Home > > Sheldan Nidle - 15. marts 2016

Sheldan Nidle - 15. marts 2016

11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) Udviklingen hen imod en total global succes bevæger sig fremad! På trods af en række proceduremæssige justeringer i sidste uge fortsatte den nødvendige flytning af midler. På nuværende tidspunkt er de særlige historiske obligationer blevet flyttet og gjort rede for. Verden er klar til en ny valuta, der langt mere retfærdigt afspejler og virkelig repræsenterer den reelle værdi af hver nations økonomi. Tilmed er der den endelige verdensomspændende flytning af guld til sikre depoter, der gør det nemt for hver nations valuta at blive baseret på guld. Denne operation blev lidt forsinket, da mange sikkerhedsprocedurer skulle imødekommes og guldet ordentligt sikres. De Gamle Familier og Kongelige forlangte, at specielle operationer, som tidligere aftalt, blev udført til punkt og prikke. Disse ting er ved at blive gjort og særlige foranstaltninger mht. timing er i kraft. Det betyder, at leverancerne er i gang og snart vil midler være på kontiene hos dem, det tidligere blev aftalt skulle modtage pengene ved starten af ??de forskellige humanitære projekter. Når det er gennemført, vil flere andre midler også blive sat i spil. Disse finansieringsmidler vil være forløberen for ny forvaltning og med det kommer enden på ?den ?årtier lange UFO tilsløring til syne.

Efterhånden som disse begivenheder udvikler sig, vil massearrestationerne af bankfolk og deres politiske kumpaner accelerere kraftigt. Bekendtgørelsen af ??NESARA (National Economic Security and Recovery Act) i Amerika vil om kort tid signalere dannelsen af ??tilsvarende forvaltning i Europa, Asien og Nord og Syd Amerika. Det vil blive det, vi kalder "GESARA" (Global Economic Security and Recovery Act). Med andre ord breder ny forvaltning sig over hele verden. Således vil G.C.R. (Global Currency Revaluation) blive verdensomspændende og vil tilmed skabe det radikale skift i banksektoren, hvormed et nyt finanssystem dannes. Systemet skal fremme enden på gældsslaveri og starten på en voksende global velstand. Desuden skal der være lektionerne med de Opstegne Mestre, mens vores nuværende kontakt med menneskeheden på Jordens overflade vil øges. I vokser i bevidsthed og bliver mere bevidste om, hvordan det nye rige formelt skal fungere. I har en meget vigtig rolle at spille i dets succes. Det er afgørende, at I bruger jeres tid med voksende bevidsthed til at blive en vigtig vagthund, mht. hvad der sker omkring jer. Det er jeres verdensomspændende samarbejde, der skal være et væsentligt element i, hvordan det nye rige fungerer. Den virkelighed er yderst interaktiv og usædvanlig skrøbelig. Riget har brug for jeres fulde assistance.

Ændringen i bevidstheden er naturligvis Himlens og jeres skytsengles fortjeneste. Menneskeheden kan ikke eksistere i den samme virkelighed, som den med lethed levede i ved begyndelsen af ??det tyvende århundrede. Verden er ikke længere en verden, der så mesterligt blev udnyttet af Anunnakierne og deres store råd. Også håndlangerne opdagede, at de ikke længere kunne bevare deres magt og rigdom. Anchara traktaten havde på et øjeblik ændret landskabet i jeres del af denne galakse. Jorden og dens Sol blev nu gjort klar til en ny skæbne og de mange, som havde nydt stor magt, skulle fjernes fra, hvad de troede var en uovervindelig position. Det sidste årti har oplevet fremkomsten af flere forskellige oplyste grupper, der står på tærsklen til ??storslået succes. Successen vil placere hver af jer på selve tærsklen til en ny virkelighed. Den virkelighed vil gøre det muligt for jer at møde jeres forfædre i rummet og vil endelig gøre en ende på et oprør, der startede over 13 årtusinder siden i Atlantis’ sidste dage. Oprøret er bestemt til at genskabe jer til den ærede status som fysiske Engle.

Vi har betragtet den lange kamp som Himlens upartiske vidner. Derfor har vi holdt vores interaktion med jer på et foreskrevet minimum. I er yderst geniale og erfarne mht., hvordan I bedst adlyder og hvornår I skal modstå de herrer, I havde. Af den kontrollerede modstand opstod til sidst en flok af vise, som I kalder jeres "Opstegne Mestre". Himlen støttede denne udvalgte gruppe af Sjæle til at tage sig af og rådgive menneskeheden. Vi har lært meget om jer fra dem. Deres visdom er enorm og er blevet drejebogen for vores handlinger på jeres vegne. Disse hellige sjæle Elsker jer inderligt. Deres nåde og barmhjertighed kender ingen grænser. De har fortalt os, hvordan deres mange hellige hemmelige grupper drevet af Lyset bereder verden til dens nye virkelighed. De guddommelige strategier skal bringe jer til tærsklen af ??transformation. De sidste trin skal håndteres af et fælles partnerskab mellem Agarthanerne, de Opstegne Mestre og os. Til dette formål er et stort antal af Krystal Lys Kamre blevet bygget i hele Agartha. Mange yderst fantastiske ting er nu på nippet til at ske for jer!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! For længe siden blev menneskeheden pludselig reduceret til begrænset bevidsthed af en gruppe nedrige, mørke atlantider. Da Atlantis sank, blev menneskeheden overladt til deres forgængeres, Anunnakiernes, nåde. Fordi menneskeheden er en temmelig oprørsk gruppe, har den "mistet" en række gyldne tidsaldre og udholdt en lang periode med forfølgelse. Vi Mestre sluttede os til jer som delagtige i den mærkelige proces. Himlen, som Elsker jer inderligt, skabte os over tid for at overvåge og beskytte jer under denne virkelig mørke periode for menneskeheden. Således var vores primære opgave fra begyndelsen at beskytte jer, yde barmhjertighed, når det var nødvendigt og nøje følge de nådesfyldte edikter fra Himlen. Den guddommelige opgave fører os nu til det hellige tidspunkt, hvor Himlens storslåede dekreter skal manifestere sig. De skal muliggøre, at meget nødvendige ændringer i denne virkelighed træder i kraft. I sandhed er flere store bevidstheder og skift i virkeligheden i kraft. Det er denne operation, der ændrer riget til det bedre.

Vores nuværende opgave er at forberede jer til de endelige aspekter af opstigningsprocessen. På nuværende tidspunkt har I gennemført over halvdelen af, hvad der er nødvendigt. På grund af forskellige accelerationer fra Himlen i det forløbne år tegner de kommende måneder godt for at opleve en stor stigning i "opstigningssymptomer" blandt jer. De mest koncentrerede tegn findes i jeres hoved-, hals- og øvre brystregioner. Disse ting bliver gjort for at rykke jeres bevidsthed et par kæmpe hak op. Hjertets nervesystem må gøres klar til de ændringer, der skal komme, når I befinder jer i jeres krystal kammer. I hjernen er en række tilpasninger nødvendige, ikke blot for at tilføje nye chakraer, men også for at øge dens åbne kommunikation med jeres stærkt modificerede hjerte. Disse modifikationer kan til tider være ganske smertefulde. Vi er alle klar til at hjælpe og rådgive jer i disse spørgsmål. En tid med forunderlig forandring venter jer! Hosianna! Hosianna!

Som nævnt er disse ændringer en del af de mange begivenheder, der kræves af Himlen. I vender tilbage til en nådig tilstand af Væren. Alle mestre måtte fuldende en række særlige handlinger gennem mange livstider, før Himlen gav os vores Opstignings ceremoni. Dette er en masseopstigning, hvilket er ganske sjældent og kommer efter en lang periode med misbrug og gengældelser fra mørket og dets Anunnaki allierede. Disse rædsler bliver i øjeblikket vendt om. Hvad der derudover er behov for, er jeres egen deltagelse i disse handlinger af barmhjertighed og nåde. Når det er gjort, skal I stige op i glæde ved hjælp af de særlige krystal kamre. Når det er sket, skal I sole jer i et Lys, I næsten ikke kan forestille jer! Vores guddommelige opgave er omhyggeligt at våge over jer og specielt velsigne hver enkelt af jer. Vær ikke tøvende! Himlen har beredt en ny virkelighed for alle og jeres børns børn at opholde sig i. Dette rige (Stjerne Nation) af den nye Jord er jeres belønning for, hvad disse kommende smerter her og der bringer jer. Halleluja! Halleluja!

I dag er vi tæt på et særligt punkt i denne store march fra slaveri til frihed! Bevægelsen signalerer, at I omsider befinder jer i en storslået tid med meningsfuld overgang. Vid dette og vær positive og i stand til at videregive den voksende indre glæde til andre, som I dagligt møder! Virkeligheden er i sandhed under forandring og den bliver den lampe med guddommeligt Lys, som den tidligere var legemliggørelsen af! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |