Home > > Sheldan Nidle - 16. februar 2016

Sheldan Nidle - 16. februar 2016

5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) En stor operation for at distribuere de nødvendige midler fortsætter med at bevæge sig fremad. Den lille modstand fra kliken har foranlediget Lyset til at opretholde en højere grad af sikkerhed end vanligt. Vi er udmærket klar over, hvad kliken stadig er i stand til. Truslen er i bedste fald ubetydelig. Ikke desto mindre vælger Lyset at omgive disse leveringer med en hemmeligholdelse, der ligger langt fra, hvad der typisk er nødvendigt. Til trods for disse forholdsregler har vi fuld tillid til, at midlerne vil blive distribueret med succes til alle påtænkte parter. Velstandsprogrammet følger ligeledes strenge protokoller, hvilket har tendens til at sinke de planlagte leveringer. Det er vigtigt for os, da de nye regeringer ikke blot vil gøre en ende på jeres gældsslaveri, men vil også gøre det muligt en gang for alle at bringe den årtier lange UFO tilsløring til ophør. Det er et positivt tegn, der vil gøre det muligt for os endelig at tage direkte kontakt til jer. Det kan således i sandhed siges, at det er virkelig interessante tider!

Den gamle klikes pludselige fald er, hvad der virkelig sker. Det ondsindede oligarki må forvises til historie, så I kan gøres fri af et tilsyneladende endeløst gældsslaveri. Processen begyndte for alvor i det sidste årti. Det nye finansielle system blev født i det tidligere globale banksystems kasino-lignende rester. De, der seriøst agtede at skabe et nyt system, så overfloden fra det gamle system som en vej til at fjerne det forældede, grådige system. Nationers opgang, som Kina, Rusland og Sydafrika, banede vejen for midlet til at omstyrte de vestlige bankers og deres bonkammeraters, de vestlige multinationale selskabers, tyranni. Således begyndte et nyt og mere retfærdigt system at dukke op. Det begyndte at tage form med den succesrige “krig” mod Federal Reserves fiat dollar. Det økonomiske magtskifte til Kina og hendes allierede (som BRICS) gjorde det muligt at fuldføre processen i de seneste få år. Resultatet er et nyt system, der gør distribueringen af mange velstandsprogrammer mulig.

Tilstrømningen af penge skal gøre det muligt for denne verdens nationer at rette op på de længe oversete systemer, der udgør deres vand-, spildevands- og transportsystemer. Desuden vil det gøre det muligt for denne verdens nationer at udrydde fattigdom og dårligt helbred. Et nyt verdensomspændende lægesystem, der bruger både nye og traditionelle metoder, bliver født. Det er vitalt, at menneskeheden trækker sig selv ud af dødvandet af påtvungent dårligt helbred og finder måder til at helbrede og forebygge sygdom. Når det sker, er det vigtigt, at et moderne og effektivt uddannelsessystem udvikles og fremmes. Således kan medicin og uddannelse blive et middel til bedre at forstå en overflod af ny viden, som vil være tilgængelig, efterhånden som menneskehedens bevidsthed højnes. Processen er i gang og er del af Himlens plan om at bane vejen til fuld bevidsthed. De Opstegne Mestre og Agarthanerne er fuldstændig involveret i at sørge for, at den komplekse operation lykkes. I står på tærsklen til ??at se mange mirakler ske.

For længe siden kastede Atlantis' videnskabs- og præsteklasser jer ud i en uholdbar position. I har udholdt meget og I har brug for fuldt ud at forstå, hvordan det påvirker jer, selv i dag. Vores mentorer agter at udforske det med jer og forklare, hvad det virkelig betyder for jer. Der er en lang historie, som I nødt til at forstå og I skal tilgive dem, der kastede jer ud i jeres nuværende knibe. Tilgivelse er vigtig, da det kan hjælpe jer til nemt at fjerne de gensekvenser, der akut hæmmer jer. Når de er helt fjernet, kan I derefter få et bedre billede af, hvor I kom fra og hvor I skal hen nu. Det er en af ??mange udredninger, der er nødvendig for, at I kan acceptere, hvad der sker i jeres verden nu. Udredningerne kan gøre det muligt for jer at gøre jer klar til at genvinde jeres status som fysiske engle. Vi arbejder ihærdigt på at færdiggøre programmer, så vores mentorer kan hjælpe med at forberede jer til den store transformation, der venter jer. Ved at gøre det vil I blive genforenet med jeres åndelige og rum familier!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Det, der sker på Gaia, er sandelig et mirakel. Verden har længe overset dem, der mangler den tilsyneladende evne til bare få det gjort! Himlen har sørget for en ny række af fantastiske allierede, der i høj grad ønsker at give jer det specielle løft til at nå jeres mål. De mørke oligarkers fald gav jer mulighed for at fortsætte og indfri jeres drømme og ønsker. Denne række af velsignede muligheder er kun begyndelsen på, ??hvad der er i vente for jer. I er på vej fra at være en person, der mangler ressourcerne og dristigheden til at lykkes. Den virkelighed ændrer sig snart, da de første skal blive de sidste og de sidste de første. Vid det i jeres hjerter og brug jeres nye velsignelser til at komme videre og hjælp hinanden på jeres færd. Den nye tid er, når I bliver en positiv visionær og dermed i stand til at udvirke sande mirakler! Den nye virkelighed er i sandhed fyldt med jeres velsignelser.

Vi er forbløffet over, hvad I har gjort for at gøre alt det her muligt. Jeres evner demonstreres dagligt. Jeres positive visioner har i høj grad været med til at holde de fleste af mørkets hævnakter i skak. Vi velsigner jer og beder dagligt Himlen gå i forbøn for jer. Jeres urokkelige positive holdning hjælper såvel Himlen som andre, der arbejder på at opnå en forunderlig ny virkelighed nu. Når det endelig er opnået, klap jer selv på ryggen, da jeres vision har gjort, at alt dette skete så hurtigt, som det gjorde. Vi takker jer ved at bede Himlen levere jer den guddommelige nåde, som I fortjener. Tiden nærmer sig hurtigt, hvor I kan få leveret ressourcer, I har brug for at udføre jeres vidunderlige mission. Vi forventer, at I meget snart dykker entusiastisk ned i hver og en af ??jeres mange projekter! De vil markere begyndelsen til en ny virkelighed.

Den tid er, hvor vi Mestre åbent kan fortælle jer om jeres sande historie og om jeres rejse siden Atlantis. Mange af jer vil være noget chokerede over historien. Alt, hvad der har fundet sted, var et resultat af særlige manipulationer udført af Anunnakierne og deres håndlangere verden over. Denne specielle tid vil med velsignelse sætte jer fri af det og gøre det muligt for jer at begynde at forstå betydningen af ??de enkelte trin i denne lange og komplekse proces. I skal blive sat fri og lære, hvordan I kom hertil. De fleste af jer er en form for stjernefrø, der har foretaget en mærkelig århundreder lang rejse. Betragt denne historie som en forløber for, hvad I snart skal gøre. I skal skabe en ny historie og endelig nå de mål, I til at begynde med satte, da I kom til Gaia. Vi velsigner jer og vid, at denne rejse vil få en yderst hellig afslutning!

I dag har vi fortsat vores historie om, hvad der sker rundt omkring på denne strålende klode. Brug tiden til at tænke over, hvad I ved og til at forberede jer på, hvad der om ganske kort tid vil ske. Foran jer er en yderst glorværdig fremtid! Vær forberedte på, hvad der nu skal ske og vid, at en række mirakler endnu skal komme! Vid, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |