Home > > Montague Keen - October 7, 2012

Montague Keen - October 7, 2012

مونتاگ کین ۱۶ مهر ۱۳۹۱

فریب دادن اشخاص بسی آسانتر از آنست که متعاقدشان کنید که فریب خورده اند. از مارک تواین (Mark Twain)

کاری که همسر من روز یکشنبه گذشته انجام داد اهمیت وافری داشت. از صمیم قلب از همه آن عده کثیر شرکت کنندگان تشکر می کنم. همچنانکه شما روی تپه تارا (Tara) - تارا در واقع نام کهکشانی کره زمین است ولی تپه مقدسی نیز بهمین نام در جمهوری ایرلند و نزدیکی دوبلین قرار دارد - ابرها از یکدیگر گسستند و آسمان رنگ آبی خود را روی تپه تارا بازیافت ، تابش انرژی نیز شگفت انگیز بود. تایید مجدد ارتباط باستانی مصر و ایرلند از اهمیت زیادی برخوردار است.

این مهم بوسیله کسانی که کنترل جهان شما را بدست گرفتند از تاریخ حذف شده بود. حقایق زمانهای پیشین بسیاری مسایل را بازگو خواهند کرد ، چه آن زمانی است که تاریخ راستین تغییر داده شد و گذشته حقیقی ایرلندیها بسرقت رفت.

بسیاری کسان از دیگر کشورها برای شرکت در این روز تاریخی به ایرلند سفر کرده بودند. جهان روحها نیز در آن روز نقشی داشت ، چه در طول مراسم روی تپه تارا ابر و باران وجود نداشت.

مراسم ابطال نفرین و جادوی پاتریک (که به سنت پاتریک ST. PATRIK معروف شده) از تارا بسیار به تعویق افتاده بود. اینک نفوذ و اثرات او برای همیشه باطل شده. پاتریک مسٌول بسیاری از مرگها و خرابیهاست. او ایرلندیها را محکوم به زندگی (یا بهتر بگویم: محکوم به ماندن) در زیر کنترل مستقیم واتیکان کرد. او تمامی ارزشهای مردمی که در عشق و آموختن زندگی می کردند نابود کرد. یاد او باید برای همیشه از خاطرات محو گردد. اینک هنگام آن رسیده که با وقعیت روبرو شده حق حاکمیت ملی خود را باز پس گیرید. آنگاه جهان عیسی مسیح راستین را خواهد شناخت ، کسی که آنها او را تغییر داده و نامش را Jesus نهادند. آنها حتیبرای او یک خانواده دروغین ساختند. این تقلب و جعل تاریخ بزور ارتشهای روم باستان به شما تحمیل شد. هنگام آن رسیده که رم (واتیکان) با افشاگریها روبرو شده مردم به بنیان عرفانی خود بازگردند.

مهم است بدانید وقتی کودکی را غسل تعمید می دهید ، صرف نظر از دین او (هر شاخه مسیحیت) - قولها و قرارهای بسیار جدی بجای آن کودک (و روح او) گذاشته می شود ، این قولها همچنان به طفل (تا پایان عمر) متصل می مانند ، مگر آنکه بصورت رسمی لغو گردند. این حقیقت بدرستی از طرف آنانی که این امر را یکی از اعمال عمومی مذهبی دانسته از طرف کردک و بدون رضایت او صحبت می کنند ، درک نشده است. درباره اش فکر کنید - این مطلب بسیار جدی است ، نباید آنرا ساده انگاشت.

خیلی خوب شد که تو (خطاب به همسرش) این شانس را بهمه حاضران در آن مراسم دادی که آن قولها را لغو کرده حقوق مطلق حاکمیت فردی خود را باز پس گیرند. همه شرکت کنندگان افراد بالغی بودند که با اراده خود در این مراسم پرشور و نیرومند حاضر شدند. به زنجیر کشیدن روح ها در اطفالی بدان کم سنی کاری نفرت انگیز است. تام رایان (Tom Ryan) کار بسیار ارزنده ای کرد که بندهای واتیکان را از تپه تارا گسست. دیگربار می گویم: *ایرلند کلید گشودن همه اسرار است*. این کلید هم اکنون در حال چرخش در قفل است ، و این اولین گام در پاره کردن زنجیرهایی است که شما را به اسارت رژیم فاسد کشیده است.

منهم در شادی تو شریک بودم ، عشق من (خطاب به همسرش) ، وقتی که تو بری (Berry) را ملاقات کردی. او در واقع یک روح خالص و ناب است. انرژی زیبای او هر کسی را که ملاقات می کند احاطه می کند. بلی ، او در زمانهای باستان کاهنی بود همچون فرگوس (پادشاهی جنگاور در ایرلند باستان) و مایک ر.(Minke R.) که برای تجدید حیات ایرلند و بازگردانیدن صلح و آشتی به جهان شما بازگشته.

ما هنوز در حال جلوگیری از جنگی که فاسدان بی نهایت بدان محتاجند ، هستیم. آنها در حال از دست دادن قدرت خود در کنترل حکومتها بوده در ناامیدیهایشان بسیار مضحک و مسخره می نمایند. آنها می بینند که تمامی طرحها و نقشه هایشان جلو چشمشان در حال از هم پاشیدن است. جعل و تقلبی که به زور به نوع بشر تحمیل شده بود برای کسانی که چشمی برای دیدن دارند فاش و روشن است. این موضوع به روشنی روز است. جنایات کلیسای رم (واتیکان) علیه بشریت باید به پهنه آفتاب درآمده ، فاش و پاسخ داده شود. اکنون که نور راستی و حقیقت هر روز درخشان تر می شود ، آنچه را که باید کشف گردد نمایان تر می کند. ما در دو سوی زندگی با یکدیگر پاکسازی سیاهکاران (Dark Ones) را جشن خواهیم گرفت ، و این از ایرلند آغاز خواهد شد. عصر جدید صلح و نور بسرعت نزدیک می شود. برای خوش آمد گویی به آن آماده باشید.

این سوی زندگی در هرگامی از زندگی همراه شماست. شما در این سالهای اخیر راه درازی طی کرده از خواب هیپنوتیزمی که بشما تحمیل شده بود بیدار شده اید. لطفا در این روزهای سرنوشت ساز یکدیگر را حمایت کنید ، چه شما همگی بسیار نیرومندید. همه چیز برای ایجاد شرایط مناسب ورود نهایی به نور در حال قرار گرفتن در محل مناسب خود است. مردم همه کشورها باید همکاری و همراهی کنند ، چون همه حاصل این حرکت عظیم پاکسازی همیشگی سیاهکاران را درو خواهند کرد. شما در حال ساختن تاریخ بوده آینده ای تهی از فساد و تباهی برای همه بشریت می سازید. همه گونه یاری بشما داده خواهد شد ، شما فقط بخواهید. معجزه ها در این زمان تغییرات هر روز روی می دهند.

لظفا درک کنید که همسر عزیز من روی پروژه هایی کار می کند که برایش نگرانی و دلهره زیادی ایجاد می کند. این پروژه ها باید تکمیل شوند و خواهند شد. این همان دلیل بازگشت وی به کره زمین است. بودن در میان خودیها در ایرلند شادی و خرسندی فراوانی برای او داشت ، و کمک به آنها در زدودن محدودیتهایی که واتیکان بر ایشان تحمیل کرده بود ، از دید او یک معجزه بود. آنها اینک روحهای آزادی هستند که در عشق و راستی به یکدیگر پیوسته اند.

نژاد آریایی بیدار شده … چه شادی بزرگی!

سپاس آنها و ما نیز نثار اندا کنی (Enda Kenny) ، نخست وزیر ایرلند ، که درها را برای ورود جهان به نور گشود. آین گامی کوچک برای ایرلند ولی گامی بس بزرگ برای نوع بشر بود. اندا کنی (Enda Kenny) مرد شجاعی است که برای راستی برخاست و از تعظیم کردن به آنانی که دروغ گفته و از کودکان بی گناه سوٌ استفاده کردند خود داری نمود (گفتنی است که سران و مسٌولان کلیسای کاتولیک در بسیاری از کشورها از جمله ایرلند و کانادا از کودکان خردسال بهره کشیهای جنسی می کردند که اینک فاش شده و نیز معلوم شده پاپ از این موضوع مطلع و در پنهان داشتن آن می کوشید).

همه چیز بخوبی و درستی به یکدیگر می پیوندد. از انرژی و تعهد شما قدردانی بسیار می شود.ما با یکدیگر به آینده گام خواهیم نهاد: هر دو سوی زندگی ، پیوسته و همبسته بر می خیزیم.

عزیزم (خطاب به همسرش) تو می دانی چه باید بکنی. دعاها و حمایتهای آنهایی که در پیراستی و نورند همراه تو خواهد بود. منهم همیشه با تو هستم.

عاشقانه دوستت دارم.مونتی
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |