Home > > Sheldan Nidle - شلدان نیدل- 15 اسفند 1391

Sheldan Nidle - شلدان نیدل- 15 اسفند 1391

Dratzo(سلام)! مجددا آمده ایم تا با شما صحبت کنیم! بزودی یک رویداد عظیم الهی در آسمان شما رخ خواهد داد. این رویداد، آخرین مورد از سری پدیده هایی استکه نشان دهنده پایان یک توافق مقدس که از مدتها پیش بین نور و آنانوکی ها بوده، می باشد. این بخشی از یک طرح الهی جهت بازگرداندن شما و نیاکانتان به آگاهی کامل می باشد. بدنبال آن، ما در صدد تدارک اسنادی بر علیه نفرات تاریکی جهان شما هستیم که بیانگر این نکته است که هنگام مداخله رسمی ما برای آشکار کردنچهره حقیقی آنها، فرا رسیده. این دخالت، به اجتماعات مقدس پنهانی شما و متحدان تان، برای سهولت در باز پس گیری قانونی تعدادی از حکومتهای بزرگ، کمک خواهد نمود. این روند، منتهی به ایجاد وفور(نعمت) جهانی خواهد گردید که هم اینک در بسیاری از مناطق پنهانی دنیای شما در حال ایجاد است. ظرف چند ماه گذشته، ما این منابع را به مکانهای امن و قابل دسترس منتقل نمودیم که جهت تامین امنیت سیستم های جدید مالی و پولی استفاده می شوند. همچنین ما در حال تدارک امنیت عمومی بیشتر، جهت تشکیل دولت جدید برای انتشار حقایق راجع به آنچه که در کشورهای جهان رخ می دهد، هستیم.

اولین سری از این اخبار، در برگیرنده برنامه های جدید و متنوعی است که در ارتباط با آنچه که عموما NESARA نامیده میشوند، می باشد. هر یک از این قوانین در حال اجرا، موضوع بحث بسیاری از ملل خواهد بود. آنها از طریق رادیوها، تلویزیونها و اینترنت، پخش خواهند شد و اینجا است که تخصص امنیتی ما ضروری خواهد نمود. مسئولیت حفاظت از امنیت کانالهای ارتباطی، در برابر نفوذ کننده های الکترونیکی و غیر فعال کننده ها بر عهده ما می باشد، تا اینکه توده مردم قادر باشند بطور کامل از پیامد های دگرگون کننده آن، مطلع شوند. نگرانی ما از این واقعیت است که بسیاری در جهان شما دچار ممانعت شوند، و یا از روی عناد، به سمت هر چیزی که کنترل محدود آنها را بر این موضوع تهدید کند، سوق داده شوند. در دراز مدت، این اشخاص فرصت آنرا خواهند داشت که همگام با شروع به کار با مربیان شخصی خود، این نگرش را تغییر دهند. به وضوح میتوان مشاهده نمود که چطور این نگرش، قادر به توسعه و در پی آن، کسب آمادگی جهت مقابله فنی لازممی گردد. نقش ما در آن هنگام بلافاصله در ابتدا، ایجاد ارتباط شفاف با دولتها، و سپس پاسخ به انتظارات شما در نخستین روزهای پس از فرودمان می باشد.

سناریوی فرود دسته جمعی ما، در واقع چیزی بیش از مرحله نهایی بازگشت شما به آگاهی کامل نمی باشد. شما مربی شخصی خود را ملاقات خواهید نمود، که همانند یک دوست قدیمی، بخوبی شما را می شناسد. توانایی ذاتی تله پاتیک شما از طریق ارتباط با ما به سرعت ترمیم خواهد شد، توانایی یک گفتگوی بدون زحمت و موثر بین ما و شما، مانع از ایجاد سوء تفاهم و ابهام در کلام خواهد گردید. تله پاتی شما را قادر به گشایش و درکی عمیق می کند که ممکن است در ابتدا کمی عجیب بنظر برسد، به این ترتیب هیچ رازی بین ما باقی نمی ماند. به این مفهوم که شما سریعا به ما خو می گیرید و ما برایتان خواهیم گفت که ما کی هستیم، چه می کنیم، و نیز راجع به پیشینه اقوام شخصی مان صحبت خواهیم کرد. ما به هر سوالی که ممکن است شما داشته باشید، پاسخ خواهیم گفت و به زودی خواهید دید که حتی با عمیق ترین نگرانی تان می توانید به ما اعتماد کنید. این چند روزه ممکن است بی پرده ترین و صریح ترین تجربیات زندگی شما باشد. محیط فرهنگی خصمانه شما، به شما آموخته است که خود را با لایه هایی از پنهان کاری، محافظت نمایید، و تله پاتی شما را به درجه ای از وحدت می رساند که در آن، بی اعتمادی به طور گسترده ای به گذشته خواهد پیوست. ما، همانند یک کتاب باز برای شما خواهیم بود، بگذارید ترسها و تدابیر حافظتی شما بدور ریخته شوند.

ما طیف گسترده و متنوع فرهنگهای شما را، سالهای مدید مطالعه کرده ایم، و در ابتدا چنین تنوعی را وحشتناک یافتیم. اما پس از درمیان گذاشتن یافته هایمان در بینیکدیگر، بهترین طریق را برای فائق آمدن بر موانع فرهنگی بیشماری که در قلب جوامع شما جای خوش کرده اند، یافتیم. همه شما می باید سیستم زندگی خود را توسعه بخشیده تا مذاهب و فرهنگهای مختلف خود را بر بتابید، و هدف ما در ابتدا این است که این مسائل را کنار گذاشته شوند و مبدل به غیر ضروریات گردند. میدانیم که برای شما کار ساده ای نیست. از دوران طفولیت شما به اکتساب همه مهارتهای زندگی می پردازید، اما آنها جزو عادات همیشگی تان نیز می گردند. هر چند اساس این عادتها بر مبنای تفرقه می باشد، اما حضور ما جهت برقراری وحدتی دوباره می باشد. بعلاوه، فرهنگهای غربی شما بطور خاص، بسیار ذهن گرا بوده و بسیاری از شما به طریقی دشوار آموخته اید که قلبهای خود را بسته نگه دارید. به عبارت دیگر، ما برای گفتگو با یکدیگر راجع به بسیاری از مسائل، از ارتباط قلب به قلب بهره می گیریم. می دانیم که در ابتدا ممکن است برایتان اندکی دشوار باشد، اما اطمینان داریم که شما با درک حقیقت، از این فرهنگ "زره فولادی" بدر آمده و همچون "مرغابی بر روی آب"، آزاد خواهید شد.

اجمالا اینکه (Namaste)، ما اساتید عروج شما هستیم! کسانی که راههای بهشت را میشناسند و آگاهند از اینکه زمان خروج از تاریکی و عوامل بی شمار آن، فرا رسیده. آنها برای مدت 13000 سال، قلمروی آگاهی محدود را تحت تصرف خود داشتند، و طی این سالها، اعصار طلایی و قوانین عجیب بسیاری توسط تاریکیها، وضع گردیدند. آینده نزدیک، بیانگر پایان این دوره است. فرکانس شما در حال افزایش است، و مفهوم آن این است که ماموریت کنترل شما پایان یافته. آزادی بدست آمده، شما را قادر به رسیدن به معنویت خویش و خانواده فضائیتان می سازد، توام با احساس لذت، بدانید که پایان شب سیه سپید است. با نظر اجمالی به هرجایی،بروز این ازادی قابل مشاهده است. اکنون اذهان شما پذیرای ضرورت آزادی است، به این ترتیب، تولد حقیقتی نو، مقدور میگردد. در دل این حقیقت جدید، تغییرات شگفت انگیزی در حال شکل گیری می باشد. حکومتها سقوط می کنند و موجودات زنده از موهبت جدیدی برخوردار می گردند.

اکنون هنگام رسالت حکمفرمانی بهشت اعظم است! نور می آید و طریقی نو متولد میگردد. رحمت الهی شامل حالمان شده و مسیر بهشت به ارواحمان موهبت گردیده.شگفتا، از آنچه که قوانین AEON به ارمغان می آورد! بیش از این از دانش راستین محروم نخواهید شد و از نیرنگ و فریبی که توسط تاریکی بکار گرفته می شد، عبرت خواهید آموخت. این یافته ها، حقایقی را برایتان به ارمغان می آورد که مدتهای مدید در پی آن بودید. شما از سر رحمت، از چنگال کسانی که غرور و حماقتشان برایتان فاش خواهد گردید، رهایی یافتید. در این روشنایی، شما با متحدان جدید خود ادغام خواهید شد، آنهاییکه همراه با این عالم روحانی آمده اند، آنهاییکه بهشت برایتان گسیل داشته است. ما کسانی هستیم که از میان زندگی های بسیار، صعود کردن را آموخته ایم، همانهایی که با دانش خود، راهنمای شما در طی این سفر روحانی بوده اند، با هدف مقدس احیای کامل آگاهی شما.

این فرایند رستاخیز فیزیکی و معنوی، با اندیشه ترس و بیم برای نسلها، توام بوده است. در واقع این یک عملیات پیچیده و دشوار است که هر یک از ما از پس آن بر می آییم. در این برهه از تاریخ زندگی تان آنچه که روی می دهد بی نظیر است، بسیار خاص، عروج عظیم دسته جمعی که به امر ملکوت صورت پذیرفته است. به این منظور، اعضای خانواده فضایی و درون زمینی شما، از تکنولوژی پیشرفته و شگرفی برای ایجاد یک ماشین حیات زندگی، استفاده خواهند نمود، به این قصد که هر یک از شما را تغییر داده و به آگاهی کامل باز گردانند. این امر سه روز بطول خواهد انجامید. ملکوت، خود را با این تمهیدات خاص معجزه آسا، هماهنگ کرده و بر آن نظارت می نماید، و درجه بندی های مختلفی را انجام می دهد که برای هر فرد، خاص همان نفر می باشد. به این طریق، یک جمعیت انسانی بی نقص، همچونفرشتگان سر بر خواهد آورد، که در حالت طبیعی دوره های زندگی بسیاری را برای رسیدن به این شرایط، می طلبید. رحمت الهی را بخوبی مد نظر قرار دهید، که ما را قادر به بازگشت به حالت معجزه آسای وحدت با پروردگار متعال مان نمود! شکر! شکر!

امروز به ذکر جزئیاتی در خصوص بازگشت شما به آزادی و کامیابی، پرداختیم. همچنین، اجمالا به بررسی این مسیر مقدس پرداختیم که ملکوت به شما ارزانی داشته و از طریق آن، به گونه ای دلپذیر به آگاهی کامل نائل خواهید آمد. خیلی چیزها اتفاق می افتد. رویدادهای شگفت انگیزی در انتظارتان است، و از سر رحمت الهی ملکوت، معجزه هایی روی می دهد، و بالاترین لذت AEON به سوی شما گام بر می دارد! اکنون، عزیزان، منابع بی شمار و پایان ناپذیر توفیقات بهشتی، حقیقتا به شما تعلق دارد! پس از آن بهره مند شوید! Selamat Gajun! Selamat Ja! (در یگانگی بسر برید! در لذت باشید!)


Website: Planetary Activation Organization
مترجم: سعید

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com


< previous message | next message >


Share |