Home > > Montekjū Kīnu - June 13, 2010

June 13, 2010

Veronika, mana mīlestība, mēs kopīgi dalāmies tajā priekā un sajūsmā par tikšanos ar Deividu Aiku, tā bija prātu satikšanās- tādu kādi bijām tu un es. Tā bija tīra mērķa sinhronitāte, tev bija taisnība par to ko saskatījāt viens otrā. Tikšanās laiks bija perfekti atbilstošs, tas nevarēja notikt agrāk, tu ar viņu runājies septiņas ar pusi stundas, tas mums nebija pārsteigums. Vajadzības gadījumā jūs viens otru atbalstīsit, sekojot jums uzliktajiem plāniem. Deividu virza mīlestība pret cilvēci un viņa ciešā apņemšanās cilvēcei atvērt acis un to atbrīvot. Jo vairāk cilvēku sapratīs, ka viss ir tīra Apziņa, un apzināsies savas zaudētās tiesības, jo pieprasīs tās atpakaļ kā Cilvēku Būtnes, kas iziet pieredzi uz Zemes. Pavēro tos, kas kontrolē jūsu dzīves, izdod likumus un noteikumus, tie dara visu, lai tikai jūs attālinātu no domāšanas pašiem par sevi. Atskaties cilvēka eksistences pagātnē, piedzimstot jums tiek dots vārds kā etiķete, bet patiesībā jūs esat Dvēsele vai Apziņa. Jūs piedzimāt kādā konkrētā Rasē vai Reliģijā, ziniet, jūs esat brīvi veikt katrs savu izvēli, jums nav jāpieņem citu uzspiestais. Es atteicos no tā ko man uzspieda mana ģimene, es izvēlējos domas un rīcības Brīvību, es uzņēmos atbildību par savu dzīvi, tāpat darīja arī mana sieva, Veronika. Atbrīvojieties no jums piekarinātajām etiķetēm un tām kastēm- sprostiem, kuros esat ielikti, tie neatbilst tai Cilvēka Būtībai, kas jūs esat. Vajadzīga drosme, bet rezultāts ir varens.

Mums, kas atrodas Garā, ir plāni kā atbrīvot jūs no Tumsas, mēs atklāsim gadsimtiem ilgi slēpto Patiesību. Viņu velnišķos Nodomus slēpj Valdības un Oficiālās Instances visā plašajā Pasaulē, cilvēki, kuri alkst pēc Varas pārdod savas Dvēseles, piedāvājot savas alkatības apmierināšanai ziedot jūsu dzīves.

Pārmaiņas ir uzsākušās, pilnīgi droši ziniet, ka tagad jūs virzāties uz Gaismu, uz Taisnīgu, Godīgu un Mierpilnu Pasauli, kurā valdīs Patiesība, un mīlestība pret visiem apkārtējiem būs norma. Šķelšanās un dalīšanās vairs nespēs ietekmēt. Jums tiks atklāta absolūta PATIESĪBA sākot no laika sākuma. Vēstures un Patiesības sagrozītāji, kuri to darījuši ar vienu mērķi- kontrolēt jūsu Pasauli, tiks atklāti, tie neies uz priekšu, tie nevar eksistēt Gaismā. Neļaujiet sevi apmānīt ar Zelta solījumiem, tiem jūs esat vajadzīgi kā vergi. Tiks atklāta patiesība par Dievu kā Augstāko Būtību, tas jums ir vajadzīgs, lai dotos uz priekšu, tā tas ir plānots. Jūs dzīvosiet pasaulē bez slimībām vai ciešanām, jūsu ķermeņi tagad iziet pārmaiņas, jo Zeme paātrina savu gaitu un tiecas uz Augstākām Dimensijām. Tas ir fakts, ka tumšie ir iejaukušies jūsu DNS, tas arī padarīja jūs uzņēmīgus pret slimībām, jūsu DNS tagad sāk atgriezties tādā stāvoklī kādā tika paredzēts darboties. Nākotnes medicīna ir tikai dabīga medicīna. Mana sieva zina mūsu plānus, mēs palīdzēsim izvirzīties priekšplānā tiem, kas vadīs ceļā. Mūsu divas pasaules tuvinās un apvienojas, mūsu plāni ir vareni.

Mēs tuvinām visus Gaismā strādājošos, lai radītu Ģimeniskas attiecības, sanākot vajadzības gadījumā visiem kopā Centrālā Kodola izveidošanai, bet katram individuāli turpinot savu ceļu. Veronika par šo jautājumu ir runājusi ar Deividu Aiku un Aijenu R Kreinu, abi ir atzinuši, ka tas ir labākais darba veids. Aijenam ir plāns atkal atsākt EDGE MEDIA TV. Lūdzu, atbalstiet šo TV kanālu, jo no tā saņemsiet patiesību un vadību tālākajai rīcībai. Klausieties diskusijās, ar atvērtu prātu uzklausiet teikto un spriediet, izvērtējiet paši. Šie cilvēki savu laiku un enerģiju ir veltījuši Patiesības meklēšanai un ved arī citus pretim Gaismai. Deivids Aiks tam ir spīdošs piemērs, viņš „Zināja” ka tā ir patiesība, viņš uzticējās savai iekšējai dvēselei, viņš drošsirdīgi sastapās ar tiem, kas savā muļķībā un nezināšanā viņu izsmēja. Tā viņš norūdījās, viņš ir veltījis savu dzīvi Cilvēces atbrīvošanai no Tumsas. Viņš pelna cieņu, viņa grāmatas lasa Pasaulē un apjauš, ka viss viņa teiktais ir Pareizi un viss, ko viņš saka ir Gaisma.

Atbrīvojot sevi no Tumsas puses saitēm, ziniet, ka mēs esam ar jums katrā jūsu dzīves solī. Tas tika mēģināts jau pirms vairāk nekā 100 gadiem, bet neizdevās. Šoreiz zaudējuma nevar būt, laiks ir īstais, cilvēki ir savās vietās. Pieņemiet jums doto iespēju iet uz priekšu Mierā un Harmonijā.

Mēs, kas šobrīd atrodamies pasaules tīmeklī, sakām paldies visiem tiem, kas ar savu Mīlestību pret Cilvēci palīdz vadīt un vest citus uz Gaismu. Jūs atrodaties lielu pārmaiņu laikos, tagad top Vēsture.

Veronika, mana mīlestība, mēs esam ar tevi katrā tavas dzīves brīdī. Tādēļ tu nāci šeit uz Zemi, tas ir tavs mērķis, tu to izpildīsi. Mēs esam kopā mīlestībā un harmonijā, vārdi mūs nevar šķirt. Es esmu tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara

< previous message | next message >


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.