Home > > Mike Quinsey – 14. oktober 2016

Mike Quinsey – Kanaliserer sit Højere Selv – 14. oktober 2016

Mike Quinsey

Præsidentvalget er det vigtigste fokuspunkt for millioner af amerikanere, men der er en stor mulighed for, at de ikke kan fortsætte valgkampen overhovedet. Årsagen synes at være, at én kandidat ser ud til at trække sig. Det kunne være den mest gavnlige hændelse med sigte på den forestående begyndelse på den globale valutarevaluering, der så kan fokuseres på uden forstyrrelser. Den kan faktisk allerede være begyndt og den er bestemt meget tæt på at finde sted ved den først givne lejlighed til at gøre det. Der er rygter om, at den allerede er startet og en langsom start er helt sikkert ventet på grund af opgavens omfang. En vis grad af bydende nødvendighed foreligger naturligt nu for at få hele ordningen i gang, hvilket vil glæde så mange mennesker, der ivrigt har ventet på den.

Verden fortsætter med at være i en oprør og krig er udbredt, men meget er et svar på forsøg fra de mørke kræfter på at tage kontrol over den. Det vil dog ikke tillades, at det lykkes for dem, da Højere Væsener vil afgøre udfaldet til fordel for Lyset. Der er en plan på plads, der vil forhindre den i at blive sinket, da ting nu har nået det punkt, hvor det er tid til at bringe dem til afslutning. Hav tillid til dem, der har jeres fremtid i deres hænder, da de har godt styr på det og har fuldt overblik over det, der sker.

Hvad angår Lyset, er der ingen fejl og planen for jeres frihed forløber som planlagt og nødvendig for at sikre, at Opstigning finder sted. Det er nu op til hver enkelt at beslutte, hvor deres fremtid ligger og hvis de ønsker at stige op, at leve deres liv i overensstemmelse hermed. Selvfølgelig gives der hjælp og vejledning, men i sidste ende er det op til jer at løfte jeres vibrationer tilstrækkeligt til at opnå det. I burde nu vide, at en mulighed, som nu, kommer i slutningen af en cyklus. Så gør en indsats og vær sikre på, at det lykkes, så I dybt inde vil vide, at dette er sandheden. Da I indvilligede i jeres livsplan, havde I tillid til, at I kunne Stige Op.

Jeres tålmodighed er blevet grundigt testet og hvis I har været i stand til at holde stand, kan I se jer selv som godt på vej mod de højere dimensioner. Udfordringerne med at overvinde de lavere vibrationer er hårde og I angribes fra alle sider, men ved at holde jer centreret og i total kontrol over jer selv er I godt på vej mod Opstigning. At rejse ad Lysets vej kan undertiden være et ensomt liv, da få mennesker forstår, hvorfor de er på Jorden og det er svært at finde andre ligesindede. I bliver ofte en ensom figur, men jeres blotte tilstedeværelse på Jorden er med til at sprede Lyset. Når I stiger op, bliver det lettere at være frigjort af mange af de lavere energier, da de har lidt eller ingen tiltrækning på jer.

Tiden nærmer sig, hvor det vil være muligt at fortælle folk om de sande årsager til oplevelse af de lavere vibrationer og også hvorfor det har været nødvendigt at reinkarnere på Jorden mange gange. Uanset hvilket niveau I er på i øjeblikket, vil I, når enden på cyklen sker, derfor være på præcis det rigtige niveau. Familier kan finde det bekymrende, hvis de skulle blive skilt ad, men husk, at hver enkel sjæl har deres egen vej at gå. Men der er tidspunkter, hvor partnerskaber fastholdes og sjæle stadig udvikler sig sammen. Faktisk samles nogle familier for at være sammen ifølge en livsplan og det sker ofte, når de arbejder for Lyset.

Mine Kære, I beundres og elskes for jeres dedikation over for jeres ansvar og hjælpes på alle tidspunkter med at fuldende jeres livsplan. Jeres Guider, der ledsager jer, er kraftfulde Væsener, der kan påvirke jer på måder, der sikrer jeres sikkerhed og ofte afværger det, der ellers kunne være en uønsket livsændrende forandring. Hvis I anerkender dem og "taler med dem", kan de nemmere tale med jer og de vil indprente jer deres tanker. De er sandsynligvis mere bevidste om jeres livsplan, end I er, og er i stand til at sikre, at I holder jer på den rette vej. Det udelukker ikke på nogen måde jeres frihed til at vælge, da de allerede vil kende det.

I nogen tid er Galaktiske rumskibe rykket tættere på Jorden, men indtil de afslører sig, vil I ikke være i stand til at se dem. Men Avianerne (Blå Fuglemennesker) holder sig på afstand, da deres tilstedeværelse er at holde øje med, hvordan Jorden og hendes befolkning håndterer Opstigningen. Der er faktisk flere grupper, der venter på at give sig til kende, så snart det er sikkert at gøre det. Jeres fremtid er fuld af behagelige overraskelser, ikke mindst mødet med jeres agarthanske venner fra den Indre Jord. Tingene vil ændre sig så meget, at I på relativt kort tid vil drage fordel af at blive hjulpet med at indtage jeres retmæssige plads i den Nye Tidsalder. Den gamle forsvinder ret hurtigt, idet forandringer, der i sidste ende vil højne jeres livskvalitet, allerede finder sted.

Med alt det, der sker med jeres verden, er det svært ikke at blive involveret. Jeres bedste tilgang er at forsøge hele tiden at holde jer centreret og at være betragteren snarere end at blive involveret. Selvfølgelig vil der være problemer, som I ikke kan undgå at blive involveret i og når I er et fyrtårn af Lys, kan I bringe fred til en situation, der kan forårsage vredesudbrud og konfrontation. I har kræfter, som I ikke kan forestille jer, men I må have troen på jer selv, for at de kan aktiveres. Jeres største arbejde kan undertiden ske, når I er mest rolige og bruger jeres tankes kraft. I kan dog ikke påtvinge nogen jeres ideer, da de kan blive afvist, hvis de ikke accepteres og det sker ofte på grund af karmisk ansvar, som må udspille sig. Dette gælder også for udsendelse af helbredende energier, idet en sjæl nogle gange har brug for at opleve det fulde forløb af deres "sygdom" til gavn for alle involverede.

Når I er steget op, vil I blive en helt anden person i forhold til den, I var tidligere. Jeres Lys vil blive så stærkt, at I ikke vil lege med eller underholde de negative energier. Lyset vil figurere i alt, hvad I gør og da I vil være sammen med ligesindede sjæle, vil I leve et lyksaligt liv fyldt med glæde og kærlighed. Negative tanker vil ikke være en del af jeres liv, da vibrationerne vil være for høje til, at de kan være til stede. Så budskabet er at starte så hurtigt som muligt med at føle, hvordan det er at leve med en højnet vibration. Jo mere I kan modstå de lavere vibrationer, jo mere vil de være ude af stand til at påvirke jer, så husk, at mage tiltrækker mage og undgå at tiltrække jer dem.

Efterhånden som Lyset fortsætter med at øges på Jorden, vil "mørket" gradvist forsvinde. Det sker allerede og det skaber forvirring blandt dem, der er de mørke, da de ikke længere kan holde energierne på plads. De er ofre for deres egne gerninger, men det er aldrig for sent for dem at vende sig mod Lyset.

Jeg forlader jer med kærlighed og velsignelser og må Lyset oplyse jeres dage og vejen mod fuldendelse. Denne meddelelse kommer gennem mit Højere Selv.

I Kærlighed og Lys.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen


Share |