Home > > Sheldan Nidle - 28. juli 2015

Sheldan Nidle - 28. juli 2015

1 Muluk, 2 Pop, 12 Manik

Dratzo! Meget sker! De forskellige processer valgt af vores jordiske allierede har fået arbejdsplaner. Som sædvanlig mødes et nedsat udvalg med ujævne mellemrum med den mørke klike. Ved møderne giver vores jordiske allierede mørkets udsendinge en række ultimatummer. Ultimatummerne er normalt baseret på en række juridiske beslutninger, der viser, at mørket i bund og grund er bankerot og mangler sit eget krudt til at udføre meningsløse militære aktioner. Kort sagt vender verdensopinionen sig stærkt imod dem. De gamle familier især besidder formelle gældsbrev (IOU), som har beføjelse til at bevise den totale svaghed ved mørkets monetære fiat system. Mørket indser hvor skrøbelig deres position er. Sluttidspunktet for kliken rykker stadig tættere. De gamle familier ønsker at skabe ikke blot et nyt system, men også at skabe globale betingelser, for at den nye bevidsthed vokser og blomstrer. Vi minder dem hele tiden om, at menneskehedens fattige masser, der lever over hele verden er ved at dø og lider. Deres svar til os, er, at en forandringsproces er i gang og vinder momentum. Der skal være en tid for alt. Vi svarer, at Himlen også har en yderst glorværdig dagsorden!

Da atlanteanerne så utaknemmeligt forlod menneskeheden, blev menneskene overladt til sult og til sidst død. I det øjeblik ankom Anunnakierne og med en streng aftale med Himlen rejste de delvist folket og satte dem under deres mørke styres afskyelige åg. Jeres forfædre var i første omgang taknemmelige for deres hjælp. Dybt i deres hjerter vidste de vagt, hvad der så lunefuldt var sket. De nye mørke forsøgte at erstatte atlanteanerne og slette deres erindringer om, hvem de egentlig var. Det foruroligede jeres forfædre, da de indså, at noget vidunderligt var nødvendigt for at kunne vende tilbage til deres tidligere tilstand. Til sidst mens årtusinder gik, tilpassede jeres forfædre sig til den begrænsede virkelighed. De gyldne tider efter Atlantis viste for de fleste af jeres forfædre, at belønninger kunne opnås ved bønfaldelse. Ikke desto mindre var håbet hos dem, der huskede den gamle verden, et konstant mantra for Himlen for at sende en sand mester. Vi blev hemmeligt udpeget til at våge over jer og afvente yderligere instruktioner.

Siden ødelæggelsen af ??Atlantis, led jeres forfædre, mens Anunnakierne nådesløst herskede over dem. Efter den sidste gyldne tidsalder endte med den store oversvømmelse, udvalgte Anunnakierne håndlangere til at tjene i deres sted som herrer for jer. Anunnakierne begyndte at dele jer ind i forskellige grupper og bruge det som et middel til bedre kontrol. Moralske regler til at styre samfundene gik i arv ned gennem tiden og mange andre regler blev lavet som hjælp for deres håndlangere med at styre de meget forskellige grupper. Håndlangerne blev undervist i krig, had og andre måder at manipulere et samfund på. I moderne tid havde I oftest glemt jeres fortid og havde accepteret mange af de regler, der var blevet overleveret gennem de foregående otte årtusinder. Jeres nuværende samfund er i virkeligheden ved at ændre, hvordan I ser på det. Anunnakierne er væk. Håndlangerne viste sig at være en virkelig klodset gruppe. De ved kun, hvad de meget snu Anunnakier lærte dem. De har haft let adgang til rigdom, magt og en generel statslig ligegyldighed. Det skaber en slags bevidstløshed, som kan anvendes til endelig at gøre det af med dem.

Efterhånden som bevidsthed vokser, begynder I at se, hvordan riget kan ændres. De gamle familier arbejder delvist inden for rammerne af den gamle virkelighed. Noget nyt, der hurtigt kan forvandle den årtusinder gamle knibe, er nødvendigt. Vi mener, at en gennemsigtig og kraftfuld bevægelse kan arbejde for hurtigt at ændre riget. Vi har foreslået det i årevis. Små grupper, der agter at forbedre lokale forhold, er dukket op over hele kloden. De små bevægelser styrker gradvist, hvad der som store grupper er nødvendigt for at slutte sig sammen og skabe velfungerende netværk. Med andre ord at gøre det med magtfulde velgørere, der bruger deres rigdom på at fremme de mange projekter. For os er det en mere acceptabel måde. Mørket kan derefter forsøge at blande sig. Lad dem bare og brug det til at fremme styrken i denne sag. Deres korrupte metoder kan kun føre til en sand "stille revolution". Det skulle være gjort for et halv årti siden. Resultatet af den voksende bevidsthed kan derefter fordrive slynglerne fra magten. Resultaterne er de samme inden for en meget mindre tidsramme.

Vi er jeres opstegne mestre! Vi kommer med et budskab til alle!! Lige nu på Gaia bevæger en stor energi sig ind i jeres forskellige livszoner. Hver af energierne bygger oven på den anden. Den kommende august måned er tiden, hvor energierne når et crescendo. Energierne er grundlaget for et andet sæt af endnu højere energier, der vil følge. Energierne aktiverer dele af jeres sind, hjerte og krop. Organerne er centrum for et velsignet sæt af ændringer, der vil gøre jer endnu mere bevidste om den dimensionelle transformation. Tilbage i 1972 blev der iværksat en række tiltag for at bevare solsystemet. Det var det første tilfælde af vores hjælp til jeres virkelighed. Vær klar over, at for os er Gaia en særlig planet, da den fungerede som det centrale punkt ved begyndelsen af ??galaksen. Lige siden vi blev Mestre, har vi været dybt bevidste om, hvad den guddommelige levende kugle virkelig er. Det er en velsignelse at vide, at dens bevarelse er en guddommelig del af vores mange hellige pligter. Når I vokser i bevidsthed, kan I bedre fornemme hendes enorme betydning for solsystemet.

De nye energier er en del af et fortløbende system af energier, der begyndte at strømme ind til Gaia i starten af ??dette årtusinde. Energierne vil være kickstarteren til de indledende energier, der er nødvendige for at starte ændringerne. På nuværende tidspunkt er de fleste af jeres auraer blevet integreret i felter, der styrker Gaia. Mens hun naturligvis vokser, så gør I også. I august vil de næste sæt begynde at strømme ind til kuglen. Vi regulerer energierne og de transformationer, de giver anledning til. De er i virkeligheden en slags tonalt mønster, der er nødvendig for at rykke jer til jeres næste vækstfase. Mørket er blevet klar over, hvad der sker og vi forsikrer Himlen, at vores beskyttelse gælder hele verdenen på overfladen. Imens opdager mørket også, at dens planer med at forhindre transformationerne, fejler slemt. Lyset rykker hver dag tættere på en yderst velsignet sejr!

Himlens velsignede sang genlyder i hele riget. Vi beder jer være positive og bruge jeres meget uudnyttede indre kræfter til at se, at den rettidige forandring sker som planlagt. Hver af jer er i virkeligheden en Himlens juvel. Brug jeres kollektive evner til at tillade disse strålende indre juveler at skinne. Hvis I ser jer omkring, kan I se den storslåede energi i aktion. Visualiser det og når I gør det, så tillad jeres brødre at skinne med en glans så stor, at det gør en ende på mørkets magt og lukker Himlens Lys ind. Lad det være tiden for en stor afslutning for dem, der i mørkets navn fik jer alle til at tvivle på, hvem I er og hvad I var i stand til. Tiden kommer til at lade riget vide, at jeres barmhjertige skytsenergier gør klar til at bryde ud og skabe en ny verden fyldt med fred, samarbejde og glæde. Halleluja! En ny tid med frihed og velstand er næsten over os!

I dag fortsatte vi vores ugentlige meddelelser for at informere jer om, hvad der sker i verden. Vores rumfamilier og vores familier i den indre Jord sørger for grobund for det store sæt af ændringer, der nu er undervejs. Vi takker alle, der så elskværdig hjælper os alle i missionen med at transformere menneskeheden. Vid, kære Alle, at ubegrænset Forsyning og uendelig Overflod i Himlen virkelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirisk for Vær En! og Vær i Glæde!)


Website: Planetary Activation Organization
Oversættelse: Margit Villumsen
Share |