Home > > Sheldan Nidle - 20. oktober 2015

Sheldan Nidle - 20. oktober 2015

13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen!) Virkeligheden bliver hurtigt pillet fra hinanden af de forskellige afgørelser hos en ny gruppe af de gamle familier og de nye kongelige personer i Europa. Deres beslutninger gør det muligt hurtigt at fjerne det flerhovedet monster, som kliken er. De, der er involveret i de juridiske aspekter af operationen er ganske tilfredse med, at disse vitale beslutninger endelig bliver taget. Vores samarbejdspartnere rapporterer, at det nye finansielle system og dets mange dele faktisk er afsluttet. Vi forventer, at disse nyligt afsluttede dele prøver kræfter med den amerikanske Federal Reserve og dens mange centralbank allierede. De mange fortilfælde skabt af vores juridiske afdeling lover at foretage disse angreb hurtigt og nemt. Bankerne mangler støtten i ædle metaller, der tilbydes til verden af det nye finansielle system. Derfor føler vi, at det nye system kan være i spidsen for en ny finansiel realitet før udgangen af den 10. gregorianske måned. Begivenhederne kan tydeligt signalere, at de mange valutarevalueringer og den store globale valutaomstilling kan afsluttes og sættes i drift. Det vil være tidspunktet, hvor en hel masse nye forvaltninger vil være i drift. De nye regeringer vil endelig gøre en ende på årtiers lange UFO tilsløring!

Når tilsløringen afsløres globalt, kan vi begynde at sende en række programmer, der vil informere jer om, hvem vi er og forklare jeres ikke-jordiske oprindelse. Hvad atlanteanerne gjorde over for deres politiske dissidenter var et voksende tegn på deres lydighed mod mørket. Den politik blev til fulde demonstreret igen af ??deres efterfølgeres mørke gerninger, Anunnakierne. I er siden den tid blevet budt på en række af løgne og misinformation. Vi, i Lyset, har til hensigt at forklare historien for jer og især de mange manipulerende historier, der er skrevet i jeres historiebøger. Siden barndommen har I jublende slugt, hvad autoriteterne fortalte jer. Rækken af falske centrale opfattelser blev gentaget igen og igen. Krig er en psykopatisk aktivitet. Det samme kan siges om had og den deraf falske følelse af en skadelig overlegenhed over for dem, I lærte at hade. Højnelsen af jeres bevidsthed er en proces, der begynder at nedbryde det sæt af løgne om had og andre lignende følelser, der blev givet til jer. I begynder nu at sætte spørgsmålstegn ved, hvad der er fortalt jer. Vi ønsker at bruge vores teknologi til at vise jer, hvad der egentlig er sket siden starten af ??sidste århundrede!

Jeres verden ændrer sig til det bedre. Til at begynde med gøres det i det skjulte. Så, på det rigtige tidspunkt, kan ændringerne blive offentliggjort. Processen med samfundsmæssige ændringer finder sted under stor sikkerhed, som det blev besluttet for længe siden. På nuværende tidspunkt er de indledende tiltag undervejs. Operationerne dækker nu Amerika, Europa og Asien. En ny serie af politikker udgår fra de gamle familier, efterhånden som en ny generation af medlemmer i deres forskellige råd er kommet om bord. De nye politikker fremskynder de transaktioner, som blev aftalt for flere uger siden. Derfor er I meget tæt på at se ny forvaltning, jeres overflod og et nyt finanssystem blomstre for jer! Vores samarbejdspartnere er helt overlykkelig over, hvad der sker i øjeblikket. Den nye virkelighed, der manifesterer sig, kræver, at I ser den i et nyt lys. De nye regeringer vil være gennemsigtige og har brug for jeres nøje vagthund observationer. Jeres deltagelse behøves virkelig. Det stærke forhold mellem forvaltning og jer selv er mere end nogensinde både nødvendigt og påkrævet!

Som I kan se, begynder en stille revolution at manifestere sig. Hver af jer er den sande årsag til den yderst dramatiske ændring. I er nødt til at se NESARA (National Economic Security and Reformation Act) som blot det første skridt i en global begivenhed, der vil gøre en ende på gældsslaveri og bringe jer en voksende velstand. Jeres inderste drømme vil om kort tid blive opfyldt. Hertil kommer, at UFO tilsløringen vil blive omdannet til en, hvor I kan møde os. Vi ser dette øjeblik som et sandt vendepunkt i jeres historie. De næsten 13 årtusinders globale karantæne vil slutte. Jeres mentorer vil i første omgang tage sig tid til at præsentere sig selv og i detaljer forklare, hvem I virkelig er. Det er blot starten på et storslået eventyr, som vil slutte med jeres guddommelige tid i jeres egen personlige Krystal Lys Kammer. Så vil I blive fuldt bevidste og genforenet med Agarthanerne og med os. Jeres kommunikation med Himlen vil blive helt genoprettet. En ny stjernenation vil fødes! I vil fuldføre jeres storslåede skæbne! Halleluja! Halleluja!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! På nuværende tidspunkt bliver I bombarderet med ekstra dimensionale energier. De styrker med velsignelse de mange opdateringer af jeres fysiske og ikke-fysiske legemer. Alt det handler om integration. De nye fysiske komponenter må have deres mange åndelige dele forenet med jeres fysiske og mentale dele. Det er den måde, hvorpå Himlen hurtigt gør det muligt for jer med succes at bevæge jer mod højere og højere bevidsthedsniveauer. Den guddommelige proces sker i forening med vores allierede og samarbejdspartnere. I bliver også blidt ændret i jeres opfattelser og måder at håndtere riget. Det er sådan, vi blev beredt til vores transformationer. Se de dyrebare ændringer som et helligt kys fra Himlen. I er virkelig velsignede og holdt af. For længe siden gik vi gennem de samme typer af ændringer. De tog nogle livstider at opnå. Resultatet var en fantastisk tilstand af nåde og guddommelig tjeneste.

Når I begynder at bevæge jer gennem de afsluttende faser, som fører jer tilbage til riget af fysiske Engle, så vid dybt i jeres hjerter, at de vidunderlige glæder venter jer. I er en meget speciel gruppe af mennesker. I har lidt utrolige sorger og befundet jer i en lang række af livstider, der virkelig har testet jer. I har set død, pest og de skadelige virkninger af uhæmmet tyranni. På trods af det har I ikke forladt Lysets hellige støtte. Det er en lang test, som fortjener ordentlig anerkendelse. Vi er en del af disse store livsudfordringer i hjertet og i Himlens veje. Gennem alle livstiderne har I overlevet. Nu kommer mørkets endelige nederlag og Lysets store triumf! Vi har set og oplevet livets rædsler midt i disse løgne og et stort tyranni. I er velsignede og får en hellig tilskikkelse med fuld bevidsthed og en guddommelig tilbagevenden til fysisk Engleskab!

I vil blive frelst fra yderligere levetider i denne mørke rædsel. Vi venter på jer, når I kommer fra Krystal Lys Kamrene i glæde. Overgangen har taget længere tid, da mørket kastede et dybt net af sorg ud over riget. Det er fjernet! Den næste opgave er at fylde landet med glæde, frihed og velstand. Vores samarbejdspartnere har allerede beredt vejen for manifestationen af ting, som vil forbløffe jer. Vid derfor i jeres hjerter, at en ny verden skabes. Det er en Verden, hvor mørkets håndlangere formelt fjernes. De, der går ind for, at sandhed og gennemsigtighed styrer jer, vil få brug for jeres fulde deltagelse. Vær derfor klar til at udfolde jeres nye færdigheder af Lys og Kærlighed. Vær altid taknemmelige og tak Himlen for den yderst hellige nådehandling. Jorden vil blive transformeret og I vil slutte jer til jeres gamle åndelige rumfamilier i landene i Agartha. Hosianna! Hosianna!

I dag kom vi med vores ugentlige rapporter. I er meget tæt på det tidspunkt, hvor den vidunderlige jord vil blive genfødt. Mørket er omsider klar til at bøje sig og at overgive sig. Vi er også tæt på landingen af dem, der længe har beskyttet os. Et virkeligt storslået øjeblik er nært forestående! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |