Home > > Phil Lightbody - Kanaliserer SaLuSa – 19. november 2015

Phil Lightbody - Kanaliserer SaLuSa – 19. november 2015

Vi er nu i forhandlinger med jeres regeringer omkring afsløring og første kontakt. Ved at arbejde sammen kan vi fremrykke de nødvendige ændringer, så den Nye Tidsalder kan udvikle sig med al hast. Det kan arrangeres, men I er kaldet til kun at fokusere på et positivt resultat ellers risikerer I uforvarende at tilføre energi til det, der ikke er ønsket. Ved at forestille jer og fokusere på jeres valgte resultat, indprenter I den fremtidige vej.

I må også gøre jer fri af alt det, der ikke tjener det højeste gode for alle; det kan være en knast at komme over, dog kan I hæve jer ud over trækket fra de lavere energier og ikke gentage fortidens fejltagelser, I er her, fordi I kan gøre det. Det højere formål med disse tider med prøvelser er at rense og udskille det, som ikke behøver at følge med til højere bevidsthedsniveauer. Overflod til helt at opfylde alle jeres behov realiseres, når I lever, som om det allerede er sket.

De hindringer, der ligger i vejen for vores landinger, bliver langsomt ryddet væk og vi ser frem til at møde jer som venner. Tag det roligt og vid, at på trods af alt vil alt udvikle sig som planlagt. Hold øje med nyheder og begivenheder, der kan give jer lidt mere håb, så I kan møde fremtiden i forvisning om, at alt vil udvikle sig godt.

Der kommer en tid, hvor I pludseligt og bestemt vil blive transformeret til et væsen af ??højere bevidsthed, I vil blive bistået af højere væsener og det hele vil blive gjort i rette guddommelig timing. Vejen til åndelig udvikling kan ikke kun være en tankemæssig udfoldelse; kun ved at gå over til direkte erfaring udvikler I jer. Det kræver kløgtig dømmekraft at se, at I ikke er alene og at jeres guider og engle har hjulpet jer hele vejen for at trække jer ud af mørket og ind i lyset.

De intense energier varmer op under sagerne, hvilket bevirker, at alt omkring jer ændrer sig og gradvist forvandler sig, hvilket til dels skyldes menneskehedens stadigt stigende bevidsthed til eksponentielt højere niveauer. Alt, der splitter, vil opløses, så kun det, der er på højde med sandhed og kærlighed, er tilbage, så I kan se jer selv overalt og i alle ting. I alle smøg ærmerne beredvilligt op og sprang hovedkulds ud i den vanskelige opgave med at overvinde dualitet og adskillelse. I er højt agtede for det offer.

Der er meget, der har brug for healing i jeres verden; kan I tage skridtet til at blive healer, underviser eller oplyst mester? Ved at udfolde jer til at udtrykke mere af jeres potentiale, er I med til at skabe balance, også at rydde og lindre vejen frem, hvilket giver alle sjæle mulighed for at gøre fremskridt på en gavnlig måde. Meget kan opnås ved at lægge mærke til synkroniciteter i forhold til jeres valgte vej, så I kan aflæse yderst subtile tegn, der leder jer fremad. Det kan også beskytte jer mod de mørkes handlinger, for hvis I følger tegnene, kan I altid være på rette sted eller situation mht. jeres sikkerhed, også ved at komme mere i harmoni med livsstrømmen, hjælper I med at styrke/stabilisere Kristus Bevidsthedens energetiske net rundt om jorden.

Nyd de ting, der ellers ville synes banale og almindelige på nye kreative og intelligente måder og find derved skønhed og Kærlighed, hvor I troede, der ingen var, det kan bringe en følelse af fred med alt omkring jer frem. Vær dog selektiv omkring, hvad I fokuserer på, da I tiltrækker mere af det samme og sådan fortsætter det.

Mange lider af kognitiv dissonans så at sige, idet de har svært ved at acceptere nye koncepter og ideer, der ligger uden for, hvad de ved. Men de indkommende energier påvirker alle i en sådan grad, at de går i gang med en selvdrevet forvandling indefra. Tiltrækningen fra tredje dimensions kamp eller flugt har varet så længe på grund af de lavere frekvensers tilstedeværelse, som nu er vigende og således vil I anlægge jer en mere ophøjet og ædel form; og komme til at tænke på og vurdere, hvem og hvad I virkelig er. Med det vil I også komme ind i et nyfundet drive og følelsesmæssig livslyst.

Der er meget sladder og vilde konspirationer om os, som kan skabe en følelse af skræk og forfærdelse hos dem, der er uvidende om sandheden, som er, at vi er af Lys og Kærlighed. Vær forvisset om, at enhver fare for jer hele tiden bliver reduceret og minimeret, da vi overvåger jeres solsystem for eventuelle fjendtlige extraterrestriske grupper. Følg jeres egen sjælevejledning omkring dette spørgsmål, da jeres hjerte kender sandheden, ved at gøre det når I til vished. Der er lidt snak om det, men Stjernefolk har rakt ud og fået kontakt med næsten enhver nation i de forløbne dage.

Jeres planet bliver bombarderet med højfrekvente energier, som fremmer tendenser frem mod finansiel balance, så alle får deres rimelige andel. Kærlighedens kraft kan nedbryde enhver barriere og I vil genforenes som én menneskelig familie. Denne tid er en tid med pres, men når I kommer ud på den anden side af den, vil I være et kraftigt udvidet væsen, let og fri. Vi overvåger denne globale opvågningsproces og kan kun hjælpe i henhold til, hvad jeres frie vilje tillader.

Jeres ønsker og mål vil fortsat være en fjern drøm, medmindre I åbner op for at tage flere risici og udforske nye ideer. I er alle mestre, der kan overvinde verdenen af ??dualitet og gennemføre jeres inderste drømme. Der er dem, der vil afvise jeres synspunkt med foragt, men I vil finde mange andre, der også deler jeres vision.

Når I har nået højderne af alt, hvad I ønsker, kræver det dybere indsigt at se, at I kan gå endnu videre og udrette endda langt mere end hvad I i øjeblikket kan forestille jer. Efterhånden som I går videre til højere bevidsthedsniveauer, vil I blive oplivet igen og igen for at drive jer videre. Når I ser op i himlen, kan I se vores Moderskibe skjulte som skyer, men vid, at vi alle er Én, I i os og vi i jer.

At hage sig fast i dualitet og adskillelse er udbredt hos dem, der er fanget i tredje dimensions bevidsthed og resulterer kun i skabelse af mere af det samme i jeres liv. I, den Yngre bror, kan opløse og forvandle det ved at flyve ud i enhedens uendelighed, hvilket er frihedens sande lys. Mørket håber på at holde jer i begrænset bevidsthed ved at give jer et marginalt, men meget begrænset miljø at spille i for fortsat at kontrollere jer.

I vil blive belønnet for det arbejde, I gør i Lysets tjeneste og vid, at I er et åndeligt væsen og har i højeste sandhed aldrig forladt Guds kærlige omfavnelse. Hvis det er nødvendigt, kan vi række ned og trække jer ud af jordplanet for at spare jer for ulykke, men endnu vigtigere viser en redning, hvordan alle er vævet sammen i en enkelt gobelin af enhed. Hvert liv er en fin dyrebar gave og dem, der forårsager tab af menneskeliv, må betale en karmisk pris, men der er altid muligheden for tilgivelse.

Når de ting, der forhindrer vores landinger, er ryddet væk, vil vi få en pragtfuld tid med at lære hinanden helt at kende. I er alle medlemmer af lysets familie, men på et tidspunkt vil vi forlade jer efter at have givet alt, hvad vi kan tilbyde og I vil endnu en gang være alene på jeres jordplan. I vil være nødt til at tage fuldt ansvar for jeres jord og håndtere Naturlovene. Alle veje fører i sidste ende til, at I bliver et fuldt Bevidst Opstegent Lysvæsen.

Vi presser forhandlinger, så den rigdom og overflod, som er blevet tilbageholdt, frigøres meget hurtigt, så alle kan føre glade og velstående liv. Det er en form for udbredt vanvid, at have nok til alle og alligevel lade andre lide med så lidt; 'Kilden' handler næsten aldrig direkte, men når den gør, vil jeres ledere blive chokerede og overraskede.

Den mørke klike er på hælene, da det nylige angreb i Paris har fejlet mht. at tage modet fra folk, da folk har valgt at gå sammen for at sprede kærlighed og støtte til ofrene. Lyset er vedholdende i marchen fremad og med det kommer en afsløring snigende. Disse udfald fra mørket vil blive færre, efterhånden som lyset vokser i styrke. Jeg er SaLuSa fra Sirius og I skal vide, at jeres jord er et levende væsen og I er mere end de legemer, I ser.

Tak SaLuSa.

Phil LightBody
Website: Light Love & Grace
Oversættelse: Margit Villumsen< forrige besked | næste besked >


Share |