Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, April 14, 2010

SaLuSa, April 14, 2010

Tumšie apjauš, ka viņu slēptās darbības tiek celtas gaismā un šis process tikai turpināsies. Tas apjoms un dziļums, kādā jūs esat tikuši izmantoti, kā ar jums ticis manipulēts, ir ārpus jūsu sapratnes. Tomēr, jūs arī sākat saprast, ka ir jādara kaut kas radikāls un tālejošs, lai izgrieztu korupcijas vēža šūnas, kas izpletušās visā politikā un biznesā. Jūs sākat saprast, ka viss jaunais jāveido un jābalsta uz godīgumu un taisnību, ar mērķi gūt labumu pilnīgi visiem. Jūs zināt, ka pavisam neliels cilvēku daudzums ir sarausis milzīgas bagātības, bet jūsu lielākā daļa smagi strādā par dzīves mazumiņu; arī tam ir jāmainās. Un tas, patiešām, mainīsies, mīļie, plāni ir gatavi lai tos realizētu. Tik daudzos veidos jūs esat piespiesti ticēt, ka jums jābūt pakalpīgiem, pazemīgiem tiem, kas ir pie varas, jūsu tiesības vēl aizvien tiek patvaļīgi samazinātas, lai tikai jūs turpinātu apspiest un piespiest pie zemes. Tas mainīsies, kaut arī prasīs laiku situācijas pagriešanai pretējā virzienā, pilnīgi noteikti jūs atkal kļūsiet par neatkarīgām Būtnēm.

Šajos laikos, kad jums ir tik laba komunicēšanās sistēma, tas ir ironiski, ka tā atrodas tādu spēku kontrolē, kas nosaka to, ko jums ļauts uzzināt. Viss, kas tiek pasniegts publiskai pieejai tiek cenzēts, un tādēļ ļoti daudzi svarīgi katrai tautai jautājumi tiek apslēpti. Jūsu sabiedrībā nekad nav pastāvējusi Preses brīvība. Ziņojumi tiek viltoti, lai apmierinātu Iluminātu vajadzības, un žurnālisti piekāpjas, lai nezaudētu darbu. Nereti tiek iebaidīti ne tikai žurnālisti, bet arī viņu ģimenes, tādēļ jābūt ļoti drošsirdīgam, lai nostātos pretim Iluminātiem. Neskatoties uz visu, patiesība vienalga nāk gaismā, pārsvarā pateicoties internetam. 11.septembra notikumi ir labs piemērs tam cik daudz melu un nepatiesības atklājās ar interneta starpniecību. Patiess ir fakts, ka internets tiek lietos arī dezinformācijai, bet ar intuīcijas palīdzību un izvērtējot pasniegto informāciju jūs zināsiet, kas ir patiesība, kas nē.

Daži jautā kā personīgi varētu palīdzēt mainīt notiekošo, un mūsu atbilde ir- runājiet un stāstiet visiem visapkārt, lai patiesība top zināma pēc iespējas lielākam cilvēku daudzumam. Ja varat izveidot rīcības grupas- tad vēl labāk, un tā visi kopā jūs radīsiet spiedienu pilnīgas patiesības atklāšanai. Cits veids kā radīt izmaiņas ir individuāli koncentrēties uz nākotnes vizualizēšanu, kurā esat brīvi un ir atjaunota jūsu neatkarība, un jūs palīdzēsiet tai realizēties. Protams, mēs esam devuši savu ieguldījumu un strādājam kopā ar saviem sabiedrotajiem aizkulisēs, lai paātrinātu notiekošo, lai nākotnes plāni varētu sākt īstenoties. Par gala iznākumu nav jābaidās; to ir izlēmušas varenas Būtnes augstākajās dimensijās, kuras redz visu notiekošo kopainu no savas perspektīves. Tas ko izlēmušas šīs augstās Būtnes- tam lemts notikt, un viss īstenosies, manifestēsies līdz šī dualitātes cikla beigām. Jūs esat tik tuvu vislielākajām izmaiņām uz Zemes, šobrīd Saule un jūsu saules sistēma turpina ieiet augstākās vibrācijās. Tas jau ir nolemts, bet šāda informācija nav pieejama sabiedrībai, tā tiek aizturēta. Daudzu gadu garumā ilgusi slepenības politika, ļoti daudz informācijas un atklājumu par mums un mūsu darbību ir aizturējusi NASA.

Mīļie, mēs esam pietuvinājušies patiesības paziņojumiem par mums. Nav svarīgi, cik aktīvi mēs tiksim noliegti, bet noslēpumi par mūsu sadarbību ar jums un jūsu valdībām nāks gaismā. Jūsu valdības par mums ir zinājušas daudzus, daudzus gadus un atkārtoti ir atteikušās no mūsu piedāvātās palīdzības. Jau sen atpakaļ daudzie mūsu piedāvājumi būtu kļuvuši par jūsu ieguvumiem, un jūs būtu apstājušies savā tieksmē pēc mantkārības un varas. Ir pienācis laiks noņemt tumšos un viņu sirdsdraugus, un tie nespēs apstādināt pārmaiņu straumi, kas plūst cauri visiem varas gaiteņiem. Prioritāte ir valdību pārmaiņas un tiklīdz mēs varēsim atklāti atrasties uz Zemes, mēs nodrošināsim, ka jūs pārstāv pareizie cilvēki. Mēs ejam miera un visas dzīves mīlestības ceļu, un tie, kas atrodas pie varas, bet nestrādā augstākajās vibrācijās, tiks noņemti. Lai realizētu izmaiņas, mēs lietosim legālus līdzekļus, nebūs kur paslēpties, nebūs iespēju apiet taisnību. Mēs zinām pilnīgi precīzi visu individuāli par katru no jums, ko esat darījis kalpojot saviem līdzcilvēkiem kā viņu pārstāvis, un nepieciešamības gadījumā, mūsu rīcībā ir arī pierādījumi.

Tumšajiem ir bijusi iespēja mainīt savu sirdi un tuvoties Gaismai. Nākotne ir viņu pašu izvēle, un šobrīd mēs domājam par to kā atcelt tumšos no esošās darbības. Kā jebkura cita dvēsele, kādu dienu arī tie sevi izvērtēs, un nepastāv sods vai atmaksa, sods un atmaksa pastāv tikai Cilvēku likumos. Jūs esat daudz iemācījušies dualitātes cikla laikā, un tā ir attaisnojusi uzliktās cerības- aizvest jūs uz pretējību sapratni un tomēr atrast sevī spēku atkal piecelties. Jūs esat pilnīgi noteikti garīgi stiprāki nekā tad, kad uzsākat jūsu episko ceļojumu cauri tumsai, ar ļoti izteiktu Gaismas trūkumu. Tas ir ļoti zīmīgi, ka pazaudējot savu patieso identitāti, jūs tomēr esat spējuši atrast ceļu atpakaļ, un šodien stāvat Augšāmcelšanās durvju priekšā. Tas patiešām ir brīnišķīgs sasniegums un esat pelnījuši aplausus.

Turpiniet koncentrēties uz nākotni, pagātne par sevi parūpēsies pati. Tā varat labāk izmantot savu enerģiju, jo lielāks cilvēku daudzums domās vairāk par nākotni, jo ātrāk celsies vibrācijas. Tas arī paaugstina jūsu aizsardzību pret jebkādām tumsas aktivitātēm, un jūs pavisam viegli tās apiesiet. Kad paceļat un paplašināt savu apziņas līmeni, tad veidojas aizvien stingrāka saite ar jūsu Augstāko Es. Tas ir tikai viens solis uz super apziņu, un jūsu atgriešanos augstākajās dimensijās. Tur jūsu atmoda noritēs visā pilnībā. Pat tagad pieaug jūsu apziņa un jūs kļūstat daudz intuitīvi jūtīgāki. Pakāpeniski sapratīsiet, ka jums nav vajadzīga ārēja palīdzība. Tās ir drošas zīmes, ka ātri progresējat, un pilnīgi droši sasniegsit Augšāmcelšanos.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, esmu laimīgs, ka varu dot jums vēstījumus, jo tas palīdz radīt saiti starp mums un tuvina abas puses. Mums ir ļoti daudz kopēja, jums nevajadzēs daudz laika, lai sasniegtu mūsu līmeņus, un jūs atkal nonāksiet tur, kur jums jāatrodas- mūsu vidū. Ļaujiet savai iztēlei brīvi lidot un jūs sastapsiet daudz lietu, kas ir ceļā pie jums. Ir jāatgriežas jūsu laimei un brīvībai, pirms atstājat Zemi.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.