Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Blossom Goodchild - December 15, 2018


מסר של Blossom Goodchild - מיום 15 בדצמבר 2018

בלוסום: ברוכים הבאים! אני מחכה לשיחה של היום. יכולה אני להתחיל במהירות עם נושא האנרגיה המוכפלת פי שלוש? נתקלתי בכמה (אני, בהיותי אחת) שהיתה להם התמוטטות מוחלטת (מהנסיבות שהוצגו) שנראה כי השפיעו על "ההוויה" באופן עמוק ומעמיק הרבה יותר מהרגיל. האם זה בשל האנרגיה המוכפלת פי שלוש?

פדרציה של אור: בוקר טוב לך ולכל הישויות של אור טהור שמגיעים למילים אלה. מה שהיינו רוצים מהאנשים להבין כי אנרגיות חזקות אלה משפיעות על אנשים שונים בזמנים שונים, בתלות במה שנדרש להשלימו. אנרגיות חדשות אלה מתנדנדות בתוך  ה"אנרגיות של העצמי של הנשמה" של היחיד כשהן "מבינות" את מה שנדרש, על מנת לגרום לאיזון בתוך התדר של הרטט הגבוה יותר שהגוף ולכן, כול דבר אחר בתוך העצמי, נע לתוכו.

בלוסום: אוף! איזה משפט ארוך!

פדרציה של אור: אכן, חלק ירגישו כפי שהרגשת ואחרים ירגישו את זה בנקודה מסוימת, או אולי בכלל לא... בתלות בחיווט מחדש שמביא הקוד החדש.

בלוסום: ובכן, אנו מחווטים מחדש, נוסף לכול דבר אחר, עכשיו?

פדרציה של אור: אכן.

בלוסום: למה בדיוק הכוונה?

פדרציה של אור: הכוונה היא שהאנרגיות הגבוהות יותר "משנות" מבנית את המבנה שלכם. לכן, כפי דברנו על הרבים שמרגישים זאת כה הרבה ברמה הפיזית.

בלוסום: לבי דופק בטירוף! אני מנסה להכיר בכך כהפעלה בניגוד לחרדה!

פדרציה של אור: הלב  הוא במיוחד "משוקם מחדש". כיוון שהלב הוא מרכז הנשמה של העצמי. בכך, אנו מתכוונים, כי הלב משודרג וזו "התניה" לכשעצמה לאנרגיה הגבוהה יותר של עצמה ופעילותיה. לכן, הלב הוא אכן..... מרגיש/חווה.... את האנרגיה המוכפלת פי שלוש כבסיס ממנו האנרגיות זורמות פנימה.

ישנם כה הרבה שמשקמים את עצמם... ועם זאת, זה מתרחש הכול מאליו.

ישנה ידיעה עמוקה יותר המגיעה מבפנים. הרוב יכולים בוודאי להנהן בראשם להערה זו. היא לכשעצמה בלתי מוסברת במילותיכם. עם זאת, ידיעה זו שאנו מדברים עליה מניחה לעצמה להיות ידועה יותר ויותר. זה אך ורק באמצעות ההרגשה של זה בתוך העצמי של האחד, כשהזיהוי של הידיעה הופך לחזק יותר.

הבסיס של הידע הזה הוא חלק מהמבנה הטבוע שלכם. לכן, זה תמיד חלק מכם. תמיד בתוככם. הרמות שבהן הוא חורג נעות מעבר לזמן ולמרחב. למרות זאת, אתם עצמכם, כבני אדם בחוויה האנושית, עובדים בתוך העולמות של זמן ומרחב.

רבים, אולי חווים "קטעים" של תמונות בלתי רגילות, או, "פשוט" מרגישים יותר בכוונון עם המתרחש בפעילויות גבוהות יותר אלה.

אחד יכול עכשיו לחוות את האור הגבוה יותר של עצמם ולהתחיל לדעת אותו כאחדות כללית. כיוון שאכן, כשאנרגיות אלה ממשיכות לזרום... הם מחוברות אחת לשנייה באמצעות הקוד שתואם עם "בעלי טעמים ודעות דומות ("like-minded").

חיבור זה...קשר זה...מחזק את המאוד עניין של מי שאתם... וכשאחד מאפשר לחיבור זה להיות.... הוא, בתורו, מתנודד ומסייע בהעלאת הרמה המקודדת של ההבנה של דברים מעין אלה... לאלה אשר אין להם שום מושג.... על/לגבי... כול הדברים מעין אלה.

בלוסום: נראה כי קודים אלה בולטים מאוד בדיון כרגע?

פדרציה של אור: מכיוון, בלוסום יקרה, נשמות יקרות... אתם עכשיו נמצאים בתוך "מקום" בעל רטט משביע רצון המאפשר לאחד להשתמש בו עבור הטוב הגבוה ביותר של הכול.

בלוסום: מבלי אפילו להבין על מה לעזאזל מדובר!

פדרציה של אור: אין צורך לכם להבין. המתמטיקאים הגדולים ביותר של "עולמכם" לא יכולים לעמוד בקצב עם הפורמט המשתנה תמידית שלהם.

בלוסום: עם זאת, המתמטיקאים מעולמות אחרים יכולים?

פדרציה של אור: הקודים הם תכנון. הם עובדים עבור עצמם.

בלוסום: זה די מפוצץ מוח. לחשוב שכול דבר הוא קוד.

פדרציה של אור: ועם זאת, זה... הפורמט/המבנה... של כול מה שיש.

בלוסום: חשבתי שאתם עמדתם לומר "של הפלנטה שלכם". באמת? כול דבר שהוא...הוא מקודד?

פדרציה של אור: אכן. האנרגיה בעצמה, בצורתה הטהורה ביותר... האנרגיה בעצמה בכול מה שיש... היאאנרגיה של אהבה.

הקודים שהם.... הוחדרו/הותקנו... בתוך אנרגיה זו מאפשרים לאנרגיה לגלות את מה שהיא רוצה להיות, בכול זמן נתון.

בלוסום: עם זאת, וכאן הזמזום... מי המציא או תכנת את הקודים בראש ובראשונה?

פדרציה של אור: האלוהות של כול מה שישאנרגית המקור האלוהית היא כול דבר.

בלוסום: אוקי.  ובכן, האם יש לאנרגית המקור האלוהית מוח? כמה מגוחך שזה נשמע?

פדרציה של אור: לא... אנו מחייכים! לא באופן שאת חושבת שמוח מתפקד.

אנו רק יכולים לנסח לך במובן זה כי.... לאנרגיה זו היתה התשוקה לחקור את עצמה.

היא היתה... כפי שהיאאנרגיה טהורה... בהיותה שם.

בלוסום: בהיותה היכן?

פדרציה של אור: בכול מקום ובשום מקום. ולא, אין אנו מדברים בחידות. זו רק הדרך להסביר זאת.

בלוסום: אוקי. הבה ננסה ונמשיך.

פדרציה של אור: תופעת הקידוד התפתחה מתוך התשוקה להיות.

בלוסום: להיות מה?

פדרציה של אור: כול דבר והכול... במקום רק להיות בעצמה בצורה של כול עצמה... באהבה טהורה.

בלוסום: כן, יכולתי לראות  שאחד ייעשה קצת בודד ומשועמם!

פדרציה של אור: את אומרת זאת בבדיחות. עם זאת, באמת... קלעת למטרה!

היה צורך להיות.... כול דבר... ומתשוקה זו... החיים עצמם "נולדו".

בלוסום: לא ידעתי אם עמדתם לומר "נולדו" או "נוצרו".

פדרציה של אור: האם אין זה אותו הדבר?

בלוסום: אני מניחה כך. לכן, מה היה קודם  התרנגולת או הביצה? כלומר, הקידוד או החיים?

פדרציה של אור: אתם באמת מוכנים לדחוף את גבולותיכם.

בלוסום: ובכן, בימים אלה אם התחלתי משהו אסיים אותו גם אם הוא קשה (in for a penny, in for a pound,)... אעשה מבלי לדאוג  לסיכון או לתוצאה גרועה (Caution to the wind)!

פדרציה של אור: האם אתם מוכנים?.... .... .... הקידוד יצר חיים.

בלוסום: וואו! ובכן, אנו רק ברקוד אחד גדול! הנה זה בא.... איך?

פדרציה של אור: באמצעות תכנון מספרי, שהינו, אנרגיה... של רמה קיצונית גבוהה ביותר/ברמה הקיצונית הגבוהה ביותר... אתם מבינים ש... תוביל צורת אנרגיה זו לתוך החיים עצמם.

היינו מוסיפים לכך... אותה אנרגית אהבה בעליונותה כבר היתה החיים עצמם. עם זאת... לא ב... צורה/פורמט. היא היתה צריכה פורמט כדי להפוך ל"נראית", היינו אומרים. למרות שאין אנו יכולים לבטא באופן מלא את פעילותיה.

ברגע שהקודים "עבדו עבור עצמם"... ...

בלוסום: עצרו. יכולה אני פשוט לעצור אתכם שם? איך הם עובדים עבור עצמם?

פדרציה של אור: על ידי כך שהדריכו אותם לעשות זאת....

בלוסום: מי הדריך אותם?

פדרציה של אור: התשוקה להיות....

בלוסום: אוקי. אני אשמור על הזרימה....

פדרציה של אור: ברגע שהם הפכו לתוכנית עובדת תקפה... ואפשרו לנו להיזכר כאן... זהו תכנות אלוהי....

בלוסום: למה הכוונה?

פדרציה של אור: הכוונה "ללא תקלות"... הם היו אז יכולים לתת ביטוי "לעצמם" לתוך... כול דבר.

ובכן, בשלב זה, הטוב ביותר לעזוב את מוחכם כדי להסתדר עם נושא זה. כיוון, שכדי לקבל ממה שאנו רק הסברנו... לך, היושבת בכיסאך ומתקשרת אתנו... הכול באמצעות קידוד... עשוי לנטות ל....

בלוסום: לפוצץ לי את המוח?

פדרציה של אור: אולי!

בלוסום: הרבה יותר! ועם זאת, במידת מה, זה באמת לא משנה... בידיעה שנולדתי פעם בפורמט המקורי כבןאדם באמצעות קובץ מתמטי. בסוף היום... הגעתי לקבל כי אני אהבה... כול חלק ממני... כול דבר שהוא... הואאהבה... ואם "פורמט מספרי" היתה הבריאה שפרצה קדימה על מנת לבטא ולחוות אהבה זו... שיהיה. זה מעניין. עם זאת, לא באמת הכרחי להבין זאת. ואני אומרת זאת עם הכבוד הגדול ביותר עבור השיתוף של ידע זה אתנו!! באמת אני אומרת!!

פדרציה של אור: את צודקת. אנו מרגישים כי פגישה זו הסתיימה עבור זמן זה.

בלוסום: אני מרגישה את אותו הדבר. יפה! אני מניחה כי כה רבים מאתנו עכשיו מבינים שיכולים לסייע לנו להבין כה הרבה יותר... למרות, שאני באמת לא מבינה זאת... האם אתם מבינים את מה שאני אומרת? (גיחוך!)

פדרציה של אור: אנו מבינים.

בלוסום: בהכרת תודה .... בשירות אוהב... אני (I AM).


בבקשה בקרו בשנית את התפילה "אנו משני המשחק" באם מצב הרוח לוקח אתכם... לשמור על האנרגיה גבוהה כפי שאנו יכולים. http://youtu.be/MYeqbshjgmA  .

הפכו כל יום ליום אנושות מאושר (Happy Human Day).

 http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g

הקישור לכל ה YouTubes של בלוסום:

 http://www.youtube.com/user/isjaabmo


Website: Blossom Goodchild

Hebrew translation: Gili
Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge