Home > > Matthew Ward — 19. juli 2015

Matthew Ward — 19. juli 2015

Græsk afstemning om folkeafstemning; Irans aftale om atomprogram; Illuminati styrke; insekter, rotter; monatomisk guld; teenager selvmord; underskriftsindsamlinger; depression; planetarisk rensning; Trans Pacific Partnership

Med kærlige hilsner fra alle sjæle på denne station, det er Matthew. Mange af jeres analytikere tror, ??at det græske folks rungende "Nej" ved den seneste folkeafstemning fører deres land på vej mod irreversibel økonomisk ruin. Landet vil klare det. "Nej" fører Illuminati på vejen mod irreversibel økonomisk ruin.

Når vi går langt, langt tilbage i tiden, fungerede byttehandel glimrende i småsamfundene rund omkring, men de ekspanderende handelsgrænser fordrede et andet middel for udveksling; og med indførelsen af mønter, blev penge aksen, hvorom jeres verden drejede. Forløberne for Illuminati og senere selve Illuminati-gruppen kontrollerede ”aksens drejning” ved at udtænke beskatnings-, bank- og udlånssystemer. Og, som århundreder gik, kom "nummererede" bankkonti, aktiemarkeder, centralbanken, den Internationale Valutafond, regulerende ”agencies” og kreditkort med ågerrenter oveni. Alt, hvad de etablerede, var specifikt designet til at øge deres formuer, stramme deres økonomiske kontrol over befolkningerne og øge deres indflydelse i de nationale regeringer.

Illuminati begyndte som en sammenhængende gruppe af ligesindede personer, hvis mål var verdensherredømme. Som tiden gik, voksede egoer og temperamenter blussede op og til sidst opstod to konkurrerende fraktioner med det samme mål. Senere kom Rothschild familien og deres tilhængere, der opererer fra London og Vatikanet, frem med en plan for at konsolidere deres kontrol i hele Europa - EU, Den Europæiske Centralbank og euroen. Lad os låne jeres udtryk, "Hvordan fungerer det for jer?" Der er ingen bandage, der er stor nok til at lappe den revne, den græske afstemning har lavedt i Rothschild netværket. Revnen vil brede sig som et edderkoppespind rundt i hele verden og i det spind vil Rockefeller fraktionen, der har hovedkvarter i Washington DC og på Wall Street, falde.

Som om det ikke var nok for begge fraktioner at døjes med - og pave Frans' godhed og visdom bliver ved med at spolere deres planer - nu er der også aftalen mellem forhandlere fra flere store nationer og Irans ledere om, at deres land ikke vil gå videre med udviklingen af atomvåben. Det er ingen overraskelse, at den israelske premierminister Netanyahu, en toprangerende Illuminati, har fordømt aftalen eller at Illuminati i den amerikanske kongres og medlemmer, hvis valgkampagner blev finansieret af gruppen, er imod præsident Obamas bestræbelser på at få Kongressens godkendelse. De ønsker at invadere Iran og samtidig med at de overtager landets olie, at høste rigdomme ved at producere krigsmaskiner.

Vibrationerne ved det intensiverede lys, der førte til disse tilbageslag for Illuminati, vil stadig vokse, da planeten fortsætter sin opstigningskurs. Hvis vi kunne fortælle jer, hvornår deres totale undergang vil komme, ville vi gøre det med glæde; men aktiviteten i Jordens energipotentiale viser, at deres uundgåelige forsvinden vil komme i etaper, ikke med ét slag. De har stadig en vis magt, dog svinder den ind, i deres "black ops" gren af CIA; andre efterretningskilder, herunder Mossad; højtstående personale i nogle militære styrker; indflydelse på mainstream medier og visse regeringer; og enorme pengereserver til at indlede eller forværre opstande, finansiere Islamisk Stat og betale deres håndlangere til at hacke computersystemer, føre tilsyn med handel med narkotika på gaden, fylde jeres himmel med chemtrails, benægte forureningens bidrag til klimaændringer eller udbrede falske oplysninger på Internettet.

Mens nogle få inden for de højere rækker i begge Illuminati fraktioner taler med ledere i reformbevægelser, taler strammerne om at forene kræfterne; nogle har forladt deres hurtigt synkende skude, er døde af naturlige årsager, eller har taget deres eget liv eller er blevet arresteret. I ville genkende nogle navne, de fleste ville I ikke genkende, og det er usandsynligt, at nogen af Illuminati vil blive identificeret som sådanne i mainstream nyhedsindslag.

Omvæltninger vil blive ved med at poppe op, mens den oldgamle kamp lys vs mørke for Jordens civilisation omsider nærmer sig sin afslutning. I har ventet længe på at se lyset triumfere som forudbestemt, og I kan glæde jer over det bumpede ridt gennem de sidste faser. Men størstedelen af befolkningen kender ikke til den lange konflikt eller at alt, hvad der sker og hvad der er forude, handler om planetarisk og personlig opstigning ud af årtusinders mørke trældom.

Mange mennesker er bange eller vrede og ved hvert nyt bump vil andre få de samme reaktioner. Jeres ro, men alligevel spænding, og forklaring, i det omfang personer er modtagelige, kan opmuntre dem til at have et optimistisk livssyn. Men bliv ikke modløse, hvis familie og venner ikke reagerer positivt - de vil vågne, når de selv er parate.

Og vi beder jer, at I først og fremmest husker, at enhver person i jeres verden er en del af Gud, uanset hvad det Højeste Væsen i universet kaldes. Enhver person er uløseligt forbundet med alle andre på sjælsniveau, og Guds kærlighed til hver og en er ubetinget. At se "lovovertrædere" gennem Guds øjne betyder ikke at ønske dem at give afkald på retfærdighed ifølge jeres verdens standarder – det er allerede sket for nogle og skal vederfares andre. Hvad det betyder, er, at I vil løfte jer selv og jeres verden ved at forestille jer de personer i lyset i stedet for at fokusere på deres straf. De upartiske, ikke-dømmende og uundgåelige universelle love vil give dem retfærdighed i en åndeverden i overensstemmelse med deres levetids gerninger.

Det er et passende sted at besvare en læsers spørgsmål: "Hvad sker der med Nirvana, når Jorden når 5. tæthedsgrad? Kan der stadig være genforeninger med vores kære?" Nirvana vil ledsage Jorden til hendes bestemmelsessted i femte tæthedsgrad og fortsætte med at være hendes åndeverdenen, men med store forskelle. Den lille tætte kugle, der huser de laveste personer og er den eneste del af riget, der er adskilt fra resten, vil blive transporteret til en civilisation i tredje tæthedsgrad og blive inkorporeret i deres åndeverden eller den vil blive dematerialiseret, efter at dens indbyggere er flyttet til en åndeverden af samme tæthedsgrad. Nirvanas lavere lag - lærecentre for folk, der ønsker at vokse fra deres negative tendenser som intolerance, vrede, apati, misundelse, nærighed, bitterhed, illoyalitet, uærlighed, manipulering, lukkede sind og lyst til at kontrollere andre – vil også forsvinde. Disse træk fungerede godt, da de var aspekter af karmiske lektioner, som sjæle valgte for at opnå balancerede erfaringer, men jeres samfund vil være avanceret bevidst og åndeligt og har ikke længere brug for at opleve negative egenskaber.

Sandelig kan genforeninger af kære finde sted i Nirvana, når riget og Jorden er i femte tæthedsgrad, men ganske som nu, kan møder ske i enhver placering i universet, hvor energierne er kompatible. Faktisk er disse besøg sket hele tiden i løbet af jeres søvn, men jeres legemers densitet kan ikke bevare erindringer om besøgene - når I vågner og har brudstykker af minder om at være sammen med en elsket, tillægger I dem drømmene. Når jeres bevidsthed udvider sig gennem lysabsorption, vil I begynde at huske jeres glædelige genforeninger tydeligt.

Med henvisning til vores udtalelse, at "alt i jeres verden er meningsfuldt" spurgte en læser: "Hvilket formål tjener rotter, kakerlakker, lopper, myg, osv." Det startede for æoner af tid siden i lineær tid, hvor mørket manipulerede DNA’et hos nogle svagere civilisationer og programmerede deres kroppe til aldring og sygdom. En civilisation på tredje tæthedsgrads niveau bevidst og åndeligt, som Jordens folk og andre livsformer har været i mange årtusinder, har kroppe, der er modtagelige for de sygdomme, nogle insekter og rotter kan forårsage eller sprede; og i betragtning af den fleksibilitet i sjælskontrakter, kan den fysiske død på den måde opfylde kontrakters bestemmelser om årsag og levetid.

Insekter tjener også det formål for sjæle, hvis energi i en levetid henviste dem til den laveste del af tredje tæthedsgrads ånderiger. Når de er villige til at modtage tilstrækkeligt lys til at legemliggøres, gør de det i en kortvarig form uden cellulært hukommelsesmønster, der kunne påvirke adfærd, når de starter om igen op ad evolutionsstigen. I vil være glade for at vide, at insekter ikke kan overleve i de højere vibrationsniveauer, som Jorden er på vej mod og der er ikke længere behov for deres plads i fødekæden.

Rotter er intelligente, følelsesmæssige gnavere og dem, der behandles godt som kæledyr, giver igen med samme mønt; horderne, der lever vildt, forsøger blot at overleve i en verden, hvor de er afskyet. Når en civilisation vokser i bevidsthed, så gør alle andre livsformer i den samme verden det ligeledes. Med fremskridtet kommer menneskets respekt for alt dyreliv og "vilde" rotter, ligesom andre arter, der anses for modbydelige, vil blive højnet i adfærd og folkelig accept. Vær ikke bekymret for, at jeres verden vil blive overløbet af rotter eller kaniner eller andre dyr, der avler kuld hurtigt! De vil avle mindre ofte og i mindre antal, så længe de beslutter at inkarnere på planeten - arterne, ligesom alle andre, udvikler sig og på et tidspunkt inkarnerer de som væsener i højere dyreordener.

Med henvisning til talrige måder, hvorpå Jordens dyr bliver behandlet umenneskeligt, spurgte en læser, "Kan de galaktiske ikke hjælpe med at gøre en ende på den forfærdelige behandling af dyr?" Jeres universelle familie hjælper ved at stråle lys i overflod til Jorden, men de kan ikke blande sig i personers frie vilje, der forårsager smertelig og nådesløs død for jeres dyr. Det er op til jeres samfund at stoppe den afskyelige praksis og takket være mange sjæles dedikerede indsats, sker det. Lande fastsætter standarder for behandling af dyr og følger for overtrædere; der er boykot af mad, andre produkter og underholdning med udnyttelse af dyr; krybskytter mod vilde dyr bliver undervist til at få et andet levebrød; uddannelse om vigtigheden af at bevare dyreliv og deres levesteder på land og i havene breder sig; antallet af vildtreservater og no-kill centre for kæledyr fortsætte med at vokse og det samme gør antallet af hjemløse kæledyr, der adopteres.

For at være sikker, er det afgørende at deltage i eller støtte de opmuntrende aktiviteter økonomisk, men et uvurderligt bidrag, som alle kan gøre for at forbedre dyrs liv, er ikke at pines over deres sørgelige tilstand, men i stedet sende kærlighed-lys til hele Jorden. Loven om tiltrækning bringer den selv samme energi tilbage, der sendes ud i tanker og følelser og derfor bringer det at pines over enhver situation endnu flere omstændigheder tilbage, der fremkalder den følelse.

En læser i New Zealand spurgte, hvorfor teenageres selvmord i hendes land og andre steder bliver hyppigere. Måske på grund af religiøs lære anses død for egen hånd i så ung en alder - i alle aldre - som mere tragisk end død ved sygdom eller dødelig skade. Så først siger vi, at der ingen dom eller straf er og ikke et sted som limbus eller helvede for folk, der tager deres eget liv.

Deres grunde er lige så forskellige, som personerne selv er; men ifølge vores kolleger i Nirvana, er de fleste teenagere, der begår selvmord, homoseksuelle eller lesbiske eller de ved, at deres krop og køn ikke passer sammen og de ??kommer ind i åndeverdenen med forpint psyke, der har brug for tilpasset omsorg til helbredelse. De blev følelsesmæssigt drænet af at kæmpe med at overholde familiære forventninger, samfundsmæssige normer og religiøs orientering eller de var blevet udstødt efter at have erklæret deres sande selv – ligegyldigt hvad så de døden som den eneste udvej fra håbløshed og fortvivlelse. Når jeres samfund fortsætter med at vokse bevidst og åndeligt, vil det at ære alle sjæles guddommelighed og ægthed erstatte diskrimination og afvisning.

"Jeg har bemærket en masse frygt-baserede oplysninger på internettet omkring indtagelse af monatomisk guld. Kan du uddybe, hvordan det rent faktisk virker i vores kroppe?" Hensigten med disse oplysninger - og det er et godt eksempel på MISinformation på internettet - er at styre jer væk fra en af de mest værdifulde stoffer, I kan indtage. Ud over at styrke immunforsvaret bidrager monatomisk guld til sundhed ved hurtigt at regenerere celler; hæve kroppes frekvenser; forbedre organers funktion, accelerere omdannelsen af kulstof-baserede celler til krystallinsk; og hjælper med at øge DNA-strenge. Alle disse fysiske fordele forbedrer hjernens kraft og det fører til udvidet bevidsthed, åndelig klarhed og overordnet balance. Personer, der er under indflydelse af mørket, ønsker ikke, at I får nogen af disse fordele, så de spreder skamløst falske, frygt-baserede oplysninger om monatomisk guld.

Til læsere, der spurgte, om underskriftsindsamlinger virkelig gør noget godt: Ja. I kan eller kan måske ikke se omgående effekter på de specifikke områder, indsamlingen dækker, men den energi, I lægger i for at støtte bestræbelser, I anser for værdige, bidrager til det samlede lys på planeten .

"Bed Matthew om at tale om mennesker, der lider af depression. Jeg er bange for, jeg ikke kan følge min sjælskontrakt og endnu mere at svigte ved ikke at gøre min del for at fremme positive kærlige tanker for mig selv og andre m.h.t. at hjælpe Jordens overgang." Vores forståelse og medfølelse går til denne kære sjæl og til alle andre, der døjer med depression, en følelsesmæssigt smertefuld tilstand, der næsten er blevet hverdagskost i jeres verden og vi haster med at sige, at ingen af jer svigter jer selv eller andre! I mangler ikke lys, men sorgløshed. Selv hvis depression er et karmisk valg om balance, behøver den ikke være langvarig og at opdage og afhjælpe årsagen er mulig.

Årsagen kan være fysisk. Konsulter en pålidelig behandler m.h.t. test på hormonel ubalance, som kan behandles uden lægemidler, der ikke fjerner årsagen og fører til andre sygdomme. Vi har nævnt fordelene ved monatomisk guld og foreslår også, at I spiser nærende mad, drikker en masse rent vand, får tilstrækkeligt med søvn, lytter til melodisk musik og tilbringer så meget tid som muligt i naturen. Især i disse tider, hvor krop, sind og ånd tilpasser sig stadigt stigende vibrationer, er forslagene sunde for alle.

I mange tilfælde skyldes depression omstændigheder på grund af ens egen eller kæres situation eller måske verdens tilstand. Når I begynder at tænke på noget trist eller bekymrende, skift til en positiv tanke om situationen og visualiser, at den opløses i stråler af lys - her spiller loven om tiltrækning igen en afgørende rolle. Tag et skridt ad gangen for at overvinde depressionen - det kan være så simpelt som tilfredsheden ved at færdiggøre en lille opgave eller som opløftende ved at vide, at I bidrager med lys til verden via medfølelse, tilgivelse, taknemmelighed, gavmildhed og venlighed.

Kære alle, anvend de lysfyldte følelser på dig selv, også, og bed om hjælp! Engle, åndelige vejledere, sjæle i Nirvana og andre åndelige verdener - alle er Guds udsendinge – er altid parate og ivrige efter at hjælpe jer med at løfte jer ud af depressionens tungsindighed.

Ja, planetarisk rensning vil fortsætte et stykke tid endnu, fordi Jorden har brug for at slippe af med negativitet, efterhånden som det dannes. Men vi siger til læsere, der spurgte om jordskælv, der vil ødelægge hele større byer, tsunamier af episke proportioner, dramatiske ændringer af landmasser og temperaturer, der vil fortsætte med at stige, indtil de kvæler alt liv: Ikke alene er bekymringerne unødvendige, men de udsender lave vibrationer, der øger den negativitet, Jorden må tage hånd om.

Mange, der har anmodet om vores kommentarer til Trans Pacific Partnership forslaget, føler, at det er et Illuminati lovforslag, der kun vil gavne de rigeste. Adskillige andre spurgte også stort set om det samme som den læser, der skrev: "Hvis præsident Obama virkelig er et lysvæsen, hvorfor tilskynder han så Kongressen til at få lovforslaget vedtaget?«, og andre skrev, at hans indsats beviser, at han er enten Illuminati eller deres villige marionet eller bliver tankekontrolleret af dem.

TPP bestemmelserne har faktisk potentiale for kun at favorisere de velhavende - hvad der end kan bruges på gavnlig måde, kan også drejes rundt i ondsindede retninger - og vi skal fortælle jer, hvad vi har fået fortalt om præsident Obamas holdning. Han handler efter rådgivning fra vores "rum" familiemedlemmer, der lever blandt jer, for ikke at skabe røre på dette stadie i forhandlingerne, der foregår bag scenen, med personer i Rockefeller fraktionen. De er ikke afhoppere per se, de er pragmatikere, der ved, at deres mål med verdenskontrol er dødsdømt og fordi deres interesser er bedre tjent med økonomisk stabilitet end globalt sammenbrud, er de lydhøre for at diskutere reformer, der vil have vidtrækkende konsekvenser.

De personer, hvis samarbejde kan fremskynde reformerne, øver betydelig indflydelse i virksomhedsverdenen; og deres forhandlingspointe er, at ved at handle i god tro m.h.t TPP bestemmelserne, vil arbejdere i off-shore landene høste fordele, som i øjeblikket er ikke-eksisterende og omvendt ikke vil berøre arbejdere i USA negativt. Vores perspektiv er, mens vibrationer stadig stiger, vil forbedringer komme inden for alle aspekter af livet i jeres verden, så med eller uden TPP, er der gavnlige ændringer i vente for mennesker overalt.

Vi ærer jer, vores elskede familie, for jeres udholdenhed som lysarbejdere. I øger lyset uendeligt meget, hvilket fremmer nuværende og kommende ændringer i hele jeres verden.

______________________________________

KæRLIGHED og FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Oversættelse: Margit Villumsen og Kim Dyrlund


Share |