Home > > Sheldan Nidle - 10. november 2015

Sheldan Nidle - 10. november 2015

2 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Den nye virkelighed begynder sin afsluttende fase af manifestation. For længe siden i det gamle Atlantis begyndte I at indse, at I på mystisk vis var blevet reduceret til simpelt legetøj af den mørke atlantiske klike. Gruppen af ledere, fyrster og konger gjorde det afskyelige arbejde for Ancharas lederskab på Orion. De havde begrænset deres oppositions evner til et niveau, hvor de ikke længere udgjorde en trussel mod deres modbydelige politik. Denne nedrige gerning skulle gentages igen og igen gennem de sidste 3.000 år af det Atlantiske imperium. Jeres forfædre var i realiteten blevet "laboratorierotter" for de mørke beboere. I blev særligt sårbare, da imperiet pludselig sank ned i selve historiens indvolde. Siden den tid etableredes store og magtfulde, grufulde dynastier på Gaias yderside. Dynastierne var ude af stand til at slukke jeres indre Kærlighed til sandhed, frihed og kammeratskab. Det har gjort det muligt for Himlen at give dispensation for en nådig tilbagevenden til fuld bevidsthed. Det er disse kvaliteter, der har bragt os til jeres kyster.

Den nuværende tid er en tid med en stor justering af jeres samfundsmæssige opfattelser. Mørket har især i løbet af de sidste 70 år bygget en kompleks sammenslyngning af hemmelige regeringer, der støtter hinanden, om de er af britisk, asiatisk, europæisk eller amerikansk oprindelse. Denne slangerede skulle først tæmmes, før reelle fremskridt med at kontrollere dem var mulig. I første omgang opdagede vi kun et lille antal af grupper og enkeltpersoner, der var dedikerede til det samme formål. Det tog næsten to årtier helt at vinde den tillid, der kræves af os, for virkelig at bevæge os fremad. I løbet af den tid kom vi under konstant overvågning af de mørke oligarker og deres mange lumske allierede. Vi har gengivet historien adskillige gange før. Det gør vi igen kun for at understrege det, vi nu har opdaget. Det handler nu om, hvordan de mørke i øjeblikket opererer. De umoralske slyngler ejer internettet og forskellige aspekter af det. Deres konstante rænkespil forårsager en forsinkelse i processen med, hvordan jeres velsignelser til jer fordeles omkring i verden.

Kommunikationsproblemet resulterede i en kort forsinkelse, hvilket forårsagede en mindre revision af de oprindelige tidsplaner. Problemerne er nu løst og den nødvendige kommunikation flyder jævnt fra sted til sted. På trods af deres ordninger fortsætter strømmen af ??midler og nødvendige anvisninger for at skabe ny forvaltning støt fremad. Vi er overbeviste om, at sammensværgelsen i øjeblikket er ophørt. De vigtigste slyngler er blevet isoleret og bragt fuldstændig under kontrol. I nærmer jer hurtigt det punkt, hvor en række vigtige begivenheder omsider kan ske. Det er vigtigt at holde de umoralske kæltringer indespærret, så de ikke længere på nogen måde kan gribe ind i, hvad der nu er planlagt. De gamle familier og deres allierede har midlerne til at lave om på de medfødte opfattelser af, hvordan verden fungerer. De vil være de første til at tage fat på fordelingen af ??rigdom og magt. Disse handlinger vil give jer jeres længe ventede frihed. Det vil også gøre det muligt for ny forvaltning at bekendtgøre afslutningen på ??årtiers lange UFO tilsløring!

Den nye frihed betyder, at I påtager jer nye ansvar over for jeres samfund og jer selv for at skabe midler til kreativt at løse jeres samfunds og verdens problemer. Inde i jer alle er en stor energi, der nemt kan hjælpe jer med at finde kloge løsninger. Det kan give jer mulighed for at mødes og skabe en række planer, som kan løse, ligegyldigt hvad I fra først af må tage fat på. Denne proces er den måde, hvorpå vi ved hjælp af flydende ledelse finder hurtige og nemme løsninger. Når I opdager, hvordan denne proces kan arbejde for jer, så husk, at det er sådan, jeres forfædre i Lemurien fandt løsninger på ethvert problem. Brug det til at forberede jer på at arbejde med vores mentorer. Det, vi foretrækker er en dyb dialog mellem jer. I den vil I finde ud af, hvor mange af jeres vaner og følelser stammer fra. Derudover vil I udforske tidligere liv og hvordan de påvirker jeres nuværende liv. Vi har også brug for at gå dybt ind i, hvordan jeres genom blev skabt og hvordan eventuelle problemer skal rettes.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre. I lever i velsignede tider! En stor ændring i denne virkelighed er nu undervejs. Mørket og dens menneskelige håndlangere har været i stand til at fortsætte deres styre usvækket indtil for nylig. Det var dengang, vores samarbejdspartnere var i stand til at tvinge en ændring igennem i denne uhellige gruppering. Flere meget modige forhandlere var i stand til at skabe en alliance mellem forskellige utilfredse elementer inden for verdens militær. Disse meget modige Væsener brugte den nye alliance til at støtte op om de gamle familier og endelig at tvinge mørkets oligarker til at give efter. Det har muliggjort en storslået procedure, der muliggør flytningen af penge og skabelsen af et nyt internationalt finanssystem. Der er nu en kort afbrydelse på grund af en forstyrrelse i sidste minut af Lysets jordiske kommunikationssystemer. Det er på nuværende tidspunkt stort set rettet. Vi får at vide, at forstyrrelsen ikke helt har stoppet operationer med at give jer jeres velsignelser og jeres frihed!

Som tiden for denne storslåede distribution af jeres velsignelser kommer, vær opmærksom på alle de mange på denne verden, der har bragt store ofre for at manifestere den nye verden. Tag jer tid til at bede eller meditere for disse vidunderlige Sjæle! Forbliv positive og i stand til at sende visionerne og de positive energier ud, som gør disse guddommelige ting mulige. Kom sammen for at velsigne dem, der har været i stand til at tvinge mørket tilbage og giv disse vidunderlige handlinger mulighed for at ske! Vi er alle et helligt fællesskab af Væsener, der længe har lidt og nu med Himlens dispensationer er i stand til at være på tærsklen til ??et yderst velsignet sæt af successer. Meget vil blive forventet af jer. Brug disse øjeblikke til at bede og at planlægge, hvordan den nye vidunderlige vision skal manifesteres. I er unikke og specielle. Lad os vise virkeligheden, hvilke storslåede ting I er i stand til!

Verden har altid været fyldt med unødvendige skuffelser. Denne gang vil I stråle og vise, at en ny virkelighed kan formes af den gamle. Det nye rige vil transformere den karantæne, som I har været under siden Atlantis’ fald. Det øjeblik er, når I kræver og viser behovet for den nye bevidsthed, som I rummer. I vil møde jeres menneskelige slægtninge og begynde en nådig proces, der vil føre til fuld bevidsthed. Vi anerkender, hvad I gør og agter fuldt ud at undervise jer om mange begivenheder, der fandt sted i jeres fortid. Nøglen er sandhed og en uendelig nysgerrighed om, hvem I virkelig er. Sandheden vil blive leveret af os i en række vigtige samtaler med jer alle. Undervisningen vil være starten på, hvad I endelig vil kende. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag som altid fortsatte vi vores rapport om, hvad der sker rundt omkring i jeres verden. Mørket er nu vigende og en ny virkelighed dannes hurtigt for øjnene af jer. Anholdelserne og dannelsen af ??NESARA er nær. Vær tålmodige og positive! En ny tid for alle vil komme og lad den blive skabt med alle de positive energier, som I kan manifestere! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |