Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Dansk > Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. august 2022


Suzy Ward - kanaliserer Matthew Ward — 1. august 2022

Fjernelse af mørket godt på vej i den rigtige retning; hvad der kommer; "pandemien"; bønner, tanker; lysfordeling; mantra; hvordan, hvornår tidligere civilisationer forsvandt; vibrationer; klimaforandringer

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Lysets kræfters bestræbelser på at rykke mørket op med rode er godt på vej i den rigtige retning. Veldokumenteret uro i flere lande er en del af det, og bag kulisserne er samtaler i gang for at nedtrappe krigen i Ukraine og rense ud i kamrene i de resterende Illuminati-influerede regeringer. Andre fremskridt inkluderer planlægningsmøder med henblik på store forbedringer i den globale økonomi, genopretning af miljøet og medicinalindustrien, og på invitation fra ledende internationale grupper deltager extraterrestriske med teknologisk ekspertise på de pågældende områder som rådgivere.

Især fordi alle aktiviteter er i accelerationsmode, er det sandsynligt, at omvæltninger og ubekvemmeligheder ikke kan undgås, da de stædige Illuminati gør modstand mod, at de sidste rester af deres netværk bliver fjernet. Muligvis vil de også optrappe falske "nyheder" i mainstream medierne for at fremkalde frygt, fordi de har brug for energien for at kunne klare sig. Uanset hvordan kommende situationer kommer til at se ud, vil intet, som de forsøger, lykkes - stadigt stigende vibrationer sikrer, at alle lyskræfternes foretagender vil gå af med sejren.

I er uvurderlige medvirkende til dette, kære familie. De fleste af jer er ikke i skyttegravene, så at sige, men selve jeres Væren udsender de høje vibrationer, som transformerer livet på Jorden. I vidste, da I meldte jer frivilligt til at tage dertil, at det var grunden til, I tog afsted - kærlighedens og lysets styrkelse er, hvad I prægtige sjæle er!

Lad os nu tage fat på nogle af de ting, I har skrevet om. For det første, den "pandemi". Illuminati kan ganske enkelt ikke acceptere, at milliarder af mennesker ikke døde som fluer for mere end to år siden. De må slå sig til tåls med at påstå, at deres virus vil fortsætte med at mutere til den ene variant efter den anden, og til hver variant er der brug for en booster vaccine eller en ny vaccine. Når folk dør kort efter vaccinationen, er dødsårsagen "covid"; folk, som får alvorlige bivirkninger af vaccinen, har "langtids-covid"; ikke-vaccinerede folk, som bliver syge efter at have været tæt på vaccinerede personer, får simpelthen "covid", fordi de ikke var blevet vaccineret. Og således fortsætter bedraget i hvert eneste af "pandemiens" aspekter. De mørke vil måske påstå, at abekopper bliver en pandemi, med mindre alle bliver vaccineret - glem ikke de formuer, de tjener på vacciner.

Det tåler gentagelse, at det, som usandt kaldes vacciner, er opløsninger, der indeholder DNA-ændrende stoffer, giftstoffer, patogener og en programmeret nanochip bestemt til at interagere med 5G satellitter og udstyr til kontrol af befolkningen. Vi ved ikke, om slangegift er i alle opløsningerne, i ingen af dem, i et tilfældigt batch eller om en anden ingrediens i opløsningen fejlagtigt blev identificeret som gift, og det er på den måde, spekulationerne startede. Hvad end sagen er, er alle giftstoffer i opløsningen blevet gjort så uskadelige som muligt af forskere i de extraterrestriske specialstyrker, som også slettede programmeringen i chippene og reducerede opløsningens farlighed i alle batches.

Ikke desto mindre fraråder vi stærkt vaccinationer og også mundbind, især til børn. Hvis I er bekendt med vores budskaber, ved I, vi ikke giver råd - vi giver forslag og nogle gange anbefalinger. Men folk dør eller udvikler alvorlige helbredsproblemer efter at være blevet vaccineret, og for de fleste er det ikke et valg i sjælskontrakten. At påstå "vacciner" til børn er sikre er ganske enkelt direkte ondskab.

De mørke påbød vaccinationer, fordi de ved, de ikke beskytter, de inficerer. De ved, mundbind ikke kan holde en virus ude - de påbød mundbind, fordi de ved, det forhindrer ordentlig vejrtrækning, hvilket svækker immunsystemet og øger modtageligheden for alle former for sygdomme. At give børn mundbind på forstyrrer en ordentlig udvikling af hjernen - lad det venligst ikke ske for de dyrebare unge liv.

Når det er sagt, ønsker vi at dæmpe frygten hos folk, som blev vaccineret for at kunne beholde deres jobs eller ikke vidste, at ærlige læger og andre forskere havde afsløret "vacciner" for, hvad de er. Derfor siger vi igen, hvad vi har sagt i tidligere budskaber: At optage lys transformerer kulbaserede celler til krystallinske, som er modstandsdygtige over for fremmede elementer som opløsningernes indholdsstoffer, og lysoptagelse er lige så nemt som Gud sagde: Vær venlig. Endvidere er de fremherskende vibrationer lysfyldte og det tegner også godt for celleforvandlingen.

Ja, elskede familie, så afgjort vil denne "pandemi" få en ende! Som alt andet i eksistens er den energi. Mange folk, hvis hovedfokus var pandemi-relaterede emner, tænker nu på inflation, fødevare- og brændstofmangel, vejrforhold eller andre problemer, som landmænd udsættes for eller på den lyse side, ferie. Det vil sige, at energien i kollektive tanker og følelser ikke længere overvejende er rettet mod "pandemien", og med mindre den konstant bliver "næret", vil den løbe ud i sandet. Ved ikke længere at tænke på den, vil hjælpe til, at den hurtigt dør ud.

"Det ser ud til, at mine bønner overhovedet ikke har nogen virkning." Først siger vi, at fysikkens lov, som styrer livet i dette univers, genkender enhver persons unikke energisignatur, men loven kan ikke skelne bønner fra andre tanker. Så det kan med rette siges, at selve jeres liv er en bøn - der er visdom i jeres talemåde "Vær forsigtig med, hvad du beder om".

Og nu, en følelse af presserende karakter eller desperation i bønner - i alle tanker - fragmenterer den udsendte energi og forhindrer klarhed i den "universelle suppe", hvorfra svaret kommer, hvorimod ro lader tanker ankomme klart og tydeligt. Resultatet kan måske alligevel ikke være, hvad du havde i tankerne. Universet giver det, som bedst vil tjene dit eller en anden persons højeste bedste, og det indebærer altid en overholdelse af sjælskontraktlige valg.

For at hjælpe planeten med at opretholde balancen, inkluderer universets operation endvidere at dirigere lyset hen, hvor der er mest brug for det. Hvis man sender lys til en bestemt situation eller et bestemt sted, må universet omarrangere det så at sige, så det kan blive spredt alt efter behovet. Vi har foreslået visualisering af Jorden i gyldent hvidt lys, fordi energien går direkte derhen, hvor det vil tjene det højeste gode. Og intention har sin egen energi. Når kærlighed er grundlaget for alt, hvad man tænker, siger og gør, lever man efter hjertet, sjælens sæde, og intentionen forøger lyset, man udstråler ganske enkelt ved at VÆRE.

Til alle, som har besvær med at meditere og visualisere og spurgte, om vi kan foreslå en anden metode til at generere lys i tillæg til at VÆRE, jo, det kan vi. I tidligere budskaber har vi talt om kraften i ord - talt, skrevet og tænkt - og vi sagde, at alle ord udsender vibrationer. En sjæl, som vi holder meget af, Blossom Goodchild, fik et mantra af Lysets Føderation: Jeg er lyset, jeg er kærligheden, jeg er sandheden, jeg er. Hvert ord føjer flere høje vibrationer til mantraet og kombineret med dets transformerende intention, skaber det et strålende lys, som strømmer ud i verden.

"Matthew sagde, Jordens civilisation gik under to gange på grund af negativitet. Hvornår og hvordan skete disse hændelser? Blev Atlantis og Lemurien ødelagt i en af disse hændelser? Er den bibelske beretning om Noah begyndelsen på vore dages civilisation?" Den første hændelse, for nogle få milliarder år siden i lineær tid, begyndte med et kæmpemæssigt jordskælv, som forandrede landmasserne drastisk og ændrede vandenes placering - planetens stort set flade overflade blev dybt som havet og højt som bjerge. Jordskælvet satte gang i årtier med jordskælv og vulkanudbrud, hvilket gjorde bjerge højere og formede andre, samtidig dannedes der kløfter, dale, søer, have og floder rundt om på kloden.

Da geologisk aktivitet faldt til ro og planeten igen blev beboelig, kom medlemmer fra andre civilisationer og nye planter og dyr blev indført. Endnu engang startede liv fredeligt. Men senere ankomne havde deres egne ønsker og ideer, uenigheder eskalerede til krig, og negativitet begyndte at ophobe sig. For omkring en milliard år siden nåede det en sådan mængde, at en pludselig istid dræbte alle livsformer.

Æoner gik, før planeten igen kunne opretholde liv, og blandt de nye indbyggere var sjæle, som levede i Atlantis og Lemurien. De var langt mere spirituelt, bevidsthedsmæssigt og teknologisk udviklet end Jordens nuværende civilisation, men til sidst mistede nogle deres spirituelle bevidsthed og brugte krystaller som våben. Det er det, som ødelagde Lemurien og senere Atlantis. Det meste af begge kontinenter ligger nu på havets bund, af resten formedes øer i Atlanterhavet og Stillehavet. Andre dele af planeten overlevede begge disse katastrofer.

Det skete meget, meget senere, at ugers regn førte til udbredt oversvømmelse og delvis planetarisk rensning. Alt liv i lavtliggende byer og landsbyer druknede; mange mennesker og dyr og de mest hårdføre planter i højere beliggende områder overlevede. Som fortællinger blev overleveret gennem generationer, kan forskønnelser have inkluderet en mand, som byggede en stor båd for at redde sin familie og dyr. Eller måske skrev herskere i stat og kirke, som plejede deres egne interesser og som udtænkte "Guds love", historien om Noah og arken for at vise kristne tilhængere vigtigheden af at adlyde "Gud".

Oversvømmelsen fandt sted længe efter begyndelsen på jeres nuværende civilisation, som kom til nogenlunde på samme måde som genbefolkningen efter alt liv gik under to gange, men med nogle få betydningsfulde forskelle. Folk, som kom fra forskellige civilisationer, overlevede. De skabte en verden med forskellige racer, kulturer og filosofier, og højt udviklede sjæle inkarnerede som hvaler for at forankre lyset i havets dybder, hvor mørket ikke kan nå. Landdyr blev meget mindre og mere intelligente end tidligere former som dinosaurerne, som blev betragtet som et fejlslagent eksperiment, og mange som hvaler og delfiner i havene blev familieorienterede. Fordi Jupiter var ideel til at udvikle dyre- og plantearter, som trives under betingelser, der ligner Jordens, levede medlemmer af avancerede civilisationer midlertidigt på planeten for at udføre disse missioner og transportere disse livsformer til Jorden.

I begyndelsen kendte folk, dyr og planter deres sjælsniveau forbindelse - de levede sammen i harmoni, kommunikerede telepatisk og enhver tjente til gavn for andre. Så steg mørket ned igen. Det indprentede vildskab i nogle dyr og evnen til brutalitet i folk. Det undertrykte evnen til sjælsniveau viden at nå bevidstheden - hvilket fjernede folks bevidsthed om gudeselvet og den viden, at enhver livsform er en sjæl, kroppe har selvhelende mekanismer, planter har helende egenskaber og træer har gammel visdom. Mørket indpodede også begreber som separation, selviskhed, had, frygt, grådighed, bedrag og intolerance.

Disse lavtvibrerende betingelser var fremherskende i årtusinder indtil for næsten et århundrede siden, hvor Gaia råbte om hjælp og meget fjerne civilisationer strålede en massiv mængde af lys til Jorden, og vibrationerne begyndte at stige. Nu er høje vibrationer "i overtal" i forhold til de lave, og fordi disse to ekstremer ikke kan sameksistere, svinder de lave, hvori mørket trives, hurtigt. Og da civilisationen fortsætter med at vågne op, vil de endnu engang kende deres gudeselv og uadskillelige forbindelse med alt i naturen.

Det er et passende sted at tage fat på jeres spørgsmål om klimaforandringer: Er det en alvorlig trussel for planeten eller er det en del af en naturligt tilbagevendende cyklus? De er ingen af delene set i sammenhængen, hvor bolden bliver kastet frem og tilbage som et politisk og økonomisk spørgsmål. Men klimaforandringerne er sandelig reelle og i ret lang tid er de ikke sket naturligt. Lige siden teknologien blev udviklet for omtrent firs år siden som et "vejrkrigsvåben", har Illuminati brugt den til at forårsage rekordtemperaturer, storme i tiltagende antal og styrke, tornadoer, tørke og oversvømmelser. Og i hvilken tidligere cyklus blev olie og gas - Jordens kredsløbssystem - udvundet, forurenede fossile brændstoffer, chemtrails og andre giftige forurenende stoffer luften - hendes åndedrætssystem - eller kilometervis af Amazonas regnskov ofret? Miljøødelæggelser forårsaget af disse praktikker har bidraget til det abnorme vejr, der bliver tilskrevet klimaforandringer, og de har også forsinket Moder Natur i at tage tøjlerne.

Jordens rejse tilbage til hendes oprindelse i høj femte tæthedsgrad inkluderer en gradvis tilbagevenden til hendes oprindelige moderate klima, hvor hele planeten var en prægtig have. Selvom topografien var helt anderledes dengang, betyder de kommende forandringer ikke, at bjerge ikke længere vil have sne eller at alle gletschere vil smelte og fylde havene. Det betyder, at opvarmning vil ske i regioner, hvor temperaturer kan falde til -45ºC og regioner med gloende hede vil blive køligere. Det betyder ikke flere katastrofale oversvømmelser eller ikke mere tørke - rigtigt fordelt regn vil gøre ørkener til dyrkbar jord og udtørrede søer, floder og vandløb vil blive fyldt med krystalklart vand. Og da der ikke vil være mørke, der skaber negativitet, vil der ikke være behov for at frigøre det gennem jordskælv, voldsomme storme og vulkanudbrud.

Elskede brødre og søstre, alle lysvæsner i dette univers ærer jer for at hjælpe Jorden med til stadighed at bevæge sig fremad mod hendes Gyldne Tidsalder og støtter jer med kraften i ubetinget kærlighed.

______________________________________

KÆRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books

[Note fra Suzy: Hvis I lægger disse budskaber op på andre sider eller sociale medier - og det er en smuk måde at dele disse informationer på - så inkluder venligst dato, mit navn og www.matthewbooks.com. Tak.]

Send venligst kommentarer og spørgsmål til suzy@matthewbooks.com.

Nyd kapitler af Matthew, fortæl mig om Himlen på Matthew Books YouTube kanal

Alle budskaber fra december 2003 til dato er arkiveret på www.matthewbooks.com. Vær venlig at dele dem.

Matthew Books YouTube kanal.

[I kan også læse om emner og prøvekapitler af Matthew, Tell Me about Heaven (Matthew, fortæl mig om Himlen), Revelations for a New Era (Afsløringer for en ny æra), Illuminations for a New Era (Illuminationer for en ny æra), Voices of the Universe (Universets stemmer) og Earth’s Golden Age (Jordens Gyldne Tidsalder). Der er uddrag af min lille bog også Amusing to Profound – My Conversations with Animals (Underholdende til dybsindig - mine samtaler med dyr). I Bookshop, kan I bestille trykte bøger eller e-bøger.]


Oversættelse: Margit Villumsen


MATTHEW PÅ DANSK:

Er du interesseret... find alle de gamle oversættelser fra Matthew, for at få mere indblik i emnerne og materialet.

2009-2020:
Se beskederne under "SUZY WARD" (yderst til venstre på siden).
http://www.galacticchannelings.com/dansk/index.html

2003-2008:
Endnu ældre beskeder, med mange interessante emner, kan du se her på den gamle Matthew side ➡ https://goo.gl/sdtcgJ

ORDLISTE:
Beskrivelse af mange af de vigtigste begreber i Matthews beskeder.
https://bit.ly/2CigGjE

OBS: Billederne virker ikke på den gamle side (kun tekst).


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge