Home > > Matthew Ward — 19. juni 2016

Matthew Ward — 19. juni 2016

Energipotentiale; lys ved valg; forsikringer, ingen atomkrig; Jorden som en skole; masseskyderier i USA; at kende til, hvad der sker i verden; fri vilje; karmiske oplevelser; lysarbejdere, samfundsmæssige fremskridt; at sende kærlighed-lys

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Jordens energipotentiale vrimler med aktivitet, der afspejler stadigt stigende vibrationer, og hvis vi blev bedt om at beskrive det, vi observerer, i ét ord, ville det være spændende. Omvæltningerne vil fortsætte et stykke tid endnu, idet Illuminati gør deres sidste desperate anstrengelser for at bevare deres spinkle fodfæste, men det intensiverede lys betyder deres undergang og baner vejen for forandringer, der kan blive hilst velkommen af ??et kor af hallelujaer.

Hvis vi kunne besvare jeres spørgsmål om valgresultater til regionale, statslige og nationale embeder, folkeafstemninger eller forslag, ville vi gøre det med glæde, men vi har ikke mulighed for at vide det, før disse afgørelser er truffet. Hvad vi ved, er, at de høje vibrationer støtter resultater, der er af lyset, således kan ethvert forsøg på at manipulere stemmetællingen ikke bestå længe, og eventuelle forsætlige forsøg på at styre valgresultater i en retning, der ikke er til gavn for befolkningen, får ikke mulighed for at blive permanente. Hvad angår den globale valutaomstilling, svinger situationen først den ene vej og så den anden, og i det øjeblik, der er lige nu, kan det siges, at hele det økonomiske system ligger og ulmer roligt.

Bekymringer om lande, der udvikler, moderniserer eller udvider nukleare våben, har givet anledning til spørgsmål om vores forsikring om, at der ikke vil komme en atomkrig - hvis ikke med fuldt overlæg, hvad så med en overilet reaktion pga. fejlkommunikation eller en eller anden ulykke? Den forsikring, vi gav, som dækker alle muligheder, kommer fra Skaberen. Sjæle er tidligere blevet skadet af nukleare eksplosioner i rummet, og Skaberen har dekreteret, at det aldrig vil ske igen. Derfor har Skaberen gjort denne eneste undtagelse i dens gave om den frie vilje: Hvem, der end forsøger en sådan eksplosion, vil blive forhindret i at gøre det. I dette univers har Gud givet alle åndeligt og teknologisk avancerede civilisationer bemyndigelse til at forårsage detonationssvigt af atomsprænghoveder på afskudte missiler, og for Jorden alene er det blevet gjort omkring en halv snes gange.

Nogle læsere har spurgt, hvorfor Gud tillader afskyelige situationer at finde sted, og andre vil have os eller vores kolleger til at gøre en ende på alle sådanne situationer. I situationer andet end den førnævnte undtagelse har hverken Gud eller nogen anden sjæl i fysiske eller åndelige verdener tilladelse til at gribe ind i nogens brug af den frie vilje. Kære alle, det er med god grund. Indgriben ville fratage utallige sjæle den karmiske oplevelse, de valgte, så de kan udvikle sig, og udvikling er målet for hver eneste sjæl i hver eneste livstid. Det, Gud og alle hans udsendinge har tilladelse til at gøre, er at sende alle sjæle kærlighed-lys, den mest kraftfulde kraft i kosmos, for at åbne hjerter og sind, give trøst til den sørgende, mod til den vaklende, håb til den kæmpende, styrke til den nyligt vågnede. Åndeligt udviklede væsner stråler konstant lys i hele dette univers, og Guds uendelige kærlighed til hver eneste sjæl er evig.

Vi er også blevet bedt om at fordømme specifikke procedurer, politikker, holdninger eller kulturelle traditioner, der anses for at modarbejde samfundsmæssige fremskridt. Det ligger ikke inden for vores område at fordømme noget som helst i jeres verden, og det ønsker vi heller ikke. Jorden er en skole, og den er en fremragende skole! Den giver alle de muligheder for at lære, som en tredje tæthedsgrads befolkning har brug for at vokse åndeligt og bevidst, og en del af denne vækst er at indse, hvad der er til skade for deres velbefindende og deres hjemplanet og at tage ansvar for at bringe det til ophør.

Til det er lysarbejderes indsats indlysende. I "kaster lys" på det, der skader livet på Jorden, og jeres bestræbelser for forandring motiverer andre til at "se lyset" og gøre fælles sag med jer. Ikke alle mennesker vil. De, der vælger at holde sig inden for tredje tæthedsgrads begrænsninger, vil latterliggøre eller håne jer, nogle vil aktivt modarbejde jer; men jeres udholdenheds lys vil fortsat sprede sig ud over hele verden, indtil alle folk lever fredeligt og i samarbejde med hinanden, alle er velhavende og lever i harmoni med Naturen.

Læsere i USA har anmodet om, at vi taler om masseskyderierne i deres land. Nogle tilfælde har været i overensstemmelse med før-fødselsaftaler med henblik på at give ledere og offentligheden mod til at tage de nødvendige skridt for at stoppe disse massakrer. Når der ikke er tale om før-fødselsaftaler, gennemfører personer, hvis liv blev afkortet, de kontraktlige bestemmelser i Nirvana og gør fremskridt med hensyn til sjælsvækst; sørgende familier og venner er blevet støttet gennem intensiveret lys for at styrke ånden og gøre hurtigere udvikling lettere. Afhængig af den mentale tilstand hos drabsmændene, der døde, har de enten modtaget passende healing i Nirvana og åndelig hjælp under gennemgangen af deres liv, efterfulgt af afhjælpende undervisnings sessioner; eller de kom ind i Nirvanas laveste lag, og udholdt der en meget smertefuld gennemgang af deres liv og vil opleve meget strenge forhold i en eller flere andre livstider. De samme procedurer venter de gerningsmænd, der blev fanget.

Det opmuntrende aspekt ved skudepisoder er, at kærlighed, ikke had eller bitterhed, har forenet de mennesker, der blev personligt berørt, deres samfund og nationen. Det er sådan, at der også er en national vrede, hvilket gør, at anstrengelser for at begrænse den lethed, hvormed personer kan købe militærvåben og ammunition, har været forgæves. Synspunktet om, at disse hændelser er "falsk flag" operationer [engelsk: ”false flag operations”], iscenesatte begivenheder, så regeringen kan afvæbne borgerne og gøre dem forsvarsløse under en tyrannisk overtagelse, kommer af frygt, der har rod i tredje tæthedsgrads mentalitet. At overtage landet med magt var blot en del af Illuminatis djævelske plan for hele jeres verden, en plan, som aldrig ville være kommet til at bære frugt, fordi Jordens skæbne og hendes menneskehed er i glædens, fredens og frihedens lys. Lysets uforlignelige kraft, der har sønderrevet Illuminatis globale netværk i løsrevne dele, understøtter også planetarisk og personlig opstigning ind i Jordens Gyldne Tidsalders fylde.

Til dem, der vil have os til at identificere personer, der har taget initiativ til eller foranlediget omstændigheder med mørke ved dets rod, siger vi, tænk på, at hver enkel person er en del af Gud, hver enkel person er uløseligt forbundet på sjælsniveau med alle andre, og Gud elsker hver og en betingelsesløst. Når de, der har gjort menneskeheden en frygtelig bjørnetjeneste, bliver offentligt kendte, så se dem "gennem Guds øjne". Det betyder ikke, at I accepterer deres handlinger eller ønsker, at de skal give afkald på retfærdighed efter jeres standarder; det betyder, at I vil opløfte jer selv og verden ved at sende lys til disse personer i stedet for at ønske, at de straffes. De upartiske, ikke-dømmende - og uundgåelige - universelle love vil yde dem retfærdighed i en åndeverden, hvor energien svarer til deres gerninger.

Efterhånden som energistrømme med voldelige tilknytninger går deres gang, bliver begivenheder af denne art fremhævet af de kontrollerede mainstream medier og fremkalder kommentarer som disse: "Terrorisme, desperate flygtninge, fanatisme, alle de børn, der lider, bedrøver mig meget. Jeg kender andre, der har det på samme måde. Hvis vi holder op med at se nyhederne, ville vi føle os mere optimistiske med hensyn til fremtiden og være mere effektive lysarbejdere. Kan Matthew kommentere det?"

Vi forstår de følelser, som deles af omsorgsfulde mennesker rundt om i verden, dog kan vi ikke anbefale, at I er uvidende om, hvad der sker. I kan ikke huske det, men da I ivrigt indvilligede frivilligt i at komme til Jorden, vidste I, hvad I ville møde, og at I ville være godt udrustet med åndelig styrke og visdom til at udføre jeres mission: at hjælpe folk til at vågne fra tredje tæthedsgrads bevidsthed og ved at gøre det, fremme jeres egen udvikling. Virkningen af disse to ting ville være begrænset, hvis I ikke ved, hvad der foregår. Og I kan ikke "gøre ukendt" det, der er kendt. Det er sandsynligt, at tanker og følelser ville vækkes om de situationer, der sandelig er triste, og uden rapporter om dem ville I miste muligheden for at høre om opmuntrende udviklinger, der er forestående.

At forstå, at de fleste mennesker i hjerteskærende omstændigheder afslutter karmiske lektioner, så de kan udvikle sig, giver jer lov til at føle medfølelse med dem, respektere deres valg og acceptere, at personer, der skaber omstændighederne, spiller nødvendige roller i den universelle evolutionære proces. Nogle personer accepterede usædvanligt hårde oplevelser for at reducere den karmiske byrde hos sjæle, med hvem de deler kærlighedsbånd, andre gennemgår flere vanskeligheder, end de valgte i deres kontrakter - i begge tilfælde tager disse sjæle et stort spring fremad på deres åndelige rejse.

Vi ved, det ikke er nemt at tænke i karmiske termer om folk, der lider, hvilket synes koldt og apatisk, og at undlade at fordømme dem, der forårsager sorg og frygtelige lidelser. Vi har alle haft livstider med stridigheder, uretfærdighed og nød i en eller anden verden og vores "tidligere" liv sker samtidig med vores "nuværende" liv. De høje vibrationer på denne station værner os mod igen at føle hjertesorgerne i disse andre liv, men vores klare erindringer lader os forholde os til jeres følelser om hændelser på Jorden. Endvidere oplever vi, der har kærlighedsbånd med personer dér, der kæmper, øjeblikkeligt præcis, hvad de føler.

I hvert øjeblik føler Gud den kollektive smerte hos Jordens folk, dyr, Devaer og planteriget og alle andre livsformer i hele dette univers. Det er umuligt at forestille sig for jer, og det er det ligeledes for os. Vi skynder os at tilføje, at Gud også føler den kærlighed, glæde, taknemmelighed og fred, som hans børn og andre skabninger kollektivt føler, og det lys, I udstråler og det lys, der konstant stråles fra alle høje stationer, letter Hans smertefulde byrde.

Elskede brødre og søstre, tvivl ALDRIG på jeres effektivitet som lysarbejdere - jeres verden er uden sammenligning bedre, fordi I er der! Nogle af jer sidder i officielle indflydelsesrige positioner, de fleste gør ikke og det er, som det skal være. Jeres uvurderlige indflydelse er det lys – KÆRLIGHEDEN - I udsender ved at leve på gudelige måder. Ikke alene gavner det i høj grad jeres verden, men det, der sker på Jorden, påvirker alt andet i dette univers, således er dominoeffekten af jeres lys umådelig.

Det er naturligt at ønske at føle sig optimistisk med hensyn til fremtiden, og tanker om de hidtidige fremskridt får jer til at se fremad med begejstring. Der er lovende udviklinger omkring ren energi, sundhed, transport, miljøbeskyttelse og -genopretning for eksempel, og dedikerede bestræbelser med hensyn til dyrs rettigheder og retfærdighed i retssystemet gør fremskridt. Små virksomheder hæver levestandarden i samfund rundt omkring i verden, byer genopretter ødelagte områder, uddannelses- og undervisningsprogrammer bliver tilgængelige for nye former for beskæftigelse og innovationer gør deres virkning på andre vigtige områder. For eksempel gøres kunstformer mere tilgængelige for unge - alle kunstformer er sjælens udtryk og det, de deltagende instruktører og unge gør, er vigtigt nu og for alle kommende generationer.

Lysarbejdere har været uundværlige, når det gælder at hjælpe samfundet med at rykke så langt frem på fremskridtets bumpede vej. Sandelig skal meget mere ske i hele verden og vil ske! Forandringer starter på græsrodsniveau og bevæger sig opad, indtil de når toppen, hvor diskussioner for lukkede døre er i gang for at løse konflikter og reformere politiske og finansielle systemer. Tempoet er stabilt eller er ved at komme op i omdrejninger på nogle vitale områder og halter eller zigzagger, hvor Illuminati stadig har noget at skulle have sagt, men deres tid er ved at rinde ud - den ukuelige ånd hos folk, der ønsker fred og retfærdighed og at alle deler verdens overflod, vil være fremherskende.

"Jeg har venner, hvis rationelle evner ‘pludselig‘ er forsvundet ned i kaninhullet [engelsk: "down the rabbit hole"], og det er næsten som om de er under en slags fortryllelse fra Illuminati. Er der noget, jeg kan gøre for at hjælpe dem til at "vågne op", og så de får deres egen tænkning tilbage?" Læseren henviste her til venner, som var blevet "politiske fanatikere", men vores svar refererer til alle personer, som anser de synspunkter, der afviger fra deres egne, for snæversynede, og det bringer os tilbage til den frie vilje. Alle sjæle har valget til at omfavne eller modsætte sig, hvad der end er på færde og ingen har ansvaret for - eller den guddommelig ret til – at overbevise en anden til at "vågne op" i noget som helst spørgsmål. Desuden overbeviser det at argumentere eller at missionere ikke, det fremmedgør, så handl venligst i overensstemmelse med jeres overbevisninger og værdier og respekter andres ret til at handle i overensstemmelse med deres. I sidste ende vil alle i jeres samfund være på samme side, så at sige.

"Kan kærlighed-lys sendes til mennesker, der levede for 500 år siden? Jeg mener, kan disse mennesker blive hjulpet på den måde i året 2016?" Det er sandelig en kærlig tanke, men den energi ville have det bedre med at blive rettet mod at hjælpe mennesker, der lever på Jorden nu. Selvom jeres begreb om kalenderår er NU i det tidløse kontinuum, er de mennesker, der levede i 1500-tallet på jeres Jord, ikke længere på det stadie af deres udvikling. De har haft andre livstider som personer med forskellige sjælskontraktlige valg, forskellige oplevelser og de har sået og høstet karma i overensstemmelse hermed. Men hvis kærlighed-lys blev sendt til dem eller nogen andre, hvis jordiske livstider var for længe siden, ville det ikke være spildt - den energi når den almægtige kilde, som altid er grænseløst tilgængelig for alle sjæle.

Oplyste væsener i hele dette univers opmuntrer jer til stadig at gå videre og er for evigt med jer i betingelsesløs kærlighed.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund

BEMÆRK: Næste måneds budskab vil blive sendt ud så hurtigt som muligt efter den 26. juli.


Share |