Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Hrvatski > Mike Quinsey - SaLuSa, June 3, 2011

SaLuSa, June 3, 2011

Došlo je vrijeme kada je sve više ljudi postalo svjesno promjena u njihovoj razini svijesti. To vrijeme je stiglo i broj će i dalje rasti, kako i energije koja Vam se šalju koje rastu u snazi. To je pomoć koja Vam se daje kako bi se osiguralo da imate sve uvijete da bi došli do optimalne razine za Uzašće. Morate shvatiti da se nikoga ne prisiljava i da je odluka o prihvaćanju, da li želite uzići isključivo Vaša. Međutim, prepuštanje da te nosi tijek je udobno i vrlo umirujuće. To će na kraju dovesti do odvajanja ljudi u dvije skupine, onu skupinu koja će Uzaći i onu koja će odbaciti tu mogućnost i izabrati drugačiji put.

To je također vrijeme za više poštovanja i pažnje za svoje vlastite zahtjeve, kao što je prilagođavanje na nove razine svijesti koja će vas odvesti naprijed. Znanje o toj novoj razini svijesti je jedna stvar ali provođenje u praksi je već druga. Prakticirnje nove, više razine svijesti osobno će također doprinijeti porastu kolektivne razine svijesti. Materijalna stvarnost ima tendenciju poticanja na posesivnost i brigu samo za sebe, ali ako budete krenuli putem Svjetla i služenja drugima, to će postati Vaš prirodni put. Tako se uspostavlja stvarnost koju ste stvorili kroz svoju viziju. Vi zapravo imate veću moć u vezi toga nego što Vi to u stvari vjerujete. Međutim, kad uzađete porasti će i odgovornost za svoju kreaciju jer to dolazi s uzašćem. Uz veću razinu svijesti ćete steći i veću razinu razumijevanje, i vaše namjere će biti u harmoniji i ravnoteži sa sveukupnim životom.

Sve ostalo što se događa u vašem životu i oko vas ima svrhu da ispravite pogreške koje su dovele do stanja koja su neprihvatljiva i pripadaju staroj paradigmi. Stvari treba promijeniti i očistiti prije nego što ćete uzaći zajedno sa Majkom Zemljom. Kako staro nestaje i novo dolazi da zauzme mjesto, znaju se dešavati zbunjujuće i kaotične stvari. Dio razloga je u tome što ljudi teško otpuštaju ono što im je poznato i ugodno. To je razlog zašto Vam naglašavamo da Uzašće dolazi s promjenama i zato Vam dajemo puno detalja o tome što možete očekivati. To je također razlog zašto govorimo o kvantnom skoku naprijed, jer ćete u kratkom vremenu napredovati toliko, za koliko bi Vam inače trebalo 100 godina. Nismo, naravno previdjeli namjernu politiku Iluminata koji negiraju Vaš napredak kroz prošlih 50 godina tjekom New Age-a. Jedna od najvećih urota je tajenje od Vas da postoje generatori za proizvodnju besplatne energije (bez potrošnje goriva) a time bi se riješila većina problema s kojima ste danas suočeni..

Bez obzira na strah koji neki imaju od našeg dolaska, ostaje činjenica da bi se bez naše pomoći vaša civilizacija odavno srušila. Ono što je nama jednostavno, čišćenje zemlje koju ste zagadili, Vi to ne bi nikako mogli napraviti jer je to za Vas prevelik posao. Usprkos vašim naporima da počistite posljedice izlijevanja nafte u Meksičkom zaljevu, samo ste stvorili još više problema koji vode u devastaciju okoliša. No međutim ne bojte se posljedica, jer ćemo biti s Vama prije nego što postane previše ozbiljno. Spominjemo te stvari samo da bi bili svjesni koliko je važno da smo došli na Zemlju u najkraćem roku. Razotkrivanje će se uskoro dogoditi, i vlastima će biti jako teško dalje skrivati i tajiti pravu istinu. Količina informacija raste svakim danom i sve više ljudi je spremno izaći u javnost sa saznanjima koje imaju.
Gotovo svaki dan se čuje nešto novo što se odnosi na promjene, tako da postaje jasno da postoji niz aktivnosti naših saveznika i nas. Većina našeg rada je još uvijek iza scene, Još nije vrijeme da se otkrije previše činjenica u vezi naših namjera. Dovoljno je reći da smo uvijek dali grubi pregled, tako da znate smjer u kojem idemo. Pritisci na mračne sile su ih doveli u očaj, jer oni nisu u stanju spriječiti svoju konačnu kapitulaciju i predaju Svjetlosti. Da dragi moji, mi kažemo Svjetlo, jer to je moć koju ste donijeli na planetu da bi se slomile i transformirale (transmutirale) niže vibracije.

Na kraju ništa neće ostati od stare energije, jer će se sve uzići. Slično tome, samo duše koje su podigle vibracije mogu zauzeti svoje mjesto u višim vibracijama. To je univerzalni zakon koji djeluje u takvim okolnostima, i to je potpuno fer i usklađeno sa božanskim autoritetom Boga. Ljudski zakoni uvijek ne reflektiraju svjetlo na način na koji bi trebali, pa je to još jedno područje koje se mora promijeniti. Kao smo rekli, čim budemo mogli, osloboditi ćemo ljude iz zatvora ako su nepravedno osuđeni. Smrtna kazna će biti ukinuta jer je uzimanje života u znak odmazde za zločine posve protivno univerzalnom zakonu. Mogli bi se zapitati, što će se dogoditi s zatvorenikom u takvim okolnostima, a mi ćemo vam reći da će se rehabilitirati sve dok ne bude sposoban preuzeti svoje mjesto u društvu. Ljubav može činiti čuda kao ih Vi nazivate i ne postoji niti jedna duša koja neće imati koristi od svoje moći koju je dovela u sklad i ravnotežu sa svojim pravim bićem.

Ljubav i samo ljubav je lijek za liječenje većine bolesti, a svaki od vas je potencijalni iscjelitelj. Vaša nesklonost liječenju ljubavlju je često uzrokovano manjkom vjere u vlastite sposobnosti. Pokušajte liječenje kada se pojavi prilika, i zapamtite da ste sposobni da se sami izliječite. Vaša vjerovanja su izuzetno moćna pa će Vam se zbog toga ponekad desiti stvari koje ne želite zato što u dubini duše u to vjerujete a da toga niste svjesni. Na primjer, neki ljudi se toliko boje da ne dobiju ozbiljnu bolest i brinu se o tome toliko, da je zapravo dobiju (jer su u strahu ustvari vjerovali da će oboljeti) .Ovo je još jedan primjer koliko su moćne vaše misli, i zašto morate biti oprezni na ono na što ste usredotočeni. Svim sredstvima se koncentrirajte na sve što je dobro i zdravo i što je od koristi za vas i za sve ostale. Kada to učinite masovno, moć se povećava eksponencijalno a to je način na koje se velike promjene dešavaju. Sada možete vidjeti kako je Vaš doprinos jako važan za ishod onoga što se na Zemlji događa upravo sada.

Ja sam SaLuSa sa Siriusa i možete biti sigurni da je Galaktička Federacija spremna ići punom brzinom naprijed kada nas prilike pozovu da krenemo.

Hvala, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translator: Sinisa - Civilizacija SvjetlostiShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge