Home > > Matthew Ward — July 11, 2011

Matthew Ward — July 11, 2011Minden lélek szerető üdvözletével ezen az állomáson, Máté vagyok, hogy megosszam veletek a világotokban történő dolgok iránti lelkesedésünket. Egy héttel ezelőtt az Egyesült Államok a Függetlenség Napját ünnepelte, és ahogy minden alkalommal ebben az országban, és nevezetes alkalmakkor sok más országban is, a tűzijátékok hozzá tartoznak az ünnepléshez. Amit látunk, a leglátványosabb tűzijátékaitokkal egyenlő, ahogy megszámlálhatatlanul sok szikrázó fény lövell ki a Földről a mennyekbe – ez a ragyogás a leglelkesítőbb és szívet melengetőbb látvány, amit megpillanthatunk!

Nem szendergő tudatlanok többé, lelkek tízezrei válaszolnak az egyre intenzívebb fénynek a Föld felemelkedésének útján egy egyre növekvő rezgésben és az égitestek új csoportosulásában. Most minden fénymunkással összhangban – veletek, akik tudjátok, kik vagytok, és a sokmillióval, akik még nem azonosították magukat fénymunkásként – ezek az új „gyémántok” szétsugározzák a fényt a körülöttük lévőkre.

Mielőtt ezen a vonalon továbbmegyünk, hadd szóljuk pár szót az Egyesült Államokról, és meghatározó szerepének szándékáról globális szinten. A dokumentum megalkotói, mely kihirdeti, hogy ezen a földön a brit politikai vezetéstől független nép él, nem voltak tudatában, hogy Isteni sugallatra cselekszenek, és nem csak saját tettük helyessége iránti meggyőződésükből. Az isteni sugallat, mely egyesítette a kolóniákat, magasabb rendű célja egy nemzet megalapítása volt, ahol korlátlan lehetőségek várnak mindenkit, bármely országból érkezik, egy föld, ahol a különbözőségek nemcsak elfogadottak, hanem ösztönözve vannak mindenki jólétének érdekében. Az Egyesült Államok egy olyan országnak volt megalkotva, ahol a lakosság képességeinek, tehetségének, forrásainak és újító ötleteinek kombinációja bizonyította volna a világ többi része számára, hogy bölcs és igazságos kormányzat alatt, szabad emberek harmóniában és jólétben élnek.

Azonban, történelmi szempontból, csak egy múló pillanat erejéig volt szabad a népe ennek a születő országnak. Az Illuminati célja, amely felépítette a Brit birodalmat, a befolyásuk növelése, nem pedig csökkentése volt, az igazságtalanságok, melyek kirobbantották a Függetlenségi Háborút, egyszerűen úgymond a föld alá süllyedtek. Attól kezdve, hogy a telepesek első önálló csoportjai megérkeztek a földekre, melyet Új Világnak hívtak, a sötét szívűek, és lelkűek, akiket később Illuminatinak neveztek el, irányítani akarták a nyugati kontinenseket, ezáltal kiszélesítve világuralom felé vezető útjukat. Mert Istennek tiszteletben kellett tartani a Teremtés szabad akaratának Törvényét, a sötétek szabad akarata érvényesült, és a világ többi részének világító fáklya, melynek az Egyesült Államokat szánták, soha nem gyulladt fel.

Csak most, több, mint két és negyed évszázaddal a Függetlenségi Nyilatkozat aláírása után nyeri el valódi szabadságát az Egyesült Államok és minden más ország. Ahogy a fény eloszlatta a sötétséget, melyet az Illuminati árasztott szét és tartott fenn, ez szintén ráirányította a világ figyelmét azokra, akiket hosszú idő óta elnyomás alatt tartanak a dinasztiák és despotikus uralkodók. Amint a Föld az Aranykor hajnalához érkezik a következő naptári év végén, a Földön minden lélek szabad lesz, és a fénymunkások, akik száma egyre növekszik, mutatják az utat.

Örömmel mondjuk el nektek, hogy az új szikrázó fények között vannak, akik az Illuminati soraiból léptek elő, akik „meglátták a fényt” és lelkesen átölelték. Bár mások ezt önös érdekből tették – látva az Illuminati agóniáját, olyan színben akarnak feltűnni, mint akik soha nem álltak kapcsolatban ezzel a csoporttal – az eredmények mindazonáltal pozitívak: többé ezek az emberek nem tevékenykednek olyan területeken, ahol ezelőtt késleltettek vagy megakadályoztak reformokat, és fogékonnyá válhatnak a fényre.

Az Illuminati vezetői, akik még nem hajlandóak elfogadni, hogy hatalmuk szétesett, és semmi lehetőségük visszaszerezni, még mindig elég befolyásuk van ahhoz, hogy lelassítsák, de meg ne akasszák a fény erőinek előrehaladását. Ezen kívül sok jó lélek még mindig a harmadik szint gondolkodásmódjában rekedt, megfeledkezve annak valóságáról, hogy aktív részvételt vállaltak ebben a korban, mely példa nélküli az univerzumban.

Szívből reméljük, hogy minden lélek üdvözölni fogja a fényt, ahogy a régi rendszerek az újnak átadják helyüket, és űrbéli testvéreink segítséget fognak nyújtani a Föld eredeti egészségének és ősi szépségének visszaállításában. Azonban, minden ember szabad akarata szerint befogadhatja a fényt, amit életszerződésében választott, vagy megismételheti ennek az életidőnek a tapasztalatait egy másik harmadik dimenziós világban.

Attól függetlenül, hogy hányan világosodnak meg, és ismerik fel, hogy Isten és a többi lélek elválaszthatatlan részei, a civilizációtokban dualitás hosszú korának szinte vége. A meghatározó férfienergiákat, melyek fenntartották a háborúkat, brutalitást és kíméletlenséget, mely évezredeken keresztülsöpört, kiegyenlíti a női energiák kiáradása, és az egyensúlyban csak fény uralkodik.

Mérhetetlenül örömteli számunkra, hogy azoknak a fénymunkásoknak, akiket ezelőtt nyomasztott univerzum családunk hivatalos megjelenésének késedelme, már nincs szükségük erre bizonyítékként, hogy a Föld felemelkedése biztos és rohamos. Még nem jött el a megfelelő idő a többi civilizáció létezésének nyilvános bejelentéséhez, különösen annak nem, hogy néhányan már évek óta közöttetek vannak, vagy már földre szálltak csapatok, akiknek anyahajóik körbeveszik a bolygót. Ebben a helyzetben az elsődleges szempont a sok ember, akik még nem tapasztalták nem fejezték be teljesen harmadik dimenziós karmájuk megtapasztalását, melyet választottak. A földönkívüli testvéreinkkel való közös munka és együttélés extázisában ezek az emberek letérhettek volna karmikus útjukról, és elszalaszthatták volna a negyedik dimenzióba való felemelkedés lehetőségét.

Nem tudjuk, mikor üdvözölhetitek egymást kedves fivéreitekkel és nővéreitekkel, de minden egyes nap közelebb hozza ezt a nagyszerű időt. Közben élvezhetitek a más fontos területeken elért előrehaladást.

Bár a mostani porvihart Arizonában emberek idézték elő, a technológiákkal létrehozott időjárási események száma és hatósugara jelentősen csökkent. Ezzel nem azt mondjuk, hogy nem történtek erre kísérletek, vagy hogy egyetlen jövőbeni kísérletnek sem lesz semmilyen hatás, de az elmúlt évek és hónapok pusztító eseményeinek egyike sem fog megismétlődni. Földanya olyan módon fogja elengedni a megmaradt negatívitást, amely azonos eredményre vezet ilyen fajta súlyos utóhatások nélkül. És, a legtöbb területen, ahol előzőleg gyakoriak voltak a chemtrail-ek (vegyszercsíkok), most tiszta az égbolt. Mikor a pilóták, szerelők és a többi személyzet közül néhányan rájöttek a chemtrail-ek valódi céljára – a mérgező szállítmányok nem az ózonlyukat hivatottak betömni, hanem inkább az embereket megmérgezni és szennyezni a levegőt, vizet és földet -, megtagadták a további munkát. Mások, akik nem tudták az igazságot, szívesen vettek részt ebben megfelelő fizetségért, de ahogy a pénzforrások elapadnak, szintén el fogják veszíteni munkájukat. Azonban a legmeghatározóbb tényező ebben a helyzetben az, hogy néhány egyén, akik megrendelték és finanszírozták ezeket a repüléseket, azok közül való, akik magukhoz ölelték a fényt, és azok, akik fenn akarják tartani a chemtrail-eket, melyek keresztül-kasul csíkozzák az eget, elveszítették majdnem minden értelmét ennek a tevékenységnek.

Úgy tűnhet, hogy a fény és a sötétség patthelyzetbe került sok olyan területen, ahol drámai változások szükségesek, mint a kormányzati szervek, nemzeti gazdaságok, a környezet pusztítása, szennyezés, a jólétben élők és az elszegényedettek közötti egyenlőtlenség és a szabadságharcosok győzelme azokban az országokban, ahol az emberek régóta elnyomás alatt élnek. Ha az arányokat nézzük, csupán egy maroknyi ember véget vethet a chemtrail-eknek, és mérsékelheti a technológia sötét célokra való használatát, de a legfőbb nemzetközi célok elérése a népességből milliók részvételét kívánja meg. Bár igenis nagyon jelentős az előrehaladás, ennek nagy része úgymond zárt ajtók mögött zajlik, a siker bolygószinten fokozatosan és lassabban érkezik el, mint olyan helyzetekben, melyek gyorsan megszüntethetők és észrevehetően csökkenthetők. Ahogy a Föld útja a következő hónapokban még magasabb rezgésekbe visz titeket, egyre több bizonyítékát fogjátok látni annak, hogy minden, amit sötét szándék vezet, a végéhez érkezett.

A fény előretörésének mértéke, melyet talán csak érintettek ismernek, a sok telepatikus kapcsolat, mely megnyílik. Emlékeztetünk benneteket, hogy mind a fény, mind a sötét entitások kapcsolatba szándékoznak lépni veletek; védjétek magatokat a krisztusi fénnyel, és ragaszkodjatok ahhoz, hogy csak a fény forrásai érhessenek el titeket. [használhatjátok a keresési és index funkciót a Máté Üzenetei oldalon: www.matthewbooks.com, hogy több iránymutatást kaphassatok a telepatikus kommunikációra vonatkozóan.

Bár a figyelem elterelése a meghatározó eseményekről még mindig gyakori a fő médiákban és szórakozóhelyeket, a tömegtudat ilyen formában történő irányításában ütött rések egyértelművé kezdenek válni a felébredt elme számára. Az internetes megtévesztéseket továbbra is terjesztik olyanok, akik ennek nincsenek tudatában, ezért legyetek még elővigyázatosabbak annak megítélésében, melyik információ igaz, és melyik nem, és mindenek fölött, ne kezdj el félni semmitől!

Például, a tudósaitok által Eleninnek nevezett égitest egy szemernyi veszélyt sem jelent a bolygótokra. Ez egy újabb kísérlet a félelem széles körű elhintésére „kiszivárgott” információ terjesztésével a „kormányok visszatartott információi” álcája mögött. Bár ez azt is magában foglalja, hogy nem bízhattok a vezetőitek figyelmeztetésében, ha veszély fenyeget, a szándék alattomos: Félj!

Anya, azoknak az olvasóknak, akik talán nem értik a félelem teljeskörű hatásmechanizmusát, és hogy hogyan tartja fogva az embereket, kérlek, valamelyik könyvből keress egy erre vonatkozó bekezdést, és helyezd be ide.

______________________________________

A félelem energiája egy gátat képez a félelem tárgya vagy helyzetet és a fény energiája közé, így sem a félelemmel telt emberek lelkének fénye, sem bármilyen más forrásból érkező fény nem érheti el tudatosságukat, hogy eloszlassa a félelmet, mely életüket befolyása alatt tartja. A gát úgy viselkedik, mint egy börtön fala, elszigeteli az embereket félelmükben, és nem mutat kivezető utat. Továbbá, a félelem egy olyan felnagyított érzelem, amely megerősíti a gát energiája-torlaszát és felerősíti a félelem forrását, bármi legyen is az.

És, a félő emberek folyamatosan egyre több félelemmel teli körülményt teremtenek, amelyet kezelniük kell. A vonzás, vagy „a hasonló hasonlót vonz” egyetemes törvénye alapján, az energiasugarak, melyeket kibocsátanak, „hasonló” energiasugarakat vonzanak, és visszairányítják őket a forráshoz, amelyből erednek.

A félelem nemcsak rettentő ragályos, de felnagyított hatalma miatt a félelemérzet energianyalábjainak „ragadós végei” vonzzák az olyan energetikai kölcsönhatásokat, melyek gátolják a józan ítélőképességet, racionális gondolkodást, józan ítélőképességet és bölcs döntéshozatalt. A félelem olyan alattomos, hogy képes meggyőzni az embereket, hogy a menekülés egyetlen útja olyan kapukon át vezet, melyek egyre mélyebbre és mélyebbre visznek a félelembe és néha a sötétségbe. A félelem az előítélet, zsarnokság, kapzsiság, harciasság, fortély, becstelenség, gyűlölet, a védtelen állatokkal való kegyetlen bánásmód alapja – ezen tulajdonságok és viselkedés mindegyikének alapja olyan elmékből tör elő, melyeket a félelem elferdített és megkínzott.

Minden fizikai forma egy bizonyos frekvencián rezeg, és minden forma úgy tartja fenn magát, hogy „hasonló” energiát szív magába. A sötét szívűek és elméjűek számára ez a félelem, így a vonzás törvénye olyan energiákat vezet hozzájuk, amelyeket a félő egyének bocsátanak ki, akik tudtukon kívül biztosítják az üzemanyagot, amelyre a sötét oldalnak szüksége van, hogy fenntartsa önmagát.

A félelem a fény elleni leghatásosabb fegyverük, és a félelemkeltés egy nyer-nyer helyzet számukra. Ugyanaz az energia, amely elgyengíti és fogságban tartja a félőket, nemcsak biztosítja a sötét oldal energia-utánpótlását, hanem azok, akik félelemben élnek, könnyen uralhatók, megtéveszthetők, és félnek szembeszállni a hivatalnokokkal, akik szándéka és tettei a sötétségben gyökereznek.

Tehát a félelem nagyon is hatásos, de a fény sokkal hatalmasabb erő a kozmoszban, és azok, akik fényben élnek, soha semmitől nem kell, hogy féljenek! Mi van azokkal, akik a haláltól félnek? Amit ti halálnak neveztek, az a lélek villámgyors átköltözése a fizikai testből a Nirvanaba, a Föld spirituális világába, amelyet sokan mennyországnak neveztek. Ennek a csodálatos birodalomnak a fényében azok, akiknek előző életét a félelem uralta, felkészülnek, hogy erősebbek és kevésbé támadhatóak legyenek következő, fizikai testben töltendő életükben, a következő fejlődési lépcsőfokon lelkük örök életében.
______________________________________

Köszönöm, Anya.

A visszaszámolás a Föld Aranykorába való belépéséig egyre gyorsuló sebességgel jön, ahogy lineáris időérzékelésetek szerinti időtök egyre gyorsabban telik. Használjátok ki okosan a hátralévő időt! Méltányold isteni és istennői énedet, és bízz és figyelj megérzéseidre, a lelked üzeneteire a tudatod számára. Hagyd továbbállni a banális gondolatokat, érdeklődési köröket és tevékenységeket, melyeknek nincs helye a negyedik dimenziós életben, amely telis-tele van tündöklő csodákkal.

Amíg szükségetek van rá, univerzumi családotok segíteni fog benneteket – ennek és más galaxisoknak hatalmas forrásaiból eredő bőséges fény, technológiai segítség az égi hajók személyzetétől, és azoktól, akik hamarosan földre szállnak, és jóságos fivéreink és nővéreink növekvő befolyása, akik közöttetek élnek.

Mialatt felkészültök, hogy elfoglaljátok jogos helyeteket, mint a Minden Egységének multi-dimenzionális létezői, bízzatok abban, hogy lelketekben ott rejtőzik minden információ és erő, amire szükségetek van. Többé nem fogtok válaszokat kérni külső forrásoktól, mint mi és a fény más üzenetküldői, mert az univerzum szabályainak belső tudása és bölcsessége, és láthatatlan képességeitek jól fognak benneteket szolgálni. Talán mosolyogni fogtok mikor rájöttök, hogy a felvilágosítás és útmutató, amit az évek során felajánlottunk, mindig saját tudásotok volt, és mi csupán annyit tettünk, hogy gyengéden emlékeztettünk rá benneteket.

A sok-sok milliárd lélek közül, akik részesei szerettek volna lenni ennek a legizgalmasabb időszaknak az egész univerzumban, megtiszteltek titeket azzal, hogy a kiválasztottak között lehettek. Élvezzétek ezt a kiváltságot és felelősséget tudva, hogy a végtelen, örök és feltétel nélküli szeretete minden fénylénynek ebben az univerzumban veletek van utatok minden lépésénél.

______________________________________

SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward

Weboldal: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Magyar fordítás: Enikő

< previous message | next message >


Dear readers,

We are looking for new translators English-Hungarian for Matthew’s messages, Blossom's messages and messages from SaLuSa channeled by Mike Quinsey.

We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 27 languages) that wants to spread messages of love and light as far and wide as possible. Would you like to join us, please send an email to Luisa Vasconcellos, the founder of this team, or to Galactic Channelings and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Share |