Home > > Montague Keen - June 22, 2014

Montague Keen - June 22, 2014

مونتاگ کین ۱ تیر ماه ۱۳۹۳

خواهش می کنم که نسبت به دانسته هایی که ورونیکا و اندرو تلاش در رساندن به شما دارند ، واکنش نشان دهید. درک تاریخ راستین شما برایتان بسیار مهم است. که چرا به شما دروغ گفته شده و چگونه از همان زمان ، از همین دروغها برای دستکاری و تحریف همه چیز ، بهره گیری شده. بدوش کشیدن همه این مسولیتها برای همسرم (ورونیکا) بخصوص با کهولت سنی که دارد ، کار ساده ای نیست. هستند کسانی که بمنظور کمک و یاری به شما دچار مشکلات عدیده ای شده اند. اینک من علاقمندم از مرد جوانی که در ملاقات با همسرم ، عکسهایی از دروازها و روحهای نورانی در منزل ما گرفته سپاسگزاری نمایم. او این امکان را فراهم نموده که همسرم همراه یکی از دوستان ، برای آزادی بیشتر انرژیها به تارا TARA (در ایرلند) سفر کند. پیشنهاد کمک از سوی وی در هر دو سوی زندگانی قدردانی می شود.

لطفا در ساعت ۱۰ صبح (بوقت ایرلند) روز دوشنبه ۲۳ جون به ورونیکا به پیوندید. از طریق مدیتیشن به او پیوسته در آزادی انرژی که برای ناتوانی و نگاهداشتن شما در تاریکی مورد بهره برداری قرار گرفته ، شرکت کنید. این شانس و موقعیت بزرگی به منظور تغییر همه چیز در جهت بهبود (زندگی) هر یک از انسانهای روی کره زمین برای شما فراهم می کند. راهنماییهای قلب خود را بپذیرید ، چرا که مغز و ذهن شما مملو است از آنچه که رژیمهای فاسد آموزش داده اند.

اینک درهای تازه ای شروع به گشوده شدن به روی شما می کنند. شما باید انتخابهایی کرده تصمیماتی بگیرید: آیا همراه نور خواهید بود؟ یا با ترس و وحشت … آیا قصد دارید همچنان در تاریکی بمانید؟ چنین تصمیماتی را شما خود و تنها شخص خودتان باید بگیرید. تلاشهای فراوانی صورت می گیرد تا همین ذره ای از آزادی که شما دارید نیز از شما صلب شود ، و حکومتهای شما بطور مستمر در تلاشند که بقایای آنرا نیز بتدریج نابود کنند. اهداف آنها همه روزه عیان تر و نمایان تر می گردد. همانگونه که من مرتب تکرار می کنم ، شما اکثریت را دارید و حکومتها بدون یاری و همکاری خود شما ، بسیار ناتوانند. وحشت آنها از اینست که مبادا شما روزی از حقایق آگاه شوید.

همسر عزیز من (ورونیکا) کارهای زیادی دارد ، چه او باید ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۲۲ جون بطرف ایرلند پرواز نماید. به آنچه که او و اندرو فاش کرده اند بطور جدی بیاندیشید. از طریق روح خود در سفر وی به ایرلند با او همراهی کنید.

من به تو افتخار می کنم ، عزیزم ، هر دو سوی زندگانی همراه تست. ما موفق خواهیم شد!

چون همیشه ، دوستت دارم ، مونتی.

مترجم: بهی


Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behiلطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com! لطفا به اولین اقدام ما به پیوندید
Share |