Home > > BEGIVENHEDEN 2020 - 15. marts 2020

MICHAEL LOVE - BEGIVENHEDEN 2020 - MENNESKEHEDENS STORE OPVÅGNING ER BEGYNDT! - 15. marts 2020

Transmissioner fra de Plejadiske Styrker af Lyset.

Et særbudskab til den nye jords stjernefrø beregnet til umiddelbar planetarisk udsendelse...

INDLEDNING:
De følgende informationer stammer fra direkte, afkodede æteriske transmissioner fra godsindede styrker af lyset, der befinder sig i Jordens solsystem, og nogle af dataene kommer direkte fra visse medlemmer af Earth Alliance kendt som de Hvide Hatte (White Hats) og det Store Hvide Broderskab, som er strategisk placeret af de Galaktiske Styrker i nøglemagtpositioner på overfladen af planeten Jorden!

Jorden gennemgår lige nu den mest betydningsfulde transformation i menneskets historie, og mange af Jordens indbyggere føler sig forståeligt usikre og bange!

Mange søger visdomsråd og vejledning fra spirituelle ledere over hele kloden, og som andre ledere af lyset er det vores specifikke pligt og ansvar at bringe klarhed, fred, trøst og håb til alle dem, som søger det i denne store tid i menneskets historie!

Det er vores primære mission, og af den grund kom vi til Jorden!

Plejadianerne er de store kosmiske historiefortællere, og de bruger deres historier til at undervise, guide og anspore andre væsner til højere bevidsthedsniveauer!

I dette budskab vil vi fortælle jer en lille historie for at gøre meningen mere klar og for at opfylde vores mål om at hjælpe jer!

Det er os en ære at bringe jer denne særtransmission fra de Plejadiske Styrker af Lyset.

TRANSMISSIONEN BEGYNDER
Kære, elskede fantastiske, noget prægtigt sker på planeten Jorden lige nu!

En stor, positiv omstrukturering af Jordens systemer er undervejs i selve denne time, og den store tid for menneskeheden er sandelig kommet!

Den gyldne tidsalder, som der har været talt om siden ældgammel tid, er endelig gryet, og en ny æra af lys er kommet til planeten Jorden efter at have befundet sig i mørket i æoner!

I går begyndte de Galaktiske Styrker sammen med Earth Alliance og lederne af lyset placeret på Jordens overflade (som en del af styrkerne af lysets primære opstigningsoperation for Jorden "Freedom Earth 501" og undermissionerne "Masterpiece" og "Pandora") omstruktureringsoperationen af de største planetariske systemer i Jordens historie.

Den omfattende koordinering involverer tusinder af velvillige grupper, som arbejder tæt sammen fra himlen til jorden med det primære mål at skifte alle gamle forældede 3D matrix systemer ud med nye 5D jordiske systemer!

Det er den største og mest udfordrende multi-dimensionelle logistiske operation, der nogensinde er forsøgt i dette kosmos, og efter 48 timer er missionen godt undervejs og er allerede en stor succes!

De Galaktiske Styrker overvåger overgangen tæt og har indarbejdet adskillige fejlmarginer for at sikre, at menneskeheden kommer sikkert igennem overgangen og at der sørges for den under denne store planetariske transformation!

Intet vil være det samme på Jorden igen, kære, når stjernefrø og mennesker gør sig klar til at gå ind i 5. dimension!

En omfattende global økonomisk omstilling er allerede begyndt, og mange positive ændringer foretages også i alle andre primære matrix systemer!

Mange flere positive forandringer vil vise sig i de kommende dage og uger, efterhånden som denne operation skrider fremad!

PLANETARISK RENSNING
Forbryderiske væsner, som ikke har menneskehedens bedste interesse i tankerne, bliver fjernet en efter en, og mange flere vil blive fjernet i de kommende dage og uger!

I overensstemmelse med det galaktiske kodeks for denne omfattende operation fik alle disse mørke væsner ordre til at forlade deres magtpositioner fredeligt og derved redde ansigt!

Mange spørger os, "Er alt det, der sker på Jorden lige nu, godt eller dårligt?" Vi fortæller jer sandheden, det er hverken godt eller dårligt, og det er begge dele!

Det hele afhænger af jeres vibrationsmæssige synspunkt!

Hvis I ser det hele fra et 3D frygtbaseret illusorisk synspunkt, er der en viral pandemi i gang, aktiemarkederne bryder sammen, regeringerne indfører undtagelsestilstand, og verden er under omvæltning og i panik, og intet er stabilt!

Hvis I ser det mere overordnet fra 4D, er det godt på en måde, dårligt på en anden måde, og alt opleves som en konspiration, og fra denne position er I simpelthen ikke 100% sikker på noget som helst!

Hvis I er så velsignede at se det ud fra et 5D perspektiv, så pludselig udvider alt sig til noget utroligt, fantastisk og pragtfuldt!

Ser I, der er to distinkte og forskellige hovedgrupper og racer, der for tiden bor sammen på overfladen af planeten Jorden!

Den ene gruppe er de indfødte mennesker på planeten Jorden, som for tiden tæller omkring 3 millioner!

Den anden gruppe, som er her, er en højere vibrerende velvillig extraterrestrisk englerace, som lever i menneskelige kroppe.

Engleracen har levet med og blandt den menneskelige race så længe, at mange af dem har glemt hvem og hvad, de virkelig er, og en stor del af dem tror, de er menneskelige!

Så der er mange forskellige vibrationsmæssige perspektiver, som ser den nuværende situation på planeten Jorden, og disse perspektiver spænder fra 3D, 4D og op til 5D!

Det store dimensionsskifte på planeten Jorden lige nu forårsager en stor opvågning blandt både mennesker og de slumrende stjernefrø, der er udstationeret her!

Alle på denne planet vågner op bevidsthedsmæssigt og bevæger sig op til den næste højeste dimension!

Mennesker har i så lang tid været fanget på 3D niveau, fanget i Archon-matrixen, som blev skabt for dem, at de ikke har nogen idé om, at de befinder sig i et mentalt fængsel og at der findes en virkelighed, som er meget mere virkelig, end hvad de ser omkring sig hver dag!

Mennesker har ikke udviklet sig spirituelt ret meget over 3D niveauet gennem de sidste 350.000 år!

For et godt stykke tid siden blev Lysets Råd enige om, at for at menneskeheden skulle kunne udvikle sig ud over dette primitive niveau, ville den eneste mulighed for at vække dem i tide, så de kunne lykkes med deres opstigning, være, at slukke for deres digitale 3D holografiske matrix virkelighed og ryste dem ud af deres dybe søvn!

For at gennemføre det, var en tilgang, som blev overvejet, simpelthen at slukke for strømmen til deres globale digitale matrix ved at bruge et kæmpe soludbrud eller en anden lignende tilgang!

Det blev dog besluttet, at det ville opleves som for pludseligt for befolkningen på Jordens overflade, og det ville medføre for mange dødsfald!

Lysets råd blev så enige om, at det ville være bedre, at der indtraf en eller anden større begivenhed på Jordens overflade, som langsomt ville udfase deres gamle 3D matrix illusion og indfase den nye virkelige virkelighed!

DENNE STORE BEGIVENHED SKER LIGE NU!
Det ser ud til, at en stor katastrofe har ramt Jorden, og menneskeheden bliver en smule panikslagen!

Lad os ikke dømme ud fra, hvad vi tror, vi ser, ikke endnu i hvert fald!

Grunden til, at I ikke kan regne ud, hvem der bragte denne store katastrofe til Jorden, er, fordi I selv gjorde det!

Nogle gange ser tingene i starten lidt skidt ud, men har I bemærket, at disse ”dårlige” ting altid viser sig at have et godt formål, og i sidste ende hjalp denne formodentligt dårlige ting jer med at udvikle jer mere end noget som helst andet!

I er meget gode til at skjule ting for jer selv og lade som om, I ikke ved, hvad der foregår!

Det hele er en del af spillet!

Der findes ingen uheld i nogen universer, og alt er planlagt på forhånd!

Hvad vi ønsker af jer, er, at I stoler på den mission, I er på, stoler på universet, har en smule tillid og ganske enkelt stoler på planen!

I bør stole på planen, for I har lavet planen sammen med resten af os!

Husker I jeres mission her?

Husker I, da I kom til Jorden?

Husker I, hvorfor I kom?

Det var en del af jeres guddommelige plan!

Lad os minde jer om, at I virkelig ønskede at opleve de utrolige kontraster, som kun findes på planeten Jorden!

Efter at have oplevet det, var det jeres plan at vågne af jeres drøm og begynde at finde jeres vej tilbage til jeres hjem!

En del af jeres plan var samtidig at hjælpe de andre dele af jer selv (menneskeheden) med at vågne!

Ved I, hvor I er henne i denne store plan, som I lavede?

Vi vil også gerne hjælpe jer med at huske det!

I er vågne, så nu er det tid til at hjælpe alle de andre med at vågne, så de kan vende hjem fra denne lange mission sammen med jer!

I er faktisk en dag for sent på den, men det er helt ok, fordi i går kom vi til den del af jeres plan, hvor det er tid for jer at vække menneskeheden og hjælpe dem med at stige op og tilbage til himlene!

Vi må hjælpe dem alle med at komme hjem!

Lad os komme i gang og lad os ikke tøve!

Vi har en masse arbejde at gøre!

Er I klar?

Lad os begynde!

Nede på Jorden igen nu....

Hvad sker der i virkeligheden?

Det, der sker på Jorden lige nu, er en positiv ting, hvis I ganske enkelt ser på tingene ud fra et bredere perspektiv, og hvis I blot vil være åbne og ikke frygte det!

Lyset er kommet, så omfavn det!

I vil være ok!

Jeres familier vil være ok!

I er ikke kommet så langt på jeres store mission for så ikke at gå hele vejen og afslutte den!

Men lad os se, hvordan det er gået med jeres guddommelige plan og mission til Jorden indtil nu!

Har vi haft nogen succeser indtil videre?

Spørg jer selv, "Hvad hvis jeg ikke dømmer det, jeg tror, jeg ser og kun kigger på resultaterne af det, der sker?". "Hvad er effekten af det, der sker på Jorden lige nu?"

OBSERVATIONER FRA ET 5D STJERNEFRØ: MISSIONSRAPPORT FRA JORDENS OVERFLADE OG STATUS PR. 16. MARTS 2020 TIL DET HØJE RÅD:
Stjernefrø vågner op i rekordantal og aktiveres til tjeneste over hele kloden! Den nye Jords gyldne tidsalders 5D energifrekvens absorberes af stjernefrøene på Jorden på et stort kollektivt niveau nu!

Mens vi alle stiger op, foregår der en hjerte- og halschakra rensning, medfølelsen stiger, og 5D energien stiger op til kronechakraet eller ”Corona” chakraet og manifesterer en højere bevidsthedsfrekvens blandt stjernefrøene og endeligt hele menneskeheden på Jordens overflade!

Alle på Jordens overflade bevæger sig ind i en tilstand af global enhed for første gang i moderne historie! Stående over for en nødsituation og en sundhedsfare, er alle på Jordens overflade pludselig blevet lige, og vi er alle for første gang på det samme niveau!

Vi har alle en fælles fjende (om I vil), og vi kæmper for selve vores overlevelse sammen, og vi er alle på det samme hold! Jordens borgere går sammen i et fælles mål for verden i en ånd af globalt fællesskab og samarbejde efter kun 72 timer inde i missionen! Missionen er 100% en succes!

DET PLEJADISKE VISDOMSRÅD
Tingene bliver gjort på den måde, de bliver gjort på Jorden for tiden, for det fælles bedste! Det er sådan, det skal være!

Igen, stol på planen og gør, hvad intelligent guidning fortæller jer!

Vær fredelige!

Følg instruktionerne!

Vær ansvarlige mere end nogensinde!

Vær rolige!

BLIV HJEMME!
Social distance er klogt og den rigtige ting at gøre for tiden for jeres bedste og det fælles bedste!

Der bliver sørget for jeres basale livsnødvendigheder, og de vil alle blive imødekommet, og I skal ikke lide!

Verden er gået kraftigt ned i tempo de seneste få dage, så forsøg at se dette som en positiv ting!

LÆR AT VÆRE STILLE!
Gå ind i jer selv og vær blot der med jer selv lige nu! I har brug for denne tid! Universet giver jer tid til, at I kan lære jer selv at kende igen!

Brug denne tid som jeres spirituelle tid for at se den store ting, som sker ikke kun i verden, men inde i jer! Ser I, det er faktisk det, som det hele i virkeligheden drejer sig om!

I har fået fri! Hvem ønsker ikke det og har brug for det! Drag fordel af det, slap af og nyd denne tid! Vær sammen med jeres kære og kobl af og hvil jer!

At sætte tempoet ned reducerer og fjerner stress mere end noget som helst andet! Igen, se det hele fra et højere perspektiv!

Indkøb basale livsnødvendigheder, men gå ikke i panik, vær ikke grådige eller ødsle og hamstr ikke!

Forsyn jer rigeligt med medfølelse!

MENS I ER HJEMME
Vær selvforsynende og øv jer i at være koblet af nettet en smule! Plant en lille grøntsags- og frugthave, og lær, hvordan man dyrker selv!

Når det bliver sikkert at være tæt på andre, så lær dine naboer at kende en smule lige nu! De er i samme båd som jer! At komme i kontakt med naboer er begyndelsen på fællesskab!

At stole på hinanden, at dele og at hjælpe hinanden i fællesskabet er begyndelsen på den nye Jords samfund!

Plejadianerne har i nogen tid vidst, at, når en udfordrende begivenhed kom til Jorden, ville menneskene ikke gøre oprør eller lave optøjer, men ville samles og arbejde sammen ud af nødvendighed og forene deres kundskaber og dele i disse nye små samfund!

LÆR AT ARBEJDE HJEMMEFRA
Med en smule kreativitet og med alle de gratis internet værktøjer tilgængelige i verden nu, er det meget nemt at etablere jeres eget hjemmefirma online!

Start med at gøre noget, I elsker, som er mere i overensstemmelse med jeres spirituelle side og begynd med at gøre det!

Der findes ikke noget mere tilfredsstillende end at hjælpe verden, samtidig med I skaber jer jeres egen overflod!

Det er helt ok at blive kompenseret for jeres spirituelle evner, så hvorfor ikke skabe en indkomst ved at gøre noget, I elsker og begynd med at være jeres egen chef (eng: ”Being your own Boss!”)!

Det er et stort skridt mod at opnå personlig suverænitet!

VÆR SUVERÆNE/SELVSTÆNDIGE
Udøv selvstyre og styr jer selv i overensstemmelse hermed!

Tag 100% ansvar for jer selv uden at være afhængige af nogen! Det er begyndelsen på personlig suverænitet!

Vær den højeste og største version af jer selv, som I kan forestille jer, og begynd fuldstændig at leve fra jeres hjerte i et og alt!

Et suverænt væsen er ikke afhængigt af nogen for noget som helst og gør, hvad han eller hun ønsker!

Et suverænt væsen tager fuldt personligt ansvar for hans/hendes eget liv!

Suveræne væsner behøver ikke autoritetsfigurer, guder, ledere, og de lever som sådan!

Lige nu tager styrkerne af lyset sig af en global krise for det fælles bedste, men det er kun midlertidigt, og det er ikke en drakonisk overtagelse, der foregår! Alle restriktionerne, som er indført af sundheds- og sikkerhedsmæssige grunde, vil blive ophævet, lige så snart der er klar bane!

Lær at være suveræne i alt dette, hvor I ikke har brug for nogen gruppe eller noget menneske til at tage sig af jer! At være ærefuld (eng: ”honorable”) på alle måder er nøglen til personlig suverænitet!

Dette univers' sande velstand er overflod, frihed og suverænitet!

Projekt Frihed for Jorden, de Galaktiske Styrkers overordnede mission, handler om personlig suverænitet for ethvert lysvæsen udstationeret på planeten!

Suverænitet handler om at erkende, hvem og hvad I virkelig er og begynde at være det!

Det betyder, at I er intet mindre end hvad I kalder Gud, og når I begynder at være det, er I ikke længere afhængige af nogen eller noget, andet end jer selv!

Det ældgamle Oraphim, Vogterne og Vingemagerne (eng: ”Wingmakers”) kalder dette det suveræne integrerede (eng: ”Sovereign Integral”), og det er det største evolutionære spring, som menneskeheden nogensinde har oplevet!

TID TIL SKABELSE
Vid, at I er 100% skaberen af jeres virkelighed, og begynd med at være denne bevidste skaber!

Da vi sagde, at I skabte denne plan, lavede I den på mange niveauer! I kan manifestere en ting ved at anvende energi og fokusere på den, og I kan også opløse en ting igen ved at fjerne jeres fokus væk fra den til noget andet! Fjern jeres fokus fra de ting, I ikke længere ønsker at manifestere i den fysiske verden!

Dette gælder også jeres helbredstilstand og velbefindende! I kan gøre jer selv syge, og I kan på samme måde heale jer selv og forblive raske!

Skab det, på den måde I ønsker det!

STÆRKERE GLOBAL ENHED ER PLANLAGT!
Lysvæsnerne på Jorden vil samles for den største massemeditation nogensinde under 2020 stjerneporten, som åbner den 4. april (5. april om morgenen i Danmark) for at rense energierne på Jordens overflade!

Alle 4,5 milliarder stjernefrø på Jorden bliver bedt om at samles i en global massemeditation den 4. april 2020, når denne utrolige himmelske stjerneport åbner sig!

Denne meditation vil skabe den største globale bevidsthedsmæssige sammenhængskraft, som nogensinde er opnået på denne planet og har som formål at manifestere enhed og at stoppe cabalens coronavirus i dens udbredelse!

SE MERE HER (dansk oversættelse følger) >>> https://bit.ly/3alAlLf

Gør jeres del, kære.

Dette er jeres time!

HELBREDSRÅD FRA DE PLEJADISKE LÆGER

IMMUNSYSTEMET
Opbyg et stærkt immunsystem! At indtage C-vitamin er den bedste måde at gøre det på!

Søvn er den næstbedste måde at opbygge et stærkt immunsystem på!

ERNÆRING/KOST
Indtag kun naturlige ”fra jorden” fødevarer og drik masser af rent vand!

Sygdomme kan ikke trænge ind i en basisk krop!

Henvis til den plejadiske ”PB stardust protokol” for perfekte ernæringsråd!

HÆV JERES CELLERS VIBRATION (OPSTIGNING)
Gør alt, hvad I kan for at hæve jeres indre vibration.

Alt, som får jer til at føle jer positive, glade og veltilpas indeni, hæver jeres vibration! Gør disse ting, og hav fokus på disse ting!

Hvor mange højt vibrerende stjernefrø (eng: ”Starseeds”) kender I, som er blevet overtaget af et virusangreb på deres celler? Ingen, hvad vi kender til, fordi det er umuligt!

HAV IKKE FRYGT
Hold jer informeret, men bliv ikke overvældet af negative nyheder! Endnu engang vil vi nævne for jer, at I skaber virkeligheden gennem det, I fokuserer på!

Frygt er den laveste vibration i universet, og frygt er jeres immunsystems værste fjende!

MEDITATION
Når I er hjemme og har tid for jer selv, så brug en time om dagen på meditation!

Meditation reducerer i høj grad stress og den booster jeres immunsystem hurtigt!

Brug kraftfulde krystaller, når I mediterer for at kunne modtage højfrekvensenergier, fortrinsvist monatomiske 5D krystaller!

PLEJADISK BLUE-RAY LYS
Plejadiske læger kommunikerede dette budskab til Earth Alliance for flere dage siden som beskyttelse og til healing af planeten Jorden:

"Vores blue-ray lys vil nu heale denne verden!"

TEKNISKE DETALJER OM DENNE SPECIELLE PLEJADISKE BESKYTTELSES- OG HEALINGSPROTOKOL
Avancerede civilisationer bruger lys til healing og beskyttelse af det auriske felt!

Den blå stråle og den violette flamme er lysets mest kraftfulde rensende energier!

Blåt UV-lys fra sollys hjælper med at styrke immunsystemet, og virus kan ikke overleve i direkte sollys!

Vi kan forsikre jer om, at når sollyset ved forårsjævndøgn skinner, er der ikke længere nogen pandemi!

Videnskabelige studier har for nylig vist, at kontinuerlige lave doser af en speciel båndbredde af fjern-uvc lys (eng: far-ultraviolet lys) kan dræbe luftbårne virusser uden at skade det menneskelige væv!

Far-uvc lys har en bølgelængde på 222 nanometer (nm), som matcher bølgelængden på alle cellevirusser og superbakterier!

Far-uvc lys er meget effektiv til at dræbe bakterier og virusser ved at ødelægge de molekylære bindinger, der holder deres DNA sammen.

Ligesom energien i den plejadiske violette flamme øjeblikkeligt brænder negativ energi ud af æteriske riger, vil en påvirkning af lyset fra denne far-uvc violette flamme fuldstændig ødelægge en fysisk indtrængende cellevirus på 10 sekunder!

222 nm far-uvc lys har en meget begrænset spændvidde og kan ikke trænge igennem det ydre lag af døde celler på menneskets hud eller tårelaget i øjet, så det er ikke til sundhedsfare for mennesket.

Også fordi virusser og bakterier er meget mindre end menneskeceller, kan far-uvc lys nå deres DNA og dræbe dem!

Dette er blevet testet og bekræftet i nylige biologiske og fysiske studier og test udført af større universiteter!

222 nm far-uvc lys til hjemmebrug kan købes online! Vær forsigtige og opmærksomme, når I køber for at være sikker på, at far-uvc lyset er 222 nm!

FAR-UVC LYS SIKKERHEDSINSTRUKS
Den perfekte båndbredde af far-uvc lys, som er sikker for huden, er 222 nm og enhver uv bølgelængde over dette er ikke sikkert for huden og øjnene! Vær forsigtige, gør jeres research omhyggeligt og vær kloge!

Vi introducerer jer for et stykke avanceret, dog simpel teknologi, som vil dræbe virusser og superbakterier!

Mange flere studier og tests vil blive udført om far-uvc lys i den nærmeste fremtid, og det vil snart blive den primære og mest effektive teknologi, der befrier Jorden for superbakterie pandemier!

Den store opstigningsevolution af menneskeheden, som er kommet, er den største begivenhed i menneskets historie og er den mest betydningsfulde begivenhed i universet!

Det er endelig tid for menneskeheden at indtage deres plads som kosmiske borgere!

Vid, at I er her for at spille en aktiv rolle i denne store evolutionære proces, og I er vidner til det hele!

Tak for jeres store offer ved at komme til planeten Jorden i denne tid!

Vi hilser jer og viser jer den højeste ære!

GUDS VELSIGNELSER OG LYKKE PÅ REJSEN,
MICHAEL OG PLEJADIANERNE

Speciel credit og tak til Earth Alliance, det Store Hvide Broderskab, White Dragon selskabet, plejadianeren kodenavn: Cobra, Jordens Vogtere og Sphere Being Alliance.

Kanaliseret af Michael Love

Originalen kan læses her >>
https://www.facebook.com/MICAHLIGHTANGEL/posts/2474220019493937Share |