Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 13, 2011

SaLuSa, April 13, 2011

Újra elismételjük, hogy milyen nagyszerű lények vagytok mindannyian és csodáljuk elhatározottságotokat, amivel elébe mentek a próbatételeknek. Annak ellenére, hogy a feledés homálya elválasztott titeket Fennsőbb Énetektől, mégis megtaláltátok magatokban a Fényt és egyre csak haladtatok az úton, ami visszavezetett titeket a teljes tudatosság felismeréséhez. Ez tette lehetővé, hogy egy óriásit lépjetek előre és, hogy felkészítsétek magatokat a Mennybemenetelre. Ez az ugrás teszi lehetővé, hogy átszűrjétek az információkat és képesek legyetek megkülönböztetni az igazat a kétértelmű üzenetektől, vagy a nyílt félrevezető információktól. Hallgassatok arra, ami harmonizál énetekkel és ha hiteles hírforrásra bukkantok, biztosak lehettek abban, hogy még hallotok róla. Igazából, minden tudással rendelkeztek legbelül. Néha ez azt jelenti, hogy félre kell tennetek elveket, amikkel együtt nőttetek fel azért, hogy lehetőséget adjatok magatoknak megérteni az igazságot. Legjobb ha az igazság keresésére tiszta lappal indultok. Így szellemi Vezetőitek hozzátok férkőzhetnek és segíthetnek a helyes irányba terelni titeket. Biztosak lehettek abban, hogy minden lelken sok Magasabb Lény dolgozik egyszerre, segítve felvilágosítani titeket.


Az élet nem kell, hogy bonyolult legyen, de az emberek egocentrikusakká és egotistákká váltak. Az előrejutás csak sok harc árán lehetséges, amik összetűzésekhez vezetnek. A békés kapcsolatteremtések nehezek. A probléma az, hogy mindenki irányítani akarja a másikat, ami széthúzásokhoz vezet. Amikor eléritek azt a szintet, hogy mindenkivel egyformán bántok és szeretetet tudtok szivetekben táplálni mindenki iránt, akkor fogjátok csak tudni kezelni az ilyen szituációkat türelemmel, nyugodtan és megértéssel. Időbe telik mire ellen tudtok állni szóbeli támadásoknak, amik irányítani akarnak titeket, de elérhető, hogy ezeket a támadásokat hagyjátok elsiklani fületek mellett, mindenfajta negatív reagáció nélkül. Idővel minden ehhez hasonló problémakor nyugodtak fogtok tudni maradni, ami annak lesz köszönhető, hogy mindenki iránt Feltétel Nélküli Szeretetet tudtok majd tanúsítani. Először is azonban, meg kell tanulnotok irányítani érzéseiteket, tudva azt, hogy nem kell senkit sem megfélemleníteni ahhoz, hogy valamit elérjetek. Az Emberek általában előbb cselekednek és csak utána gondolkodnak, ami miatt gyakran túl késő elkerülni a következményeket.Kedveseink, tudjuk, hogy számunkra könnyű az önüralomról papolnunk, de ahogy tudatossági szintetek növekszik, ti is el fogjátok érni ezt a szintet. Minél több Fényt szívtok magatokba, annál nyugodtabbak lesztek és csupán fizikai jelenlétetekkel békét fogtok tudni varázsolni a körülöttetek levőkre. Képzeljétek el azt a csodás felemelő energiát, ami sok hasonló természetű csoport összejövetelekor képződik. Néhányatoknak már volt alkalma megtapasztalnia ezt és tudjátok, hogy milyen hatalommal bír. Ahogy ezek a csoportok egyre nőlnek és összekötödnek a világban, egy fényrácsot képeznek. Ha ehhez még hozzávesszük az egyre nagyobb energiákat amik a Földre vannak sugározva, ez a fényrács kitevően bővül és gyorsan emeli a rezgésszámokat. Ez azt jelenti, hogy fél lábbal már a negyedik dimenzióban vagytok, magatok mögött kezditek hagyni az alacsonyabb dimenziókat. Ha szándékotok van felemelkedni, itt van rá a kitűnő alkalom.


Alig találhattok olyan üzenetet a Mennybemenetelről, amelyik ne említené a Szeretetet és a Fényt. Ez azért van, mert ez a két tényező, alapvető elemét képezi sikereteknek és képességeteknek, hogy visszatérjetek a mennyei birodalmakba. Minden lélek Fényből teremtetett, mégha lángja pislákol is csupán. Mindenkiben benne rejlik a lehetőség, hogy Fény és Szeretetlényként juttassa magát érvényre. Amikor ránéztek egy másik lélekre, lássatok túl fizikai valóján tudva, hogy minden lélek az Isteni szikra hordozója. Láthatatlan kötelék köt össze titeket, ezért igaz az, hogy amit egynek tesztek, azt mindenkinek teszitek. Sok életen keresztül elképzeltétek jövőtöket és kitapostátok az oda vezető ösvényt. Ti rajtatok múlott, hogy az ösvény könnyű vagy nehéznek bizonyult-e, ám az Ember az utóbbi években szinte teljesen alámerült a sötét energiákba és már-már elvesztette kapcsolatát a Fénnyel. Szerencsére a Fényt sosem lehet teljesen kioltani és mint ahogy az veletek is történt, felülkerekedett a sötétségen, hogy újra mutassa az utat. Mostanra hatalmas erővé nőtte ki magát ezen a bolygón és rohamosan töri át az alacsonyabb energiákat, amik nem képesek egy ekkora erő mellett mellett létezni. Ahogy azt már láthatjátok, a változások egyre csak gyorsulnak és bár néha káosz alakul ki, ám ez mind csupán rövid életű lesz.Mi a Galaktikus Federáció, mindent megteszünk ami tőlünk telik, hogy békés megegyezést teremtsünk a Közel Keleten, de a sötét energiák annyira befészkelték magukat arra a területre, hogy ez még számunkra sem könnyű feladat. Nem tudunk ráakaszkodni az emberekre, hanem együtt tudunk dolgozni velük, hogy békét és stabilitást teremtsünk a szituációban. Természetesen más lenne ha fel lennénk kérve, hogy részt vegyünk a tárgyalásokon, de sok esetben sokkal job, ha ti saját kerekedtek felül a problémátokon. Azonban mi is számadással tartozunk e Világegyetem Istenének és ami titeket illet, mi vagyunk Isten parancsainak végrehajtói. Isten szabadakarattal ruházott fel titeket és nem fog beleavatkozni döntéseitekbe, hacsak a végkimenetel túl nem megy bolygótok határán és befolyással nem lesz más bolygók életformáira. A kettőség ciklusának a befejezésére és a Mennybemenetelre azért kerül sor, mert Isten rendelte el, hogy itt az ideje a ciklus lezárásának, hogy evolúciótok következő fázisa elkezdődjön.


Ezért hozzátok hasonlóan mi is részei vagyunk a Nagy Tervnek ami kihat az egész Világegyetemre, amibe minden bolygó beletartozik. Minden egy magasabb rezgésszámot vesz fel, ami egy fönséges ünneplésre adó esemény és alkalom egyben. Ti is kifogjátok ezt élvezni és a kicsi Föld nagy figyelem középpontjába kerül, hiszen az idő folyamán elért csodás eredményeitek nagyon is jól ismertek. Bár karanténba voltatok zárva, de fejlődésetek és a sötét összeesküvők felett aratott sikeretek közismert. Miután engedélyünk van nyíltan leszállni a Földön, sok különböző civilizáció küldöttjeivel fogtok találkozni. Sok közülük emberformájú lesz, de lesznek közöttük olyanok is, akik egészen mások lesznek, ám mindegyikük Minden Az Ami Forrásából származik.SaLuSa vagyok a Szíriuszról és társaimhoz hasonlóan, mi is izgalomban égünk, hogy a veletek való találkozás ilyen közel van. Igen, beletelhet néhány hónapba amíg engedélyezve lesz, hogy flottánk átrepülhessen felettetek. Kapcsolatunk veletek sok évre nyúlik vissza és ez csak nyíltabbá fog válni a közvetlen jövőben. Mindkét fél részéről vannak bizonyos elvárások, amiknek meg kell felelni mielőtt erre sor kerülhet. Ugyanakkor meg kell egyeznünk a bejelentések pontos idejében is. Azáltal, hogy létezésünk hivatalosan el lesz ismerve, ez megengedi számunkra, hogy nyíltabb kapcsolatot kezdeményezzünk veletek. Ennek hatására, küldöttségünk találkozni tud hatóságotokkal.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Livia - Galaktikus ÜzenetekShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.