Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > אלפא ספינת חלל בינכוכבית, April 11, 2010

אלפא ספינת חלל בינכוכבית, April 11, 2010

יוצר רושם של אלפא ספינת חלל בינכוכבית

ברכות מאלפא ספינת החלל !

אנו שמחים מאוד להודיע את הדברים הבאים, שבהחלט יגרמו שמחה רבה לעובדי האור, במשימתכם הבלתי נלאית. במטרה מוצהרת להגביר את הביטחון ואמצעי ההגנה נגד כוחות האופל, הפדרציה הגלקטית של האור החליטה להעלות את מספרן של ספינות האם, וכלים בגדלים בינוניים וקטנים, שיתווספו לאלו שכבר היו בעמדותיהן הקבועות במסלול סביב הפלנטה ארץ ובמספר מקומות נוספים בחלל ,והיו בלתי פעילים עדיין. מספרם של כלי הרכב החללי, יעלה ב10% יותר ממה שכבר היו זמינים להגנה ולהעלאה של הרמה של כל ממלכות החי, והצמחים והאנושות ,שעל הפלנטה היפהפייה שלכם.

כדי לבצע זאת אנו מתחילים בשעות הקרובות בהכנות , כך שספינות האם, בינוניות וקטנות , שביצעו משימות במקומות אחרים מהגלקסיה, יכולים לדחות באופן זמני את הפעילויות שלהן,ולהצטרף מיד אל כוחות האור שלנו, שנמצאים כבר באזור זה של שביל החלב.

החלטה זו שנעשתה על ידי מועצת הקונפדרציה האינטרגלקטיות, והועברה לפדרציית האור הגלקטית, בכדי שתוכל להיות אפקטיבית במשימותיה בגלקסיית שביל החלב במיוחד.

כך שאתם יכולים לקבל חדשות אלו בשמחה גדולה ובסיפוק. משום שמשמעות הדברים היא התקרבותו הרבה של מועד המפגש הראשון בינינו, שתוצאותיו יהיו הגברה גדולה ללא ספק, של התהליך של העלייה בתדר, של כל האנושות על פלנטת ארץ, ושל כל הממלכות הקרובות: הדוות, האלמנטליים, בעלי החיים, הצמחייה והמינרלים. זה נושא שראוי לחגוג בעבורו. שכל הנשמות סוף כל סוף יחזו בהתעלותם לרמות הגבוהות{כעובדה מוחשית} אפילו מוקדם יותר ממה שהיה צפוי.

אנו גם רוצים להודיע לכם, שכל המאמצים של אלו שעובדים לקראת העלאת הרמה והתעוררותם של האחים והאחיות שלכם, שאנו גאים להחשיבם כבעלי בריתנו, היו אחראיים בהרבה מאוד להחלטה של מועצת האבות the ELDERS COUNCIL. ההתמדה והנאמנות שלכם הצליחה לשכנע את חבריה החכמים שהעזרה מבחוץ שקיבלתם, הייתה שווה, והנכם בהחלט ראויים,להגברתם של כוחות ההגנה הנוגעים לכך.

אז כל הכבוד, ברכותינו, כי הגברת כוחות האור שלנו, הינה כולה תוצאה של העבודה הקשה והמתמסרת של כולכם, עובדי אור יקרים, של שלום , אהבה וצדק. הצלחתם לשכנע את המוחות הכי יקרים, של היקום הזה, שהזמן להעלאת המציאות שלכם, יואץ קדימה, מה שיוציא לפועל מהר יותר את הסרת ההגמוניה והשליטה של האופל מעליכם.

למען התקדמות ללא עצירה, של האור נגד הכוחות המתנגדים שהולכים ודועכים,על פלנטת ארץ! למען נצחונינו שיושג בשילוב הכוחות שלכם ושלנו !

שלום אהבה, ואור.

מקור: המפקד סוהין מאלפא ספינת חלל.

מתקשר: קריס-וון.
מאנגלית:עדן


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge