Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, March 15, 2013

SaLuSa, 15. Ožujka  2013.

Zato što je fokus za promjene na predsjedniku Obami i Sjedinjenim Američkim Državama, ponekad se zaboravlja da je cijeli svijet u to uključen. Ako vi jeste ali znate da su pokreti za promjene nikli po cijelom svijetu, i dok ljudsko društvo ubrzava prema danu kada ćete svi vi biti njih svjesni, ljudi upotrebljavaju svoja prava tražeći ono što vide kao važno za njihove živote, da se stave izvan kontrole onih koji imaju na umu samo svoje interese. To se događa ali često samo po cijenu sukoba, a kao posljedica toga je negiranje njihovih prava od strane vojske i vlasti. Međutim, nikakva protivljenja neće obeshrabriti ljude koji će povratiti svoju slobodu i suverenitet od prije jako dugo vremena. Vi ste sami napisali kraj vremena, a mi iz Galaktičke Federacije Svjetlosti i Svjetloradnici posvuda doprinosimo realizaciju onoga što se traži od vas.

Mi znamo da stres života u ovim nestabilnim vremenima, i potreba za održavanje vaše vjere u tome je izazovno, ali kao što ćete vidjeti sve će se to isplatiti. Vi ste jedno, i svaka duša ima svoju ulogu bez obzira na kojoj je strani, a vi ćete naći kako svjetlo prodire kroz tamu, negativnosti će imati manje utjecaja. Dualitet kako ste ga doživjeli ima svu namjeru i svrhu završiti svoj ciklus, a vi ste ostavljeni da počistite nered koji je ostavio za sobom. Svjetlo koje postaje sve snažnije također budi više duša, iako su se neke toliko ukorijenjene u vašim uvjerenjima da ih drže u njima. U konačnici one će morati napraviti izbor kojim putem ići, i mogu ostati u frekvenciji 3D ako je to njihova konačna želja. Bog ne postavlja nikakve zahtjeve ni jednoj duši da će se razdvojiti u određenom vremenskom razdoblju, ali im nudi sve da napreduju i uđu u Ljubav i Svjetlo Izvora. Kako smo vas informirali više puta, svaka duša ima Božju iskru unutar sebe, i da se ona nikada ne može ugasiti.

Dok nastavljate vaše putovanje, nebesa znaju da ćete se uzdići u više vibracije. One će omogućiti da se željene promjene očituju, što će najprije dovesti do mnogo čišćenja. U tome mi, zajedno s našim naprednim tehnologijama rastemo jako brzo i mnogi, mnogi programi besplatnih energija će biti završeni. Naravno da se naftna industrija i oni koji u nju investiraju bore da zadrže svoje pozicije na tržištu, ali oni propadaju dok se vi morate početi premještati u tehnologije Novog doba. Vi ste bili zadržavani jako dugo, i nikad nije bilo predviđeno da ćete i dalje koristiti fosilna goriva u ovoj fazi razvoja. Ima mnoštvo poboljšanja koja u redu čekaju da budu uvedena, a nakon što započnemo, to će biti doista vrlo aktivno vrijeme.

S pravom možete zaključiti da više naših kanala ili Bića u višim područjima vam se čini da se otvaraju, a to je zato što na općem nivou vi nastavljate podizati vašu svijest, i na taj način sposobni da dođete do takvih izvora. Doći će vrijeme kada ćete imati jasnu liniju kontakata s vašim Višim Ja, ali za sada ta otvaranja će doći onima koji imaju životni ugovor da će ostvariti takve veze. Znamo da mnogi od vas imaju ambiciju da pridonesu u radu kako bi pogurali vašu civilizaciju naprijed, ali nije svako dovoljno spreman da to učini. Ipak, svako od vas sada ovdje u ovom trenutku ima nešto utjecaja na to kako će budućnost ispasti. Dopustite stvarima da se odvijaju svojim vlastitim tempom i jednostavno to imajte na umu kad se neka prilika pojavi. I dalje se fokusirajte na sve stvari pozitivno i znajte da pomažete stvoriti ne samo vašu budućnost, nego također i za druge.

Vaš rad je cijenjen i ne trebate biti razočarani posljednjim događajima vezanim za uzašašće. Ishod može promijeniti nešto u originalnom planu, ali mi se uvijek prilagođavamo potrebama sadašnjeg trenutka. Kao i uvijek tajming je jako važan, i u korijenu mnogih odluka je nastojanje da se vidi da što je moguće više duša na kraju uzađe. Kako vrijeme prolazi a razine svijesti rastu, mračni će imati manje utjecaja na ono što se odvija i možete ih ostaviti njihovoj samo-stvorenoj smrti. Oni se potiskuju u pozadinu i gube svoju moć da zaustave vaš napredak u Zlatno doba. Ono što ćete doživjeti kad ono stigne je nešto što se gotovo ne može iskazati riječima, ali mnogo je više nego što možete zamisliti i premašit će većinu vaših očekivanja.

Kad budete vidjeli prvi grad svjetlosti u Sedoni, to će vam što je moguće više približiti ideju o tome što će postati gotovo normalno u vašim životima. Tehnologije u to uključene vrlo su napredne u liječenju kako bi ih vi shvatili, i liječe svakoga s pažnjom bez kasnijih nuspojava. Liječenje koristi zvuk, boju i kristalnu tehnologiju, koja je vrlo futuristička u odnosu na sadašnji nivo medicine i liječenja, ali vi počinjete u potpunosti istraživati takve mogućnosti. Vi ste bili namjerno nadahnuti idejama koje će vam pomoći da postavite novi pristup zdravlju i ni trenutak nećete, i ne možete patiti zbog lošeg zdravlja. Bit će dosegnuta točka gdje će vaši nivoi vibracija biti daleko previsoki za bilo koje niže energije koje bi mogle utjecati na vas. Ali ovaj put vi ćete također doživjeti totalnu promjenu u vašem tijelu, koje će biti vraćeno u njegovo prvobitno stanje oslobođeno bilo kakvih mana ili učinaka na proces starenja. To su sve koraci na putu za nastanak Galaktičkog bića, s punom sviješću.

Molim vas da nastavite sa svojim predanim pristupom za dovođenje sve više i više svjetla Majci Zemlji, jer i ona će doživjeti slične promjene za povratak u njeno prvobitno stanje. Trenutno ona pažljivo premješta područja na Zemlji na njihove nove pozicije, s nekim kopnima koja se uzdižu a druga tonu, ali koja još nisu dosegla svoja konačna mjesta. Veliki dio Atlantide će se pojaviti oko postojećih obala koje su bile povezane s tom velikom kopnenom masom. Veliki dio vaše povijesti je sadržan u pričama o Atlantidi, a istina o nekoć velikoj civilizaciji bit će ispričana. Ona je postojala u jako dugom razdoblju, a većina vas se sjeća njenog potonuća i bili ste tamo u njenim posljednjim danima, prije nekih 10.000 godina.

Ja sam SaLuSa sa Siriusa, i ostavljam vas u Ljubavi i Svjetlu.

Hvala ti SaLuSa.

Mike Quinsey,
Preveo: Darko Kontrec

Website: Tree of the Golden Light