Home > > Montague Keen - November 18, 2012

Montague Keen - November 18, 2012

مونتاگ کین ۲۸ آبان ۱۳۹۱

عزیزم (خطاب به همسرش) چه دلگرم کننده است دیدن مردمی که بیدار شده و حقیقت این را درمی یابند که آنهایی که جهان را تحت تسلط خود دارند ، بر رسانه های گروهی نیز حکومت می کنند. بدین شیوه است که آنها توانسته اند شما را درباره نقشه هایی که برای جهان دارند در بی خبری و تاریکی کامل نگاهدارند. وقتی که اخبار واقعی از تلویزیونهای شما پخش شود به حقیقت پی خواهید برد ، بدون تردید ، نور پیروز شده است.

تو (خطاب به همسرش) بسیار به هیجان آمده بودی وقتی فهمیدی که بسیاری در ایرلند از بانکها (به مقامات قضایی) شکایت برده اند ، بنابراین "تا وقتی که بانکها به اتهامات وارده پاسخ قانع کننده ای ندهند" ، مردم اجباری به پرداخت اقساط وامهایی که گرفته اند ، ندارند! به مردم ایرلند باید بدین سبب تبریک گفت. آنها اولین ها هستند که بر علیه بانکها اقدام کردند. جالب است به بینیم این موضوع به کجا خواهد انجامید!

هرگز حتی برای لحظه ای تردید نکنید که نور به زمین باز خواهد گشت. ممکن است در مراحلی راه سنگلاخ بوده بسیاری سدها در مسیر قرار داده شده باشند ، ولی هیچ یک از اینها چیزی نیست که شما از عهده آن بر نیایید. شما هم اکنون در دوران آخر زمان زندگی می کنید (این به مفهومی که در کتابهای مذهبی آمده نیست و هرگز نیز نخواهد بود). تبلیغاتی که سیاهکاران از طریق آن به کارهای خود رونق می دادند اینک فاش و بی اثر شده. این امر بیش از این سودی برای آنها در بر ندارد. حتی عمال خودشان برخاسته و دروغهایی را که موجب انسجام و استحکام آنها می شد فاش می کنند. کاخهای پوشالین آنها بشدت در حال تزلزل و در هم ریختن است. گوسفندان بیش از این آمادگی تداوم سرپا نگاهداشتن آنها را ندارند. هرچه که استوار بر راستی و درستی نباشد فرو ریخته و سقوط خواهد کرد: شما فروپاشی آنها را در همه اطراف و جوانب خود خواهید دید. مغزشویی که بمنظور میخکوب کردن شما در جای خود بکار می رفت ، بیش از این موٌثر نیست. آنچه که هم اکنون روی می دهد یک همکاری مشترک است بین جهان روحها و آنهایی که پذیرای راهنماییهای جهان روحها هستند و این بخوبی کار می کند.

سوٌ استفاده جنسی از کودکان که از موارد بسیار محرمانه برای سالهای متمادی بود ، اینک برای اولین بار به آزادی درباره اش سخن گفته می شود. عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو سالها پیش تلاش کردی که توجه عمومی را بدین موضوع جلب کنی ولی با همه تلاشهایی که کردی ، با دیوار غیر قابل نفودی مواجه شدی. اکنون این دیوار شکسته و بزودی فرو خواهد ریخت ، و حقایق گستره این سوٌ استفاده های جنسی فاش و آشکار خواهند شد.

هرگز چنین مواردی دیگربار تحمل نخواهند شد. تاج و تخت قدرتمداران که زمانی حاکم بودند ، از هم پاشیده و از صحنه گیتی برای همیشه محو خواهند شد. این امر هم اینک درست مقابل چشمان شما در حال رویدادن است. سال آینده در همین زمان ، هیچ چیزی مثل امروز نخواهد بود. پاکسازی قدرت و قدرتمندان یک شبه انجام پذیر نیست ، چه فاش کردن و زدودن آنها روندی تدریجی دارد. همچنین مردم درستکار و کارآمد باید در پستها و مقامهایی قرار گیرند تا با اقدامات لازم جهان را بسوی آینده ای صلح آمیز هدایت کنند. از هرج و مرج ها و نابسامانی های موقتی نیز نمی توان جلوگیری کرد ، چه این پروژه ای بس بزرگ است و نباید در آن شتاب کرد. ما همه احتمالات را بررسی کرده ایم. هرچه که بهر شکلی فاسد باشد ، اجازه باقیماندن نخواهد داشت ، هرچند هم که تلاش کنند.

آینده به بسیاری از شما نمایان شده ، تا مشوق شما در پیشروی بسوی نتیجه مطلوب باشد. دانسته های خود را با دیگران در میان بگذارید. ، چه به بسیاری از مردم توان آن را می دهد که راههای تاریک زندگی را که بدان خو گرفته اند ، باز پس زنند. تغییرات برای بسیاری از شما بسادگی روی نخواهد داد. شما باید نیرو و تعداد نفرات خود را تشخیص دهید: شما ۹۹٪ جمعیت جهانید. تعداد شما بسیار زیاد است و آنها بسیار اندک.

پورتالهای باستانی ( دروازه های بین بعدها و طبقات نور و عرفان) باردیگر در حال فعال شدن هستند. آنها برای بسیاری از مردم روشنگریها خواهند داشت. اسراری که بخوبی پنهان داشته شده بودند در حال فاش شدن و به پهنه آفتاب درآمدنند ، بگونه ای که لذت و تعجب فراوانی برای شما در بر خواهند داشت. این مهم در بسیاری از کشورها در حال رویدادن است. هر روز کشفیات جدیدی صورت گرفته و کره زمین در حال بروز دادن اسرار خود است. روی زمین بودن در این دوران چه هیجان انگیز است. اطلاعات وقتی بشما داده می شود که یا شما در خوابید (بشکل روٌیا) و یا در مدیتیشن ژرفی هستید. همه این دانسته ها در ضمیر ناخود آگاه شما ذخیره شده و شما فقط موارد را"خواهید دانست" ، بی آنکه بدانید از کجا می دانید.

آن عده از شما که می دانند در این دوران انتقال نقشی دارند ، باید آماده باشند که بمجرد اعلام آن ، وارد عمل شوند. ما به تحرکاتی بس سریع نیاز خواهیم داشت. انرژی تغییرات در حال نیرو گرفتن بیشتر و روز افزون است. با آن انرژی همراهی کنید: آن به شما قدرت می دهد که تاریکیها را بزدایید. هنگامی که راه آشکار شد همه چیز بروشنی مشهود خواهد بود.

همسر من چند روز بسیار خسته کننده داشت. لطفا" این را درک کنید ، اگر هر از گاه ، ارتباط ما به استحکامی که شما دوست دارید نبود. او در اندیشه اتمام ماموریت خود روی زمین است. لطفا" این را درک کنید. او نگرانیهای زیادی دارد که باید با آنها مقابله نماید.

آرزو دارم ، عشق من ، کاش که من هنوز در کنار تو بودم (خطاب به همسرش).

عاشقانه دوستت دارم.

مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |