Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > SaLuSa - מיום 22 בנובמבר 2013

SaLuSa - מיום 22 בנובמבר 2013

SaLuSa - מיום 22 בנובמבר 2013

תקופה זו של השנה הייתה בדרך כלל תקופה בה התחלתם לחשוב על האחרים בדרך יותר אוהבת ואתם חוויתם פחות רגעי לחץ, עד שהתחלתם שוב שנה חדשה עם תקוות ורצונות שנעלמו באיטיות כשהשנה חלפה. סיום זה של השנה עבור רבים מכם לא יהיה אותו הדבר, ואנו יודעים שאתם כבר מרגישים זאת. אין רצון בתוככם לתת מתנות רגילות ולצפות למתנות מעין אלה בתמורה. אתם הבנתם שהמתנה הגדולה ביותר שאתם יכולים לתת לכל חברי משפחתכם הנוכחית ולאחרים זו אהבתכם, הזורמת ללא תנאי לליבם ומסייעת להם בדרכם. רבים מכם מרגישים שאין יותר את הצורך הקיים להתחבר לדרך הישנה של חגיגה בשל האור הנוכח בתוככם ומסביבכם. אלה אשר מוכנים, יחגגו ויביעו תודות בדרך החדשה באמצעות כניסה לתוך המציאויות הגבוהות יותר שלהם ובאמצעות שליחה של אפילו יותר אהבה לכל מי שמוכנים לקבלה, והם יפתחו הרבה יותר אפשרויות כך שהאחרים יוכלו לבחור מהן.

עם אפשרויות אלה הנוכחות בתוך המיינד הקולקטיבי של כל האנושות, אלה אשר יתעוררו או יסיימו את תהליך התעוררותם, מאוחר יותר בזמנכם, יבחרו עבורם את הדרך הטובה ביותר ויצרפו את רצונותיהם אליה בהתאם למטרת חייהם כך שכל אחד יחווה דרך ייחודית של התעלות. כולם ירגישו כוח מדריך חזק מאוד בתוכם אשר ידריך אותם להגשמת בחירותיהם ורצונותיהם. לא יהיה צורך לעקוב אחר אחרים עד שזו תהיה בחירת החוויה שלהם, וכל האנשים ירגישו כוח עצום אותו יישא החופש, וזה יביא אותה הבנה גדולה שאף אחד אחר אחראי לחוויית החיים אלא הוא עצמו, והאשמה המוטלת על אחרים יותר כבר לא תהיה נוכחת ויותר לא תיצור שנאה וכעס בין אנשים. הרמוניה ושלום ישררו בתוך וגם מחוץ לעולם אשר יימשך לתוך החוויה הקולקטיבית של מציאות גבוהה יותר עם רצונה החזקה של כל האנושות.

תהליך זה של שינוי קולקטיבי דורש קצת מהזמן שלכם כפי שאתם יודעים, עם זאת כל השינויים ההכרחיים התחילו לפני שנים רבות, והם עכשיו מואצים בשל כוח רצונכם הגדל לראות את העולם, אשר נתן לכם כה הרבה חוויות יקרות אשר פנו אל החוכמה, בהיותכם חופשיים מאוזנים ומאוחדים. עם התרוממותכם, אחרים יכולים למצוא בקלות את נתיבם ואת דרכם, כשהאנרגיה של אהבה יוצרת את המשיכה הנחוצה לקראת מה שחיפשו אחריו, אותה דרך כפי שאתם נמשכים לכל האנרגיות הגבוהות יותר. זהו רצון הבורא לחוות כזה שינוי עוצמתי בתוך עולם זה ובעקבות השינוי של כל החלקים הגדולים יותר של כל הבריאה שאנו כולנו קיימים בה. זכרו שאתם חלק מהבורא, ואתם נושאים רצון זה בתוככם ונותן אותו להיות רצונכם ובחירתכם ששווה לרצונכם החופשי ויוצר את הנתיב אשר יוביל אתכם לחוויה של האחדות המוחלטת עם כוח הבריאה.

אני SaLuSa מסיריוס ואני רוצה שאתם תבינו את הכוח של בחירתכם לשתף את האהבה עם כל האחרים. אתם יכולים לרומם אותם מהבריאה שלהם של סבל רק עם חיוך או עם מחשבות או מילים אוהבות שאתם שולחים לכיוונם. אתם לא תסייעו להם להתחבר לרגשותיכם, אלא אתם תסייעו להם להרגיש אהבה שנוכחת מכל הכיוונים כיוון שאתם לא יכולים להציל אותם, זה תלוי בהם למצוא את דרכם ומקומם בתוך כל מה שיש.

מתקשרת: MADAD
אתר באינטרנט : SaLuSa in Love and Light
Translation: Gili


< previous message | next message >


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge