Home > > Matthew Ward — 2. april 2014

Matthew Ward — 2. april 2014

Matthew, Ashtar og Gud besvarer spørgsmål fra 20. marts beskeden om Malaysian Airlines fly MH370

Med kærlige hilsener fra alle sjæle på denne station, dette er Matthew. Ligesom i den sidste meddelelse taler jeg først for mig selv om den meddelelse. Ved at forklare, hvorfor den blev sendt ret længe efter, at flyet var forsvundet, kan jeg have givet det indtryk, at jeg alene anmodede Ashtar om at fortælle jer det, og det er ikke tilfældet - anmodningen blev fremsat af alle sjæle her, hvor kun sandhedens høje vibrationer kan registreres og fremsendes telepatisk.

Vi ønsker, at de forpinte familier kunne vide, at deres kære er i live og har det godt i en verden, der på nogle områder ligner jeres, på andre områder er meget bedre! Hvis I kender nogen af de sørgende mennesker, kunne det give dem en grad af trøst at dele, hvad Ashtar sagde om det, der blev gjort for at gøre livet behageligt og komfortabelt i den verden. Det ville ikke gøre en ende på deres sorg over deres tab, men det ville gøre en ende på det billede, at deres elskede personer døde i iskoldt vand og på spekulationer om, at besætningen eller nogle af passagererne havde kapret flyet.

Hvad angår deres faktiske opholdssted afviger nogle af de informationer, der transmitteres fra kilder uden for planeten, væsentligt fra Ashtars, deriblandt en meddelelse, som tilskrives ham, som adskillige læsere har sendt til min mor. Essensen af deres spørgsmål er: Hvilken Ashtar kan vi tro på? Min mor spurgte ham, hvorledes hun skulle svare, og på hans anmodning, medtager vi her, hvad han fortalte hende:

Suzy, det er ikke dit ansvar at "afstemme" de to versioner, som nogle mennesker har anmodet dig om at gøre. De oplysninger, jeg gav dig og som du modtog klart, er, hvad der skete - disse er kendsgerningerne fra det første øjeblik af redningen til det, der blev gjort for at byde menneskene ombord på flyet velkommen og sørge for deres behov i den verden. Jeg ønsker ikke at underkende modtageren af den anden meddelelse, men den er IKKE fra mig. Jeg forstår, at hun tror, den var, men en anden kilde fremsatte denne falske påstand og tilskrev den mig. Dette er en tid, hvor sandheder kommer frem, og hvad jeg fortalte jer, er sandheden.

Ashtar drøftede også andre reaktioner på hans oplysninger med os, og vi ved, at skribenterne ikke er alene om at gruble over aspekterne i redningen og flytningen. Vi har det samme kendskab som ham og kunne behandle alle de stillede spørgsmål; imidlertid ønsker han at besvare de to svar, som han bad min mor skrive først, og det glæder os at efterkomme hans anmodning om, at vi besvarer resten.

Hvis sjælskontrakterne på personerne i flyet ikke indeholdte flytning til en anden verden som Ashtar sagde, hvorfor besluttede han så at give tilladelse til, at nogle fra hans team "trådte til" og gjorde det?

Ashtar sagde: "Ingen af besætningens eller passagerernes sjælskontrakter indeholdte et sådant eventyr, de indeholdte dog ej heller død på det tidspunkt". Hvordan er det endda muligt? Hvordan kan nogen opleve noget, som ikke er i deres kontrakt? Og dette er ikke en lille afvigelse, men en større, kæmpe afvigelse fra sjælskontrakten. Ikke kun for 1 person, men 239 personer. Tilmed forstyrres andre folks kontrakter, med hvem de havde aftaler (som for eksempel slægtninge). Og hvorfor greb disse folks sjælsguider ikke ind i første omgang og forhindrede, at denne hændelse fandt sted, hvis det ikke var indeholdt i sjælskontrakten? Jeg finder det meget foruroligende, fordi dette indebærer, at universelle love her blev overtrådt.


Dette er Ashtar. I min første meddelelse talte jeg om, hvad jeg tænkte ville være af størst interesse og vigtighed for jer - detaljer om redningen og den gæstfrie modtagelse og indkvartering, som menneskene ombord på flyet fik. Nu kan jeg se, at jeg kunne have givet andre oplysninger, og det glæder mig at have lejlighed til at gøre tilføjelser til, hvad jeg sagde tidligere.

For det første med reference til min udtalelse "I sådanne tilfælde har vi bemyndigelse til at gribe ind", tog jeg ikke del i den afgørelse om godkendelse. Det er aldrig nogen udenjordisks beføjelse at beslutte, hvad der skal gøres i en nødsituation, hvor indgriben kan redde en jordbos eller en anden planet-beboers liv. I sådanne situationer er det altid den originale eller ændrede sjælskontrakt, der bestemmer, hvad der gøres, fordi kun sjælen ved, hvilken erfaring, der vil fremme dens udvikling.

Når sjælskontrakten ikke indeholder død i en aktuel dødbringende situation, er det hævet over enhver tvivl, at autorisation kan gives for at redde personens liv. Hvis en i sådan en situation har en kontrakt, der indeholder død og sjælen ønsker, at det fysiske liv fortsættes, beder den om at ændre den bestemmelse. Anmodningen drøftes på sjælsniveau med alle de vigtigste personer, der er involverede i før-fødsel aftalen, der gælder for denne levetid. Hvis en af dem ikke er enig i ændringen i kontrakten, som den anmodende sjæl ønsker - og på det niveau gøres alt ud fra et kærlighedsgrundlag - vil vi selv aldrig kende noget til det. Når der er enstemmig enighed, transmitteres beslutningen på en specifik frekvens til et centralt universelt bureau, som derfra underretter besætningen på det fartøj, som har mulighed for at hjælpe og som er nærmest ulykkesstedet, og de handler øjeblikkeligt. Alle disse procedurer sker inden for sekunder i jeres opfattelse af tiden.

Det er yderst sjældent, at hverken redning og flytning eller død på tidspunktet er en del af nogen kontrakt, når sådan et stort antal individer befinder sig i den samme situation hvor som helst i universet, men det var tilfældet med folkene på det malaysiske fly. I min erfaring er det ikke blot sjældent, men unikt.

Da flyets problemer udviklede sig som væltende dominobrikker og udslettede alle systemer, der var nødvendige for at holde flyet under kontrol, vidste besætningen og passagererne, at deres chancer for overlevelse var lig nul. På sjælsniveau vidste de, at de havde et valg: død, hvis flyet styrtede ned - og det ville det have gjort, hvis der ikke blev grebet ind - eller liv på en anden planet. På det niveau var det enstemmige valg livet, skridtene til at ændre kontrakter blev følgelig taget, og alle primære personer i enhver persons sjælekontrakter var ligeledes enige. Den oplysning blev sendt til bureauet og bemyndigelse til at foretage redningen blev givet til besætningen på det fartøj, som kunne klare det. Hvis nogen på det fly på sjælsniveau havde valgt at dø i stedet for at tage til en anden planet, ville døden være indtruffet på stedet af naturlige årsager og personen ville være blevet overført til Nirvana.

Jeg ved ikke om "sjæleguider...forhindrede denne hændelse i at ske" betyder at forhindre flyets problemer eller at forhindre redningen og flytning. Intet, som nogen fysiske væsener kunne gøre, ville have forhindret det første og alle ombord på flyet valgte det sidste. Intet af det, der blev gjort for dem, var et brud på nogen universelle love - tværtimod var det at ære den universelle lov, at beslutninger på sjælsniveau har forrang over alle andre hensyn.

Matthew, jeg håber, dette fordriver betænkeligheder i forbindelse med, hvorfor vi "greb ind", og jeg takker dig for at besvare alle andre spørgsmål.

Tak til dig, Ashtar. Før jeg taler for alle sjæle her, skal jeg behandle læseres forespørgsel om, hvordan jeg fra min station i det tidsløse kontinuum kunne fastslå, hvor lang lineær tid der var gået mellem flyets forsvinden og min moders spørgsmål om det. Hendes spørgsmål indeholdte "for tre dage siden", men selv om det ikke havde, var tiden i hendes tanker og det ville have været kilden til mit kendskab derom.

De følgende spørgsmål blev udvalgt, fordi svarene vil give den bedste indsigt i denne hændelse og, i nogle tilfælde, ligeledes kan anvendes på andre situationer.

Ashtar sagde, at hverken at dø eller at blive overført til en anden planet var med i passagerernes sjælskontrakter. Jeg havde det indtryk, at INTET kan ske, som ikke står i vores sjælskontrakter. Hvis det var sådan, kunne livet i jeres verden være ideelt i stedet for en karmisk karrusel. Kontrakterne laves forud for fødslen og glemmes kort efter fødslen - det er fri vilje beslutninger, der bevidst tages gennem et livsforløb, der fører til hændelser, som kan afvige 180 grader fra det, som findes i sjælskontrakten.

Hvorfor blev folkene på flyet ikke overført til rumskibet og ført tilbage til Jorden?En overførsel i "åndedræts" højde kunne ikke have sikret overlevelse for alle på flyet. Lige så vigtigt er det, at fartøjets tryksystem kræver specielt åndedræts udstyr til legemer af lavere tæthedsgrad end besætningens, og fartøjet var ikke udstyret med tilstrækkelig udstyr for alle ombord på flyet. Besætninger i jeres himmel anvender deres teknologi på mange måder, som vi har nævnt i talrige meddelelser; lejlighedsvist er de bemyndiget til at redde folk i akut nød, men det er ikke deres primære hensigt med deres tilstedeværelse. Og, som Ashtar nævnte, behovet for at modtage så mange personer i den samme nødsituation - i dette tilfælde 239 - er en ekstrem sjældenhed.

Jeg er naturligvis glad for, at folkene på det malaysiske fly er i sikkerhed, men jeg forstår ikke, hvorfor de fik den usædvanlige assistance og så mange andre kommer ud for at omkomme i flystyrt. Er det fordi de i deres sjælskontrakter valgte at dø på denne måde? Kontrakter har en grad af fleksibilitet med hensyn til årsagen, eller kilden, til valgte erfaringer, herunder død. Når personer dør i et flystyrt, er det fordi, de har fuldført deres valg om levetidens længde og om at døden sker brat i en "ulykke". Det kunne dog ske omkring samme tid på forskellige måder, så som en bilulykke eller dødelig skade i et fald eller at blive begravet i en lavine - en af disse ville også udfylde kontraktens bestemmelse om at livet slutter pludseligt og "ved et uheld". Det er på grund af kontraktlige valg, at nogle personer dør i den samme hændelse, som andre overlever.


Bed venligst Matthew om at spørge Ashtar om at placere nogle flydele, hvor de kan findes, således at de sønderknuste familier kan få en afklaring. Ashtar forstår ligesom vi medfølelsen, som ligger til grund for denne anmodning, men lysvæsener hjælper kun inden for sandhedens rammer.

Hvorfor anvendte ET'erne ikke deres højteknologi til at reparere flyet, mens det var i luften, i stedet for at føre det til en anden planet? Teknologien ombord på deres fartøjer er sandelig avanceret, endda ud over jeres science fiction forestillinger, men den er ikke konstrueret til reparation af funktionssvigt på jeres flyvemaskiner. En egnet analogi kunne være, hvis jeres mobiltelefon skulle kunne lappe et fladt dæk.

Jeg tænkte på, om folkene på flyet havde nogen erindring om deres liv på Jorden, da de blev flyttet til den anden planet. Ja, de har. Intet, som de oplevede i deres tid på Jorden, er glemt mere end, hvis de stadig levede der. Livet i deres nye verden har selvfølgelig forskelle, men disse kan sammenlignes med de forskelle i ethvert liv på Jorden, når der opstår større forandringer.

Kan Ashtar give navnet på den galakse og planet, som disse mennesker blev overført til? Andalusa befinder sig i jeres Mælkevejssystem, den nærmeste planet til jeres solsystem, som ligner Jorden på de måder, han nævnte i sin første meddelelse.

Hvorfor blev menneskene på flyet ikke ført til den hule (indre) Jord, så de kunne komme tilbage til Jorden og blive forenet med deres familier? Beboerne i den indre Jord manifesterede byer og alle livsbetingelser på højere vibrationsniveauer end beboere på Jorden kunne gå ind i og legemerne ville kunne forblive i live. Hvis den indre Jords beboere ønsker at dukke op på Jordens overflade, afstemmer de deres vibrationsniveau; legemer på Jorden har ikke den evne, fordi jeres befolkning med få undtagelser ikke har nået det bevidsthedsniveau og denne spirituelle bevidsthed.

Kunne folkene på det fly være blevet dematerialiseret og senere rematerialiseret et eller andet sted sikkert på Jorden? Nej. Selvom denne proces har fundet sted - og meget oftere end I kan tænke jer - ved redninger af enkeltpersoner af deres skytsengle, som er sjæle af vibrerende lys og nogle gange har brug for at påkalde yderligere engles assistance, er det en meget forskellig situation, når folk reddes af fysiske væsener.

Ashtar sagde, at de førte flyet til en højere dimension. Betyder det, at disse folk ombord på fly 370 steg til en højere dimension, lad os sige 5D? "Dimension" i Ashtars meddelelse henviser til placering - det vil sige til en dimension uden for Jordens flyruter - og ikke til bevidsthedsniveauet og den fysiske udvikling, som betegner personlig opstigning. Sjælene ombord på det fly bevægede sig fremad i så henseende, fordi de uden frygt valgte at opleve livet i en helt ny verden.

Hvorfor blev flyet ikke sat på månen og forsyninger bragt til folkene, indtil de kunne blive bragt tilbage hertil? At sætte dem på månen var ikke en mulighed. Selv hvis flyet ville kunne have været sat intakt der med de aktuelle forhold der, ville dets seriøst kompromitterede tilstand ikke kunne have sikret dets strukturelle helhed i længere tid og folkene ombord kunne ikke have overlevet i månens atmosfære. Selv hvis flyet var forblevet intakt, ville ilten ikke have rakt, indtil der kunne sørges for transport tilbage til Jorden.

Ashtar sagde, andre ligeledes er blevet reddet og ført til den samme planet. Hvem er de, og hvorfor var det nødvendigt at redde dem? Redninger blev bemyndiget for personer i små fly eller både i det område, I kalder Bermuda Trekanten, da den kraftfulde kraft i energihvirvlen tilsidesatte deres fartøjers kontrolsystemer. Af samme grund har andre redninger fundet sted i få andre energihvirvler på Jorden, der er så kraftfulde. Astronauterne på Challenger blev reddet fra rumfærgen, før den eksploderede, og fordi de var udstyret med "rumdragter", var overførsel midt i luften mulig. Opfattelsen i jeres verden var, at ingen overlevede eksplosionen, derfor valgte rumfærgens besætning på både bevidstheds- og sjælsniveau at tage til den planet og udleve deres forskellige kontraktlige bestemmelser vedrørende livslængde.

Hvilken slags planet er det? Er det en 4D eller 5D (5 dimensionel) planet, og hvorledes er det muligt for disse folk så hurtigt at forbedre sig fra 3D liv og leve på et højere plan, når alle os andre lysarbejdere må holde ud og vente, vente og vente lidt længere? Planeten er nær den høje ende af fjerde tæthedsgrad med hensyn tilplacering; og i spirituel og bevidstheds udvikling strækker de fleste af dets indbyggere sig fra høj tredje tæthedsgrad til høj fjerde, med et lille antal på femte og endnu mindre på sjette - alle ombord på det malaysiske fly ligger her indenfor. Lysarbejdere valgte at være, hvor de er, ikke kun for at bidrage med lys til Jorden og civilisationen, men at gøre dette, fremmer deres sjælsudviklingsstatus. Vær sød ikke at tænke på det som at holde ud og vente, men hellere på positive måder, som at tænke på det gode, I bringer ind i andres liv, og hvad de har bidraget med til jeres.

Vi hører altid, at Kilden er i alting alle steder, at der ikke er nogen steder, Han ikke er og at Han har fuld kontrol over alt. Han udvirker mirakler hver dag. Hvorfor kunne han i dette tilfælde, hvis det ikke var nogens tid at dø på flyet, ikke bare øjeblikkeligt have "fixet", hvad der end gik galt med flyet og have ladet det lande, som det ville have gjort normalt? Da vi spurgte Gud - kilden til alt, der eksisterer i dette univers - hvad Han ønskede at fortælle os til jer, sagde Han, at Han ville gøre det selv.

Det er Gud, der taler, og jeg er glad for at gøre dette. Mit kære barn - alle mine kære børn - for længe, længe siden satte jeg vores univers i bevægelse og kom op med nogle love for, at det skulle køre gnidningsløst. Siden da har jeg overholdt Skaberens lov, at alles frie vilje skal æres, ligegyldigt hvorledes de end vælger at bruge den - så I ser, jeg har ikke "fuld kontrol over alt."

Og jeg delegerer opgaven med "mirakler" til at ske, når de skal. Zillioner af mine udsendinge - I kalder dem engle eller åndelige guider eller gode ET'er - gør et godt job med det, så jeg går af vejen og håndterer ting som at holde himmellegemer i kredsløb og universet i balance. Jeg græder også med alle mine børn, der græder, jeg føler glæden med alle, som er glade, og jeg overbruser bestandigt hver en og enkelt sjæl i vores store familie med ubetinget kærlighed. Vi er alle i dette sammen for evigt, ved du nok - lad os gøre det ved at elske hinanden.

Matthew, det siger det hele.

Tak, Gud.

Hvorfor ikke sætte [flyet] ned på landbrugsjord tæt på destinationen i et civiliseret område med føde og vand (og folk til at redde dem) ved hånden? Med Jordens nuværende placering i de svagere vibrationer af lav fjerde tæthedsgrad ville redningsfartøjet ikke kunne have manøvreret flyet til landingsposition med absolut sikkerhed for, at det ikke ville have fået yderligere skader og forårsaget alvorlige skader eller død for folkene ombord. Planeten, som folkene blev bragt til befinder sig i høj fjerde tæthedsgrad, hvor lysere, eller stærkere, vibrationer sikrer en blidere, sikker landing.

Os lysarbejdere holder de sørgende familier i vore meditationer, men det er ikke nok. Jeg kan huske beskeder, hvor Matthew taler om, hvorledes tanker & følelser, så som ængstelse, tristhed, ensomhed osv. udsender lavere vibrationer. Men hvad hvis disse er mine følelser om tingenes tilstand, samt skyld over, at jeg ved, hvad der skete med dette fly og alle ombord, og deres familier ikke gør? Medfølelse og omsorg behøver ikke at følges med følelser med lave vibrationer, og når man ved, at disse ikke hjælper de sørgende familier, vil det være nemmere at ændre jeres følelser om det, der skete. Visualisér en menneskeskare i gyldent hvidt lys, som I "betegner" som disse familier og føl, at I også er i dette lys - indånding i dets helende vibrationer vil lette jeres hjerter og sind og fordrive negative følelser. Glæde over at folkene, som var på flyet, er i live i en fin verden vil erstatte skylden over, at I ved dette, og deres familier ikke gør. Vi er ikke fremmede over for den vifte af følelser og tilbyder disse forslag, fordi vi har oplevet deres effektivitet.

Ved du, om der vil blive fundet fysiske flyrester? Flyet blev dematerialiseret, efter at alle ombord var gået fra borde, så alle flydende vragrester identificeret som dele af flyet ville være en fejl.

Matthew har sagt, at ET'er taler med vore verdens ledere. Hvis de ville udtale sig om [redningen], vil folk se, at de er her for at hjælpe os. Det vil fremskynde de masselandinger, vi har ventet på. Alle lysvæsener i dette univers ønsker, det kunne være sådan, men med god grund er jeres valgte ledere tilbageholdende med at være så ligefrem - de fleste af jeres befolkning ville tænke, de er skøre. Forestil jer kaosset der ville opstå, som menneskeskarer forlanger disse lederes tilbagetrædelse, og den sejersdag deres politiske opponenter ville have, og potentielt vildskab på aktiemarkederne, "hamstring" af mad og andre fornødenheder, og militsmedlemmer, der handler voldeligt. Indtil jeres verden er klar til at modtage fremmede med usædvanlig udseende, vil mysteriet om flyets forsvinden blive løst "logisk".

Hvis den planet har sin egen åndeverden, kommer folkene så dertil, når de dør, eller kommer de til Nirvana og genforenes med deres kære? Det er energien af kærlighedsbånd, der genforener sjæle, og genforeninger kan ske i åndeverdener med det samme vibrationsniveau hvor som helst i dette univers. Det er det samme, når folk går videre fra Nirvana til et nyt fysisk liv på Jorden eller et andet sted - under søvntilstanden har de genforeninger med deres kære, hvor end de befinder sig i åndelige eller fysiske verdener med forenelige vibrationer.

Jeg spekulerer på, hvilke erfaringer denne flyulykke har udsat verden for, foruden de spørgsmål vi alle efterlades med. Undersøgelse om mulige forbedringer i alle systemer på flyets udformning, sikkerhedsforanstaltninger og tankegangen hos besætningspersonellet vil komme fra relevante organer. Indadvendte erfaringer vil komme fra Selvet. Ved at vide, at tiden med personer, man sætter pris på, kan ende, hvad øjeblik, det skal være, at love ikke at spilde det i splid eller ondskabsfuldhed, ville være en værdig lektie af den hjerteskærende oplevelse for familie og venner til de mennesker, de mener, er døde.

Jeg ved, hvordan det er at miste familie og nære venner, og jeg taler med medfølelse, ikke ufølsomhed over for de folks følelser, hvis liv er mest berørte af flyets forsvinden. Jeg forstår ikke, hvorfor dette har fået så meget mere af verdens opmærksomhed en alt andet, der er sket siden 11. september 2001. Hver eneste dag i de 12 ½ år siden den tragedie, er tusinder døde af sult eller sygdomme grundet forfærdelige livsbetingelser. Alle disse folk var ligeledes dyrebare for deres familier, så hvorfor har de ikke fået større opmærksomhed? Hvilken slags verden giver eftersøgningen af dele fra et fly så meget mere vigtighed end at gøre noget ved de forhold, der tager livet af millioner hvert år? Hvornår vil der være omsorg nok til disse smertelige og nyttesløse dødsfald, så de undgås? Jeg håber, I vil besvare mine spørgsmål, men jeg vil forstå, hvis I ikke kan.

Af hele vore hjerter deler vi denne skribents følelser, at give ærlige ogtilfredsstillende svar på spørgsmålene vil ikke være så nemt. Det er uden fordømmelse, at vi siger, foruden at give familier klarhed og afslutte denne traumatiske situation, at den enestående eftersøgning efter flydele er karakteristisk for jeres samfunds behov for at tildele skyld, så retssager kan føres, og her er der et par hundrede personer at beskæftige sig med. De efterladte til folk, der hvert år dør på grund af sult og sygdomme forårsaget af sørgelige levevilkår, får ikke retslig eller medie bistand, og de tæller mange millioner. Det er ikke apati, men en følelse af hjælpeløshed i retning af at ændre sådan en massiv situation, der er grunden til, at det fortsætter.

Gradvist ændres disse udsigter. Tusinder vier deres liv til at mindske forfærdelige forhold på stedet, andre taler mere højlydt om tilstanden for disse mange millioner, mange donerer penge for at finansiere indsatsen for dem, der giver lægehjælp, rent vand, mad og elementær husly. At en sådan formidabel opgave ikke kan lykkes hurtigt, byder en tofold lejlighed: Sjæle i disse desperate omstændigheder oplever, hvad de valgte for at fuldføre tredje tæthedsgrads karmiske lektie og udvikle sig åndeligt og bevidsthedsmæssigt, og jeres samfund kan samles som én for at løfte livet for dem, der lider.

Jeres standhaftighed i lyset gennemstrømmer bevægelsen mod den samling, og lys, der stråler til Jorden fra andre civilisationer, hjælper jer i jeres bestræbelser på at forvandle jeres verden. Tænk på de gennemgribende ændringer, I har udført i løbet af de sidste par år! Forandring sker meget langsommere i nogle områder end andre, og at opløfte livet for mange millioner - milliarder - er den største opgave. Men det skal gøres, fordi lysarbejdere på Jorden og de utallige andre, der hjælper uden for planeten, ikke vil stoppe, før alle sjæle i jeres verden deler overfloden af Guds gaver.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Birgitte Albrechtsen og Kim Dyrlund


Share |