Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > עברית > Sheldan Nidle - February 11, 2014

מסר של Sheldan Nidle, מיום 11 בפברואר 2014

2 אדמה, 0 קרן שמש, 10 אדמה.

Dratzo! המציאות שאתם שוכנים בה משתנה במהירות. קנונית האופל מבינה שאלה ימי השליטה האחרונים שלה על פניה. מידת המניפולציה היומית העצומה של התקשורת המסובסדת שלה לא עובדת יותר. הבנקים העיקריים שקנוניה זו מפעילה נמצאים במשבר והגיעו לנקודה קריטית. העיכובים הרבים לא יכולים יותר להשפיע על סדר חזק של התמרה והוא עומד לרמוס אותם. נבלים אלה אכלו את האבוס של רווחיהם שהתקבלו באופן בלתי חוקי, ופעולותיהם השפלות מוכנות לפרק אותם. מערכת המטבע הנוכחית לא מסוגלת להתקיים יותר וצריכה שיפור באופן נואש. בנוסף, הבנקאות והפיננסים העולמיים צריכים רגולציה חדשה. קריסה מוניטארית בינלאומית מתקרבת. ננקטים אמצעים בפועל לתקן זאת. הזמן עבור כל זה, קרוב. התוצאה תתחיל הידרדרות מהירה של קן זה של נחשי הצפע חומדי-הבצע. הפיננסים העולמיים הם, פשוטו כמשמעו, כאוס והמצב הנוכחי של מרבית בני האדם על פני השטח הוא עכשיו בסכנה גדולה. מספר קבוצות של שותפים ארציים שלנו עובדים בחריצות כדי לרפא מצב מסוכן מאוד זה.

הפתרונות מבוססים על איפוס מטבע גלובלי ואת קשריו לנאמנות של מטבע קשה ולרגולציה בנקאית חדשה. פעולות אלה צריכות בתחילה לנקז את הקנוניה מהשפעתה העצומה ולאכוף על המוסדות הבנקאיים הרבים שלה חוקים חדשים של נהלים אשר ישללו את אי הסדרים הרבים שלהם. תהליך זה יאלץ ממשלות אלה אותן הקנוניה מנהלת להכיר במאסטרים חדשים. מאסטרים חדשים אלה, שותפינו הארציים, יש להם כוונה מלאה להפריע לאופל לשבת במקום בטוח ולאסור אותם. פעולה זו מאפשרת לאור לתת בבטחה לממונים שלנו את השפע ואת ההגנה שהם עומדים לדרוש. קנונית האופל נאבקת "בשיניים ובציפורניים" ורואה בבירור שעיכוביהם עומדים להסתיים. אנו מבקשים מכם להתכוון בבירור שיוגשמו עכשיו אירועים אלה המאוד נחוצים. מתרחש חוסר איזון המפלה אותנו לטובה. ביחד, אפשרו לנו להביא סיפור מצער זה למסקנה שתתקבל בברכה! יש לאלה אשר משרתים את האור על עולמכם פרחחים אלה על צוואר. הזמן לשינוי הינו עכשיו!

בצענו הסכמים קונקרטיים עם רבים על הגלובוס שלכם אשר משרתים את הצדק ואת היסודות הצבאיים של ממשלתכם. אנשים אמיצים ומתחשבים אלה מוכנים לפעול ולגבש סופית את מה שאנו מאפשרים. האור היה קודם לכן כל כך קרוב ולא היה מסוגל לסגור את העסקה. המשימה הנוכחית היא לנקוט בפעולות קדומות יותר כאב-טיפוס כדי למנוע פעולות מצערות יותר של אכזריות על ידי ההנהלה הבלתי מוסרית של האופל. קחו רגע זה והתכוונו לתוצאה חיובית ביותר. כוחות האור מוכנים לפעול ומבקשים תצוגה מאוחדת של תמיכתכם המוסרית והרוחנית. בואו ביחד והראו תמיכה זו בדרכיכם הנלהבות. אנו נעים במהירות לנתק את תאוות הבצע אשר עיכבה פעולות אשר יתמירו בבירור את האופי של איך החברה הגלובלית שלכם תורמת את עושרה. חברות עתיקות רבות מסורות למשימה של המאסטרים הנעלים שלכם המוכנים לדכא את האופל באמצעות חשיפת הליקויים הפיננסים הגדולים שלו. הזמן אכן בשל לשינוי!

אנו מגיעים עכשיו לעיקרו של מסר זה! לפני זמן רב, ארץ נהדרת הפכה לאפילה ותאוות הבצע שבאה בעקבותיה הובילה להריסתה. מאז אותו יום של כאוס, הייתם נתונים לחסדיהם של להקת אוכלי נבלות של האופל אשר בקשו לשמור על סמכותם לנצח. הרגע הוא בשביל שיפסיק שלטונם שהושג בצורה בלתי חוקית. התוצאה של אירוע זה עומד להיות השחרור הפורמלי שלכם ממצב של תודעה אשר הביאה את שעבודכם, האסון והמוות שלכם. הסביבה ההרוסה עומדת להיות מותמרת. אתם עומדים לפגוש את משפחת האבות שלכם ולברך את קרוביכם הרוחניים. המסך הפיזי אשר מקיף אתכם יורם, בדיוק כשמחלת השכחה הקדמונית תדעך. פעולות אלה יתירו לכם להיכנס להסכמים לעצוב אומת כוכב חדשה ולהציג אותנו לכם. במציאות חדשה זו, אתם תשמרו על ריבונותכם ובאמת תלמדו איך פיזיות והשמיים יכולים לעבד ביחד כדי לגלות את תוכניתו האלוהית של הבורא! אירועים אלה יזניקו אתכם לתוך ממלכה חדשה המלאה עם אחריות חדשה!

נמאסטה! אנו המאסטרים הנעלים שלכם! אנו מגיעים בזמן מאוד קריטי במשימתנו. אלה שהדרכנו אותם במשך מאה שנים, עובדים בחריצות לסחוט את אנשי האופל ולאלץ אותם לפתוח סוף סוף את הדלת לשפע שלכם. השמיים פועלים באמצעות מספר חוקים מאוד מוסריים. באמצעות חוקים אלה וטכניקות מסוימות שמבורכים אלה ייעצו לנו, הגענו לתחילתה של תקופה מיוחדת אשר תגרום להם בזמן המתאים לגלות רחמים. לכן, אנו פועלים ברמת כוונה מסוימת. אנו קוראים לכם לתמוך בכך באמצעות שימוש באור שלכם המתוכנן והמרוכז בשמנו. השתמשו במדיטציות ובתפילות משותפות כדי לעזור לנו במאמצים. אנו במהות של הכל אחד! אנו מתאספים עכשיו ללחוץ על האופל ולהפריד אותו כמו את הים האדום. אפשרו לזרימת השפע להתחיל ואפשרו למציאות החדשה להיחשף!!! ביחד, אנו ילדים מבורכים! בלתי מנוצחים!!!

האחריות כלפי ממשל חדש מוכנה להתרחש. לפני יותר ממאתיים שנה, נכתב מסמך אשר מטרתו היתה להצית את המהפכה ולכוון את האנרגיות להצלחתה. המהפכה לחופש ולריבונות של בני האדם היתה זמנית והותקפה מן המארב על ידי האופל. ביחד, אנו עומדים לצעוד בכוונה מלאה ללב ליבו של זיהום אטמוספירי הזה ולשחרר אותו מממלכה זו. פעילות אמיצה זו דורשת את השתתפותכם אסירת התודה. רבים אחרים מבצעים פעולות מיוחדות שהן רק ההקדמה למה שעומד להגיע לאחר מכן! האירוע הסופי צריך את הסכמתכם המלאה והמשוחררת שלכם. היו מוכנים! השתתפו והוסיפו בשמחה את האנרגיות הכי מברכות שלהם לשילוב המבורך הזה! אנו פועלים באופן חגיגי בשמו של הכול יכול ובשמה של כל האנושות. ממלכה זו מוטבלת על ידי האור ונלקחת לתוך ארץ מלאה בשמחה, שפע וריבונות שניתנו על ידי האלוהים עבור כולם!

מה שמונח לפנינו הינו המסע האחרון חזרה לחיי נצח, לא רק של נשמתכם, אלא גם השחרור של ארצכם ושל החוכמה להבין את האופי של אור האלוהות! להבה מקודשת זו תטהר אותנו כולנו כשאנו חוזרים כקבוצה מאוחדת של נשמות לתפקידים שניתנו לנו כאשר נחתנו לראשונה על כוכב מאוד יקר זה! אנו עומדים לאחד מחדש את אחינו המקודשים וביחד ניצור אומה חדשה בכוכבי הגלקסיה הזו. מטרתה של האלוהות היא עכשיו להיות ידועה וממומשת. שלטון האופל הסתיים. אנו מתמירים בזהירות ובאופן מוסרי את שלטון האופל. הזמן עבור כל זאת הוא באמת עלינו! שפטו זאת לא על ידי התחושה של מציאות שנכפתה על ידי האופל, אלא על ידי השמיים. כשאנו נכנסים לחלון המקודש הזה, אפשרו לנו לדעת בליבנו האמיתי שאנו לא לבד ועולם מפואר מאוד נחשף. הללויה! הללויה! הללויה!

היום, הבאנו לכם קצת יותר מידע לגבי זמן זה. אנו עושים זאת כדי לבקש את סיועכם. עשו מדיטציה באהבתכם ובאור שלכם. השתמשו בכוונתכם הנהדרת. שלחו אותה באהבה אלינו ולכל האנושות. אפשרו לגאיה להרגיש אהבה זו ותראו את האור הגדול הזה. אנו עוזבים אתכם בשמחה וברוחו האינסופית של הכול יכול! דעו, יקרים, האספקה שלא ניתן לספרה והשפע האין-סופי של השמיים הם אכן שלכם! לכן היו זאת! Selamat Gajun! Selamat Ja (סירנים היו אחד! ושמחו!)


Website: Planetary Activation Organization
Translation: Gili


Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge