Home > > Sheldan Nidle - 25. august 2015

Sheldan Nidle - 25. august 2015

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik

Selamat Balik! (Sirisk for Hjertelig Velkommen) Den nuværende verden er en, hvor de gamle måder stadig er stærke. Både økonomiske og kulturelle begivenheder er klar til at ske. Mørket styrede verdenen på overfladen i næsten 13 årtusinder. Sådan en langvarig grad af kontrol har skabt en række kulturelle traditioner, der nu må justeres. I vil blive befriet for et tilsyneladende endeløst gældsslaveri og et konstant behov for at overleve. De to elementer vil slutte med en jubel over gældsfrihed og kommende velstand. Den mørke klike forstår, at dens grundlæggende fundament skal ændres og at de skal isoleres fra jer. De ville ikke have noget med dem at gøre. Deres kamp-til-døden holdning kan have forsinket tingene, men deres skæbne er i sandhed forseglet af Himlen. Mørket er ved deres egne handlinger henvist til at sidde i et hjørne. Det er gået konkurs, fyldt med en ubrugelig fiat valuta og ude af stand til at opretholde sine løgne og massive insinuationer. Kort sagt sættes scenen hurtigt for dets forsvinden. Kræfter gennemgår i øjeblikket en række scenarier, som bringer alt det til ophør. Det vil betyde anholdelser, skandaler og en forvaltningsreform, der vil tillade jer at lære sandheden om, hvad der er sket siden afslutningen på ??Anden Verdenskrig.

Amerika blev en verdensmagt og vendte hurtigt op og ned på ethvert scenarie, det havde fulgt siden slutningen af ??Borgerkrigen. Amerika undlod at favne sine civile og isolationistiske tendenser og blev i stedet hurtigt det nye britiske imperium. Processen ændrede for alvor, hvordan Amerika fungerer. Det blev et land, der søgte at etablere sig som en stor forsvarer af det gamle imperium, det plejede at modarbejde. Vi kiggede på, mens Amerika skabte et sæt af løgne, der skabte den nuværende UFO tilsløring. Det kæmpede ulovlige krige og holdt på at bevare almindelig værnepligt, der aldeles ændrede livet for mange unge amerikanere. Amerika adlød ??et oligarki, der spillede med sine muskler blot for at se, hvor stærk det var blevet. Amerika var ved at miste sin sjæl og blev til noget, som Jefferson og mange af hans ligesindede advarede om. Amerika skabte et imperium for at hjælpe de rige og magtfulde. De magtfulde var vokset i stort tal efter kulminationen på Borgerkrigen. Ved begyndelsen af ??Første Verdenskrig havde den nye klike antaget sin formelle magtposition.

Resten af ??det 20. århundrede var en gentagelse af, hvad England gjorde for at bevare sin status som stormagt. Den kunstigt skabte depression var i virkeligheden en optakt til Anden Verdenskrig. Amerika kom ud af krigen som en dominerende magt og skabte en kold krig for at fortsætte sin dominans. Dens metoder med at følge Anunnakiernes grusomme hovedrolle sikrede dem rollen som den største nation, hvorfra mørket valgte sine primære håndlangere. Ikke desto mindre skabte proklamationerne af Anchara og Anunnakiernes afgang i midten af ??1990'erne en snublen, som endeligt blev fremhævet af 9/11 og de deraf resulterende krige i Afghanistan og Irak. Det tillod dem midlertidigt at bevare magten i yderligere et årti og bringer os til det nuværende dilemma. Det er den endelige tid, hvor det uundgåelige virkelig finder sted. Den nuværende verden befinder sig i en udelukkelse om, hvad vores allierede og os er ved at etablere. Vi har lovet både Himlen og vores Jordiske allierede ikke at afsløre meget mere. Mørket ved, at der i en række sager blev afsagt dom imod dem og at en stor juridisk styrke er klar til at fjerne dem.

Vi står i øjeblikket ved en afgrund. En række aktioner fortsætter med at udvikle sig i deres eget bestemte tempo. Vi følger det nøje, mens det hele udspiller sig. Denne tid vil gøre en ende på jeres dom over jer selv ud fra de opfattelser, I har haft siden barndommen. Med mørkets fald kan I omsider finde ud af, hvad frihed virkelig handler om. Da Anunnakierne rejste for 20 år siden, bad de oprigtigt kliken om at opgive deres måder og i stedet tillade overflod og ny styreform at blomstre. Kliken besluttede ikke at gøre det og i det næste årti sikrede den amerikanske klike sin dominans. Dominansen er skrumpet, mens verdenen kom sig igen efter amerikanernes gerninger. Vi beder jer om at være tålmodige og at indse, hvad der sker bag lukkede døre og holdes hemmeligt. Kliken søger på en eller anden måde at vælte det. Der er for mange, der nu kender til klikens måder til at lade dem vinde endnu en gang. Vid derfor dybt i jeres hjerter, at I har vundet og at det snart vil manifestere sig. I vil så være frie og et nyt rige vil manifestere sig for jer!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Verdenen befinder sig nu i stor forandring. For over to årtier siden tilkaldte Himlen et første kontakt team, hvis store vejledere skulle være de velsignede ordener af søster- og broderskaber, som omfatter Gaias ordener af Opstegne Mestre. I begyndelsen krævedes det at udforme en plan for at erstatte mørket med et nyt Lys for den guddommelige virkelighed. Efter et årti med fejltrin vendte tidevandet langsomt i den sidste del af det første årti af det 21. århundrede. Vi blev i stand til at skabe et antal egnede strategier, hvorved vi kunne nå vores forskellige mål. Den vigtigste del af det var at forklare de mange gamle familier, hvordan de store ressourcer, der var samlet gennem århundreder, skulle bruges til at bringe den mørke klikes magt og ressourcer til fald. Det er nu forklaret fuldstændigt for de mange fraktioner og en plan er i øjeblikket i kraft. Fristen for den hellige plans afslutning er i sigte.

Planens afslutning nærmer sig, selv som mørket truer med at trække riget på overfladen tilbage mod en økonomisk katastrofe. Her beder vi jer om at fokusere på succes. Mørket vil ikke få lov til at kaste riget ud i nogen form for kaos. Uanset om det er økonomisk, filosofisk eller endda som et påskud for dække for en anden krig, Hidtil er deres forsøg mislykkedes. Mørket kan ikke undslippe dens valgte skæbne. Himlens tid med at tillade deres dumhed og holde jer i mørket er omsider ved at være slut. Fælderne, der er lagt ind i mørkets planer, bliver afsløret for dem, mens de ser på. Derfor, mine kære velsignede, vær stærk og hav tillid til Skaberen og de mange udpegede til at få Himlens store planer til at bære frugt. Oplysningerne må forblive hemmelige, indtil de skjulte dele af vores plan er fuldt manifesteret. Kære Alle, vær taknemmelige, da tiden snart er nær.

Vi afslutter vores budskab fyldt med glæde og den forestående succes for alle. For længe siden gav Himlen landet på overfladen til mørket for et bestemt antal årtusinder. "Lejemålet" er nu klar til at udløbe. Lyset fik et helligt mandat og gør sig klar til at fordrive mørket og tage jer med ind i et nyt land, hvor I er frie og virkelig velstående. Brug tiden til at forberede, hvordan og hvor I vil sætte de guddommelige måder, hvorpå I kan opnå jeres hjerters sande mål, i handling. Sammen skal vi genskabe riget og forene jer med vores åndelige familier i den Indre Jord og i rummet. I den tid med fuld bevidsthed vil I lære jeres åndelige og intuitive evner at kende. Læg mærke til, hvordan de kræfter er ved at opstå og vid, kære Alle, at I bliver beredt til yderst glorværdige tider! Vi vil se, hvordan Gaia forbereder sig til det og hvordan I vil møde jeres brødre og søstre af Lyset! Halleluja! Halleluja!

I dag er et andet budskab udgået. Skaberens dekreter manifesteres. Vær i Glæde og vær klar til at modtage mange gaver. Vær godt forberedte på at bruge jeres evner til at skabe en ny og storslået virkelighed! Gode ??ting sker for dem, der venter! Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |