Home > > Wanderer of the Skies - July 21, 2012

Wanderer of the Skies - July 21, 2012

درویش آسمانها ۳۱ تیرماه ۱۳۹۱

شاید شما باور نکنید ولی کارهای زیادی در جهت حصول نتایجی که مشیت الهی (Divine Plan) از مدتها قبل مقرر کرده در حال اجراست. ما به اینجا آمده ایم تا شما را در این ایامی که مردد هستید در انجام ماٌموریتتان کمک کنیم. ما سختیهای فقدان حافظه شما در مورد اینکه در واقع چه کسانی هستید و از کجا آمده اید ، برای شما بوجود آورده است درک می کنیم. ما به این موضوع اهمیت می دهیم و (بهمین دلیل) اینجا هستیم. در حالیکه شما احتمالا (نمی توانید) بفهمید (دلیل) همه عملیاتی که در صحنه جهانی انجام شده و نشده را ، ما بشما خاطر نشان می کنیم که همه کارها بر اساس برنامه هایی که از مدتها پیش طراحی شده جلو می روند و همگی شما نیز بخشی از آنید.

گزارشات مربوط به تغییرات عظیم نوع انرژی در جهان شما که بوسیله دانشمندان شما مشاهده و اندازه گیری شده اند ، بزودی در رسانه های گروهی شما منتشر خواهند شد. این تغییرات بخشی از انرژیهای دایمی گسترش است که جهان شما را از گرفتاریهایش بیرون می کشد. توجهی خاص به این تغییرات انرژی بکنید تا درجه ای که کاملا متوجه آن شوید و آنگاه تغییرات عظیمی را که این انرژی روی جهان شما دارد خواهید فهمید.

همانگونه که ما همیشه یادآور شده ایم ، تغییراتی که شما می بینید بشکل فیلمهای هالیوودی روی نخواهند داد ، بلکه وقتی مجموعه شرایط بتدریج تمایل به تغییرات را به اوج خود رساند نقشه ها عملی خواهند شد. شما انتظار داشتید تغییرات شگرفی در ساختار حکومتی ، بانکی و جوامع بازرگانی خود مشاهده کنید ولی این (تغییرات) ناراحت کننده بزرگی برای (عمده) مردم (ناآگاه) در رویارویی با آن است. این تغییرات همانند دیگر تغییرات لازمه ، طبیعتی تدریجی و در برخی مواقع در وحله اول غیر محسوس دارند. با این حال اینجا و در شرف وقوعند. آیا شما آن احساس لطیف را که تغییر بزرگی در احساسات (و افکار) مردم درباره انحصارگران بانکی (جهان) پدید آمده ، داشته اید؟ آیا متوجه شده اید فجایع طبیعی گایا (Gaia) - نام مادرمان کره زمین - آهسته تر شده؟ آیا متوجه نشده اید که شیوه تفکر رهبران جهان در مورد مسایل و رویدادهای مردم گرایانه دیگر (مثل سابق) بصورت دربست بنفع شرکتهای (بزرگ) چند ملیتی نیست؟ این تغییرات لطیف همان عملیاتی است که ما می گوییم در پشت پرده در حال اجرا هستند.

به تازگی ما ملاقاتی در سطح کهکشانی برای بررسی کارهای انجام شده و عملیاتی که باید به باجرا درآیند تا به اهداف اجتناب ناپذیر مورد نظر و بر مبنای نقشه های از قبل طراحی شده برسیم ، داشتیم. این ملاقات که بار دیگر در یکی از سفینه های فضایی بزرگ ما صورت گرفت ، منجر به اتفاق نظر جالبی درباره شرایط مشترکمان شد. در این ملاقات نمایندگان شما و نیز فدراسیون (کهکشانی نور) حضور داشتند. به نمایندگان شما گوش فراداده شد و احساسات شما با الویتی (خاص) بوسیله همه حاضران در مد نظر قرار گرفت. ما اینک بطور جدی و متعهدانه شروع به اجرای اولین بخش این اتفاق نظرها کرده ایم. شما این اولین گام را بصورت حضور قریب به اتفاق (سفینه های فضایی ما) در آسمانهای شما طی چند روز آینده مشاهده خواهید کرد. اولین حرکت در (این) دستور کار عظیم در شرف وقوع است.

مردم شما شروع به تغییر در شیوه تفکر و درک خود نسبت به بلعیدن جهان بوسیله مفسدان جهانخوار (Illuminati) کرده اند. آنهایی که هنوز در قدرتند و توان خاتمه دادن به این اوضاع (فعلی) را دارند متوجه شده اند که راهشان برای به اجرا درآوردن آن باز است و مقاومت آنهایی که همیشه در خفا بودند تا مرحله درخواست امان نامه ، در این زمان ، کاهش یافته است. با اقدامات شجاعانه قهرمانان خودتان و عملیات اولیه ما ، از سری عملیاتی که در فاز بعدی نقشه ها در پیش است ، امیدواریم که (میزان) انرژی در جهان شما باندازه کافی برای اجرا و پیاده کردن فاز بعدی که به منظور دستیابی به هدف ضروری است ، بالا برود.

شما انسانهای فوق العاده ای هستید. شما مطالعاتی سخت و طولانی در بزرگترین مدرسه عرفانی کهکشان (کره زمین) داشته و اینک در شرف فارق التحصیلی از موسسات آموزشی هاروارد هستید (از هاروارد بشوخی ذکری بمیان آورده). خدمات شما در سرتاسر جهان هستی بشدت مورد نیاز است و شما با آغوشی باز و احترامی عمیق مواجه خواهید شد بدلیل آن کسانی که هستید و کارهایی که انجام داده اید. همچنان در (فضای) عشق و مصمم به (حصول) نتایج مثبت باقی بمانید. ما هم در قبال احترامی عمیق به توانمندیهای شما ، استعدادهای شما ، قدرت طبیعی عرفانی شما خواهیم داشت.

(همیشه) در صلح (و آرامش) باشید.
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |