Home > > Sheldan Nidle - 17. maj 2016

Sheldan Nidle - 17. maj 2016

7 Imix, 14 Moan, 12 Manik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Riget ændrer sig langsomt. En sand republik grundfæstet i nuancerne i NESARA loven er langsomt på vej i Amerika. De mørkes mange forsøg på urigtigt at proklamere sådan et regime er dødsdømt og vil i sidste ende mislykkes. I mellemtiden er mørkets evne til at lyve og plante disse usandheder blevet tilbagevist af Lyset. Dette blandt andet har midlertidigt bremset ??Lysets mange kræfters fremskridt. Vi, sammen med vores mange samarbejdspartnere, bringer orden i dette sidste nonsens. Det gør det muligt for Lyset at komme tilbage på sporet. Derved er Lysets mange afdelinger igen i stand til nemt at kommunikere med hinanden. Vi forventer, at ekstreme fremskridt skal muliggøre, at overførslen af disse midler skrider fremad. For os betyder alt dette, at det er de sidste måder, hvorpå mørket forstyrrer dannelsen af ??ny forvaltning og nye valutaer. Det indebærer naturligvis, at de nye bankorganisationer er nødt til at anvende strengere procedurer og indføre nye regler for at beskytte den vellykkede implementering af den nye guldstandard. Disse ting bliver nu bragt i orden og flere nye procedurer bliver gjort klar til at blive anvendt internationalt.

De sidste forsinkende handlinger viser os, hvor svigefulde klikens sidste håndlangere er. Ikke desto mindre er deres taktik dømt til at mislykkes. Vi har indført nye måder til nøje at observere, hvad de har i sinde. Hver enkelt af jer har brugt en generel visualisering i forbindelse med den sidste fase af transformationen. Vi trækker på disse vidunderlige detaljerede ideer for at finde taktikker til, hvordan alt dette skal gøres. Mørket tror stærkt på, at det stadig er muligt at finde en eller anden måde at bruge deres sidste chikanerier til at gøre det muligt for dem selv at finde en vej ud af deres nuværende morads. Det vil ikke blive tilfældet. Vi ved, hvad de gør og hvorfor. På det rigtige tidspunkt kan vi fjerne denne opfattelse og muliggøre, at den sande NESARA Republik dannes. De sidste kampe om ideer vil være en succes og så kan en ny dag gry for menneskeheden på Jordens overflade! Indtil det sker, er der de sidste få operationer tilbage. Vi agter at spille dem ud og bruge, hvad vi finder til at arrestere og isolere, hvad der er tilbage af denne engang så mægtige klike. Tiden nærmer sig for, at sand forvaltning skal blive normen her og for, at vi endelig kan henvende os direkte til jer.

De foranstaltninger, der er truffet, er blot et eksempel på, hvordan dette mærkelige "noget for noget" spil mellem Lyset og mørke føres. Gennem de seneste par uger har vi set, hvordan det påvirker jer. Vi ser, hvordan I forsøger at regne ud, hvordan alt dette udspiller sig og hvornår I endelig kan begynde at modtage midlerne. Forvent det uventede. Kattens leg med musen er næsten overstået. Mørket indser virkelig nu, at det kun er et spørgsmål om nogle få sidste træk, før alt virkelig er tabt. I kølvandet af disse erkendelser hos mørket følger en sværm af arrestationer af alle, der har spillet dette spil på dets laveste niveauer. Penge og guld, som de stjal, sendes tilbage til os. Federal Reserve og dens håndlangere i Puerto Rico er trængt op i et hjørne og er tvunget til at stoppe deres ulovlige aktiviteter. Mange andre står over for at blive arresteret. Som vi har sagt, er dette afskyelige spil næsten ovre. Der er kun nogle få træk tilbage. Det er bedst for kliken i dens mange udformninger at give op og gøre det muligt for os at afslutte det hele.

Som I kan se, sker der meget over hele den store klode. De sidste dyster med kliken og dens mange håndlangere er i øjeblikket en daglig begivenhed. Den vigtige del af denne rapport kan udtrykkes i nogle få enkle sætninger. Den mørke klike taber og Lyset er næsten klar til at proklamere sin sejr. Denne operation tager længere tid, end vi først ønskede. Ikke desto mindre resterer der flere forløbere for jeres sejr. På nuværende tidspunkt er vores repræsentanter i jeres verden midt i en global udrensnings operation. Denne procedure bliver udført i et tempo, der er bestemt til at stede mørket og dets mindre håndlangere til hvile. Uanset hvilke eventuelle komplikationer der er tilbage, så vid, at vores forbindelser er fast besluttet på at gøre en ende på og derefter stabilisere eventuelle problemområder. Disse operationer er vigtige, men de vil ikke forårsage nogen større forsinkelser i processen med at give jer et nyt finansielt system og at byde jer velkommen i velstandens tidsalder. Forude venter ny forvaltning og en længe ventet afsløring. Disse tider er i sandhed fantastiske og fyldt med mange store begivenheder og himmelske mirakler!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vores mange samarbejdspartnere har travlt med at afslutte de resterende centrale elementer, der kræves for at sende jer jeres velsignelser! Mørket fortsætter med at tilbyde alle mulige former for manipulation, der muligvis kan forårsage nogle uforudsete forsinkelser. Derfor er det vigtigt, at I fortsætter med at lave jeres daglige visualiseringer. Disse, sammen med vores, bidrager til at skabe et felt, der gør det lettere at fuldføre disse mange planlagte opgaver. Hver dag tilføjer Himlen sine egne dekreter til, hvad vi gør. Disse guddommelige tanker virker som meget tiltrængt støtte for disse operationer. Himlen, med vores fælles hjælp, skaber en ny virkelighed for os alle. Det er et overgangs rige, hvor vi kan vokse i bevidsthed og blive, mine Børn, bedre i stand til at indrette jer efter, hvordan I bedst kan overleve. Denne proces fører til det tidspunkt, hvor vi kan være sammen og byde jeres nye mentorer velkommen ind. Til den tid skal I også møde jeres levende forfædre, Agarthanerne!

Efterhånden som I bliver mere bevidste, kan processen med at hæve jeres bevidsthed, føre til en øget følelse af frustration, mens I venter på det uundgåelige. Jeres øgede videbegær er vidunderligt for os. Det ændrer jeres gamle opfattelse af riget. På grund af jeres nye energier synes verden ikke at være i orden og uønskede krige inspirerer jer ikke længere. De, der længe har regeret denne verden, ser jer ikke længere som føjelige marionetter, men som folk, der må regnes med. Det er endnu et sæt af tegn på, at hvad der plejede at være normalt, ikke længere holder. I har også en bedre forståelse af nådens veje. Himlen lytter ivrigt til jeres bønner om en ny verden. Ændringerne i jer er yderst velkomne. Forvent mere af dette, efterhånden som jeres bevidsthed vokser. Hver enkelt af jer er et eksperiment i en procedure, som Himlen i sandhed begyndte i begyndelsen af ??1970'erne.

Dengang foranledigede mørket næsten, at jeres Sol blev til en supernova og på et øjeblik ville I være blevet udslettet. Vores galaktiske venner og vores overordnede i Himlen forhindrede denne hændelse og tillod jer at fortsætte fremad. Det blev også set som en vigtig forløber for et andet fænomen, der fejede gennem denne galakse. Det betød, at de store ændringer, I har brug for, skulle påbegyndes så hurtigt som muligt. Det har taget næsten fire årtier at finjustere riget og tillade os at se, hvor tæt vi er på en mere formel indgriben. Vi Mestre fik at vide, at indtil mørkets håndlangere var besejret, måtte vi påtage os en mere beskyttende rolle. Således er vi blevet mere synlige i de seneste par år. Vi er meget tæt på åbent at kunne instruere jer omkring flere vitale emner. De skal være en hjælp til, hvad I i første omgang skal lære af den nye NESARA regering. Halleluja! Halleluja!

I dag, som sædvanlig, har vi rapporteret til jer om, hvad der sker på jeres klode. Begivenheder signalerer nu, at I er på nippet til at modtage flere særlige midler. De skal være forløberen for en stor fremgang, der vil ændre denne virkelighed! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |