Home > > Indtrængende opfordring til massemeditation 5. april 2020 kl. 04.45

Indtrængende opfordring til massemeditation 5. april 2020 kl. 04.45

INDTRÆNGENDE OPFORDRING
TIL 1 MILLION MEDITERENDE
FOR AT BEFRI OG GØRE KRAV PÅ VORES VERDEN
5. APRIL 2020
præcis kl. 04.45 (dansk tid)
NÅR EN HIMMELSK STJERNEPORT ÅBNER SIG!

Et åbent brev og en kosmisk invitation til spirituelle ledere og influencere rundt om i verden (links og instruktioner er indeholdt i brevet, så læs venligst hele brevet)

5. april 2020 vil en mægtig astrologisk portal åbnes, gennem hvilken menneskeheden må FORENES I ÉT SIND, ÉN BEVIDSTHED, hvorved der tages store skridt til at gøre krav på vores uafhængighed fra det finansielle gældsslavesystem, som er etableret for 700 år siden, til at opløse de gamle verdensstrukturer, til at udrydde corona-virusset og den frygt, der omgiver os og til at gøre en ende på 5G netværket og dets dødelige stråling (sandsynligvis en hovedfaktor i det, der skete i Wuhan, Kina, med rapporter, der nu offentliggøres om, at så mange som 3 millioner kan være døde af strålingsforurening i den provins).

Den kraft, som vi vil have til rådighed 5. april er sandelig astronomisk i bogstaveligste forstand, når planeterne Jupiter og Pluto står på linje på himlen den dag!

Vi agter at udnytte denne kraftfulde astrologiske position og skabe et stort SKIFT for menneskeheden i den mest positive og harmoniske retning som muligt, men det vil kræve MASSEDELTAGELSE og en forening af Hjerter og Sind med et fælles fokus og en fælles intention på et niveau, som ikke tidligere har været opnået på planeten Jorden!!!

Med al dette kaos, som hvirvler omkring os, er det bydende nødvendigt, at vi, de sande Bærere af Lys, samles i en global meditation 4./5. april og med inderlig hjertelig kærlighed forener os som en million punkter af Lys, som vil forankres i energierne af Fred, Harmoni, Velstand, Frihed, Healing og den mest positive Opstigningstidslinie, som kan tænkes!

Der er ingen tvivl om, at de fleste, om ikke alle, der læser dette brev, allerede tror på og støtter kraften i meditation som et redskab til spirituel vækst, healing og manifestation, og det er prisværdigt.

I bliver nu bedt om at udbrede denne kraft ved at række ud til alle, som følger jer på sociale medier og læser jeres bøger eller blogs og fortæller, at MASSEMEDITATIONER i GLOBAL SKALA må blive en topprioritet begyndende med den stærke astrologiske opstigningsportal, som vil åbne 4./5. april 2020, når en bølge af lys (5D gamma bølger) uden fortilfælde vil overstrømme planeten.

Der er legioner af Lysvæsner, som er gået ind i vores galakse i denne tid for at hjælpe os i vores opstigning og hjælper med at dirigere dette høj-dimensionelle lys vores vej på denne betydningsfulde dag.

Hvad end jeres personlige mening eller overbevisning om opstigning/evolution måtte være lige nu, kan vi alle være enige om, at det er på høje tid for os at udvikle vores bevidsthed kollektivt for opløftning og healing af alle væsner på Jorden. Den bedst mulige måde at gøre det på er gennem MASSEMEDITATION! Jo flere deltagere, jo større resultater!!

Vi må udnytte vores kraft kollektivt og samles i et meget større antal for at meditere oftere, og især på strategiske nøgledage og -tidspunkter med et fælles fokus. Det er den ENESTE MÅDE, hvorpå vi kan udvikle os eller stige op som samfund og gøre en ende på hele dette vanvid!

GLOBALE MASSEMEDITATIONER ER NØGLEN TIL VORES BEFRIELSE OG DET KVANTESPRING, VI ALLE LÆNGES EFTER I DEN MENNESKELIGE BEVIDSTHED! DET ER TID TIL AT BRUGE DEN MAGISKE NØGLE!!!

For at vi kan lykkes i denne bestræbelse, må vi sætte vores opfattede forskelle, synspunkter, meninger, fordømmelser af andre eller hvad vi kan lide eller ikke lide om deres personligheder, til side, og især ikke tillade visse ord eller sætninger, der "udløser" en negativ holdning og forhindrer os i at samles, da disse typer af adskillelse og splittelse er, hvad der har holdt os nede som planet i så lang tid!

Lad os fra nu af se bort fra personer og personligheder, navne og etiketter, egoer og personlige dagsordener. Lad os forene os og fokusere udelukkende på endemålet - AT GØRE EN ENDE PÅ LIDELSE.

Det følgende er links og instruktioner for deltagelse i meditationen, men vi opfordrer jer til at læse resten af brevet, så I kan se, hvorfor denne Globale Meditation er så vigtig og for at scenen kan sættes rigtigt. Vi er nødt til at forklare meningen og den sande intention bag de ord, som bliver brugt, så ingen misforstår informationerne og undgår at deltage af den grund. Vi har brug for, at hver og en af jer deltager for at sikre, at vi har EN MILLION AKTIVE MEDITERENDE 4./5. april!!!

Send venligst dette brev til alle i jeres indflydelsessfære for hurtigt at sprede ordet vidt og bredt på kloden! Disse informationer må spredes hurtigt, så grupper og enkeltpersoner kan begynde at planlægge deres deltagelse.

*******************************************************

En massemeditation kaldet "Opstignings tidslinie meditation" (eng: ”Acension Timeline Meditation”) bliver organiseret til den 5. april 2020 præcis kl. 4:45 i 20 minutter, og vi har brug for jeres hjælp til mobilisering af den største hær af mediterende, verden nogen sinde har set!

*********************************************************Sammen vil vi skabe MIRAKLER ved at samles som ét sind og ét hjerte på det præcise tidspunkt for Jupiter/Pluto konjunktionen, som er kl. 4:45 d. 5. april (dansk tid) for at forankres i disse højt vibrerende energier og lede dem ved at bruge vores laser fokuserede gruppeintention om befrielse og healing af menneskeheden!

I Europa, Asien og Australien vil det allerede være 5. april på tidspunktet for aktiveringen, som vil være:

3:45 am BST i London,
4:45 am CEST i Paris og København
4:45 am EET i Cairo,
10:45 am CST i Taipei og Beijing,
11:45 am JST i Tokyo, og
12:45 pm AEST i Sydney.

I kan tjekke tidspunktet for meditationen i jeres tidszone ved at klikke her:
Time Conversion Table

For at vores visualiseringer og intentioner er sammenhængende, vil alle mediterende anvende de følgende instruktioner under meditationen.


INSTRUKTIONER TIL OPSTIGNINGSTIDSLINIE MEDITATION

1. Brug din egen teknik til at bringe dig i en afslappet bevidsthedstilstand.

2. Erklær din intention om at bruge denne meditation som et redskab til, at planeten skifter til den mest optimale tidslinie og til fuldstændig at fjerne corona-virusset.

3. Visualisér en søjle af strålende hvidt Lys, som udgår fra den kosmiske centrale sol, og som så går ud til alle galaksers centrale sole i dette univers. Visualisér derefter, at dette lys går gennem den galaktiske centrale sol, så gennem vores galakse, så går den ind i vores solsystem og går gennem alle Lysvæsner i vores solsystem og så gennem alle væsner på planeten Jorden og gennem vores krop til Jordens centrum.

4. Visualisér, at dette Lys forandrer alle resterende corona-vira på Jorden, desinficerer alle inficerede områder på planeten, healer alle patienter, fjerner al frygt forbundet med denne epidemi og genopretter stabilitet.

5. Visualisér begivenhedernes bane på planeten Jorden skifte til den mest positive tidslinje som muligt, idet den drejer væk fra alle epidemier, væk fra alle krige, væk fra al global dominans. Visualisér hvidt, lyserødt, blåt og gyldent Lys heale alle uligheder, udrydde al fattigdom og bringe overflod til hele menneskeheden. Visualisér en ny stor kosmisk cyklus, Vandmandens Tidsalder, begynde, som bringer rent Lys, Kærlighed og Glæde til alle væsner på Jorden.


Opfordr venligst alle i jeres grupper til at printe, skrive ned eller kopiere disse instruktioner og gemme den i et computer dokument på forhånd, så de, hvis de ikke kan få adgang til den guidede audio/video meditation eller mister internetforbindelsen, stadig kan deltage præcist til tiden som én sammenhængende enhed.

Lad os GØRE DETTE uanset hvilket tidspunkt, det finder sted, i jeres tidszone. Det er kun 20 MINUTTER, som kan ændre hele Vores Planets Skæbne!

Kraften til radikale ændringer og tidslinjeskift ligger inde i os, men den må udføres i stort tal som et kollektiv.

Ascension Timeline/End of Coronavirus Meditation April 4th/5th 2020 (VIDEO)
(Opstigningstidslinie/Ende på coronavirus meditation 4./5. april 2020)

Her kommer, hvad der for tiden udspiller sig på verdensscenen...

På basis af "truslen" fra corona-virusset lukkes byer, landsdele og nu hele lande ned, grænser lukkes, rejser bliver begrænset eller forbydes, skoler og universiteter er blevet lukket, større begivenheder er blevet aflyst og turistattraktioner er midlertidigt lukket, og Nationalgarden er blevet indsat i et område nord for Manhattan (New York), hvor selv besøg til ældre familiemedlemmer i plejehjem er blevet forbudt, og der tales om snart at indføre undtagelsestilstand i USA. Luftfartsindustrien forudser allerede et tab på $1,5 mia. i år på grund af global frygt og rejserestriktioner.

Disse begivenheder er uden fortilfælde, og det er tid til at skride til MASSIV HANDLING for at genoprette orden i vores verden og genindføre vores frihed!

De gode nyheder er, at Lysets Styrker, der for tiden hjælper menneskeheden, allerede har iværksat protokoller for at lindre og endelig udrydde disse trusler, men de har brug for vores hjælp for at accelerere processen.

2020 er et kraftintenst astrologisk år, som vil føre os ind i den længe ventede Vandmandens Tidsalder. Astrologer verden over har forudset, at 2020 vil blive et "afgørende år for menneskehedens skæbne", et "vendepunkt" og en "større omfordeling af magt".

Dette er i stor grad på grund af den hidtil usete astrologiske position, som inkluderer den uhyre kraftfulde Jupiter/Pluto konjunktion begyndende 4. april og efterfølges af Saturn-Pluto-Jupiter tripel konjunktionen, som sidst skete for 700 år siden, da Tempelridderne skabte deres blomstrende gældsbaserede finans- og banksystem, som har ført til den største slavebinding af og usigelige lidelser for menneskeheden. Det er tid til at vende alle disse følgeskadevirkninger og genoprette Velstand for alle vores medmennesker!

Den korrupte elite og de mørke kræfter holder aldrig op med at fremme deres mørke dagsordener, hvilket er bevist af den nylige globale corona-virus panik/potentielle false flag operationer for at skjule deres 5G våben og forsøg på at indføre tvungen bio-chipping vaccinationer og den yderligere slavebinding og udryddelse af menneskeheden.

Vi må være lige så årvågne i vores strategiske bestræbelser for fuldstændig at modarbejde deres uophørlige angreb på menneskeheden ved at sprede ordet vidt og bredt om denne yderst vigtige Globale Meditation 4./5. april og endelig bryde UD af deres falske 3D matrix og begynde at skabe 5D verdenen næret af den Gyldne Tidsalder, hvor Kærlighed, Frihed, Velstand, Fred og Perfekt Helbred hersker suverænt!

VI KAN HELT BESTEMT GØRE DETTE, NÅR ÉN MILLION UDØVER LASER FOKUS PÅ SAMME TID OG BLIVER KUNG FU MESTRENE I VORES VIRKELIGHED!

Tanker er pakker af energi, og når de næres af følelser, i dette tilfælde KÆRLIGHED, har de kraften til at manifestere og skabe hvad som helst, der ønskes. Når vi mediterer som én stor gruppe af tusinder, hundrede tusinder eller millioner, skaber vi en laserlignende energistråle, som på få sekunder kan skære gennem og opløse stædige strukturer (som de korrupte bank- og multinationale systemer), som har været til stede i hundrede tusinder år!!!

Ja, vi kan faktisk få tidsrammer til at bryde sammen og ændre fremtiden, hvis tilstrækkelig mange af os mediterer på præcis det samme tidspunkt! Kraften, vi kollektivt holder, er svimlende stor!!

Minimumantallet for at nå den afgørende masse og udvirke forandringer på planeten er 144.000 mediterende samtidigt, som fokuserer på det samme udfald.

Men for at opnå det, vi ønsker, har vi brug for mange flere end det, hvilket er grunden til, at vi stiler efter at have mindst ÉN MILLION MEDITERENDE 4./5. APRIL! Vi regner med hver og en af jer for at få det til at ske!!

Nogle af jer ved, at i 1987 fandt Harmonic Convergence sted, hvor målet var at samle store grupper rundt om på kloden på hellige steder som Mt. Shasta, Stonehenge og pyramiderne i Egypten på et totalt antal på 144.000 mediterende. Denne begivenhed havde en stor indvirkning på menneskenes bevidsthed.

Men det var for mere end 30 år siden. Verdenssituationen er blevet meget værre end nogen af os kunne have forestillet os. Så en meget større kraft er nødvendig nu.

Lad os slå denne rekord og samles 4./5. april som ÉN MILLION PUNKTER AF LYS og kvantespringe til den BEDSTE tidslinje, vi kan forestille os for hele menneskeheden!

Det nye år vil officielt begynde ved forårsjævndøgn 19. marts i overensstemmelse med tidens naturlige cykler og de energier, vi opbygger indtil 4./5. april, når den store energetiske portal åbner. Vi udtrykker hjertelig tak for jeres villighed til at være med og sprede ordet vidt og bredt om denne Globale Meditation 4./5. april.
Vores fremtid afhænger af det!

Vi vil holde jer informeret om kommende Globale Meditationer, som vil blive afholdt på andre nøgledatoer senere på året. I kan også bogmærke denne webside og skrive jer på mail-listen til mange andre massemeditationer.

MARCH 19th SPRING EQUINOX MASS MEDITATION

DET STÆRKESTE REDSKAB, VI HAR, TIL BEFRIELSE, OPLØFTELSE OG HEALING AF MENNESKEHEDEN OG AL LIV PÅ DENNE PLANET ER FOKUSERET GRUPPE INTENTION GENNEM MASSEMEDITATION.

Lad os bruge det i videst muligt omfang!!

Underskrevet
Stemmen for Befrielse og Opstigning af Menneskeheden til 5D Jorden


Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |