Home > > Mike Quinsey – Kanaliserer hans Højere Selv – 20. november 2015

Mike Quinsey – Kanaliserer hans Højere Selv – 20. november 2015

Mike Quinsey

Begivenheder på Jorden fortsætter med at skabe udfordringer for dem af Lyset, som er med til at lette situationen på den måde, de kan. Der synes ikke at være nogen lindring fra de stadigt fortsatte problemer skabt af dem, der mangler lys til at forstå den sande natur af, hvad der foregår. De mørke fortsætter med deres plan om at skabe en Verdensregering, hvor de ville have den største magt og kontrol. Dog er deres magt dalende og de vil aldrig få lov til den grad af ??kontrol, de søger. Faktisk udsætter de sig for granskning, der vil afsløre deres sande dagsorden. Så selv om de stadig har tilstrækkelig magt til at gøre et sidste forsøg på at opnå deres mål, kan det ikke lykkes for dem og i sidste ende vil de ikke have andet valg end at overgive sig. I kan derfor holde fokus på jeres opgaver vel vidende, at enhver indsats I lægger i, vil være umagen værd og i sidste ende vil I høste belønningen.

Overalt omkring jer kan I se beviser på de forandringer, der sker og de mørke energier bliver forvandlet så hurtigt som muligt. I er så tæt på Afsløring og forberedelserne er langt fremme. Det vil være starten på mange åbenbaringer, som vil gøre jer rede til den store fremtid, der ligger forude, hvor I vil være frie sjæle, der ikke længere holdes nede eller er underlagt vildledende oplysninger, der er beregnet til at forvirre jer. I sammen med Moder Jord befinder jer midt i velkomne ændringer, da det gamle bliver ryddet væk for at give de nye energier mulighed for at sætte sig. Allerede mange af jer er bevidste om dem og tager sådanne energier ind i jer selv og jo mere I kan gøre det, jo bedre skaber I et stærkt aura Lys omkring jer selv. Forudsat at I holder det intakt, er I beskyttet mod ethvert af de mørkes forsøg på at blande sig i det.

Jeres historie er en historie med ??kamp og vedvarende krige med de deraf følgende resultater. Men på trods af dem er I aldrig veget langt fra Lyset og har draget fordel af jeres oplevelser. I er løbende blevet guidet for at sikre, at I holder jer på Lysets Vej og jeres erfaringer har været en række af udfordringer, som har gjort det muligt for jer at udvikle jer ganske hurtigt. Der er få tilfældige hændelser, da jeres liv er blevet nøje planlagt med jeres samtykke for at sikre jeres fortsatte udvikling. Det betyder, at uanset hvad der foregår omkring jer, er alt en del af planen, selvom I ikke kan forstå det. De mørke har også livsplaner, da deres karma udspiller sig og deres handlinger bruges til at hjælpe andre med erfaringer, de også har brug for. Intet af betydning sker tilfældigt og når I kan acceptere, at det er sådan, hjælper det jeres forståelse og accept af, hvad der sker omkring jer.

De liv, I vil opleve i fremtiden, vil være så forskellige fra, hvad I gennemlever nu. Det kan ikke sammenlignes, måske bortset fra de øjeblikke, hvor I forbinder jer med højere dimensioner under meditation. Det er en anbefalelsesværdig praksis, der vil holde jer fast forankret i Lyset. Det er også en lindring fra de negative energier, der har indvirkning på jeres aura. Sørg for at holde jeres aura lukket ved mentalt at visualisere, at den er på plads, da en aura, der er helt åben, kan gøre det muligt for negative entiteter at knytte sig til jer. Vi ved, at de fleste Lysarbejdere er klar over behovet for beskyttelse, men det hjælper at blive mindet om det fra tid til anden.

I begynder at forstå, at tanker er sådan en magtfuld energi, efterhånden som jeres vibrationer højnes, er I nødt til at udvise forsigtighed med hensyn til den måde, som I sender jeres tanker ud. At ønske at hjælpe andre på en positiv måde er ønskeligt og acceptabelt, men der skal passes på, når I re-agerer på nogle negative erfaringer. Det kan synes som et mærkelig begreb, men ved blot at forbinde sig med negative tanker, kan det resultere i, at de klæber til jer. Så giv dem ikke jeres energi ved at dvæle ved dem. Bare husk på, at det, I "tænker", er, hvad I tiltrækker.

Efterhånden som I stiger op, vil I finde, at mange ting er helt anderledes end hvordan I forstår dem nu. Når I rykker ud af de tætte vibrationer og ind i jeres finere krop, vil så meget ændre sig fra, hvordan I forstår det nu. Som I måske allerede er bevidste om, bliver tanker den magtfulde kraft, som I vil bruge til at rejse og til at dække jeres behov. Det er derfor, I må begynde at styre jeres tanker og være positive hele tiden. Det lyder måske svært nu, men når først I bliver fortrolige med at bevæge jer i de højere dimensioner, vil I hurtigt vænne jer til dem. Det vil næsten ikke være nødvendigt at bruge tid på at dække jeres behov som på Jorden, da den frihed, I vil få, bliver spændende og åbner op for så mange nye muligheder for jer. I vil uden tvivl være eventyrlystne og ønske at besøge andre planeter og hele Universet åbner sig for jer. I vil ikke alle gå nøjagtig den samme erfaringsvej, da så mange flere muligheder vil vise sig.

Der er lidt i jeres nuværende erfaringer, der virkelig er sammenligneligt med, hvad I snart vil opleve. På Jorden har I begrænsninger på grund af de lavere vibrationer, men allerede når de begynder at højnes, finder nogle af jer, at I er ved at udvikle større kræfter. Ændringerne er måske små i starten, men vil vokse inden for områder som telepati, som nogle af jer allerede kan forholde sig til. Sådanne evner vil til sidst være helt normale og med tiden vil I ikke længere have behov for det talte ord. Nogle af jer kan sidestille det med intuitive følelser, hvor I ved, hvad der vil blive sagt, før det er talt. Selv nu vil I finde, at mange mennesker har haft sådanne oplevelser uden at tænke særligt meget over det.

Når I bevæger jer fremad og opad, vil I opdage, at jeres bevidsthedsniveau stiger. Det vil finde sted, indtil I når det punkt, hvor I har fuld bevidsthed sammen med et større antal chakraer. På det tidspunkt vil I have nået niveauet for et Galaktisk Væsen og være langt fra det, I i øjeblikket er. Naturligvis tager sådanne ændringer tid, men det afhænger naturligvis til dels af, hvor hurtigt I udvikler jer. Evolution står aldrig stille, selvom I tager et par skridt baglæns og selv da er en sådan oplevelse aldrig spildt. Vær forvisset om, at al erfaring er af værdi og vil altid være der for at kunne trækkes på.

Meget sker på Jorden lige nu og ikke altid til gavn for alle og for dem, der arbejder med Lyset, kan det være en stressende tid. Tillad sådanne energier at passere jer og hvis det skulle ske, at I får direkte kontakt med dem, velsign dem og send dem afsted i Lys og Kærlighed. I er endda i stand til større ting og som tiden går, vil I endog kunne gøre meget mere end i dag.

Jeg er Mike Quinsey og forlader jer med Kærlighed og Velsignelser. Må Lyset gøre jeres dage og jeres vej mod fuldendelse lysere.


Website: Tree of the Golden Light
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |