Home > > Sheldan Nidle - 14. april 2015

Sheldan Nidle - 14. april 2015

13 Kan, 2 Kank’in, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer igen med meget gode nyheder! De, der arbejder med vore partnere inden for bank og finansiering rapporterer, at en række vitale midler nu bliver frigivet. Disse forskellige foreløbige ydede finansieringer finder sted for at gøre planlægningen af ??en række velstandsprogrammer levedygtige. Således er vi længere fremme på vejen til at få velstandsmidler frigjort og med det anledning til oprettelse af ??nye styreformer. Alt dette er bare ekstra bevis på, at I endelig vil modtage en stor velstandspakke i de kommende uger. I virkeligheden bringer disse begivenheder os alle tættere på afsløring. Vi har aldrig været så tæt på det punkt, hvor afsløring vil ske. Vores flåde har omhyggeligt overvåget Gaia i over to årtier. Hun gennemgår en udslettelsescyklus for store antal planter og dyr. Hendes forskellige miljøer bliver fortsat skændet af den mørke klike og deres mange håndlangere. Derfor har Gaia øget en række reaktioner på denne fortsatte ødelæggelse af hendes økosystemer. Vi anbefaler kraftigt, at de ansvarlige herfor ophører med og afstår fra disse onde handlinger. Gaia er parat til at forsvare disse truede miljøer.

Selv om disse spørgsmål er alvorlige, kan du afhjælpe dem ved at protestere og bede om en form for lindring. Faktisk kan vi med sikkerhed sige, at jeres rige på jordens overflade hastigt nærmer sig et point of no return med hensyn til dens mange globale økosystemer. Hvad, der er brug for, er en fast bevægelse mod den mørke klike og dens grufulde handlinger. På nuværende tidspunkt har I mulighed for at gribe ind og fremtvinge den nødvendige ændring. Vi forventer, at kun vores jordiske allieredes arbejde kan gøre dette effektivt. Der er teknologi, som i den nære fortid i høj grad har hjulpet Gaia og hendes nuværende kvaler. I hemmelighed bidrager mange i øjeblikket til denne lindring. Vi takker allernådigst for jeres venlige hjælp. Det er også vores opgave at hjælpe Gaia med at modstå mørkets mange uvenlige handlinger. Disse er blot nogle af de resterende programmer, der gennemføres af disse fejheder. Vi bliver yderligere hjulpet af Agarthanerne, der bruger deres hemmelige positioner til at sabotere disse forfærdelige handlinger. Snart vil vores medarbejderes arbejde være at bringe jer nye styreformer og en ende på dette nonsens.

Mens du læser dette, hav hele tiden for øje, at finansiering og bankvæsen kun er midlertidige foranstaltninger. Den vigtigste løsning er bare at gøre op med penge på det rigtige tidspunkt. Foran jer er en teknologi, hvis eneste formål er at erstatte det nuværende system. Dette system, som I i øjeblikket kender og bruger, er en meget klog opfindelse af mørket. Så længe det eksisterer fuldt ud, er I på en eller anden måde en ubevidst slave af det. Mørket udviklede således dette finansielle system som en meget klog måde at holde jer i en tilstand af villig manipulation. Mørket var i dets sidste stadier i at bruge sit forskellige legetøj til at færdiggøre sit samlede ejerskab af jer. Anunnaki og deres jordiske håndlangere havde en plan, der skulle nå sit højdepunkt i slutningen af ??1996. Før dette skete, kuldkastede et generaldekret fra Ancharan Continuum fuldstændigt dette. Deres mulighed for den endelige kontrol forsvandt og Anunnaki blev tvunget til at overgive spillet til Himlen. Håndlangerne nægtede at gøre det og kom midlertidigt fuldstændig bag på dem. Resultatet var en række konflikter, der førte til 9/11 og et andet skud på Anunnakiernes store plan.

Dette andet scenario begyndte at svigte, selv før de to tårne ??var nede. Det lykkedes for Lyset at bringe en stor bølge af fred, som dulmede verden. For at imødegå dette godkendte mørket de to amerikanske "Patriot Love" og startede en operation under falsk flag kaldet "krigen mod terror". Dette havde nogle indledende succeser. Imidlertid blev den samlede indsats i sidste ende dømt til at mislykkes. Nye organisationer eksisterer nu, som skal trække denne verden væk fra denne modbydelige dagsorden. Mørket observerer nu, mens den amerikanske dollar, der engang var så stærk lige efter afslutningen af ??Anden Verdenskrig, når enden af ??sin nytte på sørgelig vis. Dollaren vil blive erstattet af en ny verden af valutaer baseret på ædelmetaller og ledet af en gruppe af regionale midler. Banksystemet vil også blive løst fra Federal Reserve’s greb. Dette nye banksystem vil, som vi har sagt, hurtigt blive erstattet af teknologier, der vil gøre en ende på det økonomiske system, der bygger på gæld og åger og erstatte det med overflod og glæde! Denne nye teknologi vil også frigøre jer fra at fortsætte på glemslens vej! Hosianna! Hosianna!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Velsignelser til Himlen og til alle, som så nådigt bevæger denne store healing fremad! Mange grupper, der længe har været tilknyttet vore anstrengelser for at befri og helbrede jer fra jeres mørke mestres undertrykkelse, har udvirket et højt værdsat under! De har muliggjort, at en række midler får lov til at finansiere en række særlige aftaler og humanitære fonde. Om nogle få uger vil disse penge endeligt blive leveret. Det betyder, at Mester Saint Germain og andre kan begynde at afslutte leverancer af de mange velstandsmidler. Mange af jer er således meget tæt på at modtage en generel levering af disse velstandsprogrammer. Vi er mest glade for, at en del af jeres helbredelse er ved hånden. Mørket har længe forsinket dette og en første sprække i deres benægtelse af os vil nu kunne ses af alle. Denne sprække er ved at blive kraftigt udvidet med andre programmer, der er bestemt til at se det herlige dagens Lys!!!

I løbet af de sidste par uger har Himlen udløst en række virkelig vidunderlige energier. Disse lys opretter basislinjer i alle jeres chakrer. Disse elementære aflæsninger skal sammenholdes med, hvad I for nylig registrerede for at samle et sandt mål for, hvor langt I i øjeblikket er fremskridtsmæssigt. De evigt skiftende helbredende kunstarter har brug for dette for bedre at bedømme jeres nuværende helbredstilstand. Når den tid kommer, bliver jeres stigende bevidsthed og jeres evigt voksende nye chakrer en mere præcis målestok for jeres healingstilstand. Når forskellige lektioner er givet, agter vi at hjælpe jer med en generel global healing. Denne øvelse skal gøre jer klar til det, som Agarthanerne og de mange, som omfatter jeres åndelige familie, ønsker at gøre. Det vil sige, at bevæge jer sikkert på den vej, der fører til kontakt. I det øjeblik vil I endelig høre Agarthanerne, som har været vores beskyttere i årtusinder.

De fleste af jer er klar over, at dette rige enten er på vej mod en massekatastrofe eller mod en velfortjent forløsning. Vi har arbejdet med Himlen for at berede vejen mod forløsning. De flåder af skibe, der i øjeblikket omgiver os, er bare endnu en grund til, at dette rige på Jordens overflade virkelig er på vej mod forløsning. Den mørke klike indser endelig, at skæbnen for denne verden ikke påhviler dem. Forbliv positiv og fokuseret på jeres mange vidunderlige missioner. I er aldrig alene. Vi, eller dem, der guider jer i himlen, overvåger jer løbende. Vær altid opmærksom på dette og bed os om på en eller anden måde at hjælpe jer. Vi har afgivet løfte om at trøste jer og sørge for måder at hjælpe jer. Bed venligst og bed om vores hjælp. Det gør vi med glæde. Det er svært for mange at se dette. Ikke desto mindre er vi der! På mange måder, denne gang står mørket for at gry! Vær klar til at se solen stå op og vær i æterisk glæde over det !!! Halleluja!

I dag har vi fortsat vores meddelelser på jeres rejse. Vi forstår alt, hvad det indebærer for jer. Til tider er det meget frustrerende og bekymrende. Bemærk, at Lyset vinder og snart vil I se på alt dette som kun en virkelig forfærdelig, mørk drøm !!! Vid, Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Overflod fra Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |