Home > > Mike Quinsey – 13. april 2018

Mike Quinsey – kanaliserer sit Højere Selv - 13. april 2018

Mike Quinsey

Med den opvågnen, der langsomt finder sted, vågner folk generelt op til den måde, de er blevet bedraget på af pressen. De bliver også bevidste om den omfattende censur, der bruges til at holde dem permanent hen i mørke med hensyn til hjemlige og verdslige forhold. Gradvist slipper sandheden ud, og med tiden vil den være meget forskellig og umulig at skjule for folket. Forude kommer en anderledes tid, hvor I kun vil være i stand til at fortælle sandheden. Efterhånden som vibrationerne fortsat højnes, vil der være flere mennesker, der kan skelne den og som sammen med de nye generationer vil have en stemme, der vil blive hørt og som ikke vil være let at afvise.

At rydde op i politik vil ikke være let, og en komplet udrensning af dem, der nægter at slippe de gamle måder, er muligvis nødvendig. Politik har oftest været korrupt og støtter sjældent folks rettigheder. Situationen er langt fra afhjulpet på grund af Illuminatis handlinger, som i mange år ulovligt har kanaliseret økonomiske midler over til sig selv for at betale for deres militære aktiviteter. I nylig tid er de blevet afskåret fra mange af deres kilder til støtte og finder det svært fortsat at finansiere deres ekstremt dyre aktiviteter. Sammen med de fortsatte anholdelser af deres medlemmer er de blevet svækket og kæmper for at have alle deres behov fuldt finansieret.

Men som I allerede har fået at vide, har de, der arbejder for Lyset, forberedt sig godt på den uundgåelige tid, hvor politik bliver renset for alle dem, der har brugt deres stilling til deres egen fordel. I de nye vibrationer er der ikke plads til dem, der kun tjener sig selv, og de vil blive erstattet af dem, der sætter folket først. Politik må ændres, så den virkelig er repræsentativ for den Nye Tidsalder, hvilket repræsenterer "medfølelse". Ting vil ændre sig til det bedre, og meget holdes tilbage, indtil Illuminati og deres tilhængere ikke længere ses som en trussel mod fremtiden.

Tab aldrig modet, da forandringernes tid uundgåeligt forårsager kaos, fordi de gamle måder opretholdes af dem, der ikke vil give slip. Det vil imidlertid ikke være til nogen nytte, da den Nye Tidsalder har medført en anden levemåde, der bringer større harmoni og mindre forstyrrelse. Folk bryder sig normalt ikke om forandringer, idet de foretrækker at bevare det, de kender, men ingen vil fortryde at skulle se eller opleve tingene i et andet lys. Jeres fremtid har været planlagt i meget lang tid, og enhver bestræbelse vil blive lagt i for at sikre en gnidningsløs og effektiv overgang. Der er meget at gøre, så det vil uundgåeligt tage mere tid, end I sandsynligvis forestiller jer, men på trods af forsinkelserne er forberedelserne under fuld kontrol. Målet er at få tingene klar til jer, så de kan tages i brug meget hurtigt, når først det er det rigtige tidspunkt at gøre det. Fra tid til anden vil I næsten helt sikkert høre, hvad der er planlagt for jer, og det vil udelukkende være gode nyheder.

Sandheden om jeres sande historie kommer gradvist ud, og I vil opdage, at den er noget anderledes end det, I har lært. Menneskets udvikling underkastes nu tvivl, på grund af de mange forskellige typer af mennesker, der er blevet fundet. Den måde, hvorpå de blev isoleret under deres udvikling, viser en klar intention fra dem om at udvikle sig fuldstændig adskilt fra andre grupper. I bliver ledet til at finde sandheden om jeres historie, så I får en sand forståelse af den, og dens betydning er for stor til at blive holdt skjult meget længere. Når I ser på jeres verden som helhed, indser I nu hurtigt, at dens udvikling viser mange tegn på extraterrestrisk indflydelse og hjælp. I alle faser af menneskelig udvikling har de været til stede og guidet jer ind på en vej, der har til formål at holde jer på sporet i overensstemmelse med planen for jeres udvikling.

Den sidste cyklus var en omfattende test af jeres udholdenhed og evne til at være centreret, når intet andet end kaos herskede omkring jer. Mange sjæle kunne ikke se nogen fremtid frem for sig andet end bestandige aggressioner og konfrontationer, dog holdte de ud og fik tilstrækkelig styrke til at løfte sig selv op. Mange satte deres lid til Gud og ved at gøre det, fandt de styrke til at fortsætte, da alt syntes tabt. Gud er altid inde i hver eneste sjæl, og I har en Gude celle, som altid vil være med jer, og I er udødelige og har evigt liv. I biblen forklares det som, at Mennesket er skabt i Guds billede, så I vil forstå, at I har potentialet til selv at blive en Gud. Når alt kommer til alt, har I næsten helt sikkert hørt historierne, der fortæller om sjæle, der sendes ud fra Guddommen for at gøre erfaringer og senere vender tilbage til den med gevinst af det, de har lært. Kan I nu se, hvorfor I refereres til som vordende Guder.

I øjeblikket træder I netop ind på vejen tilbage til de højere dimensioner, hvorfra I kom, og det vil være jeres første smag af, hvad der skal komme. Ingen ord kan beskrive denne absolutte lyksalighed, som I vil opleve i Lysets renhed, der er jeres rigtige hjem. I husker det måske ikke, men når I vender tilbage til Lyset, vil I få en velkendt følelse. Så giv aldrig op eller fortvivl ikke, da I har alt at se frem til, og I vil blive glædeligt overrasket over at opdage, hvad fremtiden har i vente for jer. Opstigning er selvfølgelig jeres nuværende mål og endnu et skridt på vejen tilbage til der, hvor I startede fra. Jeres vanskeligheder er opstået af at have været afskåret fra sandheden om jeres væsen, men det var nødvendigt at holde jer fokuseret på jeres mål. Nu er I fri af disse restriktioner, og I kan vælge, hvilken vej I vil gå og I vil have dem, der guider jer med råd ved hånden, hvis I skulle få brug for det.

I har været fastholdt i mørke i så lang tid, at I vil have meget at skulle lære, men det vil forberede jer til de næste faser i jeres udvikling. Livet handler om at opleve og lære, så I befinder jer på en kontinuerlig udviklingsvej. I er på ingen måde den første sjæl, der betræder denne vej og er bestemt ikke den sidste. I har jeres frie vilje og har noget at skulle have sagt med hensyn til jeres livsplan, men I vil blive hjulpet til at træffe sådanne beslutninger for at sikre, at jeres tid ikke spildes. Ikke desto mindre kan I opleve så meget eller så lidt, som I ønsker, men en vis sjæl vil lytte til de råd, deres Guider giver dem, da Guiderne altid kan se det større billede og sandsynligvis kender jer bedre, end I kender jer selv.

Hold fokus på det mål, I har sat for jer selv og vid, at I altid har hjælp ved hånden, hvis I skulle få brug for det. I er altid beskyttet, undtagen i karmiske situationer, hvor I måske har lektioner at lære, men i den Nye Tidsalder har I ikke bragt gammel karma med jer, så træd forsigtigt og undgå at skabe mere karma. I er alle i en situation, hvor behovet for karmiske lektioner vil blive behandlet med det samme. Jo mere I løfter jer op i Lyset, jo mindre vil I støde på negativitet. Så bevar roen og vær fokuseret på jeres mål, og I har enhver mulighed for, at det lykkes for jer.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser, og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne besked kommer gennem mit Højere Selv, mit Gude Selv, og enhver sjæl har samme forbindelse til Gud.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |