Home > > Montekjū Kīnu - July 11, 2010

July 11, 2010

Ar skumjām mēs vērojam jūsu Pasaules ātro tuvošanos nelaimei. Es jums saku, jums ir iespējas kļūt Brīviem un Vareniem, mīlošiem un viediem. Pieprasiet atpakaļ jūsu Spēku kā Visuma Shēmas kop- radītāji, lietojiet to tagad, kad tik daudz kas ir jālīdzsvaro. Patlaban atrodaties grūtā situācijā, jo daudzus gadu tūkstošus jūsu planēta bijusi pakļauta aplenkumam. Noslēdzies aplenkuma laiks, tiek gaidīts laiks, kas piesaukts Bībelē. Tas ir laiks, kad atvērsies Planētas Zvaigžņu Vārti. TAGAD IR TAS LAIKS. Tumsas spēki darījuši visu, lai cilvēcē radītu bezspēcības sajūtu, jūs piespiedu kārtā jūtaties mazi; daudzi uzauguši ar ticību, kas iestāstījusi, ka esat mazi, nenozīmīgi, jūs nevarat neko ietekmēt, ka viens cilvēks neko nenozīmē un nevar ietekmēt notiekošo. Kad atverat sev paši sevi, to, kas patiesībā esat, to, ka esat visa lielā daļa, tad apjautīsit, ka varat daudz ko mainīt.

Apziņu neveido smadzeņu funkcijas, tā neapstājas nomirstot. Zinātnieki iemūžina šo mītu, lai jūs maldinātu un tādējādi kontrolētu. Jūs atbrīvos Mīlestība un Patiesība, tik daudzi ir pieķērušies ārējai personībai, tie turpina sevi muļķot ar sajūtām par piepildījumu un visa materiālā pārpilnību. Vienmēr piesargieties no cilvēkiem, kuru vienīgais mērķis un nodoms uz zemes ir dominēt un valdīt par katru cenu. Vai atceraties romiešu impēriju un britu impēriju, kur tās ir tagad? Cilvēki var pateikt valdošajam spēkam NĒ. Tumsa vienmēr zaudēs nostājoties pretim Gaismai.

Mēs savā dzīves pusē esam atvēruši Portālu, lai palīdzētu tiem, kas vēlas atvērties Gaismai. Tie, kuri izvēlas iet lejup pa Tumsas Ceļu, sastapsies ar grūtībām un sāpēm, jo kļūs par Tumšo vergiem. Korupcija kļūst aizvien acīm redzamāka, tumšie pat necenšas to apslēpt. Centieties apņemt slikto ar labo, dažas jūsu pasaules daļas atrodas uz robežas ar nelaimi un postu, lūdzu, sūtiet tām Gaismu un Mīlestību.

Mēs tev teicām, mana mīļā, ka vēl būs daudzas katastrofas, pavisam drīz būs Dabas Katastrofa, nevis cilvēku radīta nelaime, ļoti daudzi vēl nespēj tās atšķirt, cilvēki nespēj noticēt, ka daži var būt tik ļauni, bet šos dažus vada nauda un vara, viņu alkatībai nav robežu.

Tev un taviem draugiem šī bija ļoti interesanta nedēļas nogale, mēs vadījām šos notikumus. Tagad zini visu par to, kas notika pirms 30 gadiem un nekas nenotiek tāpat vien. Tu domāji, ka tā bija svarīga un nozīmīga draudzība, bet tagad zini tās patiesos iemeslus, jā, bija jāpaiet ilgam laikam, bet laiks neeksistē šajā dzīves pusē. Uztraukumam nav pamata, tev apkārt atrodas un tiek sūtīti pareizie cilvēki. Tev ir draugi visās dzīves jomās, kuri tieši tāpat vēlas atbrīvot cilvēci no saitēm, kurās tā dzīvo. Ikvienam un katram ir dota iespēja mainīt Pasauli, jums tikai ir vajadzīga vēlēšanās to darīt. Izvirziet par saviem mērķiem Mīlestību un Harmoniju, tad apstāsies nogalināšana, nebūs iemesla kariem. Pavērojiet tos, kas gūst ienākumus no kara, viņu atrunas, tās arī ir atbilde.

Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kuri sāpina, lūdziet par tiem, kuri jūs vajā un jūs tos atbruņosiet, tiem nekad vairs nebūs varas pār jums. Tu, mana mīļā, nekad neesi tērējusi enerģiju tiem, kuri centušies izpostīt tevi un mūsu mīlestību.

Šonedēļ ļoti smagi strādāji, tas gan ir atnesis abās dzīves pusēs lielu prieku. Mūsu īstais darbs iesācies tikai tagad. Mana mīlestība un apbrīns- tev, es esmu tevi apbrīnojošais vīrs, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.