Home > > Mike Quinsey – 9. december 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 9. december 2016

Mike Quinsey

Begivenheder udfolder sig hurtigere end nogensinde og der er ingen tvivl om, at sandheden om tingene kommer frem i lyset. Intet kan stoppe den generelle følelse af, at det ikke længere er muligt at stoppe det, der har været skjult, i at blive afsløret for folket. Som I ville sige, "er strømmen vendt" og det gør, at sandheden sætter folk fri af manipulation og de løgne, der er blevet fortalt som sandhed. De er så meget klogere og har ikke længere tillid til dem, hvis ord blev opfattet som ærlige og pålidelige. Det er begyndelsen på afvisningen af dem, der har vist sig at fordreje og forvrænge sandheden for at få det til at passe til deres egne formål. I nogle lande har det resulteret i demonstrationer mod dem, der er skyldige og kender folkets magt. Når det kommer til afstemning, udtrykker de nu kraftigt deres meninger og fjerner dem, der ignorerer dem.

Nu mere end nogen sinde må folk udøve deres ret til at demonstrere mod dem, der ikke følger deres ønsker. Der er et stærkt ønske i den Menneskelige Race om at foretage de nødvendige forandringer i deres liv og hvis deres repræsentanter ignorerer dem, vil det være til skade for dem. Der burde tages notits af Folkets magt, fordi den kan om nødvendigt fjerne Regeringer, der ikke retter sig efter deres ønsker. Historien vil vise jer, at revolutioner kan blive resultatet, hvis folk fortsætter med at blive ignoreret og blive trådt ned af Myndighederne. Fred er nogle gange svær at opnå, når magthaverne tyer til magtanvendelse for at holde folk nede. Men kampen er langt fra ensidig, da de Galaktiske Styrker altid søger ikke-voldelige veje til opnåelse af fred og deres vejledning vil hjælpe de af Lyset.

Når inkarnerede sjæle har svært ved at acceptere, hvad livet har at give dem, så husk, at meget få kender deres livsplan. Det er ofte bedst, at I håndterer tingene, når de kommer op vel vidende, at jeres guider altid er klar til at forsøge at holde jer til den aftalte plan. De erfaringer, I har brug for at udvikle, er nøje planlagt og præsenteres kun for jer, når det er kendt, at I er i stand til at håndtere dem. I denne tid mere end nogen anden er det vigtigt, at det er lykkedes for jer, når jeres liv slutter. For mange sjæle vil dette være deres sidste inkarnation i de lavere vibrationer, så det er i deres interesse at sikre, at de med succes klarer at rydde karma. I jeres mere stille øjeblikke vil jeres Guider nærme sig jer og I vil være i stand til at "tale" med dem. På den måde vil de høre om jeres behov og forudsat de kan passe ind i jeres livsplan, vil de gøre deres bedste for at hjælpe jer.

Livet i de lavere dimensioner er ikke jeres faste hjem og det er meget krævende og ganske rigtigt refereret til som Livets Skole. I meldte jer frivilligt til at have sådanne erfaringer vel vidende, at uanset hvor meget I faldt, ville I få al mulig hjælp til at komme jer. I kom fra det niveau, hvor I var et Lysvæsen og det er det niveau, I vender tilbage til, når I stiger op igen. Til sammenligning er Jordens vibrationer meget tunge og Åndelige Væsener finder dem meget ubehagelige at være i. I går dog ud af kroppen, når I sover og nogle gange udføres jeres bedste arbejde for Ånden på sådanne tidspunkter.

Efter at have forladt den fysiske krop, vil I befinde jer i jeres æteriske krop, som tilsyneladende er nøjagtig den samme krop, som I normalt ser jer selv. I de højere dimensioner er I ikke længere udsat for ekstremerne som oplevet i de lavere. Faktisk er livet dér langt mere behageligt og helt anderledes end hvad I var vant til, da I kunne rejse øjeblikkeligt blot ved brug af jeres tanke. Kontakt med andre sker også gennem tanken og da I er i en energetisk krop, kan I, hvis I ønsker det, "tænke" jer ind i en anden krop, der tjener jeres formål. Dette er niveauer, som I allerede kender og er jeres naturlige bolig.

De falske alien angreb er begyndt i det små, men indtil nu er de pågældende rumskibe blevet ødelagt, før de kunne udføre deres mission. Aktiviteten finder sted ude i rummet og Lysets Styrker har interveneret i "krigen i himlen" og er jeres garanti for, at menneskeheden er beskyttet mod enhver større begivenhed. I jeres nyere fortid ved slutningen af en Tidsalder har der været negative hændelser, der resulterede i et næsten fuldstændigt kollaps af det stof, der har holdt Menneskeheden i live. Men denne gang vil I have succes med at nå jeres mål. Rejsen for nogle af jer kan være farlig, men I vil komme sejrende ud og nyde at være fri af de mørkes kløer.

I er allerede blevet informeret om tilstedeværelsen af de Blå Fugle (Blue Avians), der overvåger al aktivitet på og omkring Jorden. De er Væsner af Lyset og specifikt til stede for at sikre, at ingen udefra kan gribe ind eller forstyrre jeres vej til Opstigning. Et beskyttende skjold er blevet placeret omkring jer og Moder Jord, hvorigennem ingen kan enten forlade eller slutte sig til jer. Meget finder sted, som I ikke er vidende om og det har været sådan i meget lang tid. Mennesket er blevet beskyttet for at sikre, at uanset udfaldet er de sidste tider i overensstemmelse med den højere plan. Det er derfor, I nogle gange føler, som om I ikke modtager nogen hjælp overhovedet, når der i virkeligheden bliver givet enorm hjælp, som I ofte er helt uvidende om. Husk, at I alle har fået den frie vilje og i sidste ende er det jer, der bestemmer jeres fremtid og I vil blive tilskyndet til at følge en bestemt vej, der fører til opfyldelse og Opstigning.

Vid, at I, som er Lysarbejdere, er blevet valgt til at være her i de sidste tider, fordi I har færdighederne og erfaringen til at udføre jeres opgaver. I har faktisk forberedt jer godt til denne tid og hvad I gør, vil synes naturlig let at håndtere. Det er et smukt aspekt af livet, når én vågner op og indser, at "tjeneste for andre" er den vej, udviklede sjæle følger. Belønning for sådan et arbejde søges ikke, da det at gøre det er en belønning i sig selv. Men da lige tiltrækker lige, vil I opdage, at som I er mod andre, således vil de også være mod jer.

Fortsæt med at dele Lyset med andre i form af en venlig bemærkning eller som ønske om en sjæls opvågning og ved at sende velsignelser til denne person. Hvis I kunne kende sandheden, ville I være klar over, at tanker er kraftfulde og efterhånden som vibrationerne løfter jer op, må I være forsigtige med ikke at tænke negative tanker om en anden sjæl. Men efterhånden som I stiger op og absorberer mere af Lyset, vil I blive et meget stærkere Lysvæsen og mindre tilbøjelige til at afvige fra jeres vej. For eksempel er det normalt at være en følelsesmæssig person, men der er mulighed for, at I kan blive overrumplet og momentant miste kontrollen over jer selv. Så længe I er klar over det, burde I være i stand til at udvise den nødvendige omhu og forsigtighed for at undgå eventuelle fejl.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |