Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 22 , 2011

SaLuSa, July 22 , 2011


"...Álljatok ki amellett amiben hisztek és ne hagyjátok, hogy külső ráhatások eltérítsenek, lássátok tisztán magatok előtt célkitűzéseiteket. Így téve egy külső védelmi hálót alakítotok ki magatok körül, ami lehetővé teszi számotokra, hogy e világban legyetek anélkül, hogy részesei lennétek annak..."


Nincs semmi amit veszítetek ha követitek a Mennybemenetelhez vezető utat, csak nyerhettek vele. Valóban olyan sokat nyerhettek vele, hogy visszatekintvén majd Földi életetekre eltűnődtök, hogyan jutottatok túl rajtuk. Akárhogyan is legyen képzeljétek el azt a gyönyört, örömet és boldogságot ami a mennyországban honol. Teljesen le fog titeket nyűgözni mindennek a nagyszerűsége. Bárhova is mentek, minden életforma szeretetének és figyelmének központját fogjátok képezni. Bár azt hihetitek, hogy volt alkalmatok megtapasztalni a szeretetet, ám sok meglepetés vár rátok. Teljesen körbe fog titeket venni és formálisan úgy fogjátok érezni, mintha felhőkön lépdelnétek. Ez a dolgok rendje és a magasabb dimenziók legtermészetesebb tulajdonsága. Minden lélek akivel találkozni fogtok Istennek fog tűnni, de addigra ti is azokká váltok. Nemde Isten képmására lettetek teremtve, így nemde természetesnek tűnhet az, hogy így tekintenek rátok is? Igazi valótok vajmi kevés hasonlósággal bír mostani formátokhoz képest, de ugyanakkor elismerjük, hogy sokan közületek nagyon keményen próbálkoznak felemelni magukat és úgy érni el sikert, hogy a Fény és Szeretet szerint élnek.

A Földön eltöltött idők jelentik a legnehezebb időszakot arra, hogy kiemeljétek magatokat az alacsonyabb rezgésszámokból. Ez az oka annak, hogy olyan kevés lélek éri el a Mennybemenetelt rengeteg segítség nélkül. Mostani helyzetetekben olyan fokú segítségben részesültök, ami normális esetben nem adott. Ez egy nagyon hathatós segítség, mert a Teremtőnek az a vágya, hogy minél többen felemelkedjetek a mostani időkben. Végtére is ez egy különleges alkalom ami lehetőséget nyújt a tömeges Mennybemenetelre, hisz Földanya felszínén a kettőség ciklusa minden életforma számára befejeződik. Ahogy azt mostanra már tudjátok, ez nem veszi el azon Isteni jogotokat, hogy kövessétek szabadakaratotokat. Tetteitek, szavaitok és szándékotok dönti el, hogy mi képezze tapasztalatotok részét. Ha a mostani kettőséghez hasonló körülményeket választotok, az tökéletesen elfogadott lesz és senki sem fog titeket megdorgálni vagy kevesebb értékű Lényként tekinteni rátok.

Michael (Mike Quinsey a csatornázó) mostanra hozzáadta tudástárához a Fényvárosokról szóló ismereteket is, ami egy újabb részként fog manifesztálni azon lelkek számára, akik a Mennybemenetel felé tartanak. Ahogy múlnak a hetek, ezekről a csodálatos városokról terjedő információk széles körben ismerve lesznek és rá fogtok jönni, hogy ezek nem mások mint technológiailag fejlett gyógyító központok, amik teljesen át fognak titeket változtatni. Nem ez lesz az egyedüli módja ami segít felemelni rezgésszámotokat, ha ráöszpontosítotok. A Galaktikus Federáció több civilizációja fog hozzájárulni mindahhoz a feladathoz, ami kielégíti szükségeiteket és mindegyik civilizácó gyakran valami teljesen egyedi dologra specializálódott. Legyetek nyugodtak afelől, hogy mielőtt elérkeztek a Mennybemenetelhez, gyógyító módszereitek a Fényre, Hangra és Színekre fog hagyatkozni. Földi módszereitek gyakran kimondottan durva beavatkozások, de nem kicsinyítjük le próbálkozásaitokat ami által, segíteni akartok mindenfajta betegségen. Sok új módszer működési elvével már tisztában vagytok és általában tőke hiánya miatt nem tudjátok azokat kifejleszteni. Sőt mi több a gyógyszeripar nagy vállalatai könyörtelenül megakadályoznak minden olyan fejlődést, ami esetleg leválthatná az ő termékeiket és csökkenthetné bevételeiket.

Kedveseink, őrült világotok szétesőben van, nem tudja magát már többé fenntartni. Egy változó Világegyetemben vagytok ahol minden örökös mozgásban van még akkor is, ha ez nem mindig érzékelhető. Semmi sem tud mozdulatlan maradni és bár a sötét összeesküvők szeretnének titeket örökre az irányításuk alatt tartani, ez lehetetlen. Minden civilizációnak meg van a maga időszaka ami alatt fejlődik és tapasztalatokat gyűjt össze és történelmetek is mutatja, hogy az ezt megelőző civilizációk sorra szétestek. Ám a tanult leckék tovább élnek tudatalatti szinten és a mostani civilizációtok azzal volt megbízva, hogy befejezze ezt a ciklust anélkül, hogy elpusztítaná saját magát. A mi közelmúltban történő közbeavatkozásunk nélkül, könnyen elbuktathatok volna ám megkaptuk felhatalmázunkat, hogy azon lelkeknek akik fel vannak készülve felemelkedni, meg kell adni a lehetőséget. A kettőségben az evolúciótok csúcs és mélypontjai aszerint váltják egymást, hogy hol áll a tömegek tudatosági szintje. Bár ami a közelmúltot illeti evolúciótok rendkívül mélyre süllyedt , leküzdtétek a kísértést, hogy lent maradjatok és nagyon is jó úton haladtok a sikeres befejezés felé.

Sokszor beszéltek emberekről akik a saját világukban élnek, de ami ezeket az időket illeti ez egészen elfogadott sőt kívánatosabb is mintsem, hogy valaki össze legyen zavarodva annak hatásaként ami körülöttetek történik. Álljatok ki amellett amiben hisztek és ne hagyjátok, hogy külső ráhatások eltérítsenek, lássátok tisztán magatok előtt célkitűzéseiteket. Így téve egy külső védelmi hálót alakítotok ki magatok körül, ami lehetővé teszi számotokra, hogy e világban legyetek anélkül, hogy részesei lennétek annak és ez maga a tökéletes állapot aminek pont ez a lényege. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehettek aktív szereplői érdeklődési körötöknek, csak legyetek biztosak abban, hogy azok mind magasabb rezgésszámúak. Mindent ami alacsony vibrációt képvisel személyes tisztítási folyamatként el kell, hogy vessétek és ez vonatkozik gondolataitokra is. Őrizzétek meg gondolataitokat tisztának, máskülönben mindazt ami folyamatosan leköti figyelmetek, bevonzátok életetekbe. Gondoljatok a Mennybemenetelre és amennyire csak tudtok már most váljatok azokká akik a felemelkedést követve lesztek.

Azok akik általánosságban nem hisznek a Mennybemenetelben vagy az Új Kor próféciáiban, gyakran hajlamosak nevetségessé tenni azokat amikor szembesítve vannak tényekkel. Ti rajtatok múlik, hogy az ehhez hasonló megjegyzéseket elengeditek-e fületek mellett, mutatva azáltal hitetekbe vetett tántoríthatatlan erőtöket. Az megint más ha arra kérnek fel titeket, hogy mondjátok el a ti hozzáállásotokat, bár a Fénylelkek nem használják fel tudásukat arra, hogy nyomást gyakoroljanak a többiekre, késztetve másokat arra, hogy ők is higgyenek abban amiben it. Mindenki végül megtalálja saját maga útját és ez a lehető legjobb mindenki számára. Amikor fejlődésetek elért egy megfelelő fokot, a Mester megjelenhet előttetek ami azt fogja jelenteni, hogy a megértés egy magas szintjét értétek el. Semmi sem lesz rátok erőltetve, egyszerűen csupán elétek lesznek tárva a tények, hogy elfogadjátok azokat.

Hamarosan számottevő növekedést fogtok észrevenni tudatossági szintetek növekedésében és minden kétséget kizáróan tudni fogjátok, hogy fejlődésetek rohamos ütemben nől. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy magabiztosan vághassatok bele 2012-be tudva azt, hogy rajta vagytok a teljes tudatosság felé vezető úton. Akkor fogtok rádöbenni, hogy tudatossági szintetek ezt megelőzőleg milyen nagyon le volt zárva, formálisan a sötétben voltatok. Vannak lelkek akik még mindig alacsony szinteken botladoznak és tudatosítják, hogy valami nagyon különös történik, ami kényelmetlen érzéssel tölti el őket. Helyzetük nincsen figyelmen kívül hagyva és meg lesz adva a lehetőség számukra, hogy az igazságot keressék és mihelyt érdeklődést tanusítanak, több segítséget fognak kapni.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és annyira örülök, hogy ilyen sok embernek segítenek az üzenetek. Áldás legyen rajtatok és Isten legyen veletek.

Köszönettel, SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Fordítás: Bella - Galaktikus ÜzenetekShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.