Home > > Matthew Ward — 17. september 2016

Matthew Ward — 17. september 2016

Nordkorea; Syrien; det amerikanske valg; "9/11"; Vladimir Putin; virkninger af de stigende vibrationer; kærlighed; frygt; sende lys; robotter og arbejdspladser; tvillingesjæle; udvikling af familiestrukturen

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Lad os begynde med at tage fat på de tanker i manges sind, som først og fremmest drejer sig om bekymring over Nordkoreas succesfulde missilaffyringer. Hvis det land sender et nukleart sprænghoved ud i rummet, vil detonationen blive forhindret af universelle familiemedlemmer, der kontinuerligt patruljerer jeres himmel – det vil være det samme, hvis nogen anden nation ville gøre et sådant forsøg.

Våbenhvilen i Syrien af humanitære grunde er velkommen, det er sikkert, men meget mere end denne bandage er nødvendig for at lindre folks situation i det krigshærgede land. Fred vil komme; dog vil de stærke energistrømme af fjendtlighed og mistro, der udsendes af modsatrettede religiøse og sekulære grupper, forårsage omveje på vejen mod fred.

Hvad angår de energetiske scenarier, der er beskrevet i vores sidste budskab om præsidentvalget i USA, tegner Hillary Clintons tilbagetrækning fra kapløbet af helbredsmæssige årsager sig mere sandsynlig end de andre muligheder, der også ville bevirke Bernie Sanders indsættelse i Det Hvide Hus. Det betyder ikke, at hvis sandsynligheden bliver større, vil scenarierne vedrørende Clintons aktiviteter gå op i røg. Energien i disse strømme vil køre deres løb for at bringe disse oplysninger frem i lyset, således er den mulighed tilbage, at det vil være hendes diskvalifikation til præsidentembedet, der forfremmer Sanders til embedet.

Sandheden om "9/11" vil blive afsløret, men først efter at Illuminatis Rockefeller fraktion har mistet al deres indflydelse i regeringen, økonomien og mainstream medierne i USA.

Denne nations pegen fingre ad Rusland i en række hackede e-mails og dens portrætteren af Vladimir Putin som en, der blander sig i amerikanske politiske anliggender og som en diktator, der ønsker at kontrollere de lande, der tidligere var en del af USSR, er politisk udstilling og spin for medierne. Putin ønsker ikke en ny kold krigs æra eller konflikter med noget land; han er en af de personer i regeringer, militære styrker og erhvervs- og økonomiske sektorer, hvis indsats bag lukkede døre er rettet mod at bringe Illuminatis lange regime med global korruption, bedrag, mord, indledning af krige og fremme af forarmelse til ophør.

Stigende vibrationsniveauer, der også hjælper med at befri Jorden for disse plager, som menneskeheden udsættes for, skaber forvirring hos folk, der ikke forstår, hvad der sker. Det, I ved, er en civilisations udvikling og en verdens transformation, som de fleste ser som evig uro, splittelse og forvirring og følelsen af tiden, der går hurtigere og hurtigere, er også foruroligende. For mange betyder det, at de farer hen over pligterne, men dagen ender ofte, før alle opgaverne er lavet, hvilket øger presset på krop og sind, der i forvejen er stresset på grund af indvirkningerne af de høje vibrationer.

Flere læsere skriver om de udfordringer, de støder på i denne henseende og mens vågnende sjæle i særdeleshed søger vejledning, er lysarbejdere ikke immune over for stress ved at tilpasse sig de efterhånden højere frekvenser på Jordens opstigningsvej. Hellere end at gentage de stress-reducerende forslag, vi er kommet med, bad jeg min mor skrive datoerne for disse meddelelser, således at alle, der ønsker at læse disse oplysninger igen eller som en påmindelse, nemt kan finde dem. [4. juli 2013 har den mest omfattende dækning, og March 23, 2008; March 10, 2009; 22. november 2013; og 20. marts 2016 giver yderligere indsigt i årsager til og lindring af stress.] Tak, Mor. Vi ønsker at understrege, at den hurtigste vej til at lindre stressfulde følelser i en hvilken som helst situation er ved at vende en negativ tanke til en, der er positiv.

"Hvorfor påvirker vibrationer ikke alle på samme måde?" I virkeligheden påvirker vibrationer alle på samme måde, idet de forstørrer alle folks personlige egenskaber og adfærdsmæssige tendenser. Det er jeres reaktioner på vibrationerne, der varierer meget, og det er fordi hver person er unik. Bare rent fysisk er I forskellige på et utal af måder, fra højde og alder til kroppens kemi og cellestruktur; men det er overbevisninger, erfaringer, relationer og holdninger, som påvirker den enkeltes reaktioner dybest.

Men nu taler vi igen om hele befolkningen og forklarer det, der er det mest grundlæggende, at reaktioner på vibrationerne stemmer overens med, om sind og hjerter er åbne eller lukkede. Vi forlader emnet lidt for at sige, at vibrationsmæssige niveauer varierer enormt, men "ingrediensen" i vibrationer er altid Skaberens kærlighed-lys essens, den kraftfuldeste kraft i kosmos. Selvom lys generelt anses for visuelt og kærlighed for en følelse, er de én og samme energi; og i en åndelig sammenhæng er kærlighed, lys og kærlighed-lys synonyme. Nuvel, personer, der er åbne for denne energi, kan modtage og sende kærlighed i dens spektrum af opløftende manifestationer; de, der lukker energien ude, kan ikke.

Det kan synes som om, at det modsatte af kærlighed er had, men det er det ikke - det modsatte er fraværet af kærlighed. Frygt er også fraværet af kærlighed, og selvom frygtenergi aldrig kan have den kraft, der er iboende i kærlighed, er den stærk nok til at "fostre", så at sige, hensynsløshed, grådighed, vold, bedrag og begær efter magt og kontrol. Folk, der lever i frygt, befinder sig "i mørket", hvad angår åndelig og dagsbevidst bevidsthed og folk, der forårsager frygtfyldte omstændigheder, er fanger af mørket. Det er derfor, vi så ofte opfordrer jer til at sende lys til hele Jorden - først når folk "ser lyset", kan deres hjerter og sind åbnes for at lade kærligheden indtage frygtens plads.

Vi er blevet spurgt om, hvordan man sender lys. Alle personer har evnen til at være en kanal for universel energi, det almægtige kærlighed-lys og blot ønsket, eller hensigten, om at sende denne energi til en person eller et bestemt område eller til hele Jorden leder automatisk og øjeblikkeligt denne energi hen til den tilsigtede modtager. Hvis I ønsker at gøre dette mere formelt, måske gennem en bøn, meditation eller visualisering, er det selvfølgelig fint, men ikke nødvendigt - det er jeres følelser, der tæller. Og tælle gør de! De kollektive følelser hos mennesker, der ønsker at leve fredeligt og i harmoni med Naturen, med retfærdighed, værdighed og velstand for alle, er den energetiske kraft, der manifesterer sådan en verden.

"Påvirkes folk i Nirvana af forskellige astrologiske tegn på samme måde, som vi gør?" Nej. Æteriske legemer og Nirvana selv vibrerer ved frekvenser, der ikke påvirkes af planetarisk interaktion i jeres solsystem, hvilket kan give påvirkninger på fortættede legemer som jeres.

"Udgør fremkomsten af autonome robotter en trussel for vores fremtid, og vil kunstig intelligens blive brugt af Illuminati til at stoppe vores opstigning ind i fjerde tæthedsgrad og skabe stor arbejdsløshed og social uro?" Når det er en almindelighed at robotter anvendes i industrien, vil det kedelige samlebåndsarbejde, som denne teknologi erstatter - og det er den eneste "trussel" – få en ende og afhængigt af arbejdernes alder, kan de gå på pension eller omskole sig til jobs inden for andre områder, der vil være meget mere tilfredsstillende og bedre lønnet.

Det vil ikke ske på et øjeblik, men denne værdifulde del af Jordens Gyldne Tidsalder er på vej. Når samfundet erkender behovet for genoprettende rekreation – re-kreation (fra latin: gen-skabelse) - som det nye økonomiske system vil støtte, vil folk være meget sundere, gladere, mere meningsfuldt aktive og velstående. Kunstig intelligens vil også blive anvendt til formål, der beriger livet. Og Illuminati har aldrig haft evnen til at stoppe nogens personlige opstigning til fjerde tæthedsgrad og derover i åndelig og dagsbevidst bevidsthed.

Mor, der er ingen grund til at skrive spørgsmålene om tvillingesjæle ned – jeg svarer bare direkte fra din liste. Det er usandsynligt, at en sjælskontrakt ville omfatte genforeningen af tvillingesjæle; hver kontrakt er en integreret del af en før-fødsels aftale, der har til formål at gavne alle deltagere, og tvillingesjælene er måske ikke i stand til at udfylde de roller, som alle andre i aftalen har brug for. Fordi tvillingesjæle kun kender hinanden, er der ingen "umiskendelig form for identifikation", som gælder for alle tvillingesjæle. Nej, tvillingesjæle har ikke indflydelse på hinandens sjælskontraktlige valg eller bevidste beslutninger i større eller mindre grad end i nogen anden sjæls før eller efter inkarnationen. At genforenes med en tvillingesjæl i en fysisk civilisation sikrer ikke karmisk fuldendelse, og at være tvillingesjæl er ikke et trin op i den evolutionære proces. Jo, tvillingesjæle har større sandsynlighed for at genkende hinanden i en højt udviklet civilisation eller dens åndelige verden. Det er mere end "muligt", det er meget sandsynligt, "at nogen kunne tage fejl i, at en bestemt person er deres tvillingesjæl" - som vi sagde i en tidligere meddelelse, er tvillingesjæle ekstremt sjældne. Vi tilføjer, at optagethed af at ville vide, om I er en tvillingesjæl eller skal genforenes med jeres tvillingesjæl kan mindske opfyldelsen af jeres kontraktvalg for dette liv.

"Jeg tænker på det skift, hvor mange vil dø, fordi deres krop ikke vil kunne tåle de stigende vibrationsniveauer. Hvad hvis de har små børn? Vil alle børn op til en vis alder naturligt stige op med Jorden? Er der et bestemt punkt, hvor mennesker bliver ansvarlige for denne beslutning? Vil familiestrukturer udvikle sig til nye former?"

Når kroppe brat afskæres fra livet på grund af stigende vibrationsniveauer, vil døden tilskrives hjertesvigt, aneurisme, kraftigt slagtilfælde eller måske et resultat af et fald eller en færdselsulykke. Uanset den medicinske grund lærer små børn at håndtere sorg og tabet af en forælder. Ned gennem tiderne har utallige sjæle valgt denne erfaring for at opnå balance, og i denne enestående æra i universet tager før-fødsels aftaler hensyn til, at børn kan miste en eller begge forældre på grund af vibrationsmæssig intolerance. Hvis det sker, vil familier acceptere medicinske diagnoser, ganske som nu.

Højnede vibrationer vil også give hjertevarmende aspekter. Folk vil blive oplyst om livet i åndeverdenen og visheden om genforeninger med elskede personer og kæledyr. Efterhånden som de telepatiske forbindelser åbnes, kan der være tydelig kommunikation mellem sjæle på Jorden og andre steder i universet; og når jeres samfund bliver højere udviklet, kan beboere på planeten og i Nirvana besøge hinanden.

At stige naturligt op sammen med Jorden - eller bedre sagt, personlig opstigning - er et spørgsmål om at vokse åndeligt og bevidst, og alder er ikke en faktor her. I mere end 30 år er der ankommet et betydeligt antal nyfødte i en udviklet tilstand. Enhver har valget, ikke ansvaret, for at vokse i bevidsthed, hvilket gør det muligt fysisk at følges med Jorden gennem hele den levetidslængde, der er valgt i sjælskontrakten. Personlig opstigning kræver ikke at rejse med planeten ind i højere tæthedsgrader – sjæle har udviklet sig gennem årtusinder, da Jorden stadig var nedsunket i dyb tredje tæthedsgrad. Den store fordel nu er muligheden for at gennemføre tredje tæthedsgrads karma i én levetid, hjulpet af de accelererende vibrationer og ofte af den kærlige hjælp fra stærkere sjæle.

Familiestrukturen har udviklet sig i temmelig lang tid, og det fortjener et par ord med på vejen i forbindelse med opstigning. Der findes ægteskaber mellem to nationaliteter og mellem forskellige troende; i nogle områder, ægteskaber af samme køn og transseksuelle ægteskaber; unge gør oprør mod arrangerede ægteskaber. Fraskilte forældre deler forældremyndigheden over deres børn; indgåelse af nye ægteskaber skaber "blandede" familier; nogle forældre vælger at være ikke-lovformeligt gift; rugemødre og reagensglasbørn er ikke usædvanligt; prævention gør det muligt for ægtepar at vælge ikke at få børn. Børn, der er fjernet fra voldelige eller omsorgsløse forældre, bor hos andre familiemedlemmer eller hos plejefamilier, enlige adopterer børn, mennesker i ét land adopterer børn fra et andet land. Tre generationer kan leve i det samme hjem, familiemedlemmer kan bo langt væk fra hinanden, ældre kan leve i ældreboliger. Nogle familiære arrangementer skyldes udviklingen inden for lægevidenskab, men det mere dybtgående tegn på forandring er den voksende respekt for alle kærlige relationer og familiekonstruktioner.

Elskede brødre og søstre, som fortroppen for den igangværende åndelige og bevidste evolution er I et eksempel på jeres entusiasme og tillid til Jordens fremtid ved blot at leve jeres lys – da jeres vibrationer fortsat stiger, hjælper I med til at hæve vibrationerne i verden. Lysvæsener i hele dette univers ærer jer og favner jer med ubetinget kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |