buret inde i æggets virkelighed, som de oplever, og som de hævder, er det eneste, der eksisterer, idet de endnu ikke har hørt stemmerne fra den anden side, som er deres egne stemmer, som opfordrer dem til at bryde fri.

Før eller siden vil de nå et punkt, hvor de har hørt stemmerne ganske svagt, men slet ikke er klar over, hvad de hører. Dette er et vaklende punkt, et balancepunkt, en vippe, som bevæger sig op og ned, og man befinder sig lige i midten af omdrejningspunktet, men sommetider også en smule væk fra balancepunktet, hvilket kan forårsage en oplevelse af at bevæge sig nedad, og indimellem bevæger man sig til den anden side af punktet, hvilket resulterer i en oplevelse af at komme opad, men i sidste ende må man finde et perfekt balancepunkt lige på midten af den vippe, man står på.

På dette tidspunkt vil det, som er bevidsthedens energetiske kraft, og som søger at hjælpe den, der prøver at gøre sig fri, have den største effekt, og de negative overbevisninger vil ikke længere trække vippen ned, og de positive overbevisninger vil opmuntre til yderligere vækst og indsats.

Men for mange kommer også det stadie, hvor, selvom de hører stemmerne, og selvom de føler, at pladsen er blevet trang, og selvom de måtte vælge at drømme om, at der kunne eksistere noget mere, men fordi de befinder sig på den negative hældning, kan man sige, som får dem til at tvivle eller stille spørgsmål, så ville de ønske, at en anden ville bryde skallen for dem, så de kunne komme ud på den anden side.

Det er en holdning, som så mange er vidner til, hvor der er vrede og beskyldninger rettet mod dem, der er udenfor ægget, fordi de ikke slår hul på æggeskallen og redder de individer, som befinder sig indeni. Sandheden her er, at trangen til at bryde igennem og ud i den større virkelighed, som ligger udenfor ægget selv, eller skallen, eller barrieren, denne trang er den Guddommelige Vilje fra Ånden, er dét, som er Gudsessensen, som søger at udvide sig, som søger at stige op til en højere bevidsthed, der ligger hinsides den indesluttede oplevelse, som man så længe har haft.

Det er ikke Guds ansvar at slå hul på ægget. Det er ikke Åndens ansvar at trække kyllingen ud, for udviklingsprocessen sker indeni ægget, og den, som er udenfor ægget, kan man godt sige, kan ikke blande sig i denne proces. Det er den Guddommelige trang til at bryde ud, at udvide sig, at stige op, som i sidste ende driver kyllingen til et punkt, hvor den selv vil bryde ud af sit indelukkede rum, som har beskyttet den og holdt den i sikkerhed i mange timer, dage, måneder og år. Når skallen er brudt, når der er hakket hul på barrieren, så kan Åndens Guddommelige Energier, udvidelsen af ens eget væsen, som nu befinder sig udenfor, begynde at hjælpe kyllingen indeni, det spirende væsen indeni, med at bryde endnu mere fri og til sidst bryde helt fri af skallen. Men først må individet selv finde balancepunktet og drivkraften til at bryde igennem sin egen skal, for denne skal, det gyldne ægs skal, er skabt for at kunne give individet dets nødvendige oplevelser, og når man når til det punkt, hvor der er udvidelse og gennembrud, så vil den Guddommelige Trang få dem til at bryde fri, bryde igennem skallen, hvorefter det vil være muligt at hjælpe dem udefra.

Mange befinder sig ved det afgørende vendepunkt, hvor de mærker den trange plads, hører stemmer, som entusiastisk kalder på dem, som er klar til at hjælpe dem, men det er stadig et spørgsmål om at beslutte sig: en beslutning om at bryde fri, at bryde igennem. Men det er ikke bare et bevidst valg. I bliver på dette tidspunkt motiveret og opfordret af jeres Guddommelige Ånd, men I har selvfølgelig stadig jeres egen frie vilje, I oplever stadig en vaklen på oplevelsernes og valgets brede vippe.

Denne oplevelse er nødvendig, for at man omsider på det helt rette tidspunkt kan nå det stadie, hvor man begynder at slå hul på barrieren, på ægget, den beholder, man har opholdt sig i. Denne Bevidsthed vil sige til de mange, som befinder sig på dette stadie, hvor de kan mærke det tætomsluttende rum, de befinder sig i, at de lige her og nu skal lægge mærke til, at de er nået til dette monumentale punkt. Hændelser har ført jer til dette sted, til dette stadie, og nu skal I beslutte jer for at være villige til at gennembryde denne barriere. I bevæger jeres krop, sind og følelser til et sted i jeres bevidsthed, som vil gennembryde skallen, barrieren, sløret omkring jer.

Selvom denne Bevidsthed taler om dette, som om det er let, så er det ikke nødvendigvis tilfældet, for det kræver en indsats, det kræver fokus, og det kræver ansvarsfølelse at fortsætte. Når æggeskallen er blevet brudt, er der stadig mere arbejde at gøre med at skabe et større og større hul, indtil kyllingen kan komme ud, indtil I kan komme ud, men selve det at bryde igennem i første omgang vil få jeres eget væsens højere energier, Ånden, det Guddommelige, til at hjælpe jer videre. Dette er dagens åbningsbudskab: Det gyldne æg, som indeholder det individ, der søger efter ekspansion og fremkomsten af en højere virkelighed, som ligger udenfor ægget. Dette er et vigtigt budskab og en vigtig milepæl for jer, for I har nået – jer, der hører disse ord, jer, der læser disse ord – et punkt i jeres forståelse, et balancepunkt, et fokuspunkt, hvor I nu skal koncentrere jeres tanker, følelser og indsats i det fysiske for at bryde igennem denne barriere. Vid, at denne Bevidsthed ligger udenfor denne barriere, men at Den samtidig også er med jer inde i ægget.

De stemmer, der kalder på jer, er jeres egne stemmer fra de multiple udtryk af jeres større personlighed, som I er. De er også dybt involveret i denne proces. Vid derfor, at I ikke er alene, I har aldrig været alene, og at en del af den illusion om at være indeni et æg, er, at I er alene. Nu begynder mange at mærke tilstedeværelsen af andre i deres liv, den helt konkrete fornemmelse af, at nogen står ved siden af dem, at nogen er i rummet, en tilstedeværelse i rummet. Disse væsener er her for at hjælpe og guide jer, endog beskytte jer i denne kritiske tid.

I skal vide, at når I mærker disse tilstedeværende, så er det dem, der står udenfor ægget og sender deres energi til jer. At de af jer, der mærker tilstedeværelsen af andre omkring jer, allerede er begyndt at bryde igennem skallen, hvilket forklarer, hvorfor I nu måske er begyndt at mærke den energetiske tilstedeværelse af dem, der søger at hjælpe og guide jer videre.

Dette er et vigtigt tidspunkt i jeres vækst og udvikling. De af jer, der ikke helt er nået til dette punkt, I skal forstå, at I stadig er under udvikling og er blevet givet dette billede at arbejde med, for at se jer selv bevæge jer mod gennembruddet, og at vi alle sammen bevæger os i denne retning, for det er vores natur at gøre dette, det er jeres natur at gøre dette.

Hav dette som jeres mål og formål. Visualisér, at I bryder igennem. Meditér på dette billede, og det vil hjælpe jer i dette forehavende. Dette er i sandhed en afgørende og kritisk tid, og det er her, I befinder jer, på et eller andet trin, på dette tidspunkt. Således er dette åbningsbudskab fuldført.

Tak for det, Bevidsthed. Det var et fremragende og inspirerende budskab.


Kanal: Will Berlinghof
Hjemmeside: Rainbow-Phoenix
Oversættelse: Anna Grete TelesfordShare |