Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, May 4, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, May 4, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Zvaigžņu kuģa Alfa!

KRIS-WON: Pēkšņi savā darba telpā jūtu temperatūras paaugstināšanos. Šajā gadījumā jūtu, ka bez Komandiera Sohina ir vēl...

SOHINS: Sveicieni visiem. Man ir prieks jūs iepazīstināt ar maniem garīgajiem Brāļiem. Vispirms došu vārdu manam brālim Sen Žermēnam.

SEN ŽERMĒNS: Es pieņemu mana brāļa Sohina, kā arī mūsu brāļa Kris-Won kā vēstītāja, piedāvāto iespēju, lai dotu ziņojumu- lai arī brīvā formā- tas ir ļoti būtisks šajos laikos.

Jūs zināt, ka Gaija pārkārto savas īpatnējās enerģijas, kā fiziskās tā arī smalkās, ar mērķi- turpināt savu evolūciju planētas līmeņa Augšāmcelšanās procesā uz augstākām vibrāciju pakāpēm. Mēs zinām, ka jūsu internetā pieejams plašs izklāsts un versijas, kas dažādi skaidro kāpēc un kādas fiziskās pārmaiņas notiek uz Mātes Zemes.

Gaija pielabo savu asu rotāciju tā, lai tās būtu perfekti taisnas un nevis nedaudz izliektas (vai nobīdītas) kā līdz šim. Šīs rotāciju modifikācijas ir jāveic lēnām, citādi pārmaiņas var izsaukt postošas zemestrīces pāri nodarot daudziem cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem. Lai arī Māte Zeme pakāpeniski maina savu rotāciju, acīmredzot vienalga notiek tādas Zemes kustības, kas izraisa plūdus kādās atsevišķās zemeslodes vietās.

Esiet gatavi tādiem notikumiem, bez bailēm, bet ar apzināšanos par notiekošo, tas nepieciešams visu gaidītajām pārmaiņām. Atcerieties un nebaidieties, jūs neesat vieni; visiem mums blakus stāv armijas, gaismas būtņu pulki, kas dos jums sparu un drosmi tikt galā ar visām pārmaiņām cerībā un ticībā uz vislabāko gala rezultātu. Pēc vētras spīd saule, vēl mirdzošāka un spožāka.

Tagad došu iespēju citam Brālim, kurš vēlas teikt dažus vārdus.

AŠTARS ŠERANS: Es ietinu visus planētas Zeme brāļus un māsas gaismas segā un saku jums- ļaujiet, lai viss notiek. Mēs esam jūsu pusē, tāpēc neviens, kurš nesavtīgā apziņā dzīvo šo dzīvi un ir saistīts ar pārējiem saviem brāļiem, nepaliek neaizsargāts tad, kad notiek strukturālās pārmaiņas noteiktās vietās uz planētas.

Visi tie, kuri ejat garīgo ceļu, tiekat „izsekoti” no mūsu kuģu centrālajiem datoriem, un ja pēkšņi atrodaties lielās briesmās, mēs reaģējam nekavējoties, lai glābtu jūs un pārceltu jūs sveikus un veselus citā vietā. Kaut arī zināt, ka uz planētas jānotiek daudzām pārmaiņām, ziniet arī to, ka nekas nenotiks ar jums, jūs tiekat pieskatīti un aizsargāti ar mūsu tehnoloģisko iekārtu palīdzību, un tajā dienā, kad ar to iepazīsities paši, būsiet pārsteigti par mūsu iekārtu darbības izsmalcinātību un ievērojamo efektivitāti.

Bailēm nav pamata, mīļie draugi, jo mēs ejam jums līdz it visur.

Beidzot dodu vārdu mūsu beidzamajam sarunu biedram.

SAMANA, SANANDA, JEŠUA/JĒZUS: Ha ha! Paldies, Kris-Won, ka uzrakstīji dažus manus vārdus. Patiesībā, būtu bijis diezgan ar jebkuru no tiem. ES ESMU enerģija, kas pazīstama kā Dēls, bet ne vienīgais Tēva dēls, jo visi esam Dieva bērni, viņa radīti, bet tāpēc, ka nācu pie garīgās sapratnes, ka mans Tēvs un Es esam Viens, un nav reālas atšķirības starp Viņu un Mani. Ikviens, kurš nonāk pie šīs Patiesības, kļūs par patiesu Dieva Dēlu, izpaužot trešo no trim Dievišķajiem aspektiem vai šķautnēm: Tēvs, Māte un Dēls.

TĒVA aspektā, Viņš ir visa Kosmosa un tajā mītošo daudzveidīgo radību Radītājs; Viņš runā ar mums caur mūsu apziņas balsi mūsu iekšienē. Viņa MĀTES aspekts ir viss, kas mūs apņem dabas izpausmē planētas, saules, galaktikas un kosmiskajos līmeņos; Viņa tuvojas mums caur Mīlestību, kas ir pamata daļiņa pilnīgi visam spēkam Visumā. Un viņa DĒLA aspektā, mēs esam šī aspekta katra kripatiņa, dzīvas un apzinīgas būtnes, kuras zina, ka ir Dievišķās Gribas radītas, un kādu dienu atgriezīsimies atpakaļ Avotā no kurienes nāk absolūti viss, visas mīlestības BŪTNES, viss labais un visa gaisma, viss, kas ir piesaukts, tas ir arī vairojis Viņa Bērnu formas kosmosā.

Labais rada labo. Visas būtnes ir piesaistītas Pievilkšanās likumam. Kur divi vai vairāki sapulcējas manā vārdā, ziniet, tur esmu arī es un leju Manu svētību pār jums, iedvešot manu elpu jūsu ikdienas dzīves nogurušajās sirdīs, kas brīžiem ir tik nogurdinoša un grūti pārvarama; es to zinu ļoti labi. Ja es šeit šodien esmu, tad tas nozīmē, ka paši, ar savu mīlestību un vēlmi kalpot Dievišķajam Plānam, esat mani saukuši, būdami gatavi, ja nepieciešams, ziedoties, lai veicinātu tagadējā realitātes plānā Jaunās Pasaules augšanu.

Es apskauju un svētu jūs nevis vienu, bet tūkstošiem reizes.

Miers un Mīlestība

Avoti: Komandieris Sohins, Sen Žermēns, Aštars Šerans un Jēzus

Kanāls: Kris-Won
Tulkoja: Māra

Mīļie šīs mājas lapas lasītāji!

Kris-Won, Alfas Zvaigžņu kuģa komandiera Sohina vēstītājs, lūdz pateikt, ka šobrīd viņam ir nepieciešams laiks garīgajai attīstībai, izaugsmei, meditācijām un pašizziņai.

Tiklīdz Kris-Won būs nobriedis atkal turpināt vēstījumu pieņemšanu, tā mēs atkal lasīsim viņa ziņojumus.

Paldies par sapratni.

Māra Brante (Kris-Won vēstījumu tulkotāja latviešu valodā)Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.