Home > > Kris Won, July 13, 2011

Kris Won, July 13, 2011

AŠTARS ŠERANS„Siriusieši, orionieši, plejādieši, gulbji, andromedieši un daudzi citi galaktiskie brāļi būs kopā ar jums, sniedzot savu atbalstu un palīdzību (bez šaubīšanās) Pacelšanās procesa laikā, tā tas noteikts un paredzēts no Cildenajām Būtnēm, kas to izplānojušas.”


Es esmu Aštars Šerans un vēršos pie jums ar lūgumu būt stipriem un palikt līdzsvarotiem visos notikumos, kas vēl risināsies 2011.gadā. Nevajadzētu būt nekādiem pārsteigumiem, jo pienācis jau gandrīz 2012. gads, tik daudz par to esat dzirdējuši un tik daudz par to runāts.

Dzīvam organismam, pirms tajā ienāk atveseļošanās, ir jāiziet cauri krīzei. Gaija, kura arī ir dzīvs un saprātīgs organisms, tikai ar daudz, daudz augstāku, jums patlaban vēl nesaprotamu, garīgo evolūciju, vēl šajā 2011.gadā ir jāiziet cauri dažiem satricinājumiem, pirms tā būs dziedināta, dziedināšana būs noslēgusies 2012. gada 21.decembrī.

Lūdzu, necietiet un nepārdzīvojiet par to, ko redzat notiekam jūsu pasaulē, jo tas viss ir noteikts no Augšas un planētas cilvēcei un citām dzīvajām būtnēm ir jāiziet cauri attīrīšanās, šķīstīšanās procesam. Attīrīšanās procesam ir jābūt, un tas būs, kaut arī laika ziņā īss, bet tas būs neparasti spēcīgs īpašās pasaules vietās.

Lai Gaija, skaistā planēta, nemocītu pati par sevi par to, ko nodara saviem apdzīvotājiem- cilvēkiem, jo tie ir Viņas šūnas; transmutāciju process ir vajadzīgs, lai Gaija atkal spētu būt vesela.

Tomēr Viņa tik ļoti jūs mīl, ka turpinās darīt visu, lai viņas ‘bērni’ tik ļoti neciestu.

Postījumu samazināšanās, kas iecerēta tās fiziskajā pasaulē, atvieglos mūsu glābšanas darbus, un mēs spēsim paveikt daudz vairāk no tā, kas iecerēts to cilvēku apziņas pamodināšanas jomā, kuri, kā saka jūsu svētās grāmatas, ir Radības Karaļi, attiecinot to uz cilvēku pārākumu pār citām dzīvībām uz planētas, pateicoties cilvēkiem piešķirtajam it kā pārākumam un zināšanām.

Siriusieši, orionieši, plejādieši, gulbji, andromedieši un daudzi citi galaktiskie brāļi būs kopā ar jums, sniedzot savu atbalstu un palīdzību (bez šaubīšanās) Pacelšanās procesa laikā; tā tas noteikts un paredzēts no Cildenajām Būtnēm, kas to izplānojušas.

Tāpēc es sūtu jums šo vēstījumu- esat stipri un paliekat vienoti un apvienoti to notikumu priekšā, kas risināsies dažās Zemes ģeogrāfiskajās vietās.

Palieciet stingri iezemēti savā Iekšējā Būtībā, tā īstajā brīdī sniegs jums mieru un zināšanas.

Es runāju ar jums mierā un brālībā,

Aštars Šerans
Kanāls: Kris-Won
Tulkoja: MāraShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.