Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, March 10, 2010

SaLuSa, March 10, 2010

Palicis relatīvi īss laika sprīdis pirms notiks jūsu Augšāmcelšana, un būtu viedi visu labi sakārtot. Kārtība visu procesu padarītu daudz vieglāku, un jūsu Gidi spētu jums vēl precīzāk palīdzēt. Tie ir kopā ar jums kopš dzimšanas, un kā jūs varētu teikt- asignēti jums- pateicoties pieredzei un zināšanām, kas precīzi atbilst jūsu dzīves plānam. Zinot, ka jūs izdzīvosiet visā pilnībā šo konkrēto dzīvi, tie tāpat kā jūs, vēlas būt droši, ka jūs attīrāt jebkuru vēl atlikušo karmu. Klusuma un pārdomu brīžos, jūs varat uzzināt tās mācību stundas, kas jāatstrādā, kādēļ esat šurp nākuši. Pēc šī cikla beigām jums vairs nevajadzēs iziet tādu pašu pieredzi, jo jūs tiksiet pacelti un spējīgi dzīvot salīdzinoši Gaismā.

Viss jūsu pavadītais laiks dualitātē bijis veltīts tam, lai atrastu ceļu ārā no zemāko dimensiju ierobežojumiem, un būtu gatavi pacelties tad, kad tāda iespēja pienāks. Ja esat godīgi pret savām nepilnībām, tad tas neprasīs pārāk lielas pūles tās pārvarēt. Jums tiek sniegta liela palīdzība tiklīdz vien jūs to palūdzat, un tas būtu neparasti, ja tādos apstākļos jūs zaudētu. Ja vien jums ir nodoms pacelt sevi un ieiet Mīlestībā un Gaismā, tad, patiesi, nav iemesla jums nesasniegt absolūtus panākumus. Jūs to pilnīgi noteikti varat, un tas ir ceļš ko jau esat gājuši pirms tam un tikai vienkārši aizmirsuši tad, kad iegrimāt dualitātē.

Zemes notikumi pakāpeniski piesaistīs aizvien mazāku un mazāku jūsu uzmanību, jo jūs atbrīvosieties no zemākām vibrācijām. Jūsu uzmanība koncentrēsies diezgan precīzi uz nākotnes skaistumu un augstāko vibrāciju mieru, un jūs palīdzēsiet tām īstenoties dzīvē. Ir iespējams dzīvot ļaujot pasaulei iet jums garām un neiesaistoties tās problēmās. Esiet zinoši par to kas notiek, bet neiesaistieties tajā, ja vien tas nav jūsu interesēs. Jūsu enerģijas nedrīkst velti tērēt, tās jāpielieto tikai visam tam, kas ceļ uz augšu. Tik daudz ko varat darīt, ja vēlaties kalpot citiem, un jums nebūs tālu jāmeklē, lai atrastu savu iespēju. Tā kā jūs visi esat Viens, jebkura jūsu sniegtā palīdzība paceļ kādu dvēseli un manāmi palielina masu apziņas līmeni. Viss ir enerģija, un jūsu domu spēks var izveidot jebko ko vien vēlaties. Kāpjot pa kāpnēm uz augstākām dimensijām domu spēks pieļauj ātrāk visam realizēties. Jūs iemācīsieties pareizi kontrolēt šīs spējas.

Jūs sagaida visa veida attīstība, un pakāpeniski jūs sapratīsiet, ka solītās izmaiņas jau notiek. Reiz uzsākušās, tās nevar apstādināt, un Cilvēkam būs jābūt uzmanīgam un jāseko visam notiekošajam. Svarīgs faktors būs ātrums, kas būs jāņem vērā, lai samazinātu jums jebkādas neērtības, bet jūs kuģosiet visam cauri ar ierasto drosmi un spēku. Pārmaiņu rītausma turpināsies līdz Gaisma visā pilnībā apstaros Zemi. Tad pieredzēsiet vēl nepazītu mieru, kas ienesīs jūs Jaunajā Laikmetā.

Galaktiskā Federācija te neatrodas tikai tāpēc lai redzētu notiekošās pārmaiņas, mums ir tik daudz jums piedāvājamā, kas saistīts ar garīgo attīstību. Gadu simtiem jūs tikāt maldināti par savas dzīves mērķi, dažreiz ar vienaldzības palīdzību, citkārt apzināti un tīši. Viss, kas saistīts ar jums tiks atklāts īpaši rūpīgi un saudzīgi, lai nodrošinātu to, ka jūsu prāti ir tīri un jūs zināt par Augšāmcelšanos. Jūsu pasaules vēsture ir tikusi deformēta to pašu iemeslu dēļ, un kad atklāsies patiesība, tad būsiet sašutuši par to kā tikāt izmantoti. Tomēr, jāsaka, ja jūs būtu kolektīvi tiekušies uz Gaismas iedegšanu pār Zemi, jūs būtu gājuši pa savādāku ceļu, kas būtu radījis pilnīgi citu situāciju. Mēs nevēlamies jūs nosodīt nekādā veidā, bet fakti ir fakti, tie nav noliedzami. Iespējams, daži nezinot piekāpušies un atdevuši savu spēku tiem, kuriem bija tikai vēlme valdīt pār jums gūstot sev labumu. Tagad jūs sākat apjaust to, ka ikviens esat dvēsele, kas nākusi no Avota un tai piemīt bezgalīgs spēks. Lietojiet to tagad plaši un jūs būsiet pielikuši savu roku šī cikla veiksmīgam noslēgumam.

Jūs vēlaties būt tādi kā mēs, un tas patiešām ir jūsu dievišķi pasludinātais liktenis. Mēs esam tur, kur vēlaties nokļūt jūs, kad ieņemsiet savu vietu 5.dimensijā. Tā ir dimensija, kur visā pilnībā spēsiet izteikt savu Dievišķo Būtību. Daudzi šobrīd kalpo citiem un apzināti strādā jau augstākā līmenī. Jūsos mīt varens motivējošs spēks un nes sevī jūsu garīgo izpausmi jebkurā jūsu darītajā darbā. Jūs esat brīnišķīgi piemēri tam ko var sasniegt tad, kad ir labs kontakts ar savu Augstāko Es. Kā mēs bieži iesakām, to var sasniegt atrodot sev piemērotu meditācijas veidu, kas sniedz jums mieru un harmoniju. Jūs tikai iegūsiet no šādas tiešas saskarsmes, un jūs zināsiet diezgan noteikti to, kad šī saite būs izveidojusies. Šādos apstākļos, ego tiks atlikts malā un jūs nesaņemsiet tā kļūdainos vērtējumus un padomus.

Atcerieties to, ka katra dvēsele uz Zemes iet paša izvēlētu ceļu tādējādi ļaujot pa daudziem ceļiem nonākt pie viena mērķa. Šie ceļi atšķiras tik ļoti un jūs atrodaties tik dažādos sapratnes līmeņos, bet citi iet viens otram aiz muguras. Nepastāv grafika noslēguma brīdis, jo katrs jūs progresējat sev piemērotā ātrumā. Tomēr, ikvienam, kurš vēlas pacelties, tas ir jāuzstāda par savu mērķi, lai būtu droši, ka tie ir gatavi pacelšanai šī cikla noslēgumā. Daudziem jums ir ļoti laba izpratne par savu panākumu sasniegšanas izredzēm, tomēr ne brīdi neapstājieties savas apziņas paplašināšanā. Panākumi bieži parādās kā smalkas izmaiņas sevis uztveršanas un saprašanas jomā. Pēkšņi jūs apjautīsiet, ka jūsu rūpes un mīlestība skārusi un aptvērusi visus, jo ikvienā saskatāt dvēseli kā Gaismas vienību.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un lūdzu jūs uzskatīt mūs par saviem brāļiem un māsām, jo mēs esam no vienas lielas galaktiskās ģimenes. Jūs dažkārt jūtaties kā mazāk nozīmīgas būtnes, bet tas ir tālu no patiesības. Tas noticis tāpēc, ka jūs esat sajutušies vieni un atdalīti no Avota. Tas bija nepieciešams daļēji tāpēc, lai jūs dziļi izbaudītu kā tas ir. Tomēr, bija arī paredzēts ļaut jums atrast ceļu atpakaļ un šajā laika punktā daudzi no jums ļoti labi savā apziņā tiek galā ar atpakaļceļu uz pilnu apziņu. Jūs atrodaties jūsu ceļojuma nobeigšanas stadijā dualitātes pasaulē, kas noslēdz savu ciklu. Jūs tiekat iedrošināti piesaukt mūs, kad jums vajadzīga mūsu palīdzība, un mēs atbildēsim ar mīlestību un palīdzēsim kā vien varēsim.

Paldies SaluSa
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.