Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 4, 2012

SaLuSa, April 4, 2012


Tetteket, eredményeket akartatok, és most birtokában vagytok azoknak, ha bizonyos embereket nyomon követtek, akik már hírnevet szereztek abban, hogy sikeresen felderítik az igazságot. Különböző emberek százainak hatalmas rendszere, akiknek szándékában áll letartoztatni a bűnözőket, akik a legcinikusabb és legnagyobb hasznot hajtó bűnök mögött állnak, amit ellenetek követtek el mostanában. Ennek a projektnek a mérete biztosítani fogja, hogy a média elképedjen, és felfigyeljen, mivel lehetetlen lesz figyelmen kívül hagyni az eseményeket. Ez lesz a kezdete a nyíltabb híradásnak, amelyek szavahihetőek lesznek, és nem lesznek felöltöztetve sokkoló hatásokkal. Végül az áttörés megtörténik majd, hiszen már régóta esedékes. Fontos, hogy őrizzétek meg a nyugalmat és ne engedjetek, olyan kinyilatkoztatásoknak, melyek téves benyomást keltenek az események tekintetében. Az idő igazolni fogja, hogy azok, akik részt vesznek abban, hogy a bűnösök az igazságszolgáltatás elé álljanak, az emberek nevében cselekedtek mindenféle hátsó szándék nélkül.

A tisztítás kiterjed az élet számos különböző területére, és utat adva az átmeneti kormányok számára, ami nélkülözhetetlen első számú követelmény, mivel a változásoknak zökkenőmentesen kell végbemenni. Biztosak lehettek benne, hogy teljes mértékben értjük, ahogy gondolkodtok és dolgoztok, és ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk előre látni, ahogy a dolgok fognak haladni. Szövetségeseink jól fel lettek készítve a különböző feladataikra, és előre látjuk, hogy ezek a nyitó események sikeresek lesznek. A legnehezebb kihívás az első, hogy találkozunk, és ez mindenki számára egy igazi „szem felnyitás” lesz. Bármit is tudtok most, messze lesz attól a teljes igazságtól, ami már régóta folyik. Alig van része a társadalmatoknak vagy az üzleti szférának, ami ne lenne beszennyezve a sötét összeesküvők üzelmei által. Néha még becsületes embereket is akaratlanul utolért a tevékenységük, de ők nem lesznek a mi célpontjaink.

Kedveseim, a nagyszabású csata már elkezdődött, de mivel fölényben vagyunk, minden okunk megvan rá, hogy előre lássuk a győzelmet. Talán ti is kivehetitek a részeteket a tapsviharból, mivel nélkületek és az elhatározásotok nélkül, hogy létrehozzátok a szükséges változásokat, nem lennénk ott, ahol ma vagyunk. Számos Fénymunkás van egy új magaslaton, és készíti elő az utat a Felemelkedés felé. A tudatossági szintek folyamatosan emelkednek, és az is egy másik jel, ahogy vettétek a Felemelkedésre való felkészülés feladatát. Abban a kevés időben, ami maradt az év előttetek való lezárulása előtt, meg fogjátok találni azt, hogy legyetek tettekkel eltelve és sok útmutatással ellátva.

A különböző országokkal és kormányaikkal már meg lett értetve, hogy az agressziónak le kell állnia, és az hogy fel vagyunk hatalmazva arra, hogy bármilyen lépést megtegyünk, ami szükséges, annak biztosítására, hogy béke legyen. Mindezidáig a ti érdeketekben a beavatkozásunk karmikus okokra volt csak korlátozva, de most az Isteni rendelet által képesek vagyunk érvényre juttatni spirituális fejlődésetek tervét. Hirtelen azt fogjátok tapasztalni, hogy a folyamat nagyot ugrott előre, és ez nagyon meglepte a sötét összeesküvőket, akik sosem engedtek meg egy ilyen fordulatot. Folyamatosan nyomulunk előre, és tudjuk, hogy ez most a kezdete, ahogy a fény átveszi az irányítást, és elkezdődik egy társadalom felállítása, amely kifejezheti szabadságát, hogy teremtsen egy új békés utat előre. Természetesen nem szükséges minden törvény áttekintése, de sokuk illegális vagy hamis körülményekre keretezett. Az események, mint a 9/11 eredményeztek sok tisztességtelen és igazságtalan változást, irányítva az „állítólagos terroristákra”, akik valójában nem a felelősek voltak. Hasonló incidensekre is sor került, és minden esetben arra használták, hogy szorítsanak az ellenőrzésen felettetek.

Ettől kezdve jobban tudatában lesztek annak, hogy mi is történik, és informálva lesztek különböző információforráson keresztül, amíg nem tudunk biztosítani egy rendszeres és megbízható forrást. Szándékunkban áll megnyitni a saját csatornánkat, és ily módon biztosak vagyunk benne, hogy el lesztek látva mindennel, ami szükséges az év csodálatos hátralévő részéhez. Ne aggódjatok semelyik kis összetűzés miatt, mivel azok nem fognak továbbterjedni, hogy bármit veszélyeztessenek. Tehát ezek után megkeresve néhány jelét annak, ahogy a dolgok mennek tovább, bizonyítékok áradata lesz, ami alátámasztja azt. Még mindig van néhány forrás, amelyek azért vannak, hogy félretájékoztassanak titeket, emiatt használd a józan eszed és az intuíciódat, hogy eldöntsd, melyek a megbízhatóak.

Azt fogjátok kérdezni, hogy „Mit kell tennünk amíg a változások le nem zajlanak?”, és mi azt tanácsoljuk, hogy amíg lehetséges éljétek az életeteket, úgy mint előtte. Azonban legyetek tudatában, hogy ha, ahogy ez várható, lesz egy rövid időszak nagyon hamar, mikor az életviteletek felbomlik. Gondoskodjatok magatokról, biztosítva, hogy legyen elegendő élelmiszer és más szükségletek csak néhány napra. Akármi történik, mi a szövetségeseinkkel együtt biztosítani fogjuk, hogy a műveletek hatékonyan befejeződnek, olyan kis kellemetlenséggel, amennyire csak lehetséges. Ahogy elvárnátok, minden a kezünkben van, és ez tartalmazza a biztonságotokat is. A sötétek harcolni fognak a végsőkig, és még most is atrocitásokat terveznek, de mivel tudjuk ezt, meg fogjuk akadályozni, hogy megtörténjenek.

Most beléptek a Felemelkedési folyamat utolsó fázisába, és nem szabad elfelejteni, hogy a változások annak az előkészületeknek a részei, ami már nagyon hosszú ideje folyik. Mint mindig, fontos, hogy amíg nem tudjuk megnyitni a szabad médiát, hogy ne dőljetek be hamis jelentéseknek, amik várhatóan félelmet fognak teremteni. Egy kevés káosz elkerülhetetlen, de ugyanakkor nem lesz hosszantartó. Tudjátok, hogy a katonai tevékenységek nem az emberek ellen fog irányulni, hanem azok támogatására. Műveleteink azért hajtjuk végre, hogy ösztönözzünk, amilyen gyorsan csak lehet a Felemelkedés felé. Ahogy gyakran mondjuk nektek, mi a Galaktikus Föderáció a Fénytől vagyunk, és Magasabb Lények rendeleteit hajtjuk végre, akik alakítják sorsotokat.

SaLuSa vagyok a Sziriuszról, és örülök, hogy a dolgok nyilvánosságra kerülhetnek. Információkat tehetünk közzé, tudva hogy azok el fognak érni hozzátok, és a jövőben lesz egy közvetlen vonal hozzátok. Nincs semmi takargatnivalónk, de nyilvánvaló okok miatt nem fedjük fel magunkat a sötét összeesküvőknek. Bármilyen információt képesek is összeszedni, nem lesznek képesek feltörni a rendszereinket, mivel műszakilag meghaladja őket. Valójában teljesen ellentétben van azzal, ahogy mi hozzáférünk a kommunikációjukhoz, és semmi sem marad eltitkolva előttünk, vagy a hatókörünkön kívül. Általában egy lépéssel előttünk járunk. Ezért vagyunk, olyan magabiztosak a tevékenységünk végkimenetele felöl. A győzelem a miénk, és megosztjuk veletek az örömöt.

Köszönjük SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Fordνtotta: FerencDear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.