Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 8, 2011

SaLuSa, April 8, 2011

Ne adjátok fel az utolsó futamban a Mennybemenetelbe vetett hiteteket. A káosznak meg van a maga oka és része a tisztítási folyamatnak ami kézben van tartva. Nem érdekes-e, hogy a sötét összeesküvők próbálkozásai amivel próbálják megállítani fejlődésetek, épp az ellenkezőjét váltják ki? Akarva akaratlanul megteremtik azokat a körülményeket, amik a Föld tisztítását eredményezik. Tudva tervükről, állandóan azon vagyunk, hogy azokat a mi hasznunkra fordítsuk. Néha tetteik semmi más célt sem szolgálnak mintsem demonstráják, hogy hacsak meg nem állítjuk ténykedésüket, egy még nagyobb balsors felé sodródik a világ. Tetteik segélyfelhívások az Emberiségnek, hogy használják ki hatalmukat, megváltoztatni jövőjük kimenetelét. Ha abban a pozícióban vagytok, hogy tudjátok befolyásolni a többieket, arra buzdítunk, hogy tegyetek valamit. Néhányatok kimondottan ebből a célból van itt a Földön és inspirálva lesztek, hogy megtaláljátok annak módját.

Mi a Galaktikus Federáció azért vagyunk itt, hogy elvégezzük kötelességünket, de szükség van a ti támogatásotokra és segítségetekre is. Nem az volt a cél, hogy egyedül dolgozó felmentőcsapat legyünk, habár természetesen vannak földi szövetségeseink, akik kimondottan keményen dolgoznak azon, hogy lehetővé tegyék a Mennybemenetel terveit. Ennek ellenére mindannyiótok képessége szerint tagja lehet a Fénymunkások nagyobb csoportjának. Az igazság terjesztése fontos szerepet játszik. Az embereknek tudniuk kell, hogy mi is történik valójában. Segítsetek felismerni az igazságot azoknak akik készakarva félre vannak vezetve, azoknak akik félelmetes lényekként festenek le minket. Tudjuk, hogy mihelyt igazi valónkban láthattok minket, jelenlétünk el lesz fogadva és ez egy hatalmas ugrást fog eredményezni. Együtt az Emberiség minden szükségét ki tudjuk elégíteni, hogy előkészítsük a színteret a végső változások számára, amik a végét fogják jelenteni a kettőségi ciklus befejezésének. Ezután elkezdhetünk arra koncentrálni, hogy egy új társadalom és civilizáció alapjait teremtsük meg, ami a közjó javát szolgálja.

A Földön levő barátaink nagyon jó munkát végeztek és újfent támogatásukról biztosítottak minket. Ahogy napirendűvé váltak az ufójelentésekről készült riportok, sokuk a bejelentések előrehozatalán dolgozik. Többé már nem lehetséges eltitkolni létezésünket, hisz a bizonyítékok hegyeket döngetnek és többen közületeknek volt közvetlen kapcsolata földönkívüliekkel. Erre legnagyobb valószínűséggel akkor került sor, ha közvetlenül egy veletek kapcsolatban levő civilizáció tagjaként születtetek le a Földre. Ezen lelkek nagyon erős köteléket éreznek felénk és könnyedén képesek elfogadni az evolúciótokban játszott szerepünket. A ti meghívásotokra érkeztünk no meg persze az Isteni rendelet szólított fel minket a kettőség befejezésére. Majd látni fogjátok, hogy semmi sem fogja jóval tovább meghosszabbítani a mostani tapasztalataitokat és ahogy a Fény megveti lábát a Földön, a változások is felgyorsulnak.

A Mindenható Isten a legkezdetektől – amikor először beléptetek az alacsonyabb vibrációkba – azon volt, hogy kiszabadítson titeket a kettőségből. Ezt mindig is tudtátok tudatalatt, ez segített megtartani teljes hiteteket a végkimenetben. Erről már elég gyakran hallhattatok, hisz a múlt században számos magasabb dimenzióból származó lélek vállalta fel a tanítás szerepét. Az űrkor eljövetelével, tudatotok kitágult és elkezdtétek befogadni a lehetőségét más életformák Földön kívüli létezésének. Értesülvén arról, hogy képesek vagyunk dimenziók közötti utazásra, választ adott azon kérdéseitekre, hogy miként tudtunk hozzátok eljönni. A NASA-nak abszolút bizonyítéka van arra, hogy naprendszeretek néhány bolygóján van élet a Földön kívül, de mégis nagy fáradtságot fektet rá, hogy ezt eltitkolja. A Mars és a Holdra folytatott expedíciójuk nagyon sok bizonyítékot tártak fel előző civilizációk létezéséről, de eldugják a fényképbizonyítékokat vagy megmásítják azokat, hogy a titok ne derüljön ki. Jogotok van tudni ezen tevékenységekről és mihelyt nyílt kapcsolatfelvételre kerül sor köztünk, mi feltárjuk előttetek ezen rejtett igazságokat.

Több éven keresztül különböző forrásokon keresztül, üzeneteket kaptatok a Galaktikus Federációtól. Sok időbe tellett mire általánosan elfogadott lett az ehhez hasonló kommunikációs forma. Ezen forrásokon keresztül az információk egész áradatához volt hozzáférésetek. Azok akik másban hisznek, félrelökik vagy figyelmen kívül hagyták a tényeket, mert nem tudják felfogni, hogy amiben hisznek, az téves. Akárhogy is, a nagyon közeli jövőben eljön az ideje az igazság megismerésének. Mindannyiótoknak meg lesz adva a lehetőség, hogy ápolgatott hiteteket újragondoljátok. Senkire sem lesz rákényszerítve, hogy higgyenek valamiben, csupán feltárjuk előttetek történelmetek igazságát.

Nemde többször is állítottuk, hogy mindannyian Egyek vagyunk? Ha ez így van, akkor természetesnek tűnhet, hogy előbb-utóbb találkozzunk. El voltatok szigetelve biztosítva azt, hogy senki kivülálló ne avatkozhasson bele Földi tapasztalataitokba, hacsak ti meg nem hívjátok őket először. Ajánlatunk, hogy békét hozunk a bolygótokra, süket fülekre talált kormányaitok részéről, inkább a Szürkék fejlett technológiáját választották, akiknek cserébe felajánlották, hogy bázisokat hozhatnak létre a Földön. Ez nem szolgálta a ti érdekeiteket, hanem egy hatalmi alapot adott kezükbe, hogy megalapozhassák világuralmakat felettetek. A tudatosság drámai növekedése miatt, ahogy a Fény egyre nagyobb méreteket öltött és ölt, világuralomra törő tervük zsugába dőlt. Az alacsonyabb energiáknak már nincs olyan erejük mint régen, és ez keresztbe tett a sötét összeesküvők terveinek.

A kettőség nem könnyű galopp, de hamarosan látni fogjátok, hogy a ciklus vége elérkezett. Minden nagyobb szükséges változás teljes gőzzel halad előre és az Illuminátusok irányításainak utolsó csökevénye is el fog tűnni. Tehát újra elismételjük, hogy minden rendben van, mert győzelmetek biztosítva van. Itt az ünneplés ideje, mert ez a legelső alkalom, hogy civilizációtok legyőzte a nehézségeket és elhozta a Fényt a Földre. Sőt mi több, Földanyával együtt fogtok résztvenni a Mennybemenetelben, ami igazán kiváltságos alkalomnak számít.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és abszolút csodálattal tölt el elhatározottságotok, hogy megdöntsétek a sötét összeesküvők uralmát és a Fény hatalmába vetett hitetek. Igazából el lehet mondani rólatok, hogy egy hatalmas sötét erőt hívtatok ki párbajra és győztetek.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus ÜzenetekShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.