Home > > Blossom Goodchild, January 28, 2013

Blossom Goodchild, January 28, 2013

بلاسم ۹ بهمن ماه ۱۳۹۱

خوش آمدید دوستان من. خوب ، در نهایت راستی و صداقت می توانستم فریاد برآورم دربارهچالشهایی که بنظر می رسد من و بسیاری دیگر مردم در حال تجربه اش هستیم … و ما درباره اشخاص بسیار خوب و ارزشمند سخن می گوییم!! حتی می توانستم درباره عروج لطیفه بسرایم؟ چه عروج چرت و پرتی؟ … ولی در این صورت ما دوباره درگیر همان موضوعات گفتگوهای گذشته خواهیم شد. بنابراین فکر می کنم بهتر این باشد که موضوع صحبت و انرژی را به پرسشهایی که کسانی پرسیده اند تغییر دهیم … همانگونه که می دانید چنین کاری برای ما غیر معمول است. آیا موافقید؟

ما آنچه را که تو امروز انتخاب کرده ای و بهترین برای همگان خواهد بود می پذیریم. پرسش چیست؟

چه خوب! آنها پرسیده اند آیا "مردم کرات دیگر اساسا" یک شکل هستند ، البته شاید نه در جزییاتی چون رنگ پوست یا قد و قواره بدن''؟

باید بگوییم که گونه های متفاوتی وجود دارند. برخی برای انسانها غیر قابل تشخیص هستند و بسیاری در ظاهر بصورت قابل توجهی ناخوشایند هستند در نحوه پوشش خود. از طرف دیگر هستند آنهایی که نور ناب و خالص از خود ساطع می کنند … بعضی دیگر رنگهای رنگین کمانشان مبهوت کننده است. هستند آنهایی که شکل ظاهریشان خوشایند و دوستانه نیست … هستند کسانی که در ظاهر بسیار شبیه شمایند.

تنها در این کیهان ما گونه های بسیار زیادی وجود دارند. خالقین همیشه در حال خلق هستند! اگرشما توجه کنید که چه تعداد گونه های مختلف حیات تنها روی کره زمین می توانید به بینید … تصورش را بکنید … اکر می توانید … چه تعداد بسیار فراوانی باید در "همه آنچه که هست"باشد.

سپاسگزارم. در همین راستا … 'آیا تمدنهایی روی کرات دیگر هستند که از دیدگاه عرفانی پیشرفته تر باشند ، یا عقب افتاده تر از ما'؟

حالا این پرسشی است که می توان درباره اش اندیشید. زندگانی ، خود مدام در حال تکامل است. حیات نو همیشه خلق می شود. همچنانکه کرات تازه ای از عمق نیستی ظاهر می شوند. بنابراین بصورت کلی نمی توان به این پرسش پاسخ داد. در واقع بسیارند آنهایی که بسی پیشرفته تر از کره زمین شما هستند. میلیونها.

چه؟ میلیونها؟

براستی. شاید تو بلاسم عزیز درباره عظمت هستی بسیار ساده می اندیشی؟

براستی که چنین هستم!! ادامه دهید.

کلمات برای بیان آنچه که پرسیده اید کافی نیست. چون شما روی زمین هستید و گاهی به ستاره ها نگریسته و هیبت آنچه را که می توانید به بینید "احساس" می کنید … ولی آیا هیچ ایده ای درباره آنچه که نمی توانید به بینید دارید؟

درعین حال اینرا هم در نظر بگیرید … "همه" … "همه چیز بطور مطلق و کامل شما هستید" … چون "شما" خود بخشی از همه آنهایید.

یعنی شما می گویید که بخشی از خویشتن برتر من بخشی از موجودات نورانی روی برخی از کرات دیگر و نیز بخشی از مورچه های بزرگ هیولایی شکل روی دیگر کرات است؟ … آیا در پاسخ دادن تردید دارید؟

زیرا در تلاشیم که موضوع چنین پیچیده ای را در قالب ساده "بلی و خیر" بیان کنیم. خوب سعی خود را می کنیم.

شما همگی "یک "انرژی هستید، تنها "یک" انرژی وجود دارد. ولی سطوح مختلف ارتعاشی همان"یک" انرژی وجود دارد. بنابراین شاید آن بخش از خود که "شمایید" و شما آنرا "اینک می شناسید" اینجا و روی زمین … ارتعاشات برتر … مثلا" یک گونه از مورچه های عظیم الجثه بدون هوشیاری باشد.

بدون هوشیاری؟ آیا چنین سیاره ای با چنان موجوداتی وجود دارد؟ … آیا آنها بدون هوشیاری زندگی هم می کنند؟ خوب … این امر ما را برآن می دارد که بدانیم اصلا هوشیاری چیست؟ چه رسد به بدون هوشیاری! اوه … این موضوع منفجر کننده مغز است!

ما گمان نمی کنیم که انفجار مغز به نفع شما باشد! ولی فکر می کنیم که حداکثر تلاش خود را برای یاری به آنهایی که پرسشهایی دارند تا مرحله ویژه ای ، بکار بریم و این به سود شماست … البته بستگی دارد به موضوع سوال.

پس هنگامی که می پرسید آیا چنین موجودات بدون هوشیاری روی کره ای وجود دارند ، ما پاسخ می دهیم … هر چیزی که امکان وقوعش باشد وجود دارد … و بیاد بسپارید … غیر ممکن وجود ندارد.

بگذارید تلاش کنیم از موضوع خارج نشویم. هدف شما … اگر بخواهید … رسیدن به بالاترین سطح عشق که وجود دارد است. شما از آن آفریده شده اید … شما همان عشق هستید … ولی "بازی"…

من همیشه "احساس" می کنم که عجیب است وقتی شما موجودیت ما را "یک بازی یا تجربه ای علمی" می خوانید … ولی متوجه هستم. ادامه دهیم … "آن بازی" همه آنچه که شما هستید از شما می گیرد … تا شما دوباره به آن باز گردید (بدست آورید).

بیادم بیاورید آنرا در کریسمس خود قرار ندهم. واقعیت را می گویم … چه دلیلی دارد؟ روزی تعدادی موجودات برتر تنها بواسطه اینکه حوصله شان سر رفته بود ، فکر کردند … "فهمیدم … بیایید سیاره ای خلق کنیم که موجودات روی آن نتوانند بیاد بیاورند چه کسانی هستند و باید کورکورانه راه بازگشت به خانه را پیدا کنند؟"

شما بدین سبب خلق شده اید که بیان کننده و نمایانگر "خالق" باشید. از دیدگاه خالق انسانها …هماگونه که می دانید از گفتگوی پیشین … شما تجربه آزادی رای و عقیده هستید …

که شما می گویید آب سربالا رفت!!

و بدین دلیل ما پارو را به شما عرضه داشتیم! چرا که ما نه می توانیم روی سیاره شما باشیم … و نه می توانیم بنشینیم و تماشا کنیم … که خود را نابود کنید. این امر پیش از این رخ داده و به سود همه طرح و برنامه موجود نبود.

کدام طرح و برنامه؟

بازگردانیدن شما به منزلگاه.

من شهامت پرسیدن ندارم … ولی پس از آن چه می شود؟ … چون به انسان وحشت دست می دهد!!برگردیم به … من بخشی از موجودات برتر و نیز مورچه های غول پیکر هستم؟

البته … ولی آنچه که شما با هوشیاری خود برای تجربه کردن انتخاب کرده اید در برهه ای از زمان ، همان است که در آن زمان "احساس" می کنید که خود شمایید.

اینرا درک کنید که بخشی از خویشتن برتر شما ، اجازه می دهد که جنبه دیگری از او ، چیز کاملا"متفاوتی را تجربه کند … در حالیکه هنوز بخشی از شما هم هست … و نیز بخشی از خویشتن برتر شما.

بنابراین شما می گویید که خویشتن برتر ما خدای وجود خویشتن ماست؟ … قلوپ (آب دهان خود را فرو داد)!

نه.

آه ! گمان کردم خواهید گفت بلی. پس چه … اگر شما می توانید آنرا از طریق کلمات بیان کنید … آیا تفاوتی هست بین خویشتن برتر ما و خدای وجود خویشتن ما؟

خویشتن برتر برای شما قابل دسترسی است … از طریق شما … ولی خدای وجود خویشتن شما ،"خود شمایید".

هوووم … آیا یک دانشمند علوم موشکی در منزل ما هست؟ (به شوخی می گوید که درک این موضوع برایش مشکل است). اگر خویشتن برتر من "برای من" قابل دسترسی است … "از طریق من" … و خدای وجود خویشتن من خود من "است" … آه … ؟؟

خدای وجود خویشتن شما ، اصل و بنیان شماست. هریک از شما اینجا روی زمین … و هر موجود زنده دیگری "خداست". "خدا" باید در "همه چیز باشد" ، چه بدون "خدا" چیزی وجود نخواهد داشت.

لازم می دانم بگویم که ترجمه من از "خدا" همان "انرژی عشق" است.

جنبه خویشتن برتر شما گرچه بیشتر ملموس است … و ما کلمه "ملموس" را در مقام مقایسه باجنبه "خدا" بکار می بریم. ای عزیزان … این موضوعی بسیار پیچیده است … چون در آنجا میتواند روح برتر خویشتن و سپس خویشتن برتر گروه نیز باشد … سطوح بسیار زیاد موجودیت ووجود در درون سطوح بسیار زیاد "انرژی عشق" وجود دارند.

با صداقت بگویم … بدون خواندن مجدد همه اینها … اطمینان ندارم که آیا روی این موضوع پیشرفتی می کنم یا نه. با همه اینها ادامه می دهم. 'آیا پیشرفت عرفانی لازمه عملکرد پیشرفت تکنولوژیکی است؟'

نه ، همانگونه که شما از موضوعات روی کره زمین خودتان خواهید دانست. همه چیز موکول خواهد بود به آنهایی که دستهایشان در کار طراحیهای فن آوری است. ما می توانیم احساس کنیم که مغز تو در شرف انفجار است بلاسم؟

خوب ، ما معمولا" گفتگویی در حدود یک ساعت داریم … خوشحال خواهم شد اگر بتوانیم ده دقیقه دیگر هم ادامه دهیم.

ممکن است ما پیشنهاد کنیم که طی این زمان فشار را کمی کم کنیم؟

بطور قطع … این امر برای من بسیار مناسب است … سبکترش کنید!

ای عزیزترین دوستان … برادران … خواهران … خانواده ما. "بدانید" اینرا در قلبهای خود. بسیاری از شما در حال تجربه تفاوتهای بسیار فراوانی در آنچه که شما بعنوان عشق "می شناسید"هستید و اینکه آن خود را بسیار متفاوت از آنچه که "می دانید" نمایان می کند.

بخود بنگرید هنگامی که از سوی دیگر بیرون می آیید. چه همه آنچه را که شما در ژرفنای روح خود تجربه می کنید ، در واقع رادار راهنمای شماست و …

"راهنمایی می کند شما را در روی پل".

چه کسی … شنیدن این امر بسیار خوب است.

آیا بلاسم این خود تو نیستی … که به چالش می گیری حقیقت هر چیزی که در تاریخ ۲۱ دسامبر رویداده و ما آنرا به تو بیان کرده ایم؟

در واقع … در واقع … یکبار دیگر هم برای این راه پر دست انداز … در واقع!

در اوقات تردید بخود و هنگامی که قلب شما می گرید … و سر در گمی مغز شما را فرا می گیرد …

"توقف کنید"! چشمان خود را به بندید … نفس عمیق بکشید ،،، نور طلایی را در درون خود بنگرید … به بینید که آن همه وجود شما را در بر گرفته … باز هم نفس عمیق … در این نور طلایی عشق … این نوری که در واقع شمایید … و … "بشناسید" … "عشق" را.

"بدانید" که همه قولها و وعده ها … تجسم و رویاهای "جهانی نو" … یک برهه طلایی … همه در دسترس شماست … "ادامه دهید تداوم کار را".

اگر من برای هربار گفتن آن یک دلار می گرفتم … این تنها کاری بود که می خواستم انجام دهم.

"شما خواهید دانست" که سرزمین موعود … از آن شماست.

"بدانید اینرا" … "بدانید اینرا" … "بدانید اینرا".

این "دانستن" همانا "کلید" کار است. این "دانستن" همان است که به شما اجازه می دهد به موفقیت دست یابید.

و هریک از شما … در زمان مناسب خودتان … بدان خواهید رسید.

آه! … سپاس برای امروز … سپاس برای همه چیز. سپاس در "کلمات"!با عشق و نور.


Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |