Home > > موجود کیهانی امگا ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸

موجود کیهانی امگا ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸

ما هراز گاه پیامهایی از خوانندگان وب سایت خود دریافت می کنیم که می گویند خودشان متونی را که از موجودات کیهانی یا فرازمینیان مخابره شده ، دریافت کرده اند. ما همیشه علاقمندیم ان متون را مرور کنیم ولی واقعیت این است که همیشه نمی توانیم آنها را در وب سایت درج نموده و یا ترجمه کنیم. شاید در بیشتر موارد ما کاملا متقاعد نشویم که همه متن پیامها خالص و دریافت شده از طریق مخابره هستند ، و احتمال برخی تداخلها در آنها بدهیم (گرچه می دانیم که قضاوت در این امر ، کاری بس دشوار است). در مواردی دیگر ، پیامها بسیار مشابه آنهایی هستند که ما در وب سایت خود داریم ، ولی خوشبختانه این امر بر همه آنها مستتر نیست.

طی این هفته ، ما پیامهایی از یک کانال ارتباطی بنام استفانی سامسون (Spephanie Samson) دریافت داشتیم که با همه کوتاهی آنها ، بر دل ما می نشینند. شاید در آینده پیامهای بیشتری از وی را در اینجا درج کنیم. او وب سایتی خاص خود نداشته ، دریافت کننده پیامهای یک انرژی موٌنث است که خود را امگا (Omega) معرفی می کند. این اولین پیام اوست که در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۳۸۸ مخابره شده است.

هدیه ذاتی و مادرزادی شمامغز توانمند درک بسیاری چیزهاست که نه تنها روی کره زمین غیرممکن بنظر می آیند بلکه حتی بسی بیش از آنچه که شما بتوانید تصورش را هم بکنید هستند. خویشتن برتر شما ممکن است خیلی بیشتر از ضمیر آگاه شما بداند.

هدف ما از این ارتباط اینست که به شما بیاموزیم چگونه از دانسته های خودتان که از آنها بی خبرید بهره گیرید. ما اینجا در جهان روحها شما را عاشقانه دوست داشته علاقمندیم هر یک از شما به حداکثر توانمندیهای بالقوه خود ، هم روی زمین و زندگی فیزیکی و هم در جهان روحها دست یابید.

چه بسیار چیزهاست که شما باید فرا گرفته در زندگی خود وارد نمایید تا نور و روشنی ناب عرفان را بدست آورید. ما همه اینجاییم که به شما کمک کنیم تا با ارتعاش در سطوح بالاتر ، به اهدافی که پیش از زاده شدن روی زمین برای خود برگزیده اید ، برسید.

هدف نهایی زندگی شما همانا فراگیری دروسی است که روح شما را قادر کند هنگام بازگشت به جهان روحها از حداکثر ارتعاش ممکن برخوردار باشد.

همه کس قادر به دریافت پیامهای ما هست اگر واقعا تمایل به آن داشته باشد. هیچ روش ویژه ای برای برقراری این ارتباط وجود ندارد ، کافی است که قلب خود را بروی ما بگشایید و ما برای کمک و ارایه خدمت به شما ، هرگاه که بخواهید و نیاز داشته باشید ، آماده خواهیم بود.

بسیاری از مردم خود را مدیوم می خوانند ، بسان آنکه این امری است ویژه آنان ، ولی چنین نیست و هرکسی می تواند در زمانی مناسب این مخابرات را انجام دهد. اغلب مردم متوجه این موضوع نبوده باور ندارند که خودشان هم بسادگی توان اینکار را دارند.

آنها ممکن است که جلساتی با مدیوم ها ، پیشگویان ، روح شناسان یا هرچه که مایلید بنامیدشان داشته باشند ، بی آنکه درک کنند هر کسی این توان فطری را در ذات و درون خود دارد. آنچه که شما به فراگیری آن نیاز دارید اینست که بدانید چگونه به این هدیه ذاتی خدادادی خود دست یافته و باور داشته باشید که شما خود ارزش بهره مندی از آنرا دارید.

خدا و همه ما در جهان روحها ، همگی شما را همچون عزیزانی ، عاشقانه دوست داشته براستی علاقمندیم که بتوانید با ما ارتباط برقرار نموده عرفان خود را تا سطحی که توان آنرا دارید افزایش دهید. برخی از مردم هرگز نمی توانند این هدیه خدادادی را در خود بپذیرند و در نتیجه هرگز به توان بالقوه خود روی زمین نایل نخواهد شد. چرا که بدون پذیرفتن اینکه شما در واقع موجوداتی عرفانی بوده توانمند دستیابی به هر چیزی که آرزو کنید ، هستید، هرگز به شادی راستین نخواهید رسید.

کانال ارتباطی: استفانی سامسون (Stephanie Samson)Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com


< previous message | next message >


Share |