Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, May 30, 2012

SaLuSa, Május 30, 2012

Ahogy a dolgok alakulnak, igen valószínű, hogy a Közzététel később fog megtörténni, mint ahogy szerettük volna. Lehetne egy pont, amit elérve, várnunk kell majd a kormányváltásokra, hogy először életbe lépjenek. Ne aggódjatok azonban, mivel mindig számításba vettünk ilyen lehetőségeket. Egy dolog, amiben biztosak lehettek, hogy az összes változás, amit beígértünk nektek végbe fog menni a Felemelkedés előtt. Annak rendje és módja szerint teljesülni fog. Nyilvánvalóan azután sokkal több dolog lesz, amit követni kell. Teljesen meg kell változtatni a jelenlegi életmódotokat, hogy az illeszkedjen egy Galaktikus Lény életmódjához.

Jó néhány év óta készítünk fel titeket a ciklus elkerülhetetlen végére. Rajtunk, és más forrásokon keresztül tudatában vagytok már az igazi sorsotoknak, és ilyen módon van már egy célotok, amire rá tudjátok állítani gondolataitokat (ford. megj.: Őrizni a látomást! James Redfield: Tizedik felismerés). Enélkül az idők vége ijesztő kilátás lett volna nagyon sok ember számára, noha annak látszik, ami valójában, mint egy lehetőség elhagyni az újjászületés ciklusát. Nem csak az, hanem az élet folytatása is egy magasabb dimenzióban.

Nagyon sok ember van még mindig, aki nem tudja felfogni a Felemelkedés jelentőségét, de biztosak lehettek abban, hogy sok figyelem lesz szentelve, arra hogy az igazság biztosan nyilvánosságra kerüljön. Sokan tudják már belül, azonban ez kell, hogy ráébredjenek erre. Ezért kellene, hogy könnyen jöjjön számukra, hogy elfogadják az igazságot, és egy Új Kor ígéretét, ami valójában egy Aranykor. Fejlődésetek vezetve van már, hogy olyan ütemben növekedjetek, ami figyelembe veszi az állandó előrehaladást, de minden lépésben foglalkoznotok kellett már mások erőfeszítéseivel, amelyek elvezetnek titeket az igazság ösvényére. Nem feltételezték rólatok, hogy felismeritek potenciálotokat, és hátráltatva lettetek olyannyira, hogy másoktól függve késztetve legyetek tapasztalásotokra. Ezért uralkodott nagymértékben a vallás és a politika az életetekben, azok javára, nem pedig tiétekre.

Ne volt senki, akihez segítségért forduljatok, aki az igazsághoz vezethetett volna, amíg nem lettetek bátorítva, hogy befelé forduljatok. Lassan de biztosan váltatok kifinomulttá és követtétek a megérzéseteket, még ha az szembe is ment az elfogadott tanításokkal. Ezen a módon létrehoztatok egy új utat magatoknak, amely felemelte a tudatosságotok szintjét. Független gondolkodókká váltatok, és megtaláltátok az igazságot belül. Fokozatosan emelkedett az emberiség tudatossági szintjei, bevonzva még több Fényt a Földre és felfokozta a rezgéseket. Így ma itt vagytok gyorsan emelkedve egy olyan ponthoz, ahol készek vagytok felemelkedni. Sok (Égi)Vezető van hatással a gondolataitokra, hogy keresztülvigyen titeket a tapasztalatokon.

Jelenleg a tisztítás jól halad, hogy eltávolítsuk a negatív energiákat, amelyek bőségesen vannak néhány területen, azok, amelyek már régóta a háború és gyűlölet helyszínei. Ahogy megtisztulnak, a Fény visszatérhet, és többé nem lesznek az emberek alávetve az alacsony energiák hatásának. Többé nincs visszaút, és azok, akik ragaszkodnak a régi paradigmához, tettek által így hatékonyan meghozva a döntést, hogy az alacsonyabb dimenzióban fognak maradni. Az utak szétválása szükséges, hogy lehetővé tegye azoknak, akik haladnak a felemelkedéshez, megcselekedve és így teljes szabadsággal tudva azt, hogy ez a megfelelő idő beteljesíteni saját vágyaikat.

Az események továbbra is gyorsulnak és jóformán nincs idő, és úgy fogjátok találni, hogy sok minden a tudtotok nélkül, de történik már, és napvilágra kerül majd. Már kezditek észrevenni, hogy a változások útban vannak, ahogy a világi dolgokról beszámolnak, és nagyobb nyitottság zajlik. Az egyének egyre több bátorságot gyűjtenek, hogy felálljanak, és beszéljenek az igazságukról, és ez nem lesz észrevétlen. Az optimizmusnak egy új hangulata van köztetek, és a várakozásnak egy valós érzete, hogy valami nagy dolog fog történni. Közeledtek az évnek ahhoz a hónapjához, amelyik az új kezdet ideje lesz. Olvasni fogjátok a jeleket, és látni fogjátok a eredményt, és tudni fogjátok, hogy a hosszú várakozásnak vége. Az események hirtelen elindulnak, és tudni fogjátok, hogy a tetteknek egy szakasza elindult.

A jelenlegi ismereteitek a változások tekintetében zavarosak számos különböző dolog miatt, ami várható. Az időzítés is egyre szorosabbá válik, és amint tanúivá váltok egy eseménynek, akkor a másik azonnal követi majd. Azok izgalmas idők lesznek, de a legörvendetesebbek is, amint tanúi lesztek a bekövetkező eseményeknek. Kiterjedésük széleskörű és alapos lesz, mivel azt szeretnénk, hogy minden ember legyen tudatában, hogy mi zajlik a nevetekben. A cél az, hogy egy képet alkossunk számotokra, azért hogy másokat is tájékoztatni tudjatok arról, ami kiszivárog. Azonban végül telepíteni fogunk egy kommunikációs rendszert, ami lefedi mindenki információs igényeit. Hosszútávon szeretnénk látni a szolgáltatások központosítását, és szabadon elérhetővé tenni mindenki számára. Ez tartalmazni fogja a közlekedés sok típusát, ami különbözni fog az igényeitek szerint. Ezek mögött a szándékok mögött van a szabad energia használata, ami pozitívan bővelkedik mindenhol az Univerzumban. Egy nap a jövőben meg fogjátok szüntetni a versengést egymás ellen a létezésért, és senkinek nem lesz szüksége a pénzre.

Az összes kellemetlen dolog, ami nehézséget hoz az életetekbe, fokozatosan eltűnik, különösen a változásokkal a fizikai testetekben. Kifogástalanul hagynak, ami mindig egészségesen marad, és nem lesz alárendelve hasonló szükségleteknek, mint a régi nehéz fizikai test. Sok minden azonnal megtörténik a gondolatotok ereje által, ami folyton növekedni fog. Az élet izgalmakkal és boldogsággal telivé válik, és beteljesül. Azonban muszáj időt hagyni ezeknek a dolgoknak, hogy kifejlődjenek, de legyetek biztosak benne, hogy a tiétek lesz.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról, és ahogy ti, én s előre várom a találkozást veletek. Olyan hosszú ideje már, hogy nem voltunk együtt, hogy az ünneplésünk illő lesz az alkalomhoz. Azt kell mondjam, hogy hatalmas számban csatlakoztatok az Emberi Fajhoz az utóbbi időben, és önként segítettétek a civilizációt és a Földanyát, hogy felemelkedjen. Az egész Univerzumból jöttetek, óhajtva, hogy jelenlegyetek a nagy átalakulásnál, amit felemelkedésként ismertek. Ez egy nagyon különleges alkalom, hogy abban a szerencsében van részetek, hogy részt vehettek benne.
 
Köszönjük SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Fordνtotta: FerencDear readers,
If you would like to help translate messages from Mike Quinsey into Hungarian, please let us know at: info@galacticchannelings.com or write to luisavasconcellos2012@gmail.com. To maintain a good quality we are looking for native speakers.
We are also looking for people to translate messages from Matthew Ward and Blossom Goodchild into Magyar.